Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kopijvoorwaarden De Sneuper, Historische Vereniging Noordoost Friesland

417 views

Published on

Beschrijving van de Kopijvoorwaarden voor ons verenigingsblad De Sneuper. Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kopijvoorwaarden De Sneuper, Historische Vereniging Noordoost Friesland

  1. 1. KOPIJVOORWAARDEN DE SNEUPER HOE WERKT DAT MET EEN NIEUW ARTIKEL? Regelmatig roepen wij als redactie onze leden op om de resultaten van hun genealogisch of historisch onderzoek te publiceren in ons verenigingsblad De Sneuper. Soms benadert de redactie bewust mensen van buiten de vereniging, waarvan wij weten dat zij professioneel of hobbymatig bezig zijn met een interessant deel van de geschiedenis van Noordoost-Friesland. Soms komen mensen ook naar ons toe met een vraag of een verzoek om hulp... Schrijvers krijgen wel een aantal technische instructies, waaraan de aan te leveren kopij moet voldoen: - lever de tekst in als een Word-document (lettergrootte 11 of 12 punt) lettertype Times Roman of Arial - schrijf uw teksten in dezelfde tijd, dus of alleen verleden tijd of alleen tegenwoordige tijd. - controleer uw tekst even met de spellingscontrole - schrijf jaartallen met getal, naam maand, jaartal, dus: 22 maart 1720 - schrijf woorden voluit en kort begrippen als geboren, overleden, getrouwd e.d. niet af - gebruik ‘harde Enters’ om naar de volgende regel te gaan en geen spaties of tabs voor witruimte - lever Nederlandstalige teksten aan, maar Friese bijdragen zijn ook welkom (met een Nederlandstalige samenvatting) - lever foto’s en afbeeldingen in als losse jpg-bestanden (liefst 300 dpi / ongeveer 1MB of groter) - lever genummerde fotobijschriften aan, zodat duidelijk is wat waarbij hoort - lever ook een Word-document aan waarin duidelijk aangegeven staat waar welke foto moet staan of vermeld dit duidelijk in de tekst Als een artikel is ingeleverd of aangemeld, neemt een lid van de redactie contact met u op om in overleg het artikel geschikt te maken voor plaatsing in De Sneuper. Zo wordt u geholpen om aan bovenstaande eisen te voldoen; dit moet natuurlijk geen drempel zijn om een artikel in te leveren! De redactie houdt zich het recht voor om uw tekst aan te passen, zinnen te wijzigen of eventueel in te korten. BEDANKT VOOR UW GEDULD Als het artikel klaar is, wordt het bij de eindredacteur ingeleverd en in de kopijportefeuille bewaard. Afhankelijk van de omvang, de soort (streek- of familiegeschiedenis) en het thema van het artikel worden artikelen zo veel mogelijk op volgorde van binnenkomst gepubliceerd. Helaas (of gelukkig?) is onze kopijportefeuille meestal zo goed gevuld dat dit bij een kwartaalblad soms een wachttijd van een half jaar tot een jaar op kan leveren! Een enkele keer worden auteurs daardoor ongeduldig en raken ze gefrustreerd, want je wilt natuurlijk graag het resultaat van je inspanningen zien. Als een bijdrage aan beurt is, wordt deze door de eindredacteur opgemaakt en als PDF-bestand naar de schrijver gestuurd voor een laatste kritische blik en een akkoord voor publicatie. Pas als u toestemming hebt gegeven voor publicatie wordt uw artikel opgenomen in De Sneuper. De bedoeling van dit redactionele artikel is niet om u af te schrikken, maar om duidelijk te maken dat er heel wat aan de publicatie van een artikel vooraf gaat, voordat er weer zo’n mooi exemplaar van ons contactblad bij u in de brievenbus valt. Wij zijn en blijven blij met al uw bijdragen en inzendingen en die bepalen ook de inhoud van ons blad! Redactie van De Sneuper

×