Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naamregister bouwstijlen in Dokkum

575 views

Published on

Naamregister bouwstijlen in Dokkum. Lijst van namen die voorkomen in het boek van Siebe van Seijen voor stichting Historia Doccumensis over de architectuur van de Dokkumer binnenstad. Hiervoor werd oa dendrochronologisch onderzoek gedaan. Deze publicatie is deel 2 in de serie Dockumer Granaetsjes. Zie ook http://www.historia-doccumensis.nl/publicaties/publicatie-11/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naamregister bouwstijlen in Dokkum

 1. 1. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum, Siebe van Seijen Aalsma, Wiebren ,84 Aalzum, van, Afke, 25 Abeln, Jacob Johannes, 85 Adema (ook: Adema Architecten, Adema, B.S., Adema, Broor Sieberen), 38,42,46,52,56,71,73,74,91,92, 93 Adema, Sieberen, 35,81 Andreae, Hendrick Julianus, 45 Baalen, van, Bernardus Cornelis, 39 Baart jr., A., 19,30,32,34,35 Baas, Klaas Dirks, 32 Bakker, Janke, 63 Banga, Warner B., 15,17 Becker, Lourentius Hendricus, 87 Berlage, H.P., 70 Bergsma, Petrus(Pieter) A, 50,51 Bergsma, Wilhelmus, 51 Bij, van der, Minne Luitjens, 39 Bijl, Yve (Eeuwe), 63 Bijl, Blijke Yves, 63 Blaeu, Joan, 13,25,56 Boekhout, Frederic, 32 Boer, de, Sjoerd Aukes, 51 Boersma, Jacobus, 79 Bogt, van der, Doeke, 73 Bok, Hendrik, 91
 2. 2. Bouma, Eelkje Jans, 72 Bouma, Jan Hendrik, 72 Bouma, Siemen, 78,93 Braun en Hogenberg, 22 Brouwer, Popke Wieger, 65 Brouwer, Popko Wieger, 65 Brouwer, Wieger Popkes, 65 Brouwer, Tjeerd Feikes, 39 Brugman (en Wiersma), 28 Buwalda, Gerrit Pieters, 63 Camphuysen, Dirk Rafaelsz, 67 Camphuysen, Govert Dirksz, 67 Camstra, Alteka, 30 Canneman, Elias Anthony, 34 Cuypers, P.J.H., (Pierre) 60,61 Dam, van, 23 Degerink, Carl U. F. ,47 Deventer, van, Jacob,11, 12 Dijk, van, Frank, 50 Dikhoff, John, 32 Dirks, Claes, (Later: Smedema) 25 Douma, Jacob Izaäks, 21,22 Douma, 69 Douma, Douwe Popkes, 69 Douwen, van, Jan Wiebes, 48
 3. 3. Douwes, Thijs, 57 Eichstorff, Burghard,H.F., 47 Eichstorff ,Clementina A., 47 Elst, van der, Former, 43 Feijens, Lodewijk, Anna, 53 Ferwerda, Doede, 74 Ferwerda, Doede Renses, 75 Ferwerda, Marten Sytses, 75 Ferwerda, Rinse, 75 Fockema, Eelke, 45 Fockema ,Eelco, 39 Fockema, Ynso, 47 Fortuin, Dirk Gurbe Janszn, 65 Freerks, Jan ,41 Gang, van der, 82 Gang, van der, Aldert Willem, 83 Gang, van der, Wiebe Jans, 83 Gang, van der, Willem, 83 Gatsonides, Hendrik Ysbrand, 61 Gerbrandtsz., Benedictus, 23 Geelkercken, v., Nicolaas, 27,30,34 Gorter, Alle, 72 Gorter, Anne Hendriks, 64 Gorter, Sjoerd Hendriks, 29 Gorter, Sytske, 29
 4. 4. Granpré Molière, Marinus Jan, 80 Groot, de, Douwe Johannes, 69 Gunster, Pieter Engelbertus, 32 Haan, de, Ids, 45 Habbema, Elisabeth ,47 Hacquebord, Folkert, 59 Halbertsma, Sytse, 83 Hamstra, 72 Hansma, Douwe Kornelis, 39 Hansma, Fokeltje Sytses, 39 Hansma, Jacob Sytses, 39 Hansma, Sytze, 72 Hansma, Sytse Douwes, 38 Hansma, Sytse Douwes jr., 39 Hansma, Sytse Yves, 63 Hansma, Sytse Yves, jr. 63 Hansma, Yves Sytses, 63 Hardenberg, Johannes Laases, 38,43,51 Heeringa, Grietje, 88 Heerma, Enneus, 75 Hellema, Sytze, 47 Hillebrand, Gerhardus Heinrich, 53,58 Hoogenboom, 86 Hout, van, Johannes Klazes, 57 Jansen, J., 77
 5. 5. Jelles, Claes, 23 Jong, de, Cornelis Johannes, 87 Jong, de, D., 45 Jong, de, Jacob Doedes, 64 Jong, de, Johannes Hessel, 25 Jongsma, Douwe, 57 Jonker, Albertus, 57, 64 Kamminga, Douwe, 65 Kamminga, Jacob, 72 Kampherbeke,de, v. Eichstorff, D.A.,47 Kemp, S.H.J., 57 Kijlstra, R., 92 Klaver, Frans Alles, 29, 48,49,55 Klaver, Sytske, 64 Kleffens, Nicolaas, 45 Kleffens, van, Gerardus, 25 Kleffens, van, Pieter Nicolaas, 55 Kuitert, Hendrik, 75 Kwast, van der ,H., 19,30,32 Land Kramer, Jan Pieters, 51 Langelaar, van, Jan Jurien, 60, 61 Leij, van der, Aarent Hendriks 39 Lous, Jacob 14,22, 27 Lucas IJsbrand, 58 Matthijs ,Willem, 83
 6. 6. Meer, van der, W.G., 56, 66 Meckama, 45 Mertens, Hermann Friedrich, 77 Meulen, van der, Anne Lammerts, 67 Meulen, van der, D.A., 88 Meulen, van der. Pieter Annes, 25 Meulen, van der, Timotheus, 88 Meulen, van der, Tjomme, 88 Miedema, Jacobus Pieter (Jaap), 90 Mockema, 30 Mockema, Botte, 23 Napoleon (Bonaparte), 14, 44 Nederlof, J, 18 Niesten, Peter, 22 Nieuwenhuis, Domela, 57 Nooteboom, Sjouke, 23,42,43 Oberman, Douwe Peter, 72 Olsmeijer Sijpkes, 24,86 Oosten, Former, 67 Oosten, Jan, 85 Oosterveld, 68 Oosterveld ,Cornelis J., 65 Osinga, Ytje Jans, 39 Ozinga, Fokke, 63 Peters, C.H., 87
 7. 7. Pfeiffer, de, Hendrik, 45 Planting, Jeen, 67 Posthuma, Gehardus Wijbes, 51 Posthuma, Gerard Gerhardus, 51 Postma, Sietske Harkes, 83 Pot, Geert, 73 Potter, Lijsbet Harmens, 39 Raadsma, Johannes Martinus, 65 Reinalda, Louw, 78 Reitses, Gertje, 39 Reitsma, Broor Jans, 69 Reynes, Daniël, 36 Riemersma, Douwe ,41 Riemersma, Gerhardus, 41 Riemersma, Offe, 30 Riddersma, S., 77 Rintjes, Yge,23 Ripperda, Folkert Sjoerds, 48 Robles, De, Caspar, 12, 26 Romein, Thomas, 44,49,52,53,54 Ronner, Berent Feikes, 39 Röntgen, F.E.,87 Roolvink, 73 Saksen, Albrecht van 30 Schaafsma & Brouwer, 65
 8. 8. Schaap, Johannes, 45 Scheepers, J.H, 60 Seijen, van, Siebe,6,7 Sijpkes Oving, 46 Sinderen, van, 58 Smedema, 25, 27,37,50,60,62 Smedema, Dirk Klases,25 Smedema, Paulus Dirks, 25 Smedema, Trijntje, 25 Smits, Johannes, 67 Smids, Omar, 9 Sonnema, Jacob Feddes, 68 Sonnema, Fedde Jacobs(2×), 85 Steen, Gerrit, 80,81,82,83,84,85,88,89 Steiger, Yme, 89 Stellingwerf, 22,42 Stoett, H.R.W., 56, 57 Stolte, Sijbren, 29 Straatsma, Geert, 88 Straatsma, G. en Zonen, 88 Sturm, Piet Jan, 64 Suchtelen, van, Gerardus, 47 Suiderbaan, Hendrika Geertruid, 47 Suiderbaan, Jan, 34 Terwischa van Scheltinga, 25
 9. 9. Terwischa-Van Scheltinga, A.F.,87 Tienstra, Jansje, 85 Toornstra, Pieter, 59 Tuinen, van, (Sybren), 16,90 Tuininga, Elzerdina ,Frederica, 72 Tuininga, Jan Hendrik, 72 Tuininga, Koene Elzerts, 72 Uurhaan, Maria, 51 Veen, van, A.T., 62, Veen, van der, Jacob Klases, 64 Vegter jr., J., 92 Vellinga, Jacob, 53 Venstra Ozn, Tjeerd, 78 Verhoeck, 38 Verhoeck, Sjoerdje Jacobs, 39 Verstege, I, 45 Vingboons, Philip, 37 Visser, Jippe, 85 Vlieger, A.W., 74 Vries, de, Anna Catharina,49,52,53, 60 Vries, de, Dirk, 75 Vries, de, Doederus, 42 Vries, de, Jetze, 34,75 Vries, de Johanna Susanna,49, 53 Vries, de, Jetze Doedes, 32
 10. 10. Vries, de, Rinse Jetses, 49, 53 Vries, de, Tjalling Johannes, 25 Vries, de Vredeman., 26,32 Wendt, de, Catharina, 51 Werf, Luitjen Jacobs, 51 Werff,van der, D., Gzn., 62 Werff, van der, Douwe, 87 Werff, van der, Simme Sjoerd, 87 Werff, van der, SS, 25, 86 Weiss, Max, 61 Wiersma en Brugman, 28 Willem I ,44 Wilschut, T. (Teunis)P., 76,77 Wüst, Catharina, 87 Zuidema, J, 35

×