Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naamregister Oostdongeradeel in Tweede Wereldoorlog

724 views

Published on

Naamregister van boek De Oorlog een gezicht gegeven, deel 4: Oostdongeradeel in Tweede Wereldoorlog, auteur Reinder Postma. Zie voor details https://www.hvnf.nl/2018/11/presentatie-nieuw-boek-over-oostdongeradeel-in-de-tweede-wereldoorlog

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Naamregister Oostdongeradeel in Tweede Wereldoorlog

  1. 1. Naamregister de Oorlog een gezicht gegeven deel 4 - Oostdongeradeel Aalsma, Harmen 419; Aalsma, Jantje, 419; Aarts, Guillaume 266; Aartsen, Peter 293; Abrahams, Cecile Zippora (Mieke) 55, 119-121, 408; Abrahams, Daniël 55, 408; Abrahams, Ezriël 55, 408; Abrahams, Leni 54, 408; Abrahams-Lange, Toni Sara 408; Abrahams-Weisberg, Anny 408; Adema, Herman 82; Ager, Ernest Douglas 28; Ahnert, Heinz 141; Alberda, Jan 229; Albrecht, Arthur 60, 345; Algra, Pieter 39, 51, 105, 260, 295-296; Algra- Botma, Wietske 51, 295-296; Allema, Bert 411; Allema, Griet 411; Allema, Jan 411; Allema-Nicolai, Saakje 411; Althaus 34; Andringa, Klaas 300; Autsema 409 Baars, Elias Frederik (Glas, Eddie) 145-146; Baars, Jacob 145-146; Baars, Judith 145; Baars, Simson 145; Baelde mr., Robert 135; Bakker, Berend 59, 238-243; Bakker, familie 238-233; Bakker, Hiltje 238-233; Bakker, Jan 51- 66, 75, 227; Bakker, Philippus 256-260, 271; Bakker, Piet 256; Bakker, Renske 147-151; Bakker, Tsjikke 256-260; Bakker-Feddema, Yttje 256-260; Bakker-Heidstra, mevrouw 64; Banda, Aelze Marten 278; Bandstra, Freerk 7- 11; Bandstra, Klaas 143; Bandstra, Klaske 120; Baron, marechaussee Wiebe 163; Barwegen, buurman 368; Baumfalk, Johan 90, 129; Baumfalk, Ynze 39, 79-80, 88-95, 109; Bednarski, Piotr 27; Beer de, Anne 127; Beer de, Doede 127-128; ; Beer de, Ids 407, 450; Beer de, Jan 27; Beer de, Johannes 127-128; Beer de, Sietske 118; Beer de, Sikke 127-128; Beerenborg, Anna Louise 318; Beers van, Mariëlle 217; Beers van, Theo 217; Beers- Nijmoller van Geertruida 217-219; Beiboer, M. 76; Bekke ter, Willy 170; ; Bekkema, Jacob 179; Bekker, Daniël 161-162, 348; Bekker, Willem 213; Bekkers, Elfriede 452; Benedictus, Minze 120; Benedictus, Rindert 58, 119- 121, 240, 270, 400-405; Bennekers, Christoffel 135; Benstorff von, Graaf 134-138; Berendsen Hendrikus 395; Berendsen, Albertus 396; Berendsen, Franciscus 395; Berendsen, Franciscus, jr. 396; Berendsen, Gerardus 395; Berendsen, Ida moeder 394-398; Berendsen, Ida, baby 394-398; Berendsen, Jacobus 396; Berendsen, Maria 396; Berendsen, Maria jr. (Mieke) 396; Berendsen, Peter, 396; Berendsen, Theodorus 395; Berendsen-Schmidt, Maria 395; Berg van den, burgemeester 7; Berg van der, dr. 56; Berg, Berta Lilly 242; Berghuis, dokter 8; Berkovits, Elemér 265-268; Berkovits, Eszter 266; Berkovits, Judith 266-267; Berkovits, Rob 265-268; Bernhard, Prins 154; Betzema, Rein 331-337, 340; Betzema-Mellema 331-337; Bierbooms, Cornelis 351; Bierling, Ciska 287; Biersteker, ds. Gerrit 32-36, 98-100, 363; Biersteker, Klaas 35, 100, 324, 364; Bij van der, Geert 259-260; Bijland, Siebren 19-21; Bijlsma, ds. Johannes 301; Bijssum van, Hendrik 154; Blanksma, dokter 400; Blazer, Ellen 300; Bleeker, Gerard 254; Bleeker, Gerrit 115; Bleekveld, Bets 392; Bleekveld, Koopman 391; Bleekveld, Levie 390; Bleekveld, Selien 387-394; Bleekveld-Barzilaij, Sara 391; Blitz, Jeannette 261; Blom, Hans 118; Bluhm, Bennie 265; Boelens 312, 387-394; Boelens, Menno 393; Boer de, familie 198, 380; Boer de, Gerlof 410; Boer de, Hillebrand 451; Boer de, Reinou 116; Boer, politiecommandant 39; Boersma, Jelle 381; Boersma, Klaas (Eisma) 43, 47, 58, 52-66, 108, 118, 200, 239, 313, 338-344; Boersma, Kornelis 434; Boersma, Melis 57, 340; Boersma, Piet 340; Boersma, Tine 309-315; Boersma, Tsjikke 309-315; Boersma, Willem 426; Boersma-Hellinga, Trijntje 434; Bolhuis, Attie 197-201; Bolleman, Petra 335; Bolwijn, Bart jr. 133-138, 404; Bolwijn, Dirk 133-138; Bolwijn, notaris Barteld 133-138, 163, 404; Bolwijn, Otto 136; Bonaparte, Napoleon 50; Bone, Fred 45, 304-308; Bont, Emanuel 302; Bontscheck-de Groot, Rebecca (Beppie) 434-441; Booijenga, Jacob 42; Boon, Pieter 115, 290-295; Boorsma, Lammert 376; Bos, Anna 106; Bosch van den, Maria 142; Bosch, Dirk 12-14; Bosgraaf, Marten 346; Bosma, Anna Magdalena 262; Bosma, Janke 293; Botma, Jan 137; Botma, Jan Bokke 295; Bouma, Janke 41; Bouma, S., sigarenmaker 127-128; Bousema, Anne 79; Braaksma, Aukje 177; Braaksma, Bauke 176- 179; Braaksma, Dirk 176-179; Braaksma, Geert Pieters 32, 109; Braaksma, Gooitzen 176-179; Braaksma, Magda 176-179; Braaksma, Pieter 84; Braaksma, Yme 84; Brocard, Joop 214; Broekema, molenaar 129; Broeks, Jansje 230-237; Broeks, Rachel en Nathan 231-237; Broersma, Jaap 173, 221; Broersma, Tjeerd 75, 191, 206, 431; Brons, Ans 341; Brouwer, Menne 430; Brugmans, Antonia 220; Brugmans, Christina 220; Brugmans, Steven 220; Bruin de, Dora 435, 445; Bruin de, Heine 113; Bruin de, Johannes 228; Bruning, Sybe 435; Buckley, Peter 26; Buijtekant, Fietje 246, 261-264; Buijtekant, Izak 251-264; Buijtekant, Kaatje 263; Buijtekant, Ronnie 261- 264; Buitenbosch, ds. 307; Bullivant, Ian 139-141; Bulsing, Johannes Hendrik 434; Buurmans, Marten 182; Buwalda, Gerrit 329; Buwalda, Johannes 396; Buwalda, Menze 75; Buwalda, Piet 102, 372; Buwalda-Kuzema, Antje 329; Cahen, Abel 54; Calmeyer, Hans 268; Cappon, Sara Elizabeth 327; Cath, G.H.C. 134; Child, Roy Craven 28; Cnossen, Ds. 60; Cohen, Femmie 245; Cohen, Lea 245-248; Cohen, Mirjam 245; Cohen, Mordechai 245; Cohen, Nissan 245; Cohen, Saul 245; Cohen-Packter, Rosa 245; Cohn, Else 433; Colthof, Estella 54, 65, 190-196; Conring, dr. 292; Coppens Maayaan 386; Coppens, Aviad 386; Cordel, Geeske 244-255; Cordel, Johannes 249, 276; Cozijn, Anna 55, 192; Crans, Froukje 42; Crans, Geert 161-162, 276, 346; Cuperus, Wybren 78
  2. 2. Dam van, Anton 245; Dam van, Frieda 198; Dam, Anne 396; Dam, Jacob 406-413; Dam, Jan 53, 119, 220, 406- 413, 415-417; Dam, Liesbeth 406-413; Dam, Pietje 406-413, 415-416; Dam, Willem 408; Dam-Faber, Fetje 406- 413; Damme van, Mien 372; Dankmeijer, familie 70; Dantuma, Pieter 355; Dantzig van, S.W. 65, 134; Das, Tjalling 166-175; Dasberg, familie 55; Davids, Alfred 242; Davids, Harry Leo 55, 238-243; Davies, Nancy 196; Dekker, dokter Gerrit Hendrik 51, 383-389, 411; Dekker, Jan 383-389; Dekker-Hofman, Etje 383-389; Diamant, Betsy 55, 271; Diamant, Hendrika 55; Diamant, Henny 271; Diamant, Mirjam 271; Diamant, Salomon 55, 270- 271; Diamant-Wans, Engel 55; Diertens, Rob 325; Dijk van, Anne 7-11; Dijk van, Ebel 88-95; Dijk van, Klaas 44, 102, 309-313, 370, 386, 439, 445; Dijk van, Reintje 309; Dijk van, T. 76; Dijk van, Wabe 101, 191, 309-313, 370; Dijk, Antje 161-162, 409; Dijk, Sjoerd 162; Dijkma, Douwe 369; Dijkma, Louw 366; Dijkma, Martzen 369; Dijkma, Tjomme 366-367; Dijkma-Spriensma, Line 366-367; Dijkstra, Andries 433-441; Dijkstra, Anna 154; Dijkstra, Cornelis 61, 173; Dijkstra, dokter 51; Dijkstra, ds. te Ee 209; Dijkstra, Eelke 162-163; Dijkstra, Fedde 441; Dijkstra, Harm 149; Dijkstra, Jan 213, 221; Dijkstra, Johanna 149; Dijkstra, Johannes 108, 404; Dijkstra, Klaas 149; Dijkstra, Marcus 310; Dijkstra, Renske 404; Dijkstra, Renskje 145-146; Dijkstra, Roelof 309-315, 330, 342, 387-394; Dijkstra, Siemon 422; Dijkstra, Sjoerd 108; Dijkstra, Sjoukje 236; Dijkstra, Tjitske 221; Dijkstra, Uilke 112, 159, 188; Dijkstra, Wiebe 45, 116, 145, 147-151, 164, 166-175, 185; Dijkstra, Wybrand, (Pieke) 304-308; Dijkstra, Ytzen 329; Dijkstra-Duinstra, Jantje 404; Dijkstra-Rispens, Jinnie 396; Dinkelman, Eline 419; Dinkelman, Jan 419; Dinkelman, Peter 419; Dol, Anna 162; Doof, Alida 320; Doorn van, Pieter 102-109, 164; Doornbos, mevrouw 117; Dotinga, ds. Sytso 281-285; Dotinga, Ineke 282; Dotinga, Melle 282; Dotinga, Wubby 281-285; Douma, Boele 51; Douma, Dieuwke 42; Douma, Douwe Reinders 258; Douma, Jelte 279 Echten van, Arie 323; Echten van, Frits 323; Eeghen van, Esmée 53, 252, 385; Eisma, Hiltje 437; Eisma, Molle 182; Elliott, Joseph Alexander 116; Els, tante 242, 332; Elzinga, Foeke 94; Elzinga, Gjerrytsje 379; Elzinga, Hoite 182; Elzinga, Jacob 379; Elzinga, Lieuwe 379-380; Elzinga-Tuininga, Gatske 379-380; Emmerich, Oberleutnant 22; Engelsman den, Olivier Clement 102-109; Englander, Marianne 342; Englander, Meijer 342; Englander, Nathan Louis 55; Englander, Nico 339; Ens van, Bouwe 334; Essen van, Reinhold 245; Evans, John W. 27; Faber, Jacob 310, 316-318; Faber, Klaaske 220; Fase, ds. 353; Faulborn, Carlos 452; Fauré, J.B. 304; Feenstra, Albert 299; Feenstra, Johanna 299; Feenstra, P. 209; Feitsma, Gerben 38, 76; Feitsma, Jan 256-260, 271; Feitsma-Ekhard Bos, Koosje 256-257; Ferkranus, Thomas 120, 162, 312-313, 430; Ferwerda, Auke 232-237; Ferwerda, dokter 278; Ferwerda, Gosse 232; Ferwerda, Griet 232; Ferwerda, Hendrik 232; Ferwerda, Lieuwe 232; Ferwerda, Sibbeltje 232; Flume 34; Fodor, Elivara 262; Fokkema, Antoon 163; Fokkema, familie 353, 410; Fokkema, Jacob 426, 448-453; Fokkema, Roel 154; Fokkema, Tine 323, 426, 449-453; Fokkema-Keegstra, Hinke 322, 448-453; Fokkens, Dirk 80-83; Fokkens, Filippus 81; Folkerts, Pieter 204-207; Formsma, Jan 60; Fortuin, ds. 281; Frankenhuijzen van, Wilhelmina M.J. 71; Frankenhuis, Edwart Maximiliaan Albert 436; Frankenhuis, Jacob Lion 433-441; Freddie 55; Frets, Frederik Willem 55 Galiën van der, Froukje 399-405; Galiën van der, Tjeerd 376-377; Gallery, Samuel 139-141; Gang van der 403; Gast, Eddie 54, 191, 262; Gast, Julius 270; Geelkerken 45; Geertsma, Sytske 232-237; Geesink, Anton 236; Geevers, John 452; Geevers-de Vries, Betty 452; Gelder sr. van, Leo 335; Gelder-Kramer van, Jentje 336; Gemmeker, Albert Konrad 133; Germasiński, Karol 26-28; Germeraad, Jitske 252; Geveke, Hendrik 182; Gidan, Eric 250; Gidan-Zuidema, Trudy 249-250; Glas, Eelkje 122-126; Glas, Geert 348; Godschalk, fam. 263; Goethals-Strijker, Marie Jeanne 331-337; Goldfinger, Zanwel 28; Gorkum van, Hendrik 411-412; Goudsmit, Lex 203; Graaf de, Aldert 150, 428-432, 450; Graaf de, Anne 262; Graaf de, Gerlof 429; Graaf de, Jacob 115, 210-211; Graaf van der, Johannes 32-36, 47, 78-87, 108-109, 137, 287-288; Graaf-Dijkstra de, Corneliske 428-432; Grand le, Johanna 219; Gras, Teatsche 262; Greijdanus, Douwe 120, 259- 260, 312-313; Greijdanus, Jacob 144; Greijdanus, Kornelis 45, 96-101; Greijdanus-Hibma, Saakje 145; Grift, Hendrik 230-237; Grijpstra, Jan 105, 217; Grijpstra, Lubbert 104, 219; Grijpstra, Sijmen 55; Groenbroek, Johannes 279; Groeneveld, Hans 282; Groenia, Johannes 158-159, 167; Groenia, Lolke 148, 164, 166-175; Groenia, Lucas 91, 160, 166-175; Groenia, Trijntje 148, 159; Groot de, ds. 356; Groot de, Johannes 108; Groot de, Rebecca 198; Grundmann, Friedrich E. 60, 155, 436; Gunster, Piet 60; Haaijma, Trijntje 127-128; Haaksma, ds. 227; Haan de, Andries 204-207; Haan de, Mient 205-206; Haan de, Pieter 205-206; Haas de, Horreus 281; Hacquebord, Rienk 60; Hacquebord, Tjerk Hzn. 430; Hacquebord, Tjerk, Lzn. 114; Haisma, Sjoukje 300; Hamburg, Abraham Samuel 268; Hamburg, Fred 269; Hannema, burgemeester 43; Harinxma thoe Slooten van, baron 33, 183-184, 352; Harrison Smith, Francis Charles 25-26; Hausknecht, Heinie 447; Haven, IJsbrand 290-295; Heeringa, Auke 325; Heeringa, Jaap 419; Heeringa, Jacob 42; Heeringa, Jacob Ypes 79; Heeringa, Jan 313, 322-326; Heeringa, Rinze 324; Heeringa, Sake 42; Heeringa, Sjoerd 419;
  3. 3. Heeringa, Tjitske Betty 419; Heeringa, Trijntje 325; Heeringa-Keegstra, Reino 156, 322-326; Heerma, Hendrik 163; Heide van der, Baaije 199; Heide, van der 301; Heide, Van der, Jeen 279; Heidstra, Lammert 302; Heidstra, Pietje 51; Heilbron, Bertha 55, 246-251, 275-280; Heilbron, Dolf 247; Heilbron-Vromen, Susanna 55, 246-251, 275-280; Heillbron, Isisor 247; Hekkert, G. 124; Hel van der, ds. 143; Hellemans, Nico 56; Hellinga, agent 130; Hellinga, Clive 196; Hellinga, Eke 190-196; Hellinga, Ingrid 196; Hellinga, Japke 190-196; Hellinga, Klaas 195; Hellinga, Patricia 196; Helm van der, Krijn 53, 399; Hepkema, mr. 126, 349; Herschel, Herman 241; Heslinga, Trijntje 224; Heubel, Florrie 256; Heukelom, Theo 212-216; Heukelom, Tij 212-216; Heukelom-Bindels, Bets 212-216; Hibma, Jan 313; Hiddema, Albert 188; Hiemstra, agent 288; Hiemstra, Anne 348; Hiemstra, Auke 99; Hiemstra, Dooitze 41; Hiemstra, Fetje 117; Hiemstra, IJsbrand 117; Hiemstra, Minze 217; Hiemstra, Pieter 117, 348; Hiemstra, Sijke 52, 57; Hiemstra-Feustel, Gertrude 348; Himstedt 193; Hind, Bob 139-141; Hirschberg, Thea 434-441; Hirschel, Flora 297-303; Hirschel, Henriëtte, Jetty 297-303; Hirschel, Jeannette 297-303; Hirschel, Jozef 297-303; Hirschel, Machiel 297-303; Hirschel, Meijer 297-303; Hirschel, Sara 297-303; Hirschel, Vera 297-303; Hirschel-Mesritz, Naatje 297-303; Hoek van der, Agnes 63; Hoek van der, familie 227; Hoek van der, Kees 56, 105; Hoeksma, Willem 99; Hoekstra, Jan 435; Hoekstra, Siemen 78; Hoekstra, Sijbe 254; Hoepelman, John 192; Hof, Jacobus 174; Hofstra-Feenstra, Antje 42; Holwerda, Bauke 168; Holwerda, Brandt 411; Holwerda, Douwe 377; Holwerda, Fokelina 377; Holwerda, Hendrik 82, 149-151; Holwerda, Ids 47, 48, 376-378, 411; Holwerda, Jacob Eelke 376-377; Holwerda, Jan Eelkes 41; Holwerda, Jelle 154; Holwerda, Marie 262; Holwerda, Renze 150; Holwerda, Sijbe 262-264; Holwerda, Tjalling 312; Holwerda, Trijntje 41; Holwerda, Wieger 149; Holwerda, Yme 53, 78, 239, 309-313, 383-389, 413; Holwerda-Hoogstra, Hillie 383-389; Holwerda- Torensma, Pietje 411; Hopma, Albertus Menke (Hobma, Adriaan) 332; Hoppe, Joop 379-380; Hopperus Buma, burgemeester 37; Houtman, Wepkje 167; Hovenga, Pieter 137, 149, 163-164, 325; Huberts, Geert 414; Huberts, Gerben 53, 414-417; Huberts, Reitse 414; Huberts, Ytje 414; Huberts-Terpstra, Klaaske 414-417; Huhn 186, 319; Huizinga, Heert 163; Hulshoff, Lou 59, 366, 403; Humalda, Dirk (Wessels) 54, 59-60, 225, 231, 237, 311, 342, 407; Humalda, Tom 246; Hurk van der 270; Huttenga, Albert Harm 102-109, 324; Iedema, Jan 413; Jaakke, Jaap 375; Jaakke, Jacob 374; Jacobi, Jacob 329; Jacobs-Kosmis, Reintje 415-416; Jacubowski, Kurt 433- 441; Jansma, familie 116; Jellema, Klaas 182; Jensma, Familie 317; Jepma, Andries 212; Jepma, Antje 297-303; Jepma, Bauke 160; Jepma, Pieter 297-303; Jepma, Sjoerdtje 297-303; Jepma, Wiebe 55; Jepma-van der Burg, Sytsche 297-303; Johannsen, N. 304; Jong de, Albert Jans 421; Jong de, Anne Hanzes 334; Jong de, Cornelis Martinus, ds. 334, 354-358; Jong de, Durk 410; Jong de, Eelke 437; Jong de, Frans 355; Jong de, Geert 277; Jong de, Gerben 277; Jong de, Gerrit 277; Jong de, Hans 334; Jong de, Hetty Ellen Maud 433-441; Jong de, inspecteur 57; Jong de, Jacob 356; Jong de, Jan 172, 226, 355; Jong de, Klaas 220, 205-206, 381, 407-408; Jong de, Magdalena 355; Jong de, Meijer (Max) 433-441; Jong de, Rika 220; Jong de, Sijtske 152-157; Jong de, Sipkje 277; Jong de, Willem 286-290; Jong de-Bosscher, Dieuwertje 334; Jongbloed, Michiel 437; Jongbloed, Trijntje 441; Jong-de Vries, Catharina (Nine) 410; Jongeling, Diemer 182; Jongeling, Geert 395; Jongeling, Stientje 314, 342, 393; Jongeling, Tjalling 314; Jong-Faber de, Klaaske 407-408; Jong-Frankenhuis, Estella Hermina (Stella) 433-441; Jong-van der Spoel de, Lipkjen 334; Jong-van Es Vogel, de Hermina 355; Jousma, familie 246; Jousma, Maaike 88-95; Jousma, Pier 381; Joustra 312; Juliana, koningin / prinses 49, 154; Kahler, Katharina Magdalena 176-179; Kalsbeek, Klaas 435; Kalverkamp, Michiel Onne 377; Kampstra, Romkje 268; Kanstein Frederik (Frits) 363; Kanstein, Ank 365; Kanstein, Carel 363; Kanstein-Koperberg, Agnes 363; Kanteman, Bert 121; Kanteman, Jeroecham 121; Kanteman, Tirtsa 121; Kat, Hermanus 337; Kat, Rob 337; Katsma, Jantje 81; Kat-van Gelder, Lise 335; Kazemier, Brugt 95; Kazemier, Gerben 88-95; Keegstra, Douwe 259, 352; Keegstra, Rinze 323; Keijser, Abraham 354; Keijser, Heinz 55, 354-358; Keijser, Janke, Jannie 235-237; Keijser-Behr, Victoria 354; Kempenaar, Marten 180; Keuckelaere de, Raoul 60; Kimsma, Antje 107; Kingma, Antje 117; Kingma, Gerrit 312; Kingma, Jacob 383-389; Klaver, A. 57; Klok, Geessien 286-290; Klok, meester 299; Kloosterman, Bouke 245; Kloosterman, Frans 47, 53, 57-59, 64, 231-247, 265, 283, 403; Kloosterman, Johannes 244, 246; Kloosterman, Rixt 244, 246; Kloosterman, Teake 78; Kloppenburg, Doeke 76; Klumper- Schoemeijer, To 215; Knap, Annette 409-412; Knap, Benjamin (Benno) 409-412; Knap, Echtpaar 55, 451; Knap, Georges 409-412; Knap-Labarre, Eugenie 409-412; Knipping, Johannes 425-427; Knoppen, Clasina Maria 102; Knorringa-Druijff, Betje 335; Koekebakker, Abraham 54, 220; Koen, Margje 96; Kole, Cornelis Jan 183; Kolsteren, Adrianus 103; Konijn, Josephine 202-203; Konijn, Marie 301; Kooi van der, Martijntje 68; Kooi van der, veearts 77; Kooistra, Baukje 18, 370; Kooistra, Binne 435; Kooistra, fam. 396; Kooistra, Jan 252; Kooistra, Klaas 17-18; Kooistra, Marten 396; Kooistra, Teake 372, 17-18; Kooistra, Wiebren 82; Kooistra-Oosterling,
  4. 4. Doutzen 396; Koopmans, Harmen 400-401; Koopmans, Johannes 160; Koopmans, Minke 37; Koopmans, Sije Enne 154, 183, 184; Koopmans-Kooistra, Idske 397; Koree, Anne 107; Koree, Anne Harmens 186; Koree, Anne Martens 186; Koree, Marten 186; Koree, Neeltje 186, 189; Koree, Trijntje 185-189; Koudenburg, Einte 57; Kranenborg, meester 39; Krol, Richtje 228; Krol, Wiltje 275; Krüger, Paul 35; Kruijt, Hans 263; Kuhr, Lenny 203; Kuipers, Johanna 19; Kuipers, Johannes 19, 319-321; Kuipers, Menze 164, 168; Kuipers, Theunis Harmens 19; Kuipers, Tytje 164; Kuipers-Postma, Aaltje 319-321; Kurzak, Jerzy 27; Laan van der, Ernst 162; Laan van der, Jo 266, 304-308; Laan van der, Lippe 447; Laan van der, Theun 366, 403; Lammers, Fransoos 81, 156, 435; Lamsma, Hendrik 409-412; Lamsma-van der Weide, Dieuwkje 409-410; Lang, Arend 292; Leefsma-Wolf, Matje 353; Leegstra, Jetske 172; Lei van der, Douwe 109, 422; Leij, Geert 161-162, 347; Leijstra, Freerk 304-308; Leijstra, Gepke 220; Leon Mock 197-201; Leon, Betty 198; Leon, Elisabeth 198; Leon, Jacob 198; Leon, Johanna 198; Leon, Mary 201; Leon, Meijer Mozes 198; Leon, Mietje 198; Leon, Mozes 198; Leon, Sara / Selma 198; Lier van, Lize Rosa 353; Lier-Thors van, Mathilda 353; Liezenberg, dames 247; Limburg Stirum graaf van, Constantijn Willem 135; Limburg Stirum graaf van, Otto Ernst Gelder 135; Linde van der, Abraham 384; Linde van der, Henri 386; Linde van der, Salomon Simon 384; Linde van der, Simona (Holwerda Mientje) 383-389; Linde van der, Vilma 386; Linde-Cohen, Saartje 384; Linde-Samiljan van der, Fijge (Sophia) 384; Lloyd, Ronald Victor 29-31; Loeb, Eva Leontine (Epi) 55, 354-358; Loeb, Willem 357; Lolkema, Pieter 85, 102-109, 287-288; Lolkema, Renske 187; Loonstra, Date 423-427; Loonstra, Hylke 111; Loonstra, Jacob 423-427, 442-447; Loonstra, Klaas Alexander 423-427; Loonstra-Jansen, Sjoukje 423-427; Lopez Cardozo, Lodewijk 302; Lourens, Lammert 91, 148, 165-175; Löwenthal, familie 221-222; Löwenthal, Wilhelmina Johanna 221; Luinenburg, Tjomme 228; Luinstra, Lize 57; Lusing, Theo 425-427; Lutter, Jan 369; Luursema, Edzard 72; Maane, Hedda 269; MacDonald, Donald John 116; Maijer, Hans en Nel 320-321; Marcus, Abraham (Bram) 281- 285; Marcus, Ernst 281-285; Marcus, Hans 281-285; Marcus, Katinka 282; Marcus, Lex 281-285; Marcus, Marjolein 284; Marcus, Sebilla Henderika 285; Marcus-Leydesdorff, Loes 281-285; Marcus-Timmer, Timmy 285; Marees, familie 225; Maus, Jakob 60; McCready, Daniel 26; Meagher, Brian Dominic 26; Mechels, Johann 82; Meer van der, Bartele 45, 96-101; Meij van der, Femmetje Wilhelmina 223; Meijer, Bert 246; Meijer, Harm 340; Meijer, Rob 253-254; Meijers, Alexander 424; Meijers, Cor 318-319; Meijers, Daan 316-318; Meijers, Elly Johanna Sjoukje 425; Meijers, Yvonne 424; Meijers-van Wien, Regina 424; Meindersma, Meindert 44, 80-83, 90; Meindersma, Piet 229; Meinema, Alle 15-17, 110, 361; Meinema, Anne 67-70; Meinema, Jogchum 68; Meinema, Lida 261-264; Meinema-Kooistra, Renske 397; Meinsma, Broer 418-419; Meinsma, Dieuwke 418- 419; Meinsma, Ernst 57, 103, 309; Meinsma, Gryt 418; Meinsma, Jasper 325; Meinsma, Tjitske 419; Meinsma, Wietze 418-419; Meinsma-Terpstra, Pietje 418-419; Meirink, Renske Weike 54, 59-61; Melker, Hendrik 99; Mellema, Klaas 53; Menalda, mr. 160; Merkus, Trijntje 310; Meulen van der, Andries 297-303, 338 Meulen van der, Hendrik 349; Meulen van der, Klaas 350; Meulen van der, Lutske 96-101; Meulen van der, Wytze 345-349; Miedema, Coba 207; Miedema, familie 191-192; Miedema, Regina 108; Mijnlieff, mr. 33-36; Miller, Andy 304- 308; Minden van, Ap 442-447; Minden van, Dé 424, 442-447; Minden van, Jacob 435, 442-447; Minden- Hamburger van, Hanna 435, 442-447; Minden-Rood van, Nan 442-447; Minden-Rubens van, Bep 424, 442-447; Minnema, Harm 79; Mock, Abraham 202; Mock, Danny 202; Mock, Guy 202; Mock, Hans 202-203; Mock, Harry 202-203; Mock, Harry Johan Sytse 198; Mock, Leon 54-55; Molen van der, Jantje 352; Montesinos, Marianne 390; Montesinos, oom Max en tante Jo 391; Montesinos, Philip Levie 391; Montesinos-Sitter, Sibora 391; Mossel van der, Jan 341; Moulijn, ds. 53; Mous, Petrus, 47; Mud, Rienk 159 160; Müller, Herman 181; Mussert, Anton 256, 345, 294; Muylem van, René 308; Napel ten, Johann Heinrich 103; Natkiel, Herman, Hijman 265, 320; Nauta, Bertus 262, 413; Nawijn, Akke 258; Nijenhuis, te Klaas (Oepke) 304-308; Nn, Rinus 220; Nolles, familie 336; Noordenbos, Kobus 186; Noort op ten, Julia 256; Numan, Jan 255, 405; Oberman, Piet 276, 312, 399-400, 414; Oosterhof, Tjerk 292; Oosterhuis, Sietske 241; Osinga, Kees 53; Osinga, S. 209; Overduin, Leendert 53; Ozinga, kruidenier Frans 59-61, 247; Paauw, Douwe 194; Packter, Nathalie 245; Painter, Eric Henry James 26; Pakter, Joseph Hirsch 245; Pals, Klaas 435-441, 442-447; Pannekoek, majoor 19; Paul Gildner 25; Pausma 407; Pausma, Willem 420-421; Pausma- Postma, Sijtske 420; Pauzinga, Grietje 129-130; Perdok, burgemeester 45; Perels, Philip Bernardus 198; Piątkowski, Edward 27; Piersma, ds. 155-156; Pilat, Hendrikje 33-36; Pinto 55; Planting, Hendrikje 212; Plantinga, Anne 358; Plantinga, Anny 358; Plantinga, Jurjen 358; Plantinga, Kornelis 358-362; Plantinga, Oenze 434; Plantinga-Hijma, Doet 358; Plantinga-van der Weit, Jeltje 434; Platnoas 105, 186; Plessen, Dina 330;
  5. 5. Plessen, Jacques 329-330; Ploeg van der, Albert 75; Ploeg van der, Ale 75; Ploeg van der, familie 187; Poelstra, Doet 246; Polak, Chaja 357; Polak, Emanuel 435; Polak, Gerrit 353; Polak-Rabbie, Roosje 353; Polnik, Constance 27; Polnik, Jan 27; Postma, Geale 58, 403; Postma, Jan 52, 217-219; Postma, Klaas 320; Postma, Klasie 217-219; Postma, Kornelis 187; Postma, Minze 52, 217-219; Postma, Pieter 114; Postma, S.K. 151; Postma, Theunis 319- 321; Postma, Wiebe 52, 217-219; Postma, Willie 218, 228; Postma-Dijkstra, Jantje 319-321; Postma-Hiemstra, Sijke 217-219; Postma-Lautenbag, Berber 320; Postmus, Andries 370; Postmus, Aukje 176-179; Postmus, Bauke 370; Postmus, Eelze 370-375; Postmus, Frans 370; Postmus, Freerk (Groot de, Jan) 370-375; Postmus, Japke 370; Postmus, Piet 370; Postmus, Saapke 370; Postmus, Sytze Freerk Jan 373-375; Postmus, Willem 370; Postmus-Sijtsma, Griet 370-375; Praamstra, Iet 436; Praamstra, Willem 436; Praamstra-Jansma, Aukje 436; Pranger, Klaas 39, 79, 88-95; Pranger, Yde 366-367, 403; Prins, Djoeke 56; Prins, Theodore 302; Puls, firma 214; Raap, winkelier 450; Rameau, Jan 150; Reitsma, Albert 103; Reitsma, Pieter 106; Reitsma, Pietje 17-18; Reitsma, Willem 55, 57; Rhijn van, Bram 449; Rhijn van, Eva 449; Rhijn van, Gretha / Geertje 322-326, 449-453; Rhijn van, Hartog 449; Rhijn van, Loes 449; Rhijn-de Vries, Mietje 449; Rijpkema, Douwe 306; Rijpma, Jan Oebeles 152; Rijpma, Oebele 152; Riotte, Liliane 330; Rispens, Teade 205; Rispens-Postma, Geertje 396; Ronai, Piroska 266; Ronner, Germ 82; Roorda, Alie 107-108; Roorda, Anna 263-273; Roorda, familie 191-192; Roorda, Froukje 264-273; Roorda, Hein 108; Roorda, Jacobus 78-87, 102-109; Roorda, Sikke 265-273; Roorda, Thys 241, 251, 265-273, 283, 403; Roorda-Miedema, Sibbeltje 265-273; Roos de, familie 442-447; Rooselaar, Abraham 142-145; Rooselaar, Annie 142-145; Rooselaar, Erna 142-143; Rooselaar, Jaap 142; Rooselaar, Matthijs 142- 145; Rootselaar, ds. 437; Rosa de, Bettie 235; Rosier, familie 268; Rosing, Egge 183; Rosing, Sientje 183; Roskam, Evert Jan 123; Ross, Beauftragte 38, 39, 43, 93, 206; Rost van Tonningen, Meinoud 256; Rozema, Geeske 228; Ruijsch, Hielke 268; Ruinen, Frederik 50; Ruinen, Frits 51; Ruinen, Jarl 43, 50-66, 103-109, 119-121, 191-196, 197-201, 207, 220-221, 232, 234, 250, 259-260, 295, 333, 344, 403, 407-413, 415; Ruinen, Lineke 51, 295; Ruinen, Luuk 50-66; Ruinen, Wessel 50; Ruinen-van den Ende, Klara 50-66, 295; Ruys, Willem 135; Ryan, Michael 22-24 Salomons, Meijer 353; Salomons-van der Heijden, Catharina 353; Sauerborn, Alfred Jan 339; Sauerborn, Hans 338-244; Sauerborn-Streur, Siebrigje 338; Schaaf van der, Gerrit 350; Schaaf van der, Pieter 350; Schaaf van der, Weduwe 353; Schaaf-Folkerts van der, Dirkje 350; Schaafsma, Sierk 103; Schaake, Jacob 289; Schaap, Eddie 430; Schaap-de Levie, Froukje 430; Scheepstra, Johannes 99; Scheepstra-Douma, Anna 106; Scheffer, Sander 263-264; Scherfling, Karl-Heinz 28; Scherjon, smid 222; Schermerhorn, Wim 138; Schiltmans, Els 293; Schimmelpenninck van der Oije baron, Alexander 135; Schmaal, Wobbegina 224-228; Schokker, Albert 8; Schön, Rosalie 266; Schotanus, Chr. 153; Schriemer, Roelof 430; Seepma, Frouke 351; Seyss-Inquart 35, 56, 248; Sibma, Harm 98, 102-109, 149, 183, 305, 351-353; Sijens, Bertus 81; Sijtsma, Baukje 341; Sijtsma, burgemeester 24, 32-36, 95, 358; Sijtsma, Dirk 98-99; Sijtsma, Engbert 119; Sijtsma, Folkert 381; Sijtsma, Hielke 341; Sijtsma, Jan 119; Sijtsma, Jantje 119; Sijtsma, Oebele 55, 199; Sijtsma, Ruurd 381-382; Sijtsma, Sidonia 119; Sijtsma, Sijds Lieuwes 32; Sijtsma, Syds 119; Sijtsma, Tiete 10; Sijtsma-van der Heide, Sijtske 381; Sikma, familie 449; Silas, Samuel 435; Sinderen van, Dirk 445; Sinderen van, Jelle 445; Sinderen-de Jong van, Ynskje 445; Sinderen-Kootstra van, Trijntje 445; Sipkema, Maaike 8; Sipkes dr. 347; Sipma, Simon Durk 306-307; Sipma, Sjoerd 75, 290-295; Sizmur, Douglas Victor 26; Sjaarda, Tj. 76; Sleijfer, Zacharias 81, 435; Sliep, Fetje 129; Sliep, Jan, 47, 129-132; Sliep, Tjerk 129-132; Slim, Cornelis 305, 352; Sluis van der, Miente 33-36, 264 376 Smeding, mr. 48, 151; Smeer, André 341; Smeer, Selma 340; Smit, Hendrik 10; Smits, Foppe 223-229; Smook, Harry 289; Snijder, Pieternel 300; Soepboer, Taekele 81; Soetendorp, rabbijn 203; Sonnema, Annie 180; Sonnema, Fokje 180; Sonnema, Griet 180; Sonnema, Sjoerd 150, 180-184, 185-189; Sonnema, Sjoukje 159; Sonnema, Willem Sjoerds 180-184; Sonnema, Willem sr. 180-184; Speijer, Aäron 54-55, 197-201; Spier, familie 55; Spier, John 191; Spier, Leo 191; Spier, Samuel 191; Spriensma, Jaap 63; Spriensma, Reinder 210-211; Spriensma, Rienk 41, 377; Spriensma, Sybren 210-211; Spriensma, Tom 366; Spriensma, Wytske 41-49, 377; Spriensma-Holwerda, Trijntje 377; Sprietsma 127; Spruit, Henk 323; Staf ir., Cornelis 123; Stap, Gerrit 324; Stap- de Goeij, Antonia 324; Starkenburg, Jacob 257; Starkenburg, Sjoukje 257; Starkenburg-Koree, Neeltje 153; Stauffenberg, Von 279; Steege ds. ter, Jan 440; Steegstra, Albert 421-422; Steegstra, Anne 116; Steenhuizen, Eppe 416; Steggerda, Jos 116; Stellema, Wybren 445; Stoel, Bert 327-329; Straatsma, Andries 430; Straus, Paul 451; Streekstra, familie 332; Streekstra, Wybren 362; Street, Ronald Victor 28; Strijker, Henk 331-337 Talsma, Bauke 437; Talsma, Bote 424; Talsma, familie 115; Talstra, Baafke 202-203; Tamminga, Douwe 363; Tas, Rachel 145-146; Teerdstra, schipper 23; Teitsma, Gerben 120; Tellegen, Reina 416; Terpstra, Cor 53; Terpstra, Frederik 310; Terpstra, Goffe 234; Terpstra, Hans 436; Terpstra, Wieger 212-216; Terpstra-Miedema,
  6. 6. Tsjikke 436; Tesselaar, Catharina 201; Tijtsma, Ate 185-189; Tilkema, Douwe 312; Tilkema, Jan 312; Tilkema, Johannes 88-95; Tilkema, Pieter 79; Timmermans, Jaap 120, 313, 430; Tof, Cornelia Bertha 191; Tolman, Hennie 102; Tolman, Popke 47, 102-109, 154, 286-288, 370; Tolman, Wiebe 102; Toxopeus, schipper 23; Triemstra, Gerrit 313; Trijbits, Arthur, alias Gubbels 318-321; Trijbits, Isaac 318; Trijbits, Mimi 318; Tuinen van, Klaas 429; Tuma, Sikke 212; Veen van der, Roelof 218; Veen van der, Tabe 249; Veeninga, Gjalt 119, 429; Veeninga, Piet 401, 429; Veenstra, Abe 304-308; Veenstra, Barend 52, 231, 343; Veenstra, Johannes 99; Veenstra, Klaas 18; Vega, Alexander 212- 216; Vega, Louis 213; Vega, Rebecca, alias Bea 214; Vega-Prins, Estella 213; Velde van der, Germ 307; Velde van der, Hendrik 32-36; Velde van der, Wietse 432; Vellema, Frans 90; Vellema, Sytze 25, 47, 88-95, 305; Veltman, Mirjam 271; Venema, dokter 47; Venninga, Edzard Amse 70; Venninga, Johanna Wilhelmina 71; Venninga, Tammo 70; Vergonet, Francois Pierre (Van Dijk) 433-441, 442-447; Vigevano, Albertus 435; Visee, Jacoba 419; Visee, Jan 418-419; Visser, Anne 61; Visser, buurman 439; Visser, Doede 143-144, 309, 318-321; Visser, Doetje 144; Visser, Eelze Durks 404-405; Visser, Eelze Pieters (Tito) 59, 91, 104, 430; Visser, Emke 430; Visser, Folkert 317-318; Visser, Freerk 143-144, 310-311; Visser, Jacoba 440; Visser, Jan 40, 319; Visser, Janke 59; Visser, Johannes 173, 408; Visser, Leendert 430; Visser, Lieuwe Davids 55; Visser, Lubbert 61, 408; Visser, Marcus 52; Visser, Margaretha 230-237; Visser, Pieter 120-121, 144, 400; Visser, Pieter F. 144; Visser, Rinske 9; Visser, Rinze 7-11; Visser, Ritske 40; Visser, Romke 426; Visser, secretaris 43; Visser, Sietske 143; Visser, Sijke 144; Visser, Sipke 122-126; Visser, Sjoerd 430; Vlasman, Pieter 253; Vlijmen van, Catharina 268; Vogt, Titus 48, 129- 132, 342; Vollenhove van, Dina 142-145; Vollers, Ria 233; Vos de, Hendrika Nicoline 50; Vredenberg, Hendrika 276; Vries de, Aaltje 261-264; Vries de, Duifje 261; Vries de, Egbert 85; Vries de, Emanuel 261;Vries de, Fedde 74-87; Vries de, Fijtje 261; Vries de, Harm 161; Vries de, Hendrik 91, 148, 164, 166-175; Vries de, IJme 160; Vries de, Jan Aukes 435; Vries de, Johannes 436; Vries de, Keimpe 78-87, 107-109, 358; Vries de, Klaske 154; Vries de, Lolkje 85; Vries de, Tamme 112; Vries de, Tjitske 115; Vries de, Wijbe 160; Vries, de Markus 279-280; Vries-Cohen de, Gretha 452; Vries-Hemminga de, Aaltje 153; Waage, familie 302; Waas, Betty 251-253; Waas, Gerrit 55, 246, 241-253; Waas, Juda 252; Waas-Simons, Betje 252; Wagen van der, Anna 327-330; Wagen van der, Eelke 328; Wagen van der, Jaap 328; Wagen van der, Jacob Fokkes 324; Wagen van der, Jan 327; Wagen van der, Jimke 24; Wagenaar, Andries 164; Wagenaar, Antoon – Tonny 230-237; Wagenaar, Antoon, sr. 230-237; Wagenaar, Thomas 230-237; Wagen-Teitsma van der, Wietske 328; Wagner, Carl 111; Walda, bakker 425; Walker, Victor 28; Wans, Engel 259, 271; Ward, Harold 28; Wassenaar, Simon 161-162; Weidenaar, Jan 74-87; Weidenaar, Taede 78, 202-203; Weidenaar, Tietje 48; Weinberg, Johanna Henriëtte 425; Weinberg, Marga 425; Werf van der, Jacobus 75, 190-196, 262; Werff van der, Sake 22-24; Wertheim, Alexandra 415-416; Wertheim, Carolina 415-416; Westra, Arie Johannes 164-165; Westra, Willem 164; Wielen van der 399; Wieringa, Freerkje 67; Wiersma, Anne 311-312; Wiersma, Aukje 67; Wiersma, Gerlof 57; Wiersma, Hendrik 67; Wiersma, Johanna 154; Wiersma, Johannes 67; Wiersma, Lammert 45, 48, 144-145, 148-151, 152-157, 159, 164, 204-207, 323, 378, 422; Wiersma, Lammert Bzn. 152; Wiersma, Renze 67-70; Wiersma, Thijs 161-162, 347; Wiersma, Tiemen 152; Wiersma-de Boer, Johanna 152; Wierstra, Ella 49; Wijbenga, Anders Minnes 363; Wijma, familie 435, 442-447; Wijma, Machiel 18 2;Wijma, Willem 82; Wilman, Jaap 274-280; Wilman, Jacob sr. 278; Wilman, Tjeerd 274-280; Wilman-Kloppenburg, IJtje 274-280; Wind de, Gerrit 88-95; Witte de, Abe 19-21; Witte de, Hesseltje 19-21; Witte de, Hotze 19-21; Wittko, Thomas 111; Wojno, Bronisław 27; Woldring, Egbert 81; Wolf, Gertrud 119; Wolff, Mevr. 242; Wolters, Sikke 352; Woltil, Roelof 288; Woud van der, Herman 154; Woud van der, Ina 96-101, 116; Woud van der, Jan 145-146; Woud van der, Sipke 98; Wouda, Jantje 367; Wouda, Marten 367; Wouda, Wytze 221; Wouda-Weiland, Trijntje 220; Woud-Cuperus van der, Martje 98; Woude, A. van der 182; Woudsma, Harm 233; Woudsma, Jeltje 213; Woudstra, Akke 212-216; Woudstra, Hendrik 212-216; Woudstra, Jacob 430; Woudstra, Jentje 212-216, 227; Woudstra, Sipke 271-273; Wumkes, ds. 363; Ykema, Auke 9, 25, 29, 36, 37-49, 73-87, 88-95 96-101, 102-109, 118, 129-132, 149, 164, 168, 208, 279, 310, 342, 277, 381, 407, 420; Ykema, Hendrika 37; Ykema, Klaas 37; Ykema, Klaas Durk 49, 80; Ykema, Minka 49, 79; Zamin, Jacob 247; Zijlema ds., Martinus 258-260, 352; Zijlema, Anje 259; Zijlstra, Jouke 82; Zijlstra, Simon 313; Zoete de, Leentje 202; Zomer, Hendrik 183; Zuidema, Berend 210-211; Zuidema, Jan 208-211; Zuidema, Klaske 254; Zuilen van, Bram 224; Zuilen van, Johannes 223; Zuilen van, Nicolaas 223-228; Zuilen van, Woppie 226- 227; Zwam van, Frans 394-398; Zwam van, Ida 394-398; Zwam van, Jan 397; Zwam van, John 397; Zwart, Andries 103; Zwart, Douwe 217-218

×