Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijs sein beleidsplan stappen(1)

539 views

Published on

beleid

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wijs sein beleidsplan stappen(1)

  1. 1. Stap 1 Ik beantwoord met u de volgende vragen: 1. Wat is onze huidige status op gebied van onderwijs voor onze (hoog)begaafde leerlingen? 2. Wat is onze rechtvaardiging voor de investering van de aanpassingen voor deze leerlingen? 3. Welke beleidsonderwerpen nemen we op in dit plan passend bij uw school (checklist WijsSein)? Opbrengst: Advies en plan
  2. 2. Stap 2 Ik verzorg voor het team: 1. een Kennis Sessie (één of meerdere): hiermee wordt de benodigde kennis en inzichten overgedragen bijvoorbeeld de leerdoelen van hoogbegaafde leerlingen 2. een Kritisch Denkproces Sessie (één of meerdere) waarin we de vraag beantwoorden: Welke keuzes zijn er voor het inrichten van een specifiek beleidsonderwerp en hoe maken we de keuzes? Opbrengst: Schoolbesluiten
  3. 3. Stap 3 Ik begeleid (en schrijf) de notitie van het beleidsplan: 1. Hoe wordt het beleidsplan helder en compact zonder wollige taal of weasel words (lege, vaak politiekcorrecte woorden)? 2. Hoe implementeren we het plan, hoe stemmen we af, hoe bewaken we de voortgang en/of PDCA-cyclus en hoe stellen wij bij op basis van evaluatie? Opbrengst: Beleidsplan
  4. 4. Opbrengst Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Visie 1.3 Kerndoelen 2. Hoogbegaafdheid 2.1 Theorie hoogbegaafdheid 2.2 Beleidsdoelstelling 2.3 Afbakening beleidsdoelstelling 2.4 Doelgroep 2.5 Omgeving partners 3. Organisatie 3.1 Taken en bevoegdheden 3.2 Deskundigheid en attitude 3.3 Besluitvorming 3.4 Financiering 4. Werkwijze 4.1 Signaleren 4.2 Compacten, Verrijken, Verdiepen, Versnellen 4.3 Leerdoelen in & buiten de klas 4.4 Materialen en methodes 4.5 Administratie 4.6 Overdracht en doorgaande lijnen 4.7 Proces & protocollen 5. Borgen en voortgang 5.1 Communicatie 5.2 Beleidscyclus en evaluatie 5.3 Beleidsplanning 6. Bijlagen
  5. 5. Opbrengst

×