Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monsterrol kotter Snelheid 1787-1790

556 views

Published on

Monsterrol schip Snelheid, eind 18e eeuw, onder kapitein Dooitzen Eelkes Hinxt. Scans op https://goo.gl/photos/AGov9DUfNVGvqQfU9
Zie ook publicatie in De Sneuper 119. Bron: Snelheid Kapitein D.E. Hinxt.1787-1790. Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 3343

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monsterrol kotter Snelheid 1787-1790

  1. 1. Doitse Eelkes Hinxt Harlingen Luitenant Olfert Wiggerts Harlingen Luitenant en schrijver Luitje Pieters Klein Franeker schipper Joseph de Vos Deventer vervangende schipper Lambert Westerkamp Heerenveen Eerste Stuurman Sietse Wiebes de Vries Harlingen Onderstuurman Frederik Meijer Harlingen Konstabel Hendrik Douwes Franeker Tweede Konstabel Harber Abels Groningen Bottelier Andries Douwes Luik Matroos doodgeschoten Michel Michielsen Milo Matroos vervangt Andries Douwesgedemitteerd Jan Wilts Belfast Matroos vervangt Michel Michielsengedeserteerd Manuel Manoly Milo Matroos gedemitteerd Natalie Radewie Matroos vervangt Manuel Manoly Broer Jans Hindelopen Eerste Timmerman Jacob Hibbes Harlingen Tweede Timmerman Jan Willem Neegers Gouda Eerste Chirurgijn Anne Hinxt Harlingen Matroos Johannes Hilles Harlingen Kok Simme Huites Ritsumazijl Matroos overleden Colberg Miggelsen Bergen Matroos vervangt Simme Huites verdronken Casper Bisant Frankfurt Koksmaat Harmen Jans de Jager Franeker Kwartiermeester van de provoost Yede Pieters Harlingen Tweede kwartiermeester gedemitteerd johannes Abrahams Stavoren Matroos vervangt Yede Pieters Daniël Barij Lausanne Sergeant Lodewijk Trog Maagdenburg Tamboer gedeserteerd Willem Bruins Zwolle soldaat vervangt Lodewijk Trog Ids Folkerts Sneek Matroos Andries Lourens Strik Harlingen Matroos Thijs Pieters Franeker Matroos Klaas Houtkoper Harlingen Matroos Hendrik Pieters Harlingen Matroos Gerrit Klaases Harlingen Matroos
  2. 2. Jan Hendriks Leeuwarden Matroos Lieuwe Wijbrands Franeker Matroos Johannes Theunis Leeuwarden Matroos Jan Frederik Smitt Hannover Matroos gedeserteerd Petrus Plat Harlingen Matroos Hendrik Oosterman Utrecht Matroos Joseph Stuard Braband Matroos Klaas Steffens Harlingen Matroos Gerrit Kwansius Keulen Matroos gedeserteerd Hendrik Aukes Balk Matroos vervangt Gerrit Kwansius Johan Philip Schmit Hannover Matroos Joseph Collens Oostende Matroos Niels Jonsen Jutland Matroos Folkert Wiebes Harlingen Matroos gedemitteerd Meinert Hoogterp Berlikum Matroos, helpt chirurgijn, vervangt Folkert Wiebes Klaas Jans Bruin Volendam Matroos gedeserteerd Meindert Lubben Norden Matroos vervangt Klaas Jans Bruin Klaas Knoop Amsterdam Matroos Christiaan Sijbrands Aalburg Matroos Johan Carel Hempel Grijpwolde Matroos gedeserteerd Hendrik van Schaijk Leeuwarden Matroos vervangt Johan Carel Hempel Coert Geerts Nieuweschans Matroos Hans Jensen Mork Tønder Matroos Gerrit Lijtses Makkum Matroos Carel Hetzer Pruismunden Matroos verdronken? Frans Xavier Hibner Passau soldaat vervangt Carel Hetzer Pieter Pietersen Zuiland Matroos Hendrik Christiaan Scholte Kopenhagen Matroos gedeserteerd Tjeerd Ridserts Ferwerd Matroos vervangt Hendrik Christiaan Scholte Halvert Bekman Üdewal Matroos gedeserteerd Lammert Lammerts Harlingen Matroos vervangt Halvert Bekman Frans Steffens Harlingen Matroos Pieter Temans Bergen op Zoom Soldaat Johannes Hageman Groningen Soldaat
  3. 3. Barre Coers Sneek Soldaat Jurjen Folkerts Harlingen Soldaat Pieter Willems Harlingen Soldaat overleden William Thomson Londen Soldaat vervangt Pieter Willems Hillebrand Cornelis van derVeen Surhuisterveen Soldaat Watze Ages Harlingen Soldaat Tjerk Jeppes de Haan Harlingen Soldaat Frans Machiels Kreeft Leeuwarden Soldaat Pieter Hendriks Harlingen Scheepsjongen Pieter Willems Harlingen Scheepsjongen

×