Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Скраћенице у српском језику

11,527 views

Published on

Како се по Правопису српског књижевног језика из 2010. године правилно скраћују речи.

Published in: Education
 • Користан текст. Поздрав!
  Верзалне скраћенице: http://www.pitajtelektora.com/?p=1483
  Вербализоване скраћенице: http://www.pitajtelektora.com/?p=1498
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Скраћенице у српском језику

 1. 1. СКРАЋЕНИЦЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Снежана Клепић
 2. 2. Опште домаће скраћенице  Пишу се малим словом, а скраћивање обележава тачком;  Могу бити почетне и сажете.
 3. 3. Почетне скраћенице • 1. Сведене на почетно слово једне или више речи: т. – тачка, г. – господин или година, о. м. – овог месеца, в. д. – вршилац дужности, н. д. – наведено дело; • 2. Скраћене на почетну групу сугласника: бр. – број, чл. – члан, и др. – и други; • 3. Скраћене на почетну групу до другог самогласника: ул. – улица, об. – обично, проф. – професор; • 4. Скраћене на почетну групу до трећег или четвртог самогласника: необ. – необично, археол. – археологија; • 5. Скраћене на део речи до суфикса: рус. – руски, пољ. – пољски и сл.
 4. 4. Сажете скраћенице 1. Скраћенице с првим и последњим словом: гђа − госпођа, гђица − госпођица, др − доктор... 2. Скраћенице с првим и карактеристичним словом: тзв. − такозвани, пф. − перфекат 3. Неколико сажетих скраћеница од вишечланих израза: нпр. − на пример, бб. (или б. б.) − без броја, итд. − и тако даље... 4. Само гг. − господа (као знак множине).
 5. 5. Интернационалне и мерне скраћенице V, W, J, C, F, A, T G, kg, l, dl, m, km, cm i г (г.), кг (кг.), л (л.), дл (дл.), м (м.), км (км.), цм (цм.) a. a. cf. etc. V је волт! • Мерне скраћенице писане великим словима преузимају се неизмењене: волт, ват, џул, кулон, фарад, ампер, тесла • Остале мерне јединице пишу се малим словима (понекад се пресловљавају, а ретко преводе). Скраћенице латинских израза: • ad acta (међу списе) • сonfer – домаће замене су уп. - упореди или исп. - испореди • et cetera, или наше итд. • • Ове скраћенице су засноване на латинским изразима и међународно усвојеним терминима и симболима. Читају се као да је исписана цела реч. Неке од њих само се могу пресловити у ћирилицу.
 6. 6. Верзалне скраћенице Састављене су од почетних слова вишечланог назива и пишу се великим словима без тачака и међусловних белина;  Овако се најчешће скраћују називи држава, установа, институција, орган изација и сл.  Неке функционишу као имена, неке као опште именице. 
 7. 7. Начини уклапања верзалних скраћеница у дати контекст Писање: 1. Уз домаће променљиве и стране које се добро уклапају у морфолошки систем српског језика, пишу се падежни наставци – с цртицом и малим словима (из БИГЗ-а, у ЈАТ-у, с ММФ-ом, из УНИЦЕФ-а и сл.); 1. Када су непроменљиве не пишу се наставци ( из СРЈ, на ВМА, од ЕУ, у УН...)
 8. 8.  1. 2. 3. Говорење: Читају се као да су исписане пуним речима (са ММФ-ом – са Међународним монетарним фондом, у ЛМС – у Летопису Матице српске, у ОШ “Доситеј Обрадовић” – у основној школи... Читају се као пуне речи кад имају подобну гласовну структуру (САНУ – сану, ИРА – ира, БИГЗ – бигз...); Изговарају се слово по слово (СРЈ – с-р-ј, ПТТ – пе-те-те, CD – це-де, DVD - де-ве-де...)
 9. 9. Вербализоване скраћенице (настају претварањем верзалних скраћеница у целовите речи) 1. Вербализоване верзалне скраћенице (од Авноја, до Бемуса, производи Фијат, У Нину...  2. Вербализоване скраћенице за називе организација, пред узећа, артикала и сл. (Нолит, беомал, Си мпо и сл.)
 10. 10. Слободно и програмирано скраћивање Имена (Војислав Ј. Илић/В. Ј. Илић)  У обрасцима (КВ, ВКВ...)  У појединим струкама (C – угљеник, N или С – север, Т – топ у шаху и сл.) 

×