Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland

2,307 views

Published on

Slides van de lezing door Anton Musquetier over het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland, ofwel het Staten Archief van Friesland 1813-1924.
Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is, noteer ik bij de familienamen een korte beschrijving/onderwerp op de site http://www.altijdstrijdvaardig.nl
In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn personen die komen uit Nederland, België, Duitsland, Rusland, Noorwegen,
Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen).

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland

 1. 1. Familiewapen Musquetier volgens diverse lakzegels vanaf het jaar 1610
 2. 2. Familiewapen Musquetier volgens Vorsterman van Ooyen
 3. 3. Johan Daniel Musquetier Vice Admiraal
 4. 4. Neeltje Maria Vetter
 5. 5. Ick Doorotea Vermeulen ben gebooren int jaer 1648 den 24e Junij enz. mijn man Arent Musquetier is gebooren int jaer 1647 enz. haar familie aantekeningen blz. 1
 6. 6. Dorothea Vermeulen gehuwd met Arend Musquetier haar familieaantekeningen blz. 2
 7. 7. Provinciaal Bestuurlijk Archief (de Staten) 1913-1924 Een onuitputtelijk archief voor de genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen de jaartallen. Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 behield de Griffie de Indeling van de onmiddelijke voorganger ; Het Bureau van de Prefectuur
 8. 8. Vergunning om te mogen varen in Friesland
 9. 9. Vergunning om te mogen varen in Friesland
 10. 10. Vergunning om te mogen varen in Friesland
 11. 11. De Grens van Sneek en IJlst in het jaar 1816 met waterverf ingekleurd
 12. 12. De Grens van Sneek en IJlst jaar 1816
 13. 13. A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer
 14. 14. A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer
 15. 15. A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer
 16. 16. A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer
 17. 17. A.N.W.B. verklaring plaatsing wegwijzer
 18. 18. Menno van Coehoorn (foto bron stichting Menno van Coehoorn)
 19. 19. Correspondentie Praalgraf te Wijckel van Menno van Coehoorn (1641-1704)
 20. 20. 1782 de eerste herstelling Graf Menno van Coehoorn (bron stichting Menno van Coehoorn)
 21. 21. Graf Menno van Coehoorn 2008 (bron stichting Menno van Coehoorn)
 22. 22. De Scheepsrampen Peasens en Moddergat en de Wierumer Visschersvloot
 23. 23. Belastingplichtigen in het jaar 1820 inwoners van Friesland die meer dan fl. 200 aan belasting moeten betalen
 24. 24. Grensscheiding Grieteny Het Bildt
 25. 25. Grensscheiding Grieteny Het Bildt
 26. 26. Grensscheiding Grieteny Het Bildt
 27. 27. Grensscheiding Grieteny Het Bildt
 28. 28. Grensscheiding Grieteny Het Bildt
 29. 29. Voorzijde School Oude Bildtzijl 1 Maart 1814
 30. 30. Achterzijde School Oude Bildtzijl 1 Maart 1814
 31. 31. Verzoek van de weduwe Peeters
 32. 32. Aanvraag voor een vergunning tot het bevaren van het kanaal van Groningen over het Jeukermeer en….
 33. 33. 10 januari 1913 aanvraag Frans Hart Toneeldirecteur te Beverwijk
 34. 34. Drogeham 1837
 35. 35. Drogeham 1837
 36. 36. Een brief van het College van Regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp: Rumfordsche soep.
 37. 37. Een brief van het College van Regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp: Rumfordsche soep.
 38. 38. G. Pars te Franeker aan de Froonacker
 39. 39. Pakhuis van G. Pars Franeker 27-12-1909
 40. 40. Franeker 27-12-1909
 41. 41. Een gedeelte van de 75 handtekeningen die een protest brief hebben ingediend tegen de Schout Freerk Ymes Tichelaar
 42. 42. 1898, Omslag van een Dienstregeling naar Schiermonnikoog
 43. 43. 1898 Kaartje wat bij de Dienstregeling naar Schiermonnikoog zit
 44. 44. 1898 Dienstregeling naar Nordseebad Schiermonnikoog
 45. 45. 1898, Emden Schiermonnikoog en Borkum Schiermonnikoog
 46. 46. 1817, Een Contributive Repartitie dorpe Balk
 47. 47. 1817, Een Contributive Repartitie dorpe Balk
 48. 48. 1918,Dienstregeling N.V. Stoomboot- Maatschappij Schiermonnikoog
 49. 49. 1918,Dienstregeling N.V. Stoomboot- Maatschappij Schiermonnikoog
 50. 50. Waterschap Henshuizen een verzoek om een duiker te mogen plaatsen
 51. 51. Waterschap Henshuizen een verzoek om een duiker te mogen plaatsen
 52. 52. Waterschap Henshuizen een verzoek om een duiker te mogen plaatsen
 53. 53. Buitenlandse Zeevaart en Visserij
 54. 54. Bestek en Voorwaarden Marine
 55. 55. 1879 Stoombootmy Drachten- Sneek
 56. 56. 1879 Stoombootmy Drachten- Sneek
 57. 57. Sollicitatie voor de functie van Veldwachter
 58. 58. De Nederlandsche Tramwegmaatschappij te Utrecht
 59. 59. 1882, Stoombootdienst Makkum-Bolsward- Sneek van M. Bonting
 60. 60. Stoombootdienst Amsterdam-Marken1901
 61. 61. Stoombootdienst Amsterdam Marken 1901
 62. 62. Stoombootdienst Amsterdam Marken de Dienstregeling Engels, Frans, Duits en in Nederlands 1901
 63. 63. Militaire zaken
 64. 64. 31 Juli 1813 , Uitgaven van aller aard die nog betaald moeten worden door het voormalige District Rauwerderhem
 65. 65. Zegel met opschrift; Schoterland te Grit: Zegel
 66. 66. 1817, Lakzegel met opschrift Gaasterl.
 67. 67. Bouwtekeningen school Gorredijk 1822
 68. 68. Bouwtekeningen school Gorredijk 1822
 69. 69. Veel documenten over vergane schepen op b.v. Ameland
 70. 70. In en Uitvoer Biljetten
 71. 71. Een lijst van 1825 waarop de namen van o.a. Medicine Doktoren
 72. 72. Opgave van Ambtenaren gevangenissen 1824
 73. 73. Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen in de overzeesche bezittingen 1841
 74. 74. Personen die toestemming hebben gekregen van het 7e reg. Infanterie om …..
 75. 75. Een lijst van de Royel Western Yachtclub…..
 76. 76. Nominative staat van eenige militairen deel 1
 77. 77. Nominative staat van eenige militairen deel 2
 78. 78. Bedank brief voor de verleende vergunning
 79. 79. Bericht van ontvangst 1904
 80. 80. Yacht “Lily Maid”
 81. 81. Yacht “Lily Maid”
 82. 82. Yacht “Lily Maid”

×