Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Početno čitanje 1

2,811 views

Published on

 • Be the first to comment

Početno čitanje 1

 1. 1. Почетно читање иписањеСРПСКИ ЈЕЗИКПРВИ РАЗРЕДСнежана Шевић, проф.
 2. 2. Штампана слова:Аа, Мм, Ии, Тт, Нн, Оо, Сс, Ее, ЈјЧИТАЊЕ
 3. 3. МА ИМ МИ АМОМ МЕ СА СЕСИ НИ ТО ТИ
 4. 4. ОСА САТ ЕМАМИА ИМА ИМЕСНИ НОС СОМ
 5. 5. МИМО МИМИМИМЕ МОМОМОМИ НОНЕ
 6. 6. ИМАМ ИМАМОНЕМОЈ ТОНЕМСНИМАМО
 7. 7. ТИНА ИМА .МИА ИМА .ЕМА И ТАТА .
 8. 8. МИ НЕМАМО .МИ ИМАМО САТ .ТОМА ЈЕ .
 9. 9. ма им ми ај омје са се си нито ти ој ам не
 10. 10. оса сат Ема Миаима Ана име снинос сом Тин ној
 11. 11. сама тама ТинаНена нама нанаима име имамо
 12. 12. Мими има .Мама има сина .Сима је .
 13. 13. Снио Нино сан .Он није имаоЕма има .

×