Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lingua e Universidade

762 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lingua e Universidade

 1. 1. <ul><li>A promoción institucional do galego na docencia e investigación universitarias </li></ul><ul><li>SALUSTIANO MATO de la IGLESIA </li></ul><ul><li>DIRECTOR XERAL DE I+D+I </li></ul>V XORNADAS SOBRE LINGUA E USOS. LINGUA E DOCENCIA UNIVERSITARIA
 2. 2. IDENTIDADE & “ESNOBISMO” <ul><li>A cultura monolingüe do Estado Español </li></ul><ul><li>¿Cómo se puede aprender matemáticas en gallego? </li></ul>
 3. 3. IDENTIDADE & ESNOBISMO  <ul><li>A mesma xente que se preocupa das </li></ul><ul><li>deficiencias das ensinanzas dous seus </li></ul><ul><li>fillos en galego, estaría encantada de </li></ul><ul><li>poder levalos a un colexio francés, inglés </li></ul><ul><li>ou alemán </li></ul>
 4. 4. IDENTIDADE <ul><li>Está demostrado que a aprendizaxe a idade infantil de distintas linguas favorece o desenvolvemento intelectual e a capacidade de comprensión e aceptación de distintas realidades da vida </li></ul><ul><li>A posición contraria, sobre todo nos núcleos urbanos en contra do uso normal e natural do noso idioma na escola e unha consecuencia da cultura monolingüe do Estado español </li></ul><ul><li>Como consecuencia, a ignorancia e o desprestixio larvado, fan cada vez mais difícil a chegada de alumnos ás aulas que falen e se desenvolvan comodamente en galego </li></ul><ul><li>Todo isto só é posible corrixilo dende o recoñecemento da nosa identidade e prestixiando o noso idioma </li></ul>
 5. 5. PRESTIXIO <ul><li>Na Universidade e fundamental partir da idea de sentírmonos orgullosos de ter un idioma propio </li></ul><ul><li>É fundamental prestixialo </li></ul><ul><li>O persoal docente que se incorpora ao noso sistema universitario dende outros países debe ser seducido e fascinado polo noso idioma. Só deste xeito poderemos conseguir unha autentica penetración do noso idioma no ámbito universitario </li></ul>
 6. 6. Plans de p olitica l ingüistica <ul><li>1) Traballar para que a comunidade universitaria teña o convencemento xeral de perseguir que o uso do galego é esencial na vida académica: </li></ul><ul><ul><li>* é natural </li></ul></ul><ul><ul><li>* fainos visibles no mundo </li></ul></ul><ul><ul><li>* sen el non temos identidade </li></ul></ul><ul><ul><li>* abre a mente </li></ul></ul><ul><ul><li>* abre portas </li></ul></ul><ul><ul><li>* fainos mellores </li></ul></ul>
 7. 7. Plans de p olitica l ingüista /2 <ul><li>2) O galego fai máis fácil integrar outros idiomas. A política é plurilingüe. </li></ul><ul><ul><li>* incentivar grupos por idiomas </li></ul></ul><ul><ul><li>* oferta docente rica, diversa e máis atractiva </li></ul></ul><ul><ul><li>* incremento substancial da capacidade para integrar alumnado estranxeiro </li></ul></ul><ul><ul><li>* maior penetración no espazo relacional con outros países (profesorado visitante, posgraos,…) </li></ul></ul>
 8. 8. Plans Política Lingüista /3 <ul><li>3) O recoñecemento na calidade docente e investigadora do esforzo plurilingüe </li></ul><ul><ul><li>* esencial para o persoal docente e discente que usa o galego </li></ul></ul><ul><ul><li>* esencial para que dende o galego se poida producir en inglés, español, francés e viceversa </li></ul></ul><ul><ul><li>* esencial para que sexa natural, e non unicamente vangardista falar idiomas distintos que o español </li></ul></ul>
 9. 9. O p apel do Goberno <ul><li>O Goberno galego ten que desenvolver de acordo coas universidades un novo modelo de financiamento, que lle dea pulo dun xeito real (normativo e financieino) á normalización lingüística e prestixio do noso idioma </li></ul><ul><li>Isto debe concretarse no modulo de gastos estruturais das universidades e a través do contrato-programa por obxectivos </li></ul><ul><li>Asemade, deben incluírse indicadores específicos sobre o uso cualitativo e cuantitativo do galego, á hora de medirmos a calidade da Universidade </li></ul>
 10. 10. O P apel do Goberno /2 <ul><li>Programas e actuacións: </li></ul><ul><ul><li>* Formación para o estudantado, persoal investigador e profesorado estranxeiro </li></ul></ul><ul><ul><li>* Programa de asesoramento e desenvolvemento de material didáctico e incorporación ao galego, dos diferentes tecnicismos dos distintos ámbitos do saber </li></ul></ul>
 11. 11. O P apel do Goberno / 3 <ul><ul><li>* Promoción da produción e publicación do coñecemento en galego </li></ul></ul><ul><ul><li>*Acreditacións e certificacións </li></ul></ul><ul><ul><li>* Internacionalización. A pegada do galego no mundo lusófono e a súa penetración no mundo </li></ul></ul><ul><ul><li>*O galego como elemento transversal na política científica </li></ul></ul>
 12. 12. O INCITE E O GALEGO <ul><li>1.- O fomento do galego é unha cuestión que no programa INCITE se recolle de forma transversal, non se reduce a unha actuación concreta, senón que se entende debe estar presente en todas as actuación desenvolvidas </li></ul><ul><li>2.- Valorización do galego: O galego como un lingua natural da investigación (tan habitual como o inglés). </li></ul><ul><li>3.- Permea no deseño de todos os proxectos de xeito que se ten en consideración en calquera aplicación de resultados. </li></ul>
 13. 13. O INCITE E O GALEGO / 2 <ul><li>Exemplos: </li></ul><ul><li>Proxecto da empresa TECNOCOM de deseño dun sóftware sintetizador e de recoñecemento da lingua galega, en código aberto e cunha subvención de 117.000 euros e un custo aproximado do proxecto de 300.000 </li></ul><ul><li>Proxecto da empresa Factoría de software e multimedia proxecto de tradución automática avanzada en código aberto para o galego e o portugués. Custo do proxecto ao redor dos 50.000 euros; subvención do 50% </li></ul><ul><li>Participación do CESGA no desenvolvemento e promoción do sóftware libre, oportunidade para fomentar o uso do galego nos ámbitos de xeración de tecnoloxías e contidos na sociedade da información </li></ul>
 14. 14. O INCITE E O GALEGO /3 <ul><li>Financiamento directo de proxectos de investigación en que a lingua galega é o obxecto de estudo desde diversos enfoques. Este tipo de proxectos encádranse na tecnoloxía sectorial de Sociedade e Cultura e no programa de promoción xeral da investigación, aínda que á vista dos exemplos anteriores tamén na tecnoloxía sectorial ligada á Sociedade da Información. </li></ul><ul><li>A estimación económica das actuacións desenvolvidas de forma directa ou indirecta supoñen un fomento e apoio á lingua galega duns 5 millóns de €. </li></ul>

×