Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Namenregister bierboek Dokkum

655 views

Published on

In dit register staan 1900 namen van personen die iets met het Dokkumer bier te maken hebben.
In Dokkum waren tussen 1600 en 1876 liefst 19 brouwerijen, die gezamenlijk zo’n 240 eigenaren hadden, gemiddeld ruim twaalf brouwers per brouwerij.
- 29 brouwers (= 12 %) trouwden met een Dokkumer weduwe of de dochter van een brouwer.
- 85 brouwers (= 35½ %) waren vader, moeder, kind, broer of zus¬ter van een Dokkumer brouwer.
- 90 brouwers (= 37½ %) waren bij de koop van hun brouwerij geen geboren Dokkumer.
Het dikke boek kost slechts € 25 en is te bestellen via info@historia-doccumensis.nl of via de website www.historia-doccumensis.nl

Published in: Education
 • Since using Brain Training for Dogs my dogs are more excited to learn. They actively want to take part and figure out what they need to do! It's not about "commanding" that they perform a behavior, it's about getting them thinking. I really love this approach to dog training and my dogs do too! ●●● https://bit.ly/38b79Wm
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Namenregister bierboek Dokkum

 1. 1. NAMENREGISTER “BIERBROUWEN IN DOKKUM” In dit register staan 1900 namen van personen die iets met het Dokkumer bier te maken hebben. In Dokkum waren tussen 1600 en 1876 liefst 19 brouwerijen, die gezamenlijk zo’n 240 eigenaren hadden, gemiddeld ruim twaalf brouwers per brouwerij. - 29 brouwers (= 12 %) trouwden met een Dokkumer weduwe of de dochter van een brouwer. - 85 brouwers (= 35½ %) waren vader, moeder, kind, broer of zuster van een Dokkumer brouwer. - 90 brouwers (= 37½ %) waren bij de koop van hun brouwerij geen geboren Dokkumer. A Aalsum, Jan Jansen van 170, 176 Abba 39-41, 56 Abes, Boote 274 Accronius, Abrahamus 279 Adama, Rinse Rinses 267, 276 Adema [Stiemsma], Hiltje 355-356, 362 Adema, A. (advocaat gilde) 102 Adema, Botte Agges 278-280, 286, 312 Adema, Gepke Bottes 279, 286 Adema, Rinske Sjoerds 360 Admiraal, Gerrit 17, 420, 422 Adriani, Arius 318 Adses, Goijck 267, 276 Aebe (moutmaker) 365, 378 Aebes, Aebe 300, 308 Aeles, Johannes 268 Aenea, Eduardus 258 Aernt (brouwer) 82 Aesve, (zuster van Hendrick Jansz) 72 Ages, Jelte (weduwe van) 188 Ages, Jelte 188, 218, 355, 362 Ages, Sipke 354 Aijsma, Gerbrant van 310 Aijsma, Grietie 310 Alberts, Anke 184 Alberts, Dedde 169 Alberts, Ebel 257-258, 264 Alberts, Geert 254 Alberts, Geertie 169 Alberts, Goitien 257 Alberts, Harmen 190, 305-306 Alberts, Leen 160 Alberts, Mighiel 170 Alberts, Wijbren 169 Albertsdr, Anke 178 Alders, Baukje 239 Alderts, Jeppe 127, 398 Alembert (d’Alembert) 141 Ales, Eeke 194 Ales, Rienk 194 Ales, Wijbe 180, 232-234, 242
 2. 2. Algera, Meije 267 Alles, Seije 281, 286 Alta, Sybren 235 Amman, Jost 77 An[…], Doeke (weduwe van) 210 Andries, Albert 326 Andries, Gerlof 355 Andries, Harke 155 Andries, Jan 169 Andries, Oeds 273 Andries, Sytske 272 Andriesse, Klaas Cornelis 413-414 Andrijs, Mevis 355 Andrijs, Sijds 178, 302, 308 Andringa, Watse 193, 205, 240, 306 Anglicus, Bartholomaeus 24, 27 Anguissola, Sofonisba 79 Anis, Jackle 151, 154 Annes [Boonstra], Pieter 188-191, 195-196 Annes, Brucht 257-259, 264 Annes, Gerrijt 204 Annes, Hijlke 121, 156, 346 Annes, Jetske 109 Annes, Pijbe 88-89 Anthimus 27 Antje, d.v. Hendrik Gellefs 248 Archimedes 127, 398 Arends, Jan 258-260, 264 Arents, Antje 367 Arjaans, Jelle 213, 309, 323, 351 Arriens, Antje 268 Assen, J. van 293 Ates 171 Jakle 171 Ates, Betske 171 Ates, Janke 171 Ates, Liskjen 171, 175, 182, 184, 229 Ates, Saakje 171 Ates, Sipke 110, 166, 171, 175-176, 180, 337 Ates, Sjolle 171 Atses, Lijfke 289-290, 298 Atses, Sijbe 152 Atsma, Gosuinus 200 Auckes, Trijntje 169 Auckesdr, Itty 267, 276 Augustinus (kerkvorst) 66 Augustinus [van der Meers], Pieter 82, 244-245, 364-367, 378 Aukes [Ringersma], Rixtje 219, 356, 358, 362, 381 Aukes, Dirk 281 Aukes, Jacob 188, 196 Aylva, Hessel Meckema van 95 Aylva, Tjaard van 146 Aylva, van (familie), 207
 3. 3. B Baart jr., A. 346 Baart, J.M. 75 Bacchus (god) 50, 111, 377, 387, 406 Baerda, Maria Rienks 246, 252, 261, 264 Bakker, Dirkje Eelkes 238, 239 Bakker, Jan 307 Bakker, Janke 195 Bakker, Johan Willem (Johnny) 307, 309, 415, 419 Bakker, Pier Freerks 195 Bakker, Trijntje Jans 194, 196, 284 Balen, Bernardus Cornelis van 321 Balk, Johannes 370 Ballings, Albert 273, 373 Ballings, Sibbeltje Alberts 209, 212 Banga, Freerk Hendriks 281 Banga, Pieter 45, 61 Banga, Tjerk Hendriks 151, 154, 246 Banga, Warner B. 9, 100, 123, 160, 213, 309, 323, 351, 379, 452 Bangma, Wim A. 44-45, 61 Bantham (of Banthoven), Jan Roelfs 153 Barkmeijer (firma) 404 Barneveld, Hendrik Jacobus 400, 402 Bartel […] 258 Bartels, Gelske 268, 269 Bartels, Pier Jans 86, 88, 300-301, 308 Bartels, Wijbet 335 Bartholomeüs, Grietje 219 Bartholomeüs, Wopcke 220 Bartholomeüs, Wopke 220 Bary, Guus 61 Basuink, Egbert 336 Basuink, Grijtje 336 Bauckes, Geijs 94 Bauckes, Reinsk 232, 242 Baukes, Folkert 332, 338 Baukes, Gijse (herbergier) 156, 236, 357 Bavius, Nicolaus 188 Beckers, Engelbertus 413-414 Beekmans, Jan 320, 389 Beer, Geeske Poppes de 251, 274 Beer, Gerritje Poppes de, 274 Beer, Rienk de 95, 123, 160, Beerents (advocaat) 270 Beerns, Albert 228-230 Beerstraten, Anthonie van 91, 53, 267 Bekius (Bekeis), B. 121 Bekius, Benjamin 220, 305-306 Bekius, François Henricus 182 Benedictus, Jurrien 78 Benedictus, Trijntje 208 Berends, Grietje 328 Berents, Pier 396
 4. 4. Berger [Bergeren], Marten Johans 173 Berger, Jacobus Johans 173 Berger, Johan Frans [Fransberger] 173 Berger, Johannes Johans 172-174, 447 Bergsma (familie) 359 Bergsma, Willem (Wilhelmus) 358-360, 362, 383, 384 Berlanus, […] 210 Beverwijck, Johan van 112, 114, 123 Beyma, Eduard Marius van 295 Bierma, Hijke Freerks 195 Bijl, Blijke Yves 194, 196 Binnes, Rinske 285, 374 Binnes, Yttje 352, 362 Blaeu, Joan 92, 104, 187, 201, 233, 259, 279, 289, 325, 333, 341, 365 Blau, L. [Quirin?] de 396 Bloemaert, Abraham 36 Bloemendal (familie) 419 Blok, Antoon 160 Bock, Harmanus 121, 271, 277 Bockes, Bokke 303 Bockes, Janke 303 Bockes, Nijske 305 Bockes, Trijntje 303 Bockes, Yfke 305 Bockholt, Ruurd tho 419 Bockma, Claas Bockes 302-306, 308, 368 Boekhoudt, Frederik (apotheker) 52 Boekhout, Sjoukje Harmanus 297-298 Boeles, Jelsche 192 Boer, Anne Hobbes de 377 Boer, Douwe Jacobs de 413, 417, 421 Boersma, Geeske Hettes 249 Boerum, Simon van 319 Bokma, (familie) 303 Bokma, R.W. 395 Bolhuis, Gerrit 56 Bolten, Pieter 173 Bonifaas / Boniface / Bonifacio 31 Bonifatius 12, 29-34, 36-38, 41-47, 53-56, 59-60, 63, 75, 134, 266 Bonke, Hans 95 Bonnes, Claaske 281, 286 Bonni / Bonno 31 Bontekoe, Gertje Hendriks 238-239, 242 Boomsma, Foeke 210 Boomsma, Pieter 320 Bos, Albertus 416 Bosch, Hieronimus 64-65 Bosch, Jeroen 75 Botma, Antje 293-294, 296, 298, 447 Botma, Jantje 293 Botma, Sake Gerrits 227 Botma, Tjamke Gerrijts 235 Botma, Trijntje Sakes 227, 230
 5. 5. Bottes, Jan 258 Boukes, Harry 61 Bourbon, Cornelis 304 Bouwes, Iemkje 290, 298 Bouwmeester, W.L. 27 Branda, Trijntie Lucas 367 Brandsma, Titus 34, 41, 47, 51-52, 56, 61 Brantgum, Bote Eedes 169 Brantgum, Eetske Botes 334-335, 338 Brantsma, F. 121 Breteler, Gerrit 29 Breugeman, Pieter 175-176, 182, 184 Breugeman, Thomas Pijtters 182 Breugemans (Dr.), 193 Brinksma, Jan Johannes 275 Broersma, Rudolf J. 213, 231 Bronswijk [Anna v Hannover], Anna 111 Brouërius van Nidek, Mattheus 74 Brouwer (familie) 343-345 Brouwer (familienaam) 273 Brouwer, Aafke Jans 346 Brouwer, Andries Oedses 175, 273-277, 348, 385, 388-389, 447 Brouwer, Dirkje Jans 347 Brouwer, Feike Tjeerds 321-322 Brouwer, Freerk Jans 320, 342, 347-350, 389, 447 Brouwer, Geert Andries 274, 275 Brouwer, Gerrit 277 Brouwer, Gerrit Siebes 274 Brouwer, Jan Freerks 108, 121, 342, 344-345, 347-348, 350, 383, 447 Brouwer, Jelle Jans 347-348, 350 Brouwer, Johannes Jans 347-348 Brouwer, Klaas Jans 347 Brouwer, Marten Andries 274 Brouwer, Oeds Andries 274-275 Brouwer, Sjoerd Tjeerds 321 Brouwer, Tineke 277 Brouwer, Tjeerd Feikes, 320-321 Brouwer, Tjietske 275, 277 Brouwer, Trijntje Tjeerds 321 Brouwers, Doecke 78 Bruegel (de Oude), Pieter 77 Bruggen, Wytze Alberts van 297 Brugmaans, Sanderina 318 Brugmans (Dr.) 193 Bruijn, Iris 177 Bruijn, Jaap R. 95 Bruin, Johannes de 239 Bruining, Hendrik 317 Bruinsma, Bastiaan Keimpes 360-362, 384-385 Bruinsma, Harmen 361 Bruinsma, Trijntje Hanses 152 Brunis, Wick Gerryts 367, 378 Bruyn, Elisabeth de 361
 6. 6. Buijs, Jacobus 128, 137, 160 Bult (firma) 419 Burmania 396 Busschieter, Hans 74 Buttinga 168 Buursma, Albert 421 Buwalda, Jan Pieters 194 Buwalda, Klaas Gerrits 133 Buwalda, Pieter Gerrits 194-196, 447 Buwalda, Ulbe Gerrits 317 Buy, Tilly 37 C Caesar, Julius 25 Cammingha, Pieter van 77 Canter, Jacob 352 Carelsdr, Eelckjen 311 Carst, Pijter 254-256 Chijs, Adriaan van der 152 Claas (van ’t waterschip) 215 Claasen, Feijke 281 Claasen, Jan 259 Claasis, Sydts 313 Claercamp, Trijntje 356, 362 Claeses, Claescke 179, 184 Claeses, Lub 310, 322 Claeses, Nieske 346 Claessen, Teunis 202, 212 Claessen,Bocke 303 Claesz, Tjepke 178, 184 Clasen, Jacob 289 Clasens, Trijntje 327, 330 Clases, Dirck 200, 212 Clases, Fetze 177 Clases, Geesje 269-270 Clases, Hendrik 269-271 Clases, Reinscke 154 Clases, Trijntje 273 Clases, Wijtske 188 Claseszn, Dirck 178, 214 Classen, Upcke 326 Cleebe, Hendricus 221 Clifford, George 406 Coenders, Belij 152 Coerds, Hotse 214, 245, 252 Coerts, Warner 259 Coevorden, Hans van 44 Colckman, Gerrijt 154 Colerus (fiscaal) 192 Colerus, Tietje 296 Columba (predikant), 205 Cornelesdr, Corneliske 310, 322 Cornelis, Aeisk 324
 7. 7. Cornelis, Auckje 224-226, 230, 281 Cornelis, Clara 94, 367 Cornelis, Daam 163, 224-226, 230, 268, 280-281 Cornelis, Dirck 327 Cornelis, Duicke 352 Cornelis, Franske 366-367, 378 Cornelis, Gerbrand 310, 322 Cornelis, Luitjen 116 Cornelis, Romcke 310, 322 Cornelis, Sybrigh 204, 248 Cornelisdr, Kunera 310, 322 Cornelisdr, Trijn 332, 338 Cornelisz, Roeland 270 Crab, Freerk Jelles [Brouwer] 246, 291, 335, 350, 342-345, 350, 381 Crab, Gerrijt Jans 342 Crab, Gerrijt Thomas 202 Crab, Jan Freerks [Brouwer] 342-345, 347-348, 350, 383, 447 Crab, Jan Gerrijts 342, 345, 350, 353 Crabbe, Mr. Berend 153, 325 Crans (familie) 179, 185 Crans, Claes 131 Crans, Geertruid 179-180, 184 Crans, Pieter (Petrus) Dirks 179-180 Crans, Willem 282 Cuperus, Andrys 210 Cuperus, Ype 210 Cupery, Ype Clases 344, 347 Curry, Andrew 17 D Daams (familiewapen) 225 Daams [Tonnema], Sjoerd 227-230 Daams, Aaltje 225-227, 230, 281 Daams, Auckien 227 Daams, Cornelis (trekschipper) 225-226 Daams, Cornelis [v Gelder] 224, 268, 276 Daams, Hiltje 225, 268, 279- 283, 286 Daams, Janke 227 Daams, Jannetje 227 Daams, Tziepke [Sipckien] 225 Daane, Marco 17, 75, 95, 123, 161, 363, 421 Damsma, Machiel Hendriks 372-373 Damstra, Asmus Coerts 251, 274 Damstra, Jan Coerts 274 Davelaar, Geert-Jan 160 Deddes, Foeke 369 Deddes, Grijtje (Jelt) 168-169, 176 Degering, Karel Ulrich Ferdinand 319 Delahaye, Albert 34 Demes, Gerardus (pastoor) 56 Derycke, Ivan 160 Deventer, Jacob van 47, 53, 311 Dicks, Dick 259
 8. 8. Diderot, Denis 129-130, 141, 320, 389 Dijk, Folkert 318 Dijk, Frank Janszn van 422-423 Dijk, Pancras 17 Dijk, Remco Janszn van 422-423 Dijkstra, Dirk Sijtses 108, 122, 127, 237, 238, 242, 272-273, 276, 385, 398-399, 447 Dijkstra, Waling 54 Dionijsius, Maijcke 267, 276 Dionijsius, Pijter 153, 267, 276 Dirks, Geertje 206-208, 212 Dirks, Griet 288 Dirks, Grietje 269 Dirks, Hendrik 202 Dirks, Jan 169, 194, 284 Dirks, Janke 296, 298 Dirks, Jeltje 378 Dirks, Trijntje 318 Dirks, Wessel 281 Dirks, Wijtse 236 Dirksdr, Fokel 310, 322 Dirx, Anke (of Imkie) 262 Dirx, Catrina 262 Dirxs, Harmen 153, 232, 240, 242, 368 Dirxs, Tytje 260-262, 264-265 Dodonaeus, Harco (Herko) 200 Doeckes, Jan 260 Doeckes, Tiete 280-281, 341, 345, 350 Doedes, Rienk 181 Doekes, Bauke 282 Doeve, Eppo 420 Doijem, Eeme Wijbrands 258 Doitses [Gravius], Antje 352 Doitses [Gravius], Jeltje 352 Doitses [Gravius], Saapkje 352 Doitses [Gravius], Sape 342, 352-353, 362 Doitses [Gravius], Ytje 352 Doma, Pijter 205 Doma, Wijbrichjen 235 Domenichino 206 Donar (god) 29 Donga, Minne Sijbes 227 Dooijer & Van Deventer (leverancier) 419 Doom, Lourens 119, 121 Doom, Louw 156, 346 Dorenbos, Geeske Jans 341, 350 Douwes, Andries 303 Douwes, Arjens 325 Douwes, Auckje 268, 276 Douwes, Broer 367, 378 Douwes, Claes 290, 298 Douwes, Dirk 193 Douwes, Eeling 216, 222 Douwes, Eelkien 341, 350
 9. 9. Douwes, Hoite 246, 252 Douwes, Jan 245, 252, 399 Douwes, Jetske 335, 343, 350 Douwes, Klaas 375 Douwes, Lieuwe 291, 342-343, 350 Douwes, Marck 224, 226, 230, 281 Douwes, Simen 325 Douwes, Tetsckje 202, 212 Douwes, Trijntie 245 Douwes, Trijntje 174-175, 202, 229, 372, 373, 378 Douwes, Ylle 247 Douwes, Ype 372 Douwesdr, Ari[…] 325 Douwesdr, Maijke 325 Dragt, Ihno 9, 61, 75, 213, 363, 407 Draper, Dominicus Antonie 319 Dreijer, Tjerk Pieters 218 Dreves, Jacob 329 Dreves, Jurjen 127, 399 Dreves, Roelof 326 Dujardin, Karel 150 Durks, Antje 172, 176 Durks, Cornelis 369 E Ebba (koorbisschop) 63 Edes, Olphert 83 Eeckes, Johannes 268, 278 Eedes, Bote 258 Eelckes, Claes 178, 184 Eelckesdr, Trijntje 278, 286 Eelkes, Trijntje 239, 242 Eelses [Inia], Sybren 154, 186, 189, 196, 202-204, 207, 212, 248, 290, 298, 368 Eernses, Haring 214 Eeskes (Eelkes), Jetske 327-329, 339 Egberts [vd Akker], Albert 210 Egberts, Lieuck 154 Egesdr, Griet 324 Egesdr, Wijts 324 Ehemann, Th. 412 Eichstorf, Clementia Adriana van 319 Eines, Jeltje 311, 322 Eintes, Auck 369 Eintes, Jouke 369 Eisma (familie) 368 Eisma, Antje Jans 246 Eisma, Cornelis Haijes 369, 378 Eisma, Douwe 390 Eisma, Folkert Haijes 371 Eisma, Haije Cornelis 121,174, 240, 302-303, 357, 364, 368-369, 374, 378 Eisma, Haije Jans 369, 371 Eisma, Haije Lamberts 182 Eisma, IJtje Haijes 371
 10. 10. Eisma, Jan Haijes 305, 368-371,378 Eisma, Janke Haijes 369 Eisma, Lolkien 305 Eisma, Rinskjen (Hinke) Haijes 302-306, 308, 368, 369, 378 Eisma, Saakje Haijes 371 Eisme, Augustinus Haijes 371 Elst, Folkert van der 261, 272 Elstra, Antje Wybrens 372 Elzinga, Kees (Kleine Keesje Rollebol) 406 Elzinga, Gerrit (archeoloog) 42, 44-45, 61 Emmen, Sikke Tjaards 318 Emmens, J.A. 75, 95, 123 Emmerick, Joannes 153, 154 Emmius, Ubbo 92, 93 Engelbrecht, Martin 11 Engels, Cornelis 270 Engels, M.H.H. 95 Ennes, Gerrit 154 Eskes, P. 389 Everts, Evert 78 Everts, Janke 203, 288 Everts, Liefke 203, 289 Everts, Theunis 335 F Faas(ke) / Facius / Faes 31 Faber (wethouder), Onias 50 Faber, Aaltje Jans 373-374, 378 Faber, Johannes A. 9, 75, 95, 123, 278, 299 Faber, Lolke Walles 327, 330 Feddes, Obbe 237 Feddriks, Wobbeltje 234, 236, 238, 242 Feenstra, Andries Oedses 273-274 Feenstra, Thijs 360, 362, 384 Feickes, Hendrik 255 Fellinga, Anne 307 Fellinga, J.A. 119 Fellinga, Jeltje Dirks 373-374 Fenema, Wyger Jans 48 Ferktdr, Tijtke 200, 212 Fetse / Fetsje 31 Fetse, Bonne 47 Finck 245, 252 Floris, Aaltje 267 Floris, Ritscke 116, 255-257, 264 Fockesdr, Auckien 178, 302, 308 Fockema, Eelco 295-296 Fockema, J. 318 Fockes [Osinga], Dirk 296 Fockes [Osinga], Klaas 296-297, 392 Fockes [Osinga], Metje 296 Fockes [Osinga], Tjepke 296-297, 392, 396
 11. 11. Fogelsangh, Trijntje Pieters 335, 338, 343, 355 Fogelsangh, Trijntje Tjaards 204-207, 212 Fokke, Simon 32 Fokkema, Johannes Roelofs 225 Folcers, Albart van 266, 276 Folckerts, Dirck 74 Folckerts, Sijtse 154, 186, 245-246, 252 Folkema, Jacob 171, 192, 204, 226-227, 262, 280, 303, 328, 336, 354, 371 Folkerts, Aafke 235 Folkerts, Angnietje 174 Folkerts, Lieuwe 155 Folkerts, Trijntje 190 Folkerts, Wytse 202 Fontein, Anskjen Jans 48 Foockes, Sijtse 78 Fopckeszn, Sijds 152 Fopma, Gellins 304 Foppes, Hessel 278 Fosite (godin) 29, 47 Framrijck, Casper Gerbens 246, 252 Franck, Hans 63 Fransdr, Trijnke 301, 308 Fransen, Antje 372-373 Fransen, Pier 268, 276 Franszn, Epo 84 Freda 31 Freercx, Jancke 303 Freerks, Jelle (herbergier) 121, 156-157, 344, 346-347, 350 Freerks, Jelle (ijzerkramer) 246, 344 Freerks [Crab / Brouwer], Jan 342-345, 347-348, 350, 383, 447 Freerks, Aaltje 344, 347 Freerks, Baukien 344 Freerks, Heercke 187 Freerks, Hindrik 369 Freerks, Jan 108, 121 Freerks, Johannes 344 Freerks, Lieuwe 210 Freerks, Pijter 397 Freerks, Wietske 191 Freya (godin) 29 Frielsma, Tjalke Jeppes 332 Frielsma, Ytke Alberts 332 Fries, Rinske de 227-228, 230 Frieses, Bruin 116 Frieswijk, Catharina Fenne 395 Frisius, Gemma 46 Frisius, Petrus Crantzius Leovardiensis 180 Friso, Willem Karel Hendrik 111 G Gabbes, Beencke 324 Gabbes, Popcke 116, 255-256
 12. 12. Gabes, Gabe 283 Gatses, Aukje (Agartha) 235-237, 242 Gauma, Jelle Jelles 201-202, 212 Geelkercken, Nicolaas van 53, 73-74, 78, 92-94, 167, 186, 188, 200, 214-215, 224, 244, 266, 300, 310, 366 Geerts, Claas 304 Geerts, Geert 210 Geerts, Hinke 208, 212 Geerts, Jetske 202 Geerts, Johannes 112 Geerts, Poppe 156 Geerts, Taeds 334 Geerts, Tjetske 273 Gelder, Cornelis Daams van 224, 268, 276 Gelder, J. van 27 Gelts, Klaas 281 Georgius, Arent 78 Gerbens [Potter], Willemke 278-279, 286, 312 Gerbens [van der Sluis], Janke 194, 284 Gerbens, Aafke 280 Gerbens, Antje 342, 350 Gerbens, Daame 280 Gerbens, Gepcke 340, 341, 346, 350 Gerbens, Janke 280 Gerbens, Jasper 246, 260-265, 395 Gerbens, Maaike 181 Gerbens, Mayke 278 Gerbens, Sjoerd 280 Gerbens, Trijntje 292 Gerbens, Wijbe 335 Gerbesdr, Aeff 214 Gerbrants, Tienken 90 Gerkes [Adama], Jan 312, 322 Gerkes, Johannes 312 Gerlofs, Jan 227 Gerlofsma (slager) 342 Gerrijts, Griet 254-256 Gerrijts, Lammert 175 Gerrijts, Sipkje 337-338 Gerrits [Tadema], Jurjen 327-331 Gerrits [Terpstra], Romkje 348 Gerrits, Eelchien 232-233, 242 Gerrits, Fetse 304 Gerrits, Fokeltje 314 Gerrits, Freerk 180 Gerrits, Lammert 170-171, 176, 182 Gerrits, Martien 329 Gerrits, Neeltje 207 Gerrits, Sibbeltje 207 Gerrits, Sijtse 193 Gerrits, Sjoukje 201-202, 212 Gerrits, Sybrigje 273 Glaijes, Doiter Philips de 153-154
 13. 13. Glasbergen, J.B. 160 Goities, Albert 116, 255-257, 264 Goitinga, Jan Wouters 367-368, 378 Gorter, Klaaske 416 Gortinga, Jan Clases 316 Goslings, Gosling Oeges 296 Goslings, Johan Menno 377 Goslings, Oege 251, 296 Gosses, Gerrijt 170, 176 Gosslicks, Jan 354 Gouverneur, Pieter Clases 360 Grapheús (schrijver) 353 Gratema, Mense 279, 312 Gravius (familie) 354 Gravius, Hendrik Johannis 353 Gravius, Jan Freerks 353 Gregorius II 30-31 Grietje (vrouw van Tjeerd Ymes) 111 Groenewold, Gerard 37 Groenewoud (bode) 320 Groenwolt, Susanna 359 Groot, Elizabeth 299 Groothuis, Johanna 250 H Haagens, Henk Benno 413, 417 Haan, Anna Wouters de 172 Haan, Doetje Wouters de 171, 172, 176 Haan, Duco Wouters den 172, 221 Haan, Jan de 307 Haan, Piet de 9, 163, 177, 452 Haan, Tijs de 273 Haarda, Focco van 256 Haarsma (luitenant) 304 Haas, Folkert Jacobus de 157 Hacquebord, Folkert 181-182 Hacquebord, Tjerk 181-182 Haersma, Arnoldus 216 Haijes, Eeke 268, 276 Haijes, Pijl 216, 340-341, 346, 350 Haijtes, Jelle 346 Halbertsma, Eeltsje Hiddes 75 Halbertsma, Herrius (ROB) 75, 17, 34, 37, 44-47, 52, 56, 61 Halbes, Frans 267, 276 Halbesma, Douwe 160 Halbesma, Sikke Hessels 411-413, 417-418 Hallema, A. 75, 95, 123 Hals, Frans 97 Hamerstein, Hajo Pijters 327, 330 Hamerstein, Hiltje 327 Hamilton, Josephus Cornelis 416 Han(d)sma (familie) 312, 313 Hania (familie) 203
 14. 14. Hannover, Anna van [Bronswijk] 111 Hansen, Hiltje 170, 176 Hansma (familie) 317 Hansma (schilder), Douwe 390 Hansma, Cornelis Douwes 313, 314, 322 Hansma, Douwe 108, 190, 195-196, 284-286, 447 Hansma, Douwe Cornelis 313, 314, 322 Hansma, Douwe Sytses 194, 229, 314, 317 Hansma, Fokeltje Sytses 314, 317-322 Hansma, Gertje Sytses 229, 320, 314, 317 Hansma, Huibert 413, 414 Hansma, Ivo (Ive) Sytses 55, 182, 195-196, 297, 313, 392, 401-403, 409 Hansma, Jacob Sytses 314 Hansma, Leendert Reitses 413, 414 Hansma, Reitze Frederik 414 Hansma, Sytse 121, 196, 250, 375, 396, 417 Hansma, Sytse Douwes 194, 195, 229, 284, 313, 314, 316-319, 322, 383, 392 Hansma, Sytse Ives 195, 198, 421, 448 Hansma, Thomas 257, 258, 259, 264 Hansma, Ynse Douwes 313, 314 Harckema, Atie Wijtses 218 Harckema, Hijlckje (van) 216-218, 222 Harckes, Jan 311-312, 322 Harckes, Sijbren 155 Harckes, Symon 204, 212, 248 Hardenberg, Johannes Laases 207 Harinxma thoe Slooten, Pieter van 95 Harmens [Boonstra], Anne 189-190, 197 Harmens, Durk 210 Harmens, Jan 259, 260 Harmens, Jetske 312, 322 Harmens, Louw 155 Harmens, Rinskje 268, 276 Hartmans, Fettje 342, 350 Hasekamp, Feikje 156 Haselhoff, Dirk 275, 412 Hasius, Adriana 370 Havard, Henry 55, 61 Heeres, Sjoerd 310 Heeringa, F. 121 Heeringa, Rinso 110 Heeringa, Sippe Meints 48-49 Heeringa, W. J. 407 Heeringa, Willem 376 Heerkes, Trijntje 267, 276 Heerma, Jucke Johannes 153 Heerts, Daam 225-227, 230, 281 Heerts, Dirk 261 Heijxan, Klaas 347 Heijxan, Tijtje Klases 347 Heineken, Gerard Adriaan 173, 410 Heins, Sijcke 152
 15. 15. Hemkes, Focke 172, 174-176, 194, 272, 284, 372-374, 378, 396, 447 Hendricks [Kluinstra], Elisabeth / Ebeltje, 312, 322, 326 Hendricks, Jan 154, 325, 326, 330 Hendricks, Tijtje 326 Hendricksdr, Trijntje 340, 350 Hendriks, Aagtje 357 Hendriks, Allert 152 Hendriks, Antje 180, 311-312, 322 Hendriks, Arent 152 Hendriks, Arjen 121, 156, 346 Hendriks, Claas 121, 268-273, 276, 447 Hendriks, Eese 318 Hendriks, Elscke 178, 184 Hendriks, Feike 332, 338 Hendriks, Hendrik 150-153, 240, 325 Hendriks, Jan (lakenkoper) 189, 191 Hendriks, Jogchum 373 Hendriks, Martje 238, 242 Hendriks, Otte 151, 152 Hendriks, Reinder 201 Hendriks, Tamme (doodgraver) 47 Hendriks, Tjetske 288 Hendriksdr, Iebeltje 154, 246, 252 Hendrix, Antie 233, 242 Henriks, Heabeltje 153, 154, 325 Henrix, Geeske 220 Hepkema, J. 55, 61 Herberg, Rintje van der 375 Heringa (familie) 337 Heringa, Elida Rinses 337 Heringa, Gosse (Gosewinus) Heres 332, 337 Heringa, Johannis Rinses 337 Heringa, Pijtsia Rinses 337 Heringa, Rinse 171, 180, 336-338, 344 Hesman, Gerrit 66, 134, 166, 170, 180, 197, 206, 214, 219, 225, 232, 281, 327, 332, 337, 345, 353-354, 357, 364, 368 Hessel […] 310 Hessels, Michiel 232, 242 Hessels, Sijbe 214 Hessels, Ynske 357 Hesselzn, Sijbe 266 Hetsing, Sophia 235 Hettinga (hopman) 364 Hevers, Gerardus 219 Heyden, Van der (majoor) 389 Hiddes, Jan 216, 217, 222 Hiddes, Sara 366 Hiddinga [Feddema], Fedde Heres 326, 329, 330 Hiemstra, Broer Sytses 414 Hiemstra, Sytse Bienses 413-414 Higt, Tjeerd 121 Hijlckes, Joucke 334 Hijlkes, Jantje 239, 242
 16. 16. Hijlkes, Ytje 356 Hillebrand, Menne 414 Hillema, Andries Tjepkes 225, 247, 335-338 Hillema, Dirk Andries 336 Hillema, Eelkje Poppes 248-249, 252 Hillema, Engelbertus 353 Hillema, Gertje Andries 336 Hillema, Hebbeltje Andries 336 Hillema, Hilke Tjepkes 225 Hillema, Pope Andries 247-249, 252, 336 Hillema, Tjipke Andries 336 Hillema, Trijntje Andries 336 Hillema, Witske Andries 336 Hilles, Sjoerd 258 Hilles, Sybe 326, 330 Hinnes, Bote 186, 196, 218 Hoekstra, Benne Jans 48, 285, 312, 361, 374-376, 378, 393 Hoekstra, Freerk Jans 374 Hoekstra, Gelf 406 Hoekstra, Jan Freerks 239, 285, 374 Hoekstra, Oege Jans 374-375, 399 Hoekstra, Renske Bennes 376 Hoekstra, Sytske Bennes 376 Hoekstra, Ymkje Jans 374 Hoeve, Sytse ten 213 Hoitses, Jelle 156 Hollander, Welmoed Pieters 189 Holtman, M.A. 123, 160 Holwerda (koopman) 193 Holwerda, R. 95 Hommes, Uble 88 Hoogacker, Dieuke Tjerks 282 Hoogacker, Grijtje Tjerks 282-284 Hooghveen, Grytje Martens 270 Hooghveen, Marijke 236 Hoogstins, Sytze 420 Hooijtes, Jetse 121 Hoolaart, Jacob 158 Hoornsma (familie) 357 Hoornsma, Baukje Piers 219 Hoornsma, Jacob Piers 219, 121, 220-222, 288, 356, 383, 396, 447 Hoornsma, Minne Piers 206, 219, 240, 356-358, 362, 371, 381-383 Hoornsma, Pier Jacobs 214, 219-222, 234, 356, 447 Hoornsma, Ritske Jacobs 220 Hoornsma, Trijntje Jacobs 220, 221, 222 Hoornsma, Trijntje Piers 219, 234, 242, 356 Hoppe (jongensnaam) 229 Hopperus, Auke Ennes 182, 229, 317, 447 Hopperus, Enne Douwes 229 Hornstra, Heabele Jans 207 Hornstra, Wijbe Jans 154 Hottinga, Daviosius van 245 Hout, Johannes van 50, 188
 17. 17. Houwaart, Eddy 61 Huiberts, Joh. 314 Huiberts, Saapke 242 Huisinga, Sjoerd 357 Huisman, Kerst 37 Huizenga, Sijbrandus 318 Huties, Ate 389 Hysing, Hans 111 I Idema, Arnoldus 312, 322 Idema, Grietje Harmens 367, 378 Idema, Jacob Douwe 333, 338 Idsardi, Eelkje 418 Idsardi, Former Jans 418 Idsardi, Jan 419 Idses, Nieske 290-291, 298 Ietes, Bruijn 259 IJesdr, Rinck 310, 322 Inia (erven) 357 Inia (familie) 359 Inia, (oorsprong naam) 203 Inia, Antje (Anna) Eelses 205, 359 Inia, Antje Elses 204 Inia, Beitske 368, 378 Inia, Elso Sybrens 155, 204-207, 212, 240, 306 Inia, Geeske Eelses 204-206, 368 Inia, Jan Eelses 204 Inia, Klaas Eelses 204 Inia, Liskjen Eelses 204-205 Inia, Reurdt Eelses 204 Inia, Sara Eelses 204-205, 306, 368 Inia, Sijbrand Eelses 204 Inia, Tettie Eelses 205 Inia, Tjeerd 213 Inia, Trijntjes Elses 204 Innes, Jorrien 94 Intema, Johannes Sjoerdts 312, 322, 326 Isings, Johan 21, 66 Israel, Jonathan I. 95, 123 J Jaarsma, H.W. 192 Jackles, Ane 154 Jackles, Antje 170-171, 175-176 Jacob, Jacobs 246 Jacob, Jan 291 Jacobs, […]nt 210 Jacobs, […s] 214 Jacobs, Albert (schroor) 332 Jacobs, Albert (zilversmid) 70 Jacobs, Douwe 208 Jacobs, Eelckje 153, 232, 240, 242
 18. 18. Jacobs, Harmen 227, 230 Jacobs, Jarigh 154, 246, 252, 260, 395 Jacobs, Mock 169 Jacobs, Pijter 179, 184 Jacobs, Reinder 200, 212 Jacobs, Simmen 122 Jacobs, Taeke (Taco) 246, 252, 344 Jacobs, Tiedke 278, 286 Jacobs, Trijntie 170, 176 Jacobs, Uilkje 202 Jacobsdr, […] 332, 338 Jakobs, Aaltje 329 Jangs, Rinse 210 Janke (nicht Ebel Alberts) 257 Jans (schipper), Jetse 341 Jans (kluinbrouwer), Hendrick 153, 325-326, 330 Jans (koopman), Jitse 192-193, 229 Jans (pottenbakker), Dirck 189 Jans [Adama], Antje 312, 322 Jans [Bakker], Trijntje 190, 194, 196, 284 Jans [Bockebloed], Occe 201, 245, 252 288, 334 Jans [Bockebloed], Willem 201, 245, 334, 338 Jans [Oosterwerff], Geeske 327 Jans, [Bakker] Trijntje 194, 196, 284 Jans, Aafke 344 Jans, Aaltie 305 Jans, Aaltje 172, 249 Jans, Aatje 154 Jans, Akke 285 Jans, Albert 274 Jans, Antje 154, 201, 235, 245-247, 252, 311 Jans, Ate 247 Jans, Auke 121, 248-249, 251-252 Jans, Botje 259 Jans, Catie 235 Jans, Claas 259, 264 Jans, Cornelis 346 Jans, Dirtsen 354 Jans, Doeke 172, 249 Jans, Duike 189 Jans, Einte 210 Jans, Fetje 170, 175-176 Jans, Fettje 154, 203-204, 212, 248 Jans, Gale 219 Jans, Gatske 236 Jans, Geeltje 373 Jans, Geert 288 Jans, Gerrijt 288 Jans, Goossen 84, 87, 88 Jans, Gosling 227, 230 Jans, Grietje 189-191, 259 Jans, Harcke 311 Jans, Harmen 116
 19. 19. Jans, Heert 194-196, 283 Jans, Hendrick 312 Jans, Hendrik 78 Jans, Hillegien 170, 176 Jans, Houck 312, 325-326, 330 Jans, Imkien 330 Jans, Jacob 227 Jans, Jan 288, 311 Jans, Jantien 215-216, 222 Jans, Jentje 167 Jans, Jetse 280 Jans, Kinske 342 Jans, Lieuwe 358-362, 383-385 Jans, Lijsbet 259 Jans, Lucas 305 Jans, Martien 311 Jans, Meindert 281, 286 Jans, Meint 334-335 Jans, Melis 210 Jans, Oene 311 Jans, Repcke 301-302, 308 Jans, Rinse 279 Jans, Sibren 149 Jans, Siger 367 Jans, Sipke 127, 398 Jans, Sjoek 229 Jans, Sjoukje 169, 176 Jans, Symen 284 Jans, Tettje 291, 342-343, 350 Jans, Tijtje 226 Jans, Trijn 200, 212 Jans, Trijntie (wed. Claas Obbes) 189, 197 Jans, Trijntje 368-369, 378 Jans, Ulpke 260 Jans, Yt 256-257, 264 Jansd, Aesve 72 Jansdr, Grijt 200, 212 Jansen, Doecke 280, 341 Jansen, Ege 325 Jansen, Focke 325 Jansen, Harmen 255 Jansen, Jan sr. [4] 200-201, 212, 245, 334 Jansen, Jan jr. [Bockebloed], 201, 212, 334 Jansen, Jan [8] 247, 252 Jansen, Jan sr. [12] 290, 298 Jansen, Jan jr. [12] 290 Jansen, Jan [17] 335, 343, 350 Jansen, Jan (Groningerland) 329 Jansen, Jan (Ternaard) 210 Jansen, Jetse (kluinbrouwer) 68, 113 Jansen, Jetse 324, 330 Jansen, Lucas 172, 249 Jansen, Pieter (dekendrager) 202
 20. 20. Jansen, Pijter 289 Jansen, Ritscke 166-167, 176-177, 302, 310 Jansen, Sije 116 Jansen, Thomeus 170, 176 Janses, Teunis 178, 184 Jansz, Hendrick 72 Janszn, Dirk 259 Janszn, Meije 256, 324-325, 330 Janszn, Ritske 177, 301-302, 308-311, 322 Jaques (pachter) 84 Jarighs, Beltie 246 Jasper, Claas 260, 261 Jaspers, Antje 227, 260-264 Jaspers, Claas 246, 264 Jaspers, Claeske [Gerroltsma] 178, 184 Jaspers, Imckje 260-264 Jaspers, Nina 27 Jelgers, Tjebbe 214, 332, 338 Jelles, Aafke 246-247, 252, 344 Jelles, Beijtske 326 Jelles, Freerk [Crab / Brouwer] 246, 291, 335, 350, 342-345, 350, 381 Jelles, Lieuwe 210 Jelmers, Suck 266 Jelsma, Auke 37 Jeltema, Jurjen 417 Jeltema, Pijtter 384 Jeltes [Bouwma], Age 188, 196, 218, 355 Jeltes [Crab], Jeltje 342, 353, 362 Jeltes, Douwe 343 Jeltes, Jeltje 153, 325 Jemmes, Sjoerd 188, 196 Jennema, Johannes 335, 370 Jennema, Saakje 369-370, 378 Jensma, Willem 220 Jentjes [Riesbergen], Botje 166-167, 176 Jentjes, Antje 189, 191 Jeppes, Albert 305 Jetses, Jan 367, 378 Jetses, Rinse 235, 237 Jetses, Sipke 283 Jilderda (familie) 233 Jilderda, Gertje Oepts 219-220, 222 Jilderda, Jan 234 Jilderda, Joost Ritskes 234 Jilderda, Pijtter 234 Jilderda, Rinia 234 Jilderda, Ritske Pijters 233-234, 242 Jilderda, Sept 234 Jitses, Sipke 283 Johannes, Aafke 344, 350 Johannes, Anne 282, 286 Johannes, Antje 312 Johannes, Bregtje 229
 21. 21. Johannes, Gosse 194 Johannes, Marten 273 Johannes, Tabe 261-264 Johannes, Wytske 238, 272, 276 Johannesdr, Lupck 267, 332, 338 Johannis, Hijlcke 146 Jong, D. de 263 Jong, Joseph de 321 Jong, Pijtter Freerks de 210-211 Jong, Ulco de 17, 95, 422 Jongeling, Hoite 406 Jonges, Doed 257 Jongsma, Tjeerd 100, 123, 163 Jonker (herbergier), Bartel 417 Jonker, Albert (Blauwe Albert) 42, 60, 416 Jonker, J. 376 Jonkman, Hiltje Geerts 376-378 Joostesdr, Trijn 365, 378 Jorg (broeder) 69 Joukes, Bieuke 330 Joukes, Harmanus 305 Joukes, Meint 48 Juriens, Baeuck 365, 378 Jurjens [Tadema], Dirk 328 Jurjens [Tadema], Eelke 328 Jurjens [Tadema], Grietje 328 Jurjens [Tadema], Hebbeltje 328 Jurriens, Hendrik 151-153 K Kammens, Lammert 399 Kamminga, Doederus 195, 299, 345 Kamp, E.B. van der 160 Kamp, Henricus 56, 400 Karel (keizer) 68 Kat, Jan Gatses 237 Kemp, Sjoukje 418 Kempesz, Jan 300 Kempius, Cornelius 45-46, 61 Kessel, Henricus (abt) 73 Keune, Wim T. 9, 100, 123, 197 Keuning, Durk 413, 415 Keuning, Jan Eelkes 413, 416 Keuning, Jan Wijbrens 239, 242 Kiestra, Epaëus 220 Kingmans, Hugo 61 Klaasesz, Jan 285 Klaazesz (notaris) 361 Klases [Osinga], Focke 293, 296-298 Klases, Grietje 360 Klases, Paul 274 Klases, Rindert 193 Klaver 367
 22. 22. Klaver, Alle Franses 239, 242 Klaver, Antje E. 400 Klaver, Ybeltje E. 400 Kleine, J. 37, 75, 123 Kleyenberg, Minke Fockes 284, 368, 372 Knol, Petrus Johannes Wiebrandt 388 Knoop, Johann Hermann 387 Kolkman, Bert 75 Komrij, Gerrit 65, 75 Koning, Arend Jans 296 Kooi, K.M. van der 329 Kornelis, Gerben 320, 389 Korte, Pippijn de 31 Koster, Heinrich 275 Koumans Smeding, P. 275 Kreeft, Wijbe 396, 446 Krieger, Johannes 210 Kuijper, Aagjen Pijtters 361-362, 385 L Lalaing, George van (Rennenberg) 45 Lambertus, Coert 295 Lammerts, Gerrit 229 Lammerts, Haije 110, 119, 121, 171, 175, 180, 182, 184, 229, 447 Lammerts, Sibout 235 Lammertsdr, Pitrick 325 Land. P. 375 Leeuw, Jacob de 270 Leeuwenhoek, Antoni van 13 Leidis, Joannes à (karmeliet) 42, 61 Leij, Arend Hendriks van der 229, 317, 319, 322, 447 Leij, Hendrik Arends van der 317 Lenertsdr, Mary 365-366, 378 Lennaerts, Sijke 368, 378 Leovardiensis, Petrus Cranzius 180 Levert & Co (leverancier) 419 Ley, Johannes van der 384 Leyster, Judith 89 Lieuwe, Sjoerds 184 Lieuwes, Auke 302 Lieuwes, Gerrit 312, 322 Lieuwes, Sioerdt 78 Lieuwes, Sjoerd 178 Lieuwes, Take 150 Lieuwes, Tettje 359-361, 384-385 Lieuwes, Trijntje 329 Lieuwes, Willem 330 Lieuwesdr, Syts 82, 364 Lieuwis, Korneles 210 Lijn (bierhandel) 418 Lijn, Hans Willem 412-413 Lijn, Pieter 412-413 Lijn, Trijntje 412
 23. 23. Lijsbet 365, 378 Liudger 60, 63 Loenen (abt), Theodoricus 72 Loijenga, Lipkje Minkes 375 Lolij, Lierck Lolles 326 Lolkes, Pijtter 111 Loonstra, Onno 238 Lourens, Willem 215-216, 222 Lous (smid), Hendrik 169 Louws, Feickje 235 Lubbertszn, Jan 200, 212 Lucas 75 Luijtgens, Cornelis 82 Luileffs, Roeleff 216 Luities, Ede 166 Luitjen (Waterrider) 126 Luitsens, Douwe 325 Lullus (bisschop) 33 Luningh, Freerck Harmens 327, 330 Luyken, Jan 135, 141, 147 M Maior, Plinius 27 Malen, Dr. Johannes van der 340, 350 Mannes, Reiner 168, 176 Mans (vroedsman) 193 Maria (heilige) 63, 206, 254, 275, 289 Martel, Karel 29, 31 Martens, Dirk 247 Martens, Folkert 239 Martens, Pieter 228-230, 447 Martens, Sjoukje 273, 276 Martensdr, Eelck 267, 276, 332 Martini, A. 195 Matham, Jacob Adriaensz 256 Mathijssen, Gerben 182 Matthijs, Jurjen 156 Meerman, Jacques 17, 27, 37, 75 Meeusen, Ariël 37 Meier, Dirk 27 Meij, Ds. Johannes van der 368, 378 Meijer, Hendrik 386-388 Meijnses, Tjalling 169, 170, 176 Meinderts, Aaltje 296, 297 Meinerts, Luitien 257-258, 264 Meines, Jan 334, 335, 338 Meinses, Antje 202 Mendel, Konrad 69 Menses, Mense 246, 252 Metsma, Wijtse Ennes 150-152 Metsu, Gabriel 83, 106 Meulen, Aede Ypes van der 229 Meulen, Douwe Annes van der 210
 24. 24. Meulen, Hotse van der 248-249, 252 Meulen, Yde van der 403 Miedema, Melle 417 Mients, Tytje 201, 212 Minholts, Maaike 283 Minnema, Eeke Jans [Binninga] 190, 191 Minnema, Freerk Jans 190-192, 194, 196 Minnema, Jan Freerks 190, 194, 196 Minnema, Jan Jansen 190-191, 193, 196 Minnema, Jentje Jans 190-191, 196 Minnema, Klaas 61 Minnema, Michiel Freerks 235 Minnema, Rein Jans 48, 61 Minnen, Douwe van 61, 375, 416, 421 Minnes, Lijsbet 258, 164 Minnes, Trijntje 166-167, 172, 176, 219, 222, 249 Minnesdr, Sepck 301-302, 308-311, 322 Mintses, Bonifaes 266, 276 Mockma, Pieter Jansen 202, 212 Molen, S.J. van der 61 Molenaar, Aede Ypes 207 Molijn, Isaac 346 Mor, Anthonis 81 Moryson, Fynes 90, 95 Mostert, Marco 37 Mulder, C. 95 Mulder, Roel 160, 421, 363 Muller, Adam 397 Muller, Bote Adams 318 Muller, Herman Jansz 141 Munster, Gabina van 275, 276 Musqeetier, Steffen 74 N Nannes, Kunne 186, 196, 202, 203, 212, 288-290, 298 Nauta (firma) 410, 415 Nauta, Klaas Klazes jr. 307-308, 415 Nauta, Klaas Wiebe 306-307, 309, 410, 413, 415, 417, 419, 348 Neudecker (de oude), Johan 34 Nieuwland, Piet 123 Nijdam, Hans 27 Nitters, Antje 170, 176 Nolles (Noldus), Jacob 150, 254 Nooms, Reinier 126 O Obbes, Claas 189, 197 Obbes, Cornelis 188 Obbes, Fedde 237-238 Obbes, Nicolaus 214 Obreen, Hendrik Tjaard 95, 123, 223, 287 Ockes, Sijmen 178, 184 Oebeles, Rinske 228
 25. 25. Olckerts, Teunis (metselaar) 47 Oldenkamp, Andries 61 Olgerts, Ytje 194 Olpherts, Gerben 224-226, 268, 279-281, 286, 447 Oosten (firma) 173, 418-419 Oosten, Albert Jan 413, 418-419 Oosten, Jan 413, 418-419 Oosterbaan, Sara Hendriks 180-181, 184 Oosterwerff, Geeske Jans 327, 330 Opts, Jacob 310, 322 Oranje, Prins van 45, 83, 364 Osenga, Yttje 321 Osinga (familie) 290, 292, 296-297, 343 Osinga, Fokke 121, 195 Osinga, Goske Tjepkes 293 Osinga, Sijke Tjepkes 293-298, 412 Osinga, Sjoerd Wijbes 282, 290-293, 298, 343, 345, 350, 381 Osinga, Tjepke Sjoerds 112, 291-294, 296-298, 447 Ostade, Adriaen van 81, 86-87, 90, 155, 158 Osterreicher, Hermann 150 Oude, Johann Neudecker de 37 Oude, Plinius de 21-22, 40 Oudewagen, Agge Okkes 270 Overhart, Aeltie Jacobs 302, 308, 312, 322 Overhart, Claas Jacobs 304 Ozinga, Fokke Tjepkes 55, 195, 297, 298, 375, 392, 400-403, 409 P Pagel, Antje Johannes 182 Pama, Catharina Gerbens 274 Pasteur, Louis 13, 409 Paulus, Klaas 274 Perk, Bernardus 409 Philips II (koning) 79, 81 Philips VI (koning) 116 Piebes, Jetske 258 Piers, Akke 360 Piers, Jan 78 Piers, Rinse 327 Pieter Sakes 193-194 Pieters [Boonstra], Jeike 189-190 Pieters [Boonstra], Welmoed 189-190 Pieters [Wierdtsma], Dirk 217 Pieters, Anskje 290 Pieters, Antje 192, 194 Pieters, Claas 191 Pieters, Cornelis 90 Pieters, Dirck 217-218, 311 Pieters, Dirck 222 Pieters, Jacob 338 Pieters, Lenert 78 Pieters, Sivert 395 Pieters, Sjoerd (Siefert) 278, 286
 26. 26. Pietersdr, Trijn 214 Pijters (moltmaker), Claas 166, 176 Pijters, Bauck 170, 176 Pijters, Dirck 186-187, 196, 217-218, 267 Pijters, Joucke 150 Pijters, Lenert 94 Pijters, Liefke 280, 341 Pijters, Lijsbet 254 Pijters, Tjaard 204 Pijterszn, Jacob 332 Pijtters, Gerrijt 329 Pijtters, Gooikjen 174 Pijtters, Maaike 372 Pijtters, Sieuke 238 Pijtters, Tjetscke 202, 212 Pippijn II 29 Pippijn III 31-32, 39-40, 56 Pivé, Anna Jans 235 Pivé, Antonius 235-236 Pivé, Catie (Catie Jans) 235 Pive, Gatze (Gatianus) 122, 235, 238 Pivé, Joannis Ludovicus 235 Pivé, Leendert 121-122, 156, 234-238, 240, 242, 346, 357, 371, 447 Pivé, Maria 235 Pivé, Petrus 235 Pivé, Pijtter 235 Pivé, Sophia 235 Plekker (brouwer Leeuwarden) 403 Poffes, Sijurdt 100 Pon, Jan du 336 Poopes, Hancke 336, 338 Postema, P.W. 404 Posthuma, G.W. 275, 321, 361 Posthumus (burgemeester) 193 Posthumus, Frans Nicolaas 361 Posthumus, Rintje 374 Posthumus, Tjepke Tjepkes 290-291, 294 Postma, Obe 90, 95 Postma, Reinder H. 161 Postma, Tjepke Tjepkes 290-292, 294 Postmus, Jan Kornelis 210 Postmus, Sijke Tjepkes (= Sijke Tjepkes) 290-294, 298, 343, 381 Postmus, Tjepke Tjepkes 294 Postumus, Jan Jelles 133 Potter (waagmeester) 314 Potter, H.(armanus) 121 Potter, Hebelius 363, 390 Potter, Lijsbet Harmens 314 Pouls, Henri C. 61 Poutsma (familie), Van 295-296 Poutsma, Anna van 294 Poutsma, Arnold Matthijs van 293-296, 298, 412-413
 27. 27. Poutsma, Jan 210 Poutsma, Petrus Johannes van 294 Praisßlinger, Fritz 140 Pronk, Cornelis 255, 263 Putte, Reiner van 324 Putten, Reinier van 258 Pytters, Beert 210 R Radbod (Friese koning) 29-31 Radbodus (bisschop) 32, 37 Radbodus, Nicolaus 105 Rademaker, Aaltje Reins 376 Rademaker, Geert 413-414 Rademaker, Rein 376 Recker, Huibert Jans 235 Reddinga, Ds. Bernardus 368, 378 Reijnsdr, Fookel 216-217, 222 Reinders / Reijnders, Jan 109, 122 Reinders, Anne 170 Reinders, Sije 238, 269, 272-276, 447 Reindersdr, Anna 300, 301, 308 Reinerszn, Jemme 46 Reinerts, Douwe 267, 276 Reitses, Gertje 313, 322 Reitses, Jan 155 Rekker, Pietje Huiberts 375-376, 378 Rekker, Saapke Huiberts 239 Reneman, Grietje 227 Rennenberg (graaf) 45 Repckes, Jan (koopman) 302 Revers, Eeke Hendriks 248 Revers, Hendrik Gerlofs 248, 252 Reynes, Daniël 39 Riemersma, Benedictus Douwes 108, 121, 207-208, 212 Riemersma, Benedictus Gerhardus 209 Riemersma, Douwe Benedictus 108, 208 Riemersma, Gerhardus Benedictus 208-212, 412, 447 Riemersma, Jacobus 172 Riemersma, Luetske Benedictus 208 Riemersma, Trijntje Benedictus 208 Rienks, Ale 134, 192-196 Rienks, Beitske 313-314, 322 Rienks, Jacob 210 Rienks, Jeltie 152 Rienks, Mentie 156 Rijck, Martijntje 153 Rijkers, Jildert 301, 308 Rijpema, Lieuwe 217 Rijpema, Ritscke 217 Rijperda, Folkert 237 Rijpma, Buwe Lieuwes 334-335, 338, 342-343, 355 Rijpma, Hittje Pieters 356
 28. 28. Rijpma, Jetske Pieters 356 Rijpma, Pieter Buwes 335, 355-356, 362 Rijpma, Trijntje Pieters 356 Rijs, Johannes 216 Rijuerts, Piebe 78 Rinses, Pieter 335 Rinses, Reijnder 329 Rinses, Rinder 263 Rinsma, Wytske 319 Rintses, Aetke 335 Ripkes, Sijbrant 84 Ritsckes, Jan 166-167, 176 Ritsckes, Trijntje 257 Ritskes, Gatse 237 Ritskes, Hendrik 342 Roarda, Reinder Sierks 213 Robson, Thomas 270 Roelef, Bartolt 78 Rohling, Bernardus Hermanus 413, 417 Romckes, Folckert 258, 267, 276, 332, 338 Romckes, Pieter 335 Romckes, Tjeerd 335 Romckeszn, Focke 332, 334, 338 Romkema, Hans Uilkes 418 Romkes, Dirk 233, 242 Rommerts, Claas 202 Rommerts, Romck 256-257, 264 Ronner, Arend Berends 318 Ronner, Arjen Berends 318 Ronner, Berend Feikes 317-322, 348, 388-389, 447 Ronner, Eelke 320 Ronner, Feike Berends 318, 320 Ronner, Jacob Berends 318 Ronner, Janke 320 Ronner, Johannes Feikes 318 Ronner, Sijtse Berends 318 Ronner, Sytse 320 Ronner, Tiete Berends 318, 320 Ronner, Tjeerd Feikes 319 Roo, Dirk Brandts 153 Roode, Brand 153 Roodhuyzen, Thea 95 Roos, Dr. Hamel 404 Roos, Geertruida de 361 Roos, Maartje 40 Roosma, Minne Sierks 414 Rooterp, D. 119 Rooterp, Willem Douwes 219, 234-235, 242 Rosewinckel, Ebbeltje 255 Rosier, Japik (Japik Nuttert) 126, 406 Rosier, Sibbel 406 Rosingh, Izeberand 412 Rozemeyer, Joep 37
 29. 29. Rozendal (firma) 404 Ruimsadelaar, Douwe 229 Ruimsadelaer, Hendrick Jansen 326-330 Ruitenschild, Tiete Alders 317 Runia (familie) 203 Ruurds, Jurjen 210 Rypkes, Sybrandt 365, 378 S Saeckeszn, Ritske 78 Saekeles, Sjoerdje 217 Sakes, Ale 192-193 Sakes, Igle 210 Sakes, Offke 340, 350 Sakes, Pieter 192, 195-196 Saksen, Hertog van 70 Sannes, Toon (verkoper) 415 Sapes [Gravius], Doitse 134, 353-354, 362 Sapes, Antje 229 Sapir, E. Claas 314 Sapis, Sijbe 210 Saskers, Sijtske 173 Saxnot (god) 29 Schaaf, Alle Johannes 182, 309 Schaafstra, Jan (tekenaar) 360, 381-385 Schaffer, Jan Jansen 170, 176 Schaik, Pim van 95, 161 Scheltes, Bartel 335 Scheltes, Jacob (Vrouwenparochie) 268 Schelteszn, Jacob 214-215, 222 Scheltinga, Allard Freerks 359-362, 384-385 Scheltinga, Renske Allards 360-361, 384 Schieringa, Gerhardus 108, 194-196, 284-286, 368, 372, 447 Schieringa, Pieter Pieters van 368, 378 Schik, Remelia 359 Schoenmaker, Andries 67 Scholles, Aate 171 Schonegevel (familie), 246 Schonegevel (koopman) 249 Schonegevel, Aagje 375 Schonegevel, Herke Teakes 361-362, 385 Schonegevel, Taco 360-362, 385 Schonegevel, Teake Hendriks 359 Schotanus, Christiaan 40, 53, 61, 63, 92, 130, 203, Schouten, Ineke 27 Schoyelis, Aate 171 Schrader, Catharina Geertruida (vroedvrouw) 112, 171, 177, 179, 180, 191, 204, 219, 220, 227, 235, 262, 269, 287, 291, 299, 303, 313, 327, 328, 336, 337, 344, 353, 356, 359, 369, 280, 303, 336, 354, 355, 371- 373, 381, 387 Schregardus, Feikje 371 Schroor, Meindert 34, 37, 95, 123, 213, 421 Schut, Maria Elisabeth 374, 378 Schuur, J.R.G. 75
 30. 30. Seakeles, Sjoerdje 217, 222 Sebes, Pieter Willem 23 Seegen, Minke Andries van 250-252 Seijen, Siebe van 321, 323 Sents, Aelcke 255 Siccema, Eelse Jacobs 354 Sickes, Eelke 336, 338 Sickes, Gaetse 302, 308, 312, 322 Sieds, Johannes 82, 364 Sierckzn, Tako 82, 244, 364 Sierks, Luitjen 193, 238 Sierts, Fopke 100 Sierxs, Douwe 266, 276 Sigel, Linhardt 136 Sijbouts, Sijbe 281 Sijbrands, Jacob 258 Sijbrens, Pijbe 186, 196 Sijdses, Fopcke 99-100 Sijdses, Sijbrand 288 Sijmens, Douwe 226 Sijmens, Gerrit 206, 207, 208 Sijmensdr, Aaltje 245, 252 Sijnes [Gieksma], Rinske 238, 242, 272 Sijnes, Rijckolt 150 Sijtjes, Sipke 354 Sijtses, Eelse 281 Sijtses, Wietse 127, 399 Sijtses, Willem 121, 190, 195-196 Sijtsma, Jork 155 Simens, Gerrit 212 Simonsdr, Trijntje 266, 276 Sinia, Jan 109 Sinia, Reijnder Rinses 305 Sinia, S.R. 293 Sint Arnoldus (heilige) 134 Sint Nicolaas (heilige) 134 Sioerds, Lieuwe 310, 322 Sipckes, Antje 245, 252 Sipkes [de Kalf], Jetse 282-284, 286 Sipkes, Antje 166, 171-172, 175-176, 182, 184 Sipkes, Ate 182 Sipkes, Baukjen 316 Sipkes, Janke 188, 353-355, 362 Sippes, Antje 387 Sjoerds [Oosterbaan], Hendrik 181 Sjoerds, Foeke 23, 25, 27 Sjoerds, Gabe 174 Sjoerds, Grietje 320-322 Sjoerds, Jan 397 Sjoerds, Jemme 188 Sjoerdszn, Sjoerd 99-100 Sjoerdtsma, Trijntje Jans 334, 338 Sjolles, Ate 166, 170-171, 175-176, 182
 31. 31. Sjordema, Lolkje 306, 307 Slooten, Adolf van 348, 404, 416 Slooten, Fedde Jans van 377 Slooten, Mr. A.(drianus) van 375 Slooten, Pieter van 210 Smedema, Dirk 205, 281 Smedema, J.D. 61, 106, 114, 123, 160 Smedema, Jan Claesen (smid) 313 Smedema, Jippe Klazes [?] (kaart) 47-48, 54, 131, 164, 175, 179, 189, 194, 215, 225, 245, 259, 273, 285, 294, 301, 311, 317, 339, 353, 373, 382, 399 Smedema, Paulus 207-208 Smid, Albrecht 98 Sminia (familie) 203 Sminia, Jetze van 384 Smits, Eimert Azn / F. Azn 9 Smitsius, Dirk Pieter (burgemeester) 330 Snip, Agnietje Folkerts 371, 374, 378 Snip, Johannes 109, 446 Snip, Titia 381 Snoevenburg, Trijntje 122 Sonnega, Hendrik Willem (apotheker) 58 Sonnema, Fedde Jacobs 417 Sonnema, Jacob Feddes 413, 417 Sordema, Geert Pijters 226 Sovele / Sophele, Eelke 284, 286, 447 Spanninga, Hotso 75, 95 Spapens, Paul 27 Sprey, W. 61 Staverinus, Sara 157 Steen, Gerrit 200 Steen, Jan Havicksz 125, 370 Steenwijk, Benedictus v 209-210, 412-413 Steenwijk, Catharina van 210 Steenwijk, Petrus van 210 Stellingwerff, Jacobus 74, 75 Sterrenbergh, Gabbe Albertus 274 Stinstra, Aagtje 236 Stinstra, Claaske Joostes 180 Stinstra, Gertje Joostes 180, 233-234, 242 Stinstra, Joost [Rinia/Rennius] 180, 242 Stinstra, Joost 233 Stoffels [de Groen], Douwe 202 Storck, Abraham 94 Stöver, R.J. 61 Stuit, Lammert Roelofs 275 Suhr, J.H. 55 Suiderbaan 237, 370 Suiderbaan, Bote 131, 236 Suiderbaan, Claaske 220 Suiderbaan, Geertje 370 Suiderbaan, Jan (notaris) 205, 269 Suiderbaan, Jan Lolkes 121, 234, 236, 306, 358-360, 362, 370, 374, 383-384 Suiderbaan, Wiebrigje Lolkes 280, 341
 32. 32. Suijrmans, Johannes 236 Summes, Douwe 226 Swanenburg (familienaam), 281 Swanenburg, Jan Doeckes 279-281, 286, 341, 395 Swanenburg, Sijbren Jackles 239, 281, 284-286, 447 Swerdts, Gerrijt 324 Swetses, Heijn 397 Sybrens, Jackle 121, 281-284, 286, 293 Symens, Fettje 248 Symenszn, Mr. Evert 365 Synes, Reiner 272 Sytses, Tymen 262 Syuerdt (schuitenmaker) 266 T Tabes, Anna 262 Tabes, Hendrina 262 Tabes, Jan 397 Tabes, Johanna 262 Tabes, Taekele 262 Tacitus 23, 27 Tadema (familie) 329 Tadema, C. 105, 395 Tadema, J. 121, 237 Taeckes, Dieu 152 Taeckes, Evert 163, 203, 288-289, 298 Taekens, Mecke 82 Taekes, Jacob 248, 252 Taerts […] 266 Talma, Sjoerd 192 Tammes, Saecke 352 Tania (familie) 213 Tania, Broer Jans 355-356, 362 Tania, Heerco Doedes 200 Tania, Trijnke Heerkes 200 Tanja, Claes Piers 327 Tanja, Cornelis Piers 327 Tanja, Jacob Cornelis 327 Tanja, Pier Cornelis 327, 330 Tanja, Pier Piers 327 Tanja, Sierck 327 Tanja, Ytje Piers 327 Terborch, Gerard 99 Terborch, Harmen 216-217 Terpstra, K. 329 Theken, Dr. B. R. van 374 Theunis, Baukje 218 Theunis, Jacob 258 Theunis, Jan 235, 246, 252, 261 Theunisdr, Ebel 324-325, 330 Thomas, Gerrijt 150-151, 154 Tierks, Feije 259 Tierxs, Romcke 232, 242
 33. 33. Tietes, Aefke 333-334, 338 Tietes, Eelske 333-334, 338 Tietes, Jan 280, 341 Tietes, Trijntje 246, 252, 280, 341 Tietje / Tietie Muij 204, 205 Tijmens, Pijter (equipagemeester) 257 Tijssens, Eelkje 172, 249-250, 252, Tilman, Bernardus 275-276, 375, 392 Tilman, Johannes 275 Tinga, Jan Tjerks 381-382 Tischbein, Johann 111 Tjaardsdr [Hobboma], Sjouk 245, 252 Tjaerds, Sibbeltje 233, 242 Tjaerdszn, Tjaerd 365, 378 Tjalles, Rinske 360 Tjalles, Sijtske 186 Tjallings, Jacob 210 Tjebbes, Albert 193 Tjeerds, Arent 121, 346 Tjeerds, Hiske 283-284, 286 Tjeerds, Tjietske 347 Tjeerds, Trijntje 212 Tjeerds, Wytske 269-271, 276 Tjepke Tjepkes 260 Tjepkesdr, Sipck 301-302, 308 Tjepkes-Osinga (familie) 290 Tjepkes, Buwe 207-208, 290-292, 294, 298, 381 Tjepkes, Cijke 290 Tjepkes, Dieuke 290-293, 296, 298 Tjepkes, Eelke 290 Tjepkes, Idse 290-291, 298 Tjepkes, Sijke 290-294, 298, 343, 381 Tjepkes, Teatske 290 Tjepkes, Tjepke 290-292, 298, 343, 395 Tjepkes, Ymkien 290 Tjepkesdr, Sipck 301, 302 Tjercks, Teunis 187, 196, 218, 222 Tjerks, Liskjen 204 Tjiepkesdr, Mock 310, 322 Tjipkes, Janke 251 Tolsma, Reinder 123, 161, 163, 177, 265 Tomas, Maria 304 Tonnema, Aaltje Sjoerds 227-228 Tonnema, Daam Sjoerds 227 Tonnema, Gertje 296 Tonnema, Jacob Sjoerds 108, 221-222, 227-228, 447 Tonnema, Sjoerd Daams 121, 221 Toornstra, Durk Klazes 417 Trijntje, (d.v. Hendrik Gerlofs) 248 Tritsum, Cierck 365 Troelstra, Jelle 198, 448, 451 Troelstra, Pieter Jelles 198, 448 Tussen, Fokke 210
 34. 34. Tymens, Bentje 170, 176 Tynecxzn, Taecke 84, 88 U Ubles, Gerrijt 334 Ubles, Johannes 337-338 Uffenbach, Zacharias Conrad von 53-54 Uilkes, Bouwe 238 Uma, Arnoldus 355 Uma, Claaske 154 Uma, Leonardus 154 Upkesz, Claes 365, 378 Upts, Jacob 217 Utrecht, Adalbold van 64 Uytven, Raymond van 17, 27, 75, 160, 421 V Veen, A. van der Veen 95 Veen, Antje Obbes van der 238 Veen, Fedde Obbes van der 238, 250, 447 Veen, Hiltje Obbes van der 238 Veen, Jacob Klazes van der 413, 416 Veen, Johannes Hermanus van der 416 Veen, Obbe Feddes van der 238-239, 242 Veen, Trijntje Obbes van der 238 Veenstra, Andries Oedses 273-274 Veenstra, G.J. 61 Veer, Akky van der 27 Veldkamp, Aafke Lubberts 318 Velt, Johannes 318 Veltdriel, Barbera 278, 286 Veltdriel, Joannes Dr. 332 Veltdriel, Petrus 278, 286 Verhey, Anton 30 Verhoek, Jacob 314 Verhoek, Jan Jacobs 314 Verhoek, Sjoerdje Jacobs 314-318, 322 Vermees, Antje Lenerts 367 Vermees, Dr. Cornelius Augustinus 366 Vermees, Jan Pieters 366-367 Vermees, Lenert Pieters 366-367, 378 Vermees, Tiaerdt Lenerts 367 Vermees, Trijnke Lenerts 367 Verrucij, Harman Rudolph 121 Verrucy, Jan Willem 306-307 Verrucy, Yda 307 Versijl, Titia 337 Verstege, J. 263 Visscher, Cornelis 228 Visscher, Cornelis Jans 121, 156 Visscher, Saco 119 Visser, C. (graveur) 39 Visser, Cornelis Jacobs 305
 35. 35. Visser, Cornelis Jans 285 Visser, Hendrikus Pieters 377 Visser, Sjoerd Gerlofs 413-414 Vlaskamp, Lambertus 400 Vliet, Kaj 75 Voersz, Albert 88 Volkerts, Kees 161 Volmer (stadstimmerman) 404-405 Voogd, Johannes Pieters 182 Vos, Peter 72 Vries, D. de (wijnhandelaar) 122 Vries, Doederus de 412 Vries, Frederik Jans de 412 Vries, Jan Feddes de 320 Vries, Jetse de 294, 412-413 Vries, Johanna 414 Vries, Oebele 27 Vries, Rinse Jeltes de 294 W Waalwijck, Aaltje Johannes 368, 378 Waalwijck, Bauckje Johannes 368, 378 Waalwijck, Jacob Clases 216-217, 222, 267, 276, 368 Waalwijck, Johannes Clases 216, 368, 378 Waelput, Erik 160 Wal, Dirk Jans van der 248 Walle, Hessel de 161, 223, 265, 287, 299 Waringa, Nicolaas Jan 61, 123, 177, 185 Warmeling, Machiel 294 Warmonts, Willem Jacobs 152 Wartena, Albert Baukes 274 Wederspan, Jan Jansen 152 Weide, W. M. 404 Weijnen, Antonius Angelus 160 Wendelaar Bonga, Sjoerd Evert 37, 160 Werdo (Van der Werff-Dokkum) 417 Werf (erven), Van der 248 Werf, Jacob Jans van der 133 Werf, Jochum Minnes van der 250-252, 260, 447 Werf, Johannes. S. van der 404 Werf, Minne Jochums van der 121-122, 172, 176, 249-252, 447 Werf, Sake Jans van de 275 Werf, Sjoukje Minnes 249 Werf, Tjietske Minnes 249 Werf, Trijntje Minnes 249 Werf(f), van der (familie) 253, 372 Werff, Alle van der 417 Werff, B. van der 413, 417 Werff, Dirk Ysaks van der 373-374 Werff, Fockje Ysaks van der 373 Werff, Frans Hendriks van der 372 Werff, Gertje Hendriks van der 373
 36. 36. Werff, Gertje Melis vd 359, 361-362, 385 Werff, Hendrik Ysaks vd 371-374, 378 Werff, Jacob Alles van der 412-413, 417 Werff, Jacob van der 296 Werff, Jan Ysaks van der 239, 242, 285, 373-375 Werff, Jeltje Hendriks van der 373 Werff, Jochum Hendriks van der 372 Werff, Jochum Ysaks van der 250, 373-374, 378, 447 Werff, Melis Wallis van der 248, 251 Werff, Sjoerd van der 417 Werff, Tjamke Hendriks van der 372 Werff, Ysak Hendriks vd 372-374, 378 Werven, Coert van 179 Werven, Marja van 179 Werven, Petrus Theunis van 110, 171, 177, 179-180, 182, 184, 337 Werven, Pijter van 179 Werven, Theunis Coerts v. 179-180, 184 Werven, Theunis Petrus van 180 Wessels, Swaantje 227 Weven, Maaike Petrus van 180 Weven, Theunis Hendricus van 180 Wiebets, Aaltje 335 Wiegers, Antje 352, 362 Wiegerzn, Goslings 342, 350 Wiemers, Jan 412-413, 418 Wiemers, Sytse 413, 418 Wiersma, Ids 205, 220 Wiersma, Jacob Meintes 413, 417 Wiersma, Roelof Dreves 329 Wiersma, Tytje Dreves 326, 329-330 Wierstra, Simon 213 Wierts, Aebe 266 Wijbenga, Anders Minnes 39, 61 Wijbes, Albert 168-169, 176 Wijbes, Claas 314, 337 Wijbes, Gerryt 127, 399 Wijbes, Pijtter 316 Wijbets, Jan 311 Wijbets, Pieter 335 Wijbetsma, Minne Bartels 342 Wijbrens, Hebel 257, 259, 264 Wijnants, M. 399 Wijngaard, Jan van den 49-50 Wijnses [Rosewinkel], Gerben 289-290, 298 Wijnties, Pier 278, 286 Wijtses [Brandtsma], Douwe 335 Wijtses [Harckema], Antje 187-188, 217, 222 Wijtses, Antje 196, 217, 267 Wijtses, Dirk 234, 236, 238, 242 Willehad 60, 63 Willem I 133 Willem II 99 Willem IV 111
 37. 37. Willemke (pottenbakster) 214 Willems, Douwe 210 Willems, Eelkje 192 Willems, Jan 257 Willems, Janke 112 Willems, Thomas 154 Willems, Trijntje 186-187, 196, 216, 218, 222 Willibald 11, 17, 29-34, 37-38, 40, 61 Willibrord 31, 60 Winfr(i)ed / Winfridus / Winfrijth 31 Winia (familie) 203 Winia, (Bote) (vroedsman) 193 Winia, Jeltje Botes 236, 359 Winia, Klaas Botes 305 Winke / Winnie / Winnifred 31 Winkler, Johan 403 Winsemius, Pier 46, 53, 92 Wint, Eijse 106 Witsen, Anthony Pytter 307 Wodan (god) 29 Wopckes, Bartholomeüs 220 Wopckesdr, Hijlck 188 Wopkes, Aaltje 390 Wopkes, Tziete 326 Wouda, Berend 422-423 Wouters, Reiner 301, 308 Wouters, Thomijs 94 Wumkes, Dr. G.A. 277 Wygbolts, Saapke 82, 244, 364 Wynfreth 29-31 Y Ydes, Jan 48 Ydes, Tjeerd 220 Ymes, Tjeerd 111 Yntema, R.J. 17, 160 Ypes, Aede (molenaar) 207 Ysaks, Hendrik 174, 175 Ysaks, Jochem 172, 249 Yskes, Tiete 314 Z Zandboer, Sarah 27 Zierikhoven, Catharina 114, 123 Zijlstra, Hans 123 Zijlstra, Teake 61 Zwaag, Jacobus van der 395

×