Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5
Inhoud
Voorwoord6
Inleiding7
De politieke situatie algemeen 9
De politieke situatie in Friesland en Dokkum in 1787 11
Ie...
110
Namen-index
Adama, Gerlofke (Gelfke) Jans (1774-1853) 91
Adama, Oeke Jans (Juliana) (1771-1853) 91
Adelaar, Jan (de) (...
111
Eichstorff, Christiaan Friedrich von (1777-1810)
75
Eichstorff, Duco Anthon de Kampherbeke von
afb. 75-76
Eisinga, Eis...
112
Pruisen, prinses Wilhelmina van (1751-1820)
10,17,27
Rekker, Siebe Freerks (broer van J.F. Hoekstra)
(1740-1803) 48
Ri...
113
Welderen, graaf Jan Willem Floris van (1731-
1786) 30
Wendt, grietman Eco de (1718-1780) 62
Wendt, mr. Anne Regnerus d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Namenindex en inhoudsopgave boek Dokkumer muziekminnaars in het dramatische jaar 1787

803 views

Published on

Dokkumer muziekminnaars in het dramatische jaar 1787. Auteur: Ihno Dragt, Museum Dokkum, feb 2016. Inhoud en index van het nieuwe boek over Dokkumer muziekminnaars in het dramatische jaar 1787. Spotlight op de leden van het Muziekgenootschap Musica Laborum Dulce Leninem (1775-1800) die het concert van 14 maart 1787 in Dokkum bezochten.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Namenindex en inhoudsopgave boek Dokkumer muziekminnaars in het dramatische jaar 1787

  1. 1. 5 Inhoud Voorwoord6 Inleiding7 De politieke situatie algemeen 9 De politieke situatie in Friesland en Dokkum in 1787 11 Iets over het concertleven in die tijd 22 De concertzaal in Dokkum 31 De staat van ontvangsten nader bekeken 37 Over de bezoekers aan het concert 40 Schultz, A.G. 40 Minnema, Kl.I. en R.I. 42 Vliet, I. van 44 Hoekstra, J. 46 Riemersma, G. 48 Schonegevel, T. 50 Crane I.W. 53 Scheltinga, E.E.W. van 58 Haersma, H.L. van 59 Wendt, A.R. de 62 Teitsma, I.K. 63 Assen, I. van 64 Stuart, M. 65 Goslings, O. 67 Feenstra, Th. 68 Schellingwou, F.P. 71 Vries, Jan D. de 73 Eichstorff, G.M. van 75 Vries, Jetse D. de 77 Synja, Gabe 79 Fockema, E. 82 Fockema, D. 83 Werff, I.Y. v.d. 85 Werff, D.Y. v.d. 85 Poutsma, A.M. van 88 Vries, Jetse J. de 90 Tot slot 93 Bijlage het vaandel 98 Namen-index110 Noten 114 Eerdere uitgaven 116
  2. 2. 110 Namen-index Adama, Gerlofke (Gelfke) Jans (1774-1853) 91 Adama, Oeke Jans (Juliana) (1771-1853) 91 Adelaar, Jan (de) (1725-1811) 44 Akker, Albert Egberts van den (1750-1798) 48 Assen, Harmanus van (1725-1798); afb. 64- 65,68 Assen, Jan van (1764-1826) 64-65,68 Aylva, jonkheer Sicco Douwe van (1734-1807) 10 Aylva, kolonel (Hessel Meckema van? 1608- 1660?) 34 Ballings, Albert (1710-na 1760) 42,50 Ballings, Sibbeltje (1749-1830) 48 Bart, Sijse Gerrits (geh. 1786, overleden voor 1828) 80-81 Barbarini, madame, Italiaanse zangeres in 1759 23 Barbiers, Pieter (1717-1780) 28 Becker, I., koopman in 1788 108 Bere, Arent Julianus Carel de (1753-1820) 14,16 Bergsma, Anna Margaretha (1774-1832) 63 Bergsma, mr. Ennius Harmen (1755-1828) 14 Bergsma, mr. Johannes Casparus (1750-1793) 16,100 Bergsma, mr. Petrus Adrianus (1743-1824) 40,63 Beyma, mr. Coert Lambertus van (1753-1820) 10,16,17,23,82,85,89 Beyma, mr. Eduard Marius van (1755-1825) 23,85,90 Beyma, Julius Mattijs van (1727-1808) 23 Binnes, Einte (Klaver) (1733-1796) 72 Binnes, Rinske (1735-na 1805) 48 Blocq van Haersma, Arent Aulus de (1762- 1803) afb 60-61 Blocq van Haersma, Catharina de (1764-1827); afb. 61 Blocq van Haersma, grietman Daniël de (1732-1814) 54,59-61 Blocq van Haersma, Hector Livius de (1737- 1820) 59,60-61 Blocq van Haersma, Hector Livius de (1772- 1794) 59-62,82 Blocq van Haersma, Martha Cecilia de (1763- 1809) afb 61 Blocq van Haersma, Sybrand de (1766-1839) afb 61 Bonaparte, koning Lodewijk Napoleon (1778- 1846) 67 Bosch, Antonie, kastelein in 1770 64 Botma, Betske Nammens (1724-1811) 79,81 Botma, Nammen Gerrits (1690-na 1724) 79 Breugeman, Pieter (1734-1809) 82 Brugmans (Breugemans), dr. Georg(e)(Geor- gius) (1729-?) 16-17 Bruin, Elisabeth de (1760-1824) 50 Brunswijk, hertog Lodewijk Ernst van (1718- 1788) 9, 23 Buiten, Reinier van (Dokkum 17de eeuw) 34 Camphuysen, Dirk Raphaëls (1586-1627) 96 Cesseri: zie Cesari Cesari, Teresa, zangeres rond 1770 23 Cesari, Marianna, zangeres rond 1770 23 Civylle, monsieur, concertant rond 1770 24 Colerus, Tietje (1762-1855) afb. 68 Communes, François des, musicus/zanger (1720-1808) 25,27,29 Communes, Jean Josephus des (1759-1843); afb. 24-25,29,96 Craezer, monsieur, kastelein te Leeuwarden in 1771 23-24 Crane, Clasina Martina (1783-1812); afb. 54,58 Crane, Jan Willem de (1758-1842); afb. 7,46,53-55,57-60,62,65,71,73,75,90,95-96 Deken, Aagje (1741-1804) 10 Doitsma, Dodonea Jacoba (1753-1794) 40,63 Doitsma, Françoise Johanna (1739-1813) 40 Douwen, Jan Wiebes van (1763-1825) 87 Duval, mijnheer, concertant in 1780 30 Eekhoff, Wopke (1809-1880) 70 Eichstorff, baron Burchard Hardwigh Friedrich von (1727-1799) 75 Eichstorff, baron Georg Maximiliaan von (1773-1810) 75-77
  3. 3. 111 Eichstorff, Christiaan Friedrich von (1777-1810) 75 Eichstorff, Duco Anthon de Kampherbeke von afb. 75-76 Eisinga, Eise (1744-1828) 10 Elst, Former Jans (1723-1790) 19,99,108 Feenstra, Allard (1798-1810) 69 Feenstra, Geertruida (1792-1841) 69 Feenstra, Thijs Wopkes (1766-1840) 41,50,53- 54,65,67-70,73 Fellinga, Jeltje Dirks (1735-?) 87 Focke, Simon (1712-1784) 46 Fockema, Daam (1771-1855); 41,82-83,85,95 Fockema, Johannes Daams (1745-1820) 50,68,82-83,85-88,95 Fockema, mr. Eelco (1774-1839) 82-83,95 Fontein, Pieter (rooie Pieter) (1761-1826) 14 Fopma, Geertje Louws (1768-1837) 64 Galuppi, Baldassare, componist (1706-1785) 23 Gerrits, Jacob (rond 1750, onder Oostrum) 80 Gerzony, Isay violist (overl. na 1764) 23 Goslings, Oege (1754-1826) afb. 19,67-68 Gosses, Anna (1729-1797) 91 Groenewoud, Trijntje (1757-1833); afb. 53- 54,56,58 Groenia, stadsdrukker Hermanus (trouwt in 1778) 72 Haan, Elisabeth de (1736-1811) 75 Händel, Friedrich (1685-1795) 22 Haersma, jonkvrouw Aurelia van (1682-1761) 89 Haersma: zie ook Blocq van Haersma Hannover, prinses Anna van (1709-1759) 9,22 Hateren, Jan Hendrik van (1752-1820) 87-88 Haubach, Hendrik Willem musicus (overl. na 1754) 23 Hauck, Friedrich Ludwig (1718-1801) 26 Haydn, Joseph, componist (1732-1809) 25 Heemskerk, Jan (1818-1897) 67 Hoekstra, mr. Albertus ten Broecke (1765- 1828) 46 Hoekstra, ds. Freerk Jans (1760-1837)48 Hoekstra, Jan Freerks (1737-1804) 46,48,72,79 Hoekstra, mr. Jan Clases (1742-1798 à 1800) 46,90 Hoffmann, L. (concerteert Leeuwarden rond 1782) 24 Hoogstraten, Maaike Sikkes (1755-1831) 63 Horatius, dichter (65-8 v.Chr.) 35 Houttuyn, Frans (ca. 1719-1765) 46 Idsinga, kapitein Alef Saeckes van (1602- 1676) 34 Jaarsma, ds. Hermanus (1716-1783) 63 Jans, Gosling (1726-1807) 94,96 Jeltema, Anne boekverkoper, dichter (1727- 1803) 71 Kampherbeke: zie Von Eichstorff Klaver, Frans Alles (1716-1787) 72 Klaver, Ympkje (Emilia) Eintes (1769-na 1829) 87 Kleffens, Reinder van (1760-1838) afb. 68,82 Kornelis, Douwe (koopman 1759) 80 Knock, grietman Nicolaas Arnoldi (1759-1794) afb. 26-28 Kooi, Bartel van der (1768-1836) 54,85 Körnlein, Michaël (circa 1733-1813) 95-96 Kriegel, Johannes, koopman (1735 -1808) 20 La Clé, Hendrik Nicolaas (1742-1816) 79 Langendijk, Dirk (1748-1805) 107 Lestevenon, Matthijs, ambassadeur (1719- 1797) 79 Maaike Klazes, dienstmaagd (1765-1796) 81 Martin, Albert (1827-1900) 41,70 Mayllon, de heer, musicus uit Wenen 1772 24 Minnema, Klaas Jans (1744-1815) 42,44 Minnema, Rein Jans (1737-1820) 42,44 Neyts, Jacques Toussaint Dominique (1727- 1794) 30 Neyts, juffrouw (zie Stassinon) Neyts, een zoon van J.T.M. (violist 1780 in Dokkum) 30 Nicollosi, Vincent, zanger (overl. na 1771) 23 Oeges, Attje (1725-1784) 68 Oeges, Saapke (1725-1813) 68 Osinga, dr. Tjepke Sjoerds (1722-1778) 79,89 Osinga, Syke (1756-1826) 89-90 Philippus, Jan (koopman in 1752) 80 Plasburgh, Anna Maria (?-1792) 44 Ploeg, ds. Feike van der (1736-1790) 72,100 Posthumus, Gosling (1800-1832) 68 Posthumus, Saapke (1803-1862) 53,77 Potter, Wybe Harmens, (1721-1783) waag- meester 80 Poutsma, Antje (Aurelia) van (1749-1810) 89 Poutsma, mr. Arnold Matthijs van (1754-1795) 19,88-90 Pro Aris et Focis, Dokkumer execercitie­ genootschap 1783-1787
  4. 4. 112 Pruisen, prinses Wilhelmina van (1751-1820) 10,17,27 Rekker, Siebe Freerks (broer van J.F. Hoekstra) (1740-1803) 48 Riedel, Johan Philip (1727-1808) 28 Riemersma, Benedictus (1717-circa 1749-1753) 48 Riemersma, Gerardus (1748-1823) 19,42,46,48,50,68,87-88 Robbé, Theodora Magdalena (1768-1806) 66-67 Roos, Willem Johannes de Roos (1701-1797) 17 Ruimsadelaar, Baukje (Baudina) Douwes (1736-1797) 71-72 Ruimsadelaar, Douwe Simons apotheker/ burgemeester (1697-1757) 67-68 Schellingwou, Folkert Pieters (1772-1787) 68,70-72,82,100 Schellingwou, Pieter (1741/42-1800) 71-72 Scheltinga, Allard Ruurds (1730-1813) 69,72 Scheltinga, Everhardus Epeus Wielinga van (1770-1844) 58-59 Scheltinga, Martinus (1736-1799) 16 Scheltinga, Renske Allards (1764-1829) 69 Schik, Remelia (1714-1792) 100 Schonegevel, Grietje (1728-1779) 63 Schonegevel, Herke (1725-1802) 50-51,53- 54,65,67 Schonegevel, Pieter Kuiper (1786-1869) 54,77 Schonegevel, Taco (van) (1756-1819) afb. 50- 54,63,65,67,69,77 Schultz, Adam Godfried (1734-1816) 40-41,62- 64 Schultz, Ephraïm Jacob (1778-?) 40 Siegenbeek, ds. Matthijs (1774-1854) 53 Siersma, Jan Doekes (1732-1797) 19 Sinderen, Trijntje Hotses van (1735-1805); afb. 64 Sinia: zie Synja Slooten, mr. Fedde Jan van (1750-1804) 43 Smedema, Jeppe Klazes? (dan: 1749-1832) 31,33,51 Spree, mr. David Johanneszn (1792-1852) 69 Stachouwer, jonkheer Coppen Lammert (1726-1801), 65 Stassinon, Isabelle (1743-1799) 29-30 Steenwijk, Benedictus van (1779-1850) 50 Stellingwerf, Jacobus (1667-1727) 31-34,59 Stotsman, August(us), kastelein (vanaf 1761 in Leeuwarden) 23 Stuart, Johanna Jacoba (1789-1853) 67 Stuart, Martinus (1765-1826) afb. 53,65-67,69 Suidema, burgemeester Steffen (1721-1797) 68 Suiderbaan, Bote (1738-1809) 73 Suiderbaan, Hendrina Geertruid (1772-1837) afb. 73-75 Suiderbaan, Jan Lolke (1765-?) 75 Swemmelaar, Heer Johannes Matthys (?-1771) 44 Synja, Gabe (1762-1800) 44,79-82,88-89 Synja, Goske (1746-1820) 44,80 Synja, Lieuwe Reinders (1717-1797) 79-81 Synja, mr. Namme Lieuwes (1748-1777) 79 Synja, Reinder Lieuwes (1749-1806) 81 Synja, Trijntje (1760-1793) 80 Synja, Yde (1758-1818) 81 Teitsma, Grietje (1780-1833) 63 Teitsma, Jouke Keimpes (1746-1817) 19,63- 64,88 Telting, Anna (1744-1800) 46-47 Telting, mr. Albartus (1745-1802) 53-54 Telting, mr. Isaac (1776-1846) 46 Tilkema, Tjeerd (1870-1933) 32 Tuinen, Sybren van (1913-1993) 103 Tulleners, Franciscus Xaverius (1751-1801) 30 Velthuis, Jan (1802-1809) 77 Velthuis, Wytske Dirks (1778-1858) 77 Vinkeles, Reinier (1741-1816) 66 Visscher, Saco (1743-1797) 19 Vliet, mr. Joachim Joachims van (1744-1831) 19,40,44,68,80,88,93-94 Vondel, Joost van, dichter (1587-1697) 29 Vries, burgemeester Doede de (1739-1810) 73 Vries, Doederus Boëtius (1797-1817) 73 Vries, mr. Jan Doedes de (1768-1801) 72-75 Vries, Jan Jetses de (1690-1747) 90 Vries, mr. Frederik de (1804-1843) 77 Vries, Jetse Doedes de (1765-1849) 73,77-79 Vries, Jetse Jans de (huwt Dokkum 1753) 90-91 Vries, Jetse Jetses de (1770-1811) 90-91 Vries, Rinse Jetses de (1760-1838) 91 Wal, Gerrit van der, boekverkoper (overl. na 1773) 23 Waldeck, prins Ludwig von (1752-1793) 26
  5. 5. 113 Welderen, graaf Jan Willem Floris van (1731- 1786) 30 Wendt, grietman Eco de (1718-1780) 62 Wendt, mr. Anne Regnerus de (1772-1851) 41,62-63 Wendt, mr. Eiso de (1725-1809) 41 Werf(f), Dirk Isaacs van der (1762-1829) 81,85,86,88 Werf(f), Fockjen Isaacs van der (1760-na 1804) 87-88 Werf(f), Hendrik Isaacs van der (1757-1808) 87 Werf(f), Isaac Hendriks van der (1731-1779) 87 Werf(f), Jochem Isaacs van der (1766-1800) 85-88,90 Werf(f), Jochem Minnes van der (1752-1803) 85-87 Werf(f), Jan Isaacs van der (1757-1808) 81,88 Westerbaen, ds. Cornelis Willem (1764-1832) 53 Wielinga, dr. Epeus (1702-1773) 58 Wielinga, Gesina (1709-1769) 58 Willem I, koning (1772-1843) 67 Willem IV, stadhouder Willem Carel Hendrik Friso (1711-1751) 9,22,105 Willem V, stadhouder (1748-1806) 9-10,17,26,106 Wolff, Betje (1738-1804) 10 Wosson, baron Louis Ferdinand de (ook: von Wussow) (1776-1829) 63 Wussow: zie Wosson Zeper (Zeeper), Pier Jans (1761-1845) 69

×