Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tinco Lycklama presentatie zuster Mattea

382 views

Published on

Tinco Lycklama presentatie zuster Mattea

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tinco Lycklama presentatie zuster Mattea

 1. 1. TINcO MARTINUS LYCKLAMA á NijEHOLT Beetsterzwaag *9 JULI 1837 cannes † 7 DECEMBER 1900
 2. 2. Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Tinco Martinus Lycklama á Nijeholt
 3. 3. geboortehuis EYSINGAHUISTE BEETSTERZWAAG
 4. 4. Tinco gaat studeren in Groningen , Utrecht en Parijs
 5. 5. GRAND TOUR BERLIJN SINT PETERSBURG MOSKOU
 6. 6. BAGDAD / BABYLON
 7. 7. OPGRAVINGEN
 8. 8. KLEDING EN HANDWERK
 9. 9. Ridderorde van de leeuw en de zon VAN pERZIË
 10. 10. JERUSALEM
 11. 11. CANNES 1868
 12. 12. GEBOORTEHUIS TE BEETSTERZWAAG 1871 EYSINGAHUIS
 13. 13. STUKKEN UIT ZIJN VERZAMELING
 14. 14. Boulevard in Cannes
 15. 15. Pierre Tetar van Elven 1831-1908
 16. 16. Portretten van Tinco
 17. 17. Bal Masqué
 18. 18. WOLVEGA - weststellingwerf Deken Lucas Mulder was een persoonlijke vriend van Tinco. Deken Mulder overleed op 11 januari 1912 in Wolvega en ligt begraven op het r.k. kerkhof naast de graftombe van Tinco en zijn vrouw Juliana.
 19. 19. Deken Vaas * 28 november 1852 † 10 februari 1937 Vanaf 1903 tot aan zijn dood in 1937 is hij Deken geweest van het dekenaat Heerenveen.
 20. 20. Deken Jurrien Scholtens * 17 oktober 1885 † 14 april 1985 26 februari 1937 werd hij geïnstalleerd als pastoor te Wolvega en Deken van het dekenaat Heerenveen. Tot aan zijn dood bleef hij wonen in Wolvega.
 21. 21. De eerste Stins gebouwd op de plaats van de notariswoning.
 22. 22. Uittreksel testament 1885
 23. 23. Kapel op r.k. kerkhof te Wolvega
 24. 24. Grafzerk voor de kapel op het r.k. kerkhof te Wolvega
 25. 25. Tinco en zijn vrouw Juliana Deze portretten hingen in het voormalige Bonifatius Ziekenhuis te Leeuwarden
 26. 26. TINCO MARTINUS FRANCISCUS MARIA OVERLEED OP 7 DECEMBER 1900 TE CANNES
 27. 27. JULIA AGATHA JACOBA barones thoe ZWARTZENBERG EN HOHENLANDSBERG OVERLEED OP 11 JUNI 1914 TE LEEUWARDEN
 28. 28. 4 AUGUSTUS 1900 SCHENKING AAN KERKBESTUUR VOOR EEN INSTELLING VOOR LIEFDADIGHEID Deken Mulder betrok in 1903 de voormalige notariswoning die geschonken was door Tinco aan de parochie te Wolvega en toen al de naam had van Lycklama Stins. In 1933 werd de notariswoning afgebroken en op datzelfde terrein werd Huize Lycklama gebouwd door de bekende architect Pierre Kuipers. Hiermee werd de wens van Tinco om een pension te bouwen voor ouden van dagen – rustbehoevende en gebrekkige - verwezenlijkt. (tekst eerste folder)
 29. 29. Prospectus huize Lycklama
 30. 30. verdieping begane grond
 31. 31. HUIZE LYCKLAMA 16 JUNI 1934
 32. 32. We nemen met respect een kijkje in het leven van de toenmalige bewoners. Ook zien we op de volgende dia’s personeel dat er toentertijd en nu nog werkt. We hebben helaas niet van iedereen de naam kunnen achterhalen.
 33. 33. Mevr. Tinholt Ze werd 100 jaar
 34. 34. Mevrouw……. ?
 35. 35. Meneer Jasper laat zijn sigarenbandjesverzameling zien aan zr. Barbara Westenbroek
 36. 36. Naam van dit echtpaar is onbekend.
 37. 37. Persoonlijke aandacht Warme zorg
 38. 38. Wie zijn deze bewoners?
 39. 39. Ook naam van deze bewoners is onbekend.
 40. 40. Marijke Westenbroek Zr. Pulgeria
 41. 41. Ook naam van deze bewoonster is onbekend.
 42. 42. Ook onbekende bewoner en verzorgende.
 43. 43. Jan van het Klooster Zr. Pulgeria in de refter
 44. 44. Zr. Emmanuel Ensing rechts van haar Mevr. Smale.
 45. 45. Koffietijd voor de zusters Zr. Barbara op kantoor
 46. 46. 1861 Tinco Martinus Lycklama á Nyeholt
 47. 47. Recreatiezaal Huize Lycklama
 48. 48. Voorbereiding van het feest bij het 50 jarig bestaan van Huize Lycklama in 1984
 49. 49. Janet Ent ????
 50. 50. Mevr. Maatman spreekt namens de bewonerscommissie t.g.v. het 50 jarige bestaan.
 51. 51. Feestdiner
 52. 52. Gezellig samenzijn aan tafel
 53. 53. Mea Rosheuvel
 54. 54. Johan de Jong
 55. 55. Men laat het zich goed smaken
 56. 56. Mevr. Spin Henny Mulder
 57. 57. Johan de Jong
 58. 58. Mevr. Tinholt Mevr. Mosterd (directrice) Zr. Mathea
 59. 59. Bewoners van een latere periode in Lycklama Rikus Hamers ????
 60. 60. Jopie Gevers Brigitte Stegeman ????
 61. 61. Dhr. Schotman ??????
 62. 62. Jannes Pel Jan Spin
 63. 63. Dhr. Vredenburg Dhr. Potiek
 64. 64. ???????? Mevr. Scheltinga Mevr. Nijholt
 65. 65. Roos Kemme Marie v.d. Akker
 66. 66. Marie v.d. Akker Femia Hamers
 67. 67. 15 15 januari 1986
 68. 68. Zr. Mathea directrice Lycklama Stins Sinds 1 september 1980 directrice
 69. 69. 1 Bestuur en directie samen met Mevr. Folkertsma Mevr. Folkertsma was oud consulente van de verzorgingshuizen in Friesland. v.l.n.r: Zr. Mathea Johan de Jong Mevr. Folkertsma Willem Frieling Mea Rosheuvel Bennie Brandsma Henk Ponjée 18 april 1986
 70. 70. Dhr. Johan de Jong spreekt de aanwezigen toe.
 71. 71. v.l.n.r.: Zr. Mathea Levering Johan de Jong Mevr. A. Folkertsma
 72. 72. Janneke,??? en Ingrid hebben zojuist de nieuwe naam onthuld: LYCKLAMA STINS !!!!!!!!
 73. 73. Deze huisvlag is gerelateerd aan het familiewapen van Lycklama á Nijeholt
 74. 74. De eerste beelden uit Lycklama Stins
 75. 75. Het sjoelen kon weer beginnen Gezelligheid alom !!!!
 76. 76. De bar in de Stins
 77. 77. Een praatje bij het winkeltje Achter de balie: Ginie de Jong Gretha Ensing
 78. 78. Onze kapel – stilte centrum
 79. 79. De biljarters hebben ook hun eigen hoekje in de Stins
 80. 80. Piet Koning voor overleg bij Zr. Mathea op kantoor.
 81. 81. Marijke Westenbroek Linnenkamer Wasserij
 82. 82. Joop van Drunen deelt de medicijnen rond.
 83. 83. Ingrid, Berta en Joop werkoverleg
 84. 84. In de afwaskeuken: Lenie van Wijk en Liesbeth Eilers In de kookkeuken: Liesbeth Eilers en Petra Meijer
 85. 85. De administratie Janet Ent
 86. 86. Kapsalon in het nieuwe huis
 87. 87. Gezellig zitje in de Stins Mevr. Spin-Overmars, Mevr. Visser , juf. Dijkstra en Mevr. Maatman-Veltman
 88. 88. Broeder ten Have op bezoek bij dhr. Damhuis.
 89. 89. Met z’n drieën in één appartement aan het werk WAT EEN WEELDE !!!!!!!!!!!
 90. 90. ? en mevr. Visser
 91. 91. Zr. Mathea in overleg met dhr. Henk Ponjée
 92. 92. Links: de nieuwe steen met namen v.h. bestuur en directie 1986 Rechts: de steen uit het oude huis uit 1934
 93. 93. Ingang van het musée de la Castre le Suquet in Cannes
 94. 94. Zr. Mathea en Mea Rosheuvel bij de entree van het museum
 95. 95. Hier hangen dan de vele mooie schilderijen met portretten van Tinco.
 96. 96. In de vele vitrines staan de vele goed bewaarde kunstschatten
 97. 97. Hier hangt ook het schilderij met de afbeelding van het bal masqué. Met Tinco als middelpunt
 98. 98. Sarcofaag met op de achtergrond twee portretten van Tinco
 99. 99. Vol bewondering wordt alles bekeken .
 100. 100. v.l.n.r.: Zr. Mathea, Mevr. Marie-Lucie Veran en Mea. Mevr. Veran was adjunct conservator van het Tinco Martinus Museum te Cannes.
 101. 101. Zr. Mathea overhandigde de foto’s uit Wolvega die betrekking hebben op Tinco Martinus.
 102. 102. Bestuur in Cannes onder de straatnaam Rue Lycklama (Lycklamastraat)
 103. 103. Alles is nog erg nieuw. De tuin is nog niet aangelegd. Terug bij Lycklama Stins
 104. 104. 1986 15 appartementen op de begane grond 18 op de 1e verdieping en 20 op de 2e verdieping.
 105. 105. Huize Lycklama 1991
 106. 106. Terwijl de bewoners al weer enige tijd in het nieuwe Lyklama, Lycklama Stins, wonen worden de oude gebouwen afgebroken. Een stukje historie verdwijnt. Gelukkig blijft de voorgevel behouden en ook de kamers die daarachter zitten. In de loop van de jaren zijn daar mooie appartementen van gemaakt. Achter het voorste gedeelte van het oude Lycklama worden nieuwe woningen gebouwd. HET VIERKANT. Momenteel wonen daar veel mensen die ook hulp kunnen vragen, inkopen bij Lycklama Stins.
 107. 107. De pannen gaan van het dak bij de gedeeltelijke afbraak
 108. 108. Hier wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe aanbouw voor ouderenhuisvesting. Het VIERKANT
 109. 109. Dit was eens de huishoudschool
 110. 110. Ook de “oude” huishoudschool wordt afgebroken
 111. 111. Huishoudschool met internaat
 112. 112. FOTO VAN HET HUIDIGE LYCKLAMA
 113. 113. LYCLAMA STINS Er zijn altijd veel activiteiten in huis. Deze keer gingen we met veel hulp van de dames van Katholieke Vrouwen Wolvega naar de St. Franciscuskerk. Daar was een rondleiding door de kerk door pastor Bernard Buit. Na de mooie rondleiding gingen we met z’n allen een bezoek brengen aan het r.k. kerkhof. De kapel was open en velen bezochten graven van geliefden of bekenden. Na afloop van al deze activiteiten werden we in het parochiehuis getrakteerd op koffie met gebak. Er werd terug gezien op een fijne, actieve middag. Deze werd mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Stins en de dames van Katholieke Vrouwen Wolvega
 114. 114. TEKST

×