Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Početno čitanje 1

 1. 1. Почетно читање и писање СРПСКИ ЈЕЗИК ПРВИ РАЗРЕД Снежана Шевић, проф.
 2. 2. Штампана слова: Аа, Мм, Ии, Тт, Нн, Оо, Сс, Ее, Јј ЧИТАЊЕ
 3. 3. МА ИМ МИ АМ ОМ МЕ СА СЕ СИ НИ ТО ТИ
 4. 4. ОСА САТ ЕМА МИА ИМА ИМЕ СНИ НОС СОМ
 5. 5. МИМО МИМИ МИМЕ МОМО МОМИ НОНЕ
 6. 6. ИМАМ ИМАМО НЕМОЈ ТОНЕМ СНИМАМО
 7. 7. ТИНА ИМА . МИА ИМА . ЕМА И ТАТА .
 8. 8. МИ НЕМАМО . МИ ИМАМО САТ . ТОМА ЈЕ .
 9. 9. ма им ми ај ом је са се си ни то ти ој ам не
 10. 10. оса сат Ема Миа има Ана име сни нос сом Тин ној
 11. 11. сама тама Тина Нена нама нана има име имамо
 12. 12. Мими има . Мама има сина . Сима је .
 13. 13. Снио Нино сан . Он није имао Ема има .

×