Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorbeeldpagina's Sneuper 100, april 2011

1,370 views

Published on

Voorbeeldpagina's van Sneuper nummer 100, het orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Dit jubileumnummer is te bestellen via de bestelpagina voor Losse nummers in de linkerkolom van het Sneuper blog http://sneuperdokkum.blogspot.com

Published in: Education, Spiritual
  • Be the first to comment

Voorbeeldpagina's Sneuper 100, april 2011

  1. 1. 1. AAlsum. Luchtfoto van het aan de heilige Anna gewijde hervormde kerkgebouw uit ongeveer 1200. Het kerkhof ligt helemaal vol metgrafstenen, er is geen grassprietje meer te zien. De hedendaagse spitse toren verving in de 19e eeuw de zadeldaktoren die op instortenstond. Rechtsonder de door hoge bomen omgeven oprijlaan naar de ringweg. (OD)2. AAlsum. Rond 1900 werd de terp van Aalsum afgegraven en de dure terpmodder afgevoerd. De hoogte van de voormalige terp is hiergoed te zien aan het trapje naar het kerkhof. Vanaf dit punt liep een voetpad naar Tiltsjebuorren, zie foto 4. In 2005werd dit voetpadhersteld en opgenomen in de Historische Wandelpaden in Noordoost-Friesland. (JvdW)86
  2. 2. 3. AAlsum, 1935. Een oude foto van ‘it âld heech’ het laatst bewoond door de familie F. Wiersma, nadien afgebroken. De terp rondomit âld heech werd al rond 1900 afgegraven. Al veel eerder, in de jaren na 1880, werden gedeelten van de terp van Aalsum afgegravengetuige een foto daarvan uit 1884, aanwezig in het Admiraliteitshuis te Dokkum. (JvdW)4. AAlsum, 1935. Het ‘heechhout’, hier van beton, voorheen van hout. Rond 1874 was er een groot geschil tussen gemeente en landei-genaren over het onderhoud ervan. Vanaf het kerkhof liep een pad door de landen naar dit hooghout waarover het kerkvolk van en naarTiltsjebuorren kon lopen. (JvdW) 87

×