Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Betalingslijst burgermacht Dokkum 1799

286 views

Published on

Betaalings Lijst van het Detachement Gewapende Burgers van Dokkum, voor De Officieren, Onder Officieren, Corporaals, Fuseliers en Artillery beginnende met den 20 tot en met den 24 October 1799. Tresoar: toegang 8, inventarisnummer 1290.
Betaalings Lijst voor het Detachement Gewapende Burgers van Dockum zoo als het zelve van daar is uitgemarscheerd den 30 Sept 1799: toegang 8, inventarisnummer 1298.
Hector Feugen was een paar jaar eerder even opgesloten in het Leeuwarder Blokhuis.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Betalingslijst burgermacht Dokkum 1799

  1. 1. Betaalings Lijst van het Detachement Gewapende Burgers van Dokkum, voor De Officieren, Onder Officieren, Corporaals, Fuseliers en Artillery beginnende met den 20 tot en met den 24 October 1799. Tresoar: toegang 8, inventarisnummer 1290. Rang Voornaam Achternaam Capitein H. [Hector] Feugen Capitein J. [Jacob] Bonga Luitenant G. [Gabe] Sinia Plaats Major A. [Allert] Van der Poort Capitein d'arms J. [of Djurre] Jurrema [of Djurrema] Sergt. Major R. [Rienk] Plantinus Sergt. S. Heeringa Sergt. R. [Roelof] Harmanus Corporaal E. Breugemans Corporaal A. Severijn Corporaal M. Van der Poort Corporaal W. Eekhof Corporaal Johannes Peel [Pijl] Corporaal Jan Hanga [Horringa] Tambour R. [Rein] Van der Mey Tambour Ernst Jan [Jans] Vrij Fuselier B. [Bauke] Rinsma Hector Feugen Fuselier Coert Jacobs Fuselier Doede Ages Fuselier Ruurd Annes Fuselier Eede Jans Fuselier Dirk Bonga Fuselier Daniel Peel Fuselier R. Blijstra Fuselier Pieter Sjoerds Fuselier G. [Gerrit] Freerks Fuselier K. [Klaas] Wouters Fuselier J. [Jan] De Waal Fuselier Louw Andries Fuselier J. [Jacob] Havenga Fuselier Tjerk Alles Fuselier M. Waboling [Warboling] Fuselier Gosse Sapes Fuselier B. [Berend] Harmens Fuselier H. Heslinga Fuselier B. [Bartel] Sjoerds Fuselier A. [Atze] Jans Fuselier P.[?] Balk [?] Fuselier G. [Gelt] Luitjes Fuselier C. Casper Johannes Fuselier H. [Huite] Altena Fuselier A. [Anske] Anskes Fuselier S. [Schelte] Karper Fuselier O. Ebeles Fuselier A. Wytsma Fuselier W. [Willem] Pieters Fuselier R. [Roelof] Hendriks Fuselier J.J. [Jan Y. ?] Van der Werf Fuselier J. [Jan] Nagelman [Hagelman] Fuselier F. [Freerk] Rekker Fuselier Fokke [Foeke] Jops [Jobs] Fuselier F. [Folkert] Van der Schaaf Fuselier B. Muller Fuselier H. Muller Fuselier G. Jans Fuselier J. [Jac.] Van der Sloot Fuselier D. [Douwe] Stephen [Stevens] Fuselier A. [Ant.] Barneveld Fuselier J. [Jan] Jacobs Fuselier O. [Oege] Hoekstra Fuselier E. [Engelis] De Jong Fuselier L. [Leendert] Spreeuwer Fuselier M. Heeringa [of Steeringa] Fuselier M. Ter Hulst Fuselier R. [Reinder] Sinia Fuselier J. [Jacob] Barends Fuselier Johannes Alles Fuselier Ipe Van der Schaaf Fuselier Zije [Sije] Hansen Fuselier F. [Frans] Eerig [Erich] Fuselier H. [Hylke] Lieppes Fuselier T. [Tjeerd] Kooyboer [Kooiboer]
  2. 2. Fuselier W. [Willem] Bijl Fuselier F. A. [Feike A.] Ronner Fuselier J. [Jan] Staverinus ARTILLERIE Luitenant A. H. [Anne Hylkes] Van der Werf Corporaal K. [Klaas] Van der Helm Canonnier H. [Hendrik] De Haan Canonnier A. [Abel] Ypes Canonnier Folkert Ypes Canonnier Jan Cornelis Canonnier J. [Johannes] Luurmans Canonnier B. [Bauke] Van der Ark Canonnier J. [Jouke] Heeringa Canonnier J. [Jacob] Bymholt [Bijmholt] Canonnier J. [Jan] Stapherinus [Stavorinus]

×