โครงการชั่งหัวมัน

4,488 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการชั่งหัวมัน

 1. 1. ชื่อโครงการ “พระราชดารัส” คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายใน วันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้ เราต้องร่วมมือกันทา เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทาแล้วมี ความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทกคนเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ ด้วยการช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทามีกลุ่มคน กลุ่มหนึ่งทา และก็ทาให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มัน ทั้งหมดร่วมกันทา และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มหัศจรรย์และเป็นส่งที่ทาให้มีความหวัง มีความหวังว่า ประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสาเร็จ นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 2. 2. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 3. 3. ประวัติความเป็นมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้า หนองเสือ ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดาริให้ทาเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่า ยาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้อง ทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นามาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วย พระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 4. 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรความคืบหน้า โครงการด้วย พระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 5. 5. "ชั่งหัวมัน" หมายถึง การชั่งน้าหนักมันเทศ พื้นทีที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่า ่ยาง จังหวัดเพชรบุรี คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้กรุณาให้ข้อมูลถึงที่มาของโครงการชั่งหัวมันว่า ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้ นามันเทศที่ชาวบ้านนามาถวาย วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพฯ พอพระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่วางบนตัวชั่ง มีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นาหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดารัสให้หา พื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 6. 6. เป้าหมายของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ เป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ. ท่ายาง เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวคิด คุณดิสธร บอกว่า โครงการชั่วหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม ที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 7. 7. บ้านไร่ ของในหลวง ทะเบียนบ้านเลขที่ 1 เป็น บ้านพักส่วนพระองค์ของในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทาไร่ นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 8. 8. ภาพแปลงปลูกพืชเกษตร นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 9. 9. ผืนดินโครงการชั่งหัวมัน ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ๒ ตาบล ตาบลกลัดหลวง ตาบลเขากระปุก มาช่วยกัน เกษตรอาเภอก็เข้ามาช่วยจัดสรรพื้นที่ ท่านดิสธรก็เข้ามาร่วมวางแผน จะให้ชาวบ้านปลูกอะไร อยากจะให้มีการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างชาวบ้าน ซึ่งทุกคนก็เต็มใจที่จะปลูกถวายให้พระองค์ท่าน โครงการชั่งหัวมัน อยากให้มีการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างชาวบ้าน ซึ่งทุกคนก็เต็มใจที่จะปลูกถวายให้พระองค์ท่าน เพราะอยากให้พระองค์ท่านมีความสุข หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวไร่ ข้าวโพด มะพร้าว แก้วมังกร กะเพรา พริก มะนาว ถูกจัดสรรลงแปลง ปลูกอย่างรวดเร็ว เหมือนฝัน ราวกับเนรมิต นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่
 10. 10. ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้มากที่สุด คือ มะนาวพันธุ์พื้นเมือง ในหลวงท่านทรงมีพระราชดาริว่า ไม่ต้องการให้ใส่สารเคมี หรือถ้าจะใช้ก็ใช้น้อยที่สุด มะนาว ของพระองค์ท่าน ผิวจะไม่ค่อยสวย เรียกว่าเป็น มะนาวลาย แต่ผิวบางน้าเยอะ เป็นที่ ต้องการของตลาด สนนราคาก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ไปตามกลไกตลาด แต่ละวันไม่เหมือนกัน พระองค์ท่านทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้าที่อ่างเก็บน้าหนองเสือ เพื่อใช้ในโครงการชั่ง หัวมัน ตามพระราชดาริอีกด้วย นางสาว ธมลวรรณ ศิลธรรม ม.4/7 เลขที11 ่

×