Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Discover Breakthroughs!

240 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Discover Breakthroughs!

  1. 1. CELEMI бизнес симулация CELEMI – Динамични бизнес стратегииCopyright © 2009 Celemiab Systems AB
  2. 2. Какво е Discover Breakthroughs! тм ?Discover Breakthroughs! тм е персонален подход за развитие на личнитекомпетенции в дадена област. Работи се по конкретните заявки наконкретния клиент (обучаем). Подходът позволява на клиента не само дадостигне до подробна информация по конкретни казуси, свързани снеговото бизнес ежедневие, а също така и да развие своите компетенциив дадената област, по която се работи съвместно с консултанта.Подходът е изключително гъвкав. Работата между консултанта и неговияклиент извършва сесии, всяка от които протича в рамките на 90 минути.Клиентът може да насрочи сесиите в удобно за него време и да ползватолкова сесии, от колкото усети, че има потребност. Copyright © 2009 Celemiab Systems AB
  3. 3. Как протича Discover Breakthroughs! тм ? Планираща сесия – В нея се фиксират заявките, по които ще се работи. Клиентът поставя всички предизвикателства или конкретни казуси, по които би искал подкрепа от страна на консултанта. Разработване на персонализирана програма – Консултантът разработва предварителна програма за работа с клиента, включваща основни теми и области за работа, брой сесии и време за протичане на сесиите. Предварителната програма се съгласува и финализира с клиента;Copyright © 2009 Celemiab Systems AB
  4. 4. Персонални сесии – В рамките на лични срещи, консултант и клиент работят по предварително поставените предизвикателства. По време на сесиите могат да се разглеждат различни практични инструменти по темата, да се анализират различни работни ситуации или в хода на дискусиите клиентът да бъде подпомогнат самостоятелно да достигне до важна информация относно въпросите, които са били поставени в началото. Също така, клиентът получава подкрепа при прилагането на новите подходи в практиката. Възможни са съвместни посещения на консултанта заедно с клиента в различни бизнес срещи, вътрешно-корпоративни или мениджърски срещи и други според темата, по която се работи.Copyright © 2009 Celemiab Systems AB
  5. 5. По какви области може да се работи с персоналния подход за развитие Discover Breakthroughs! тм Комуникативни умения Презентационни умения Убедителна комуникация Комуникативни умения Презентационни умения Убедителна комуникация Управление на хора Водене на преговори Финанси за не-финансисти Управление на хора Водене на преговори Финанси за не-финансисти Продажби B2B Продажби B2C Продажби по телефона Продажби B2B Продажби B2C Продажби по телефона Лична ефективност Управление на стреса Управление на конфликти Лична ефективност Управление на стреса Управление на конфликтиCopyright © 2009 Celemiab Systems AB
  6. 6. Ако в традиционните групови и отворени обучения: Какво решение дават в случая персоналните обучения “Discover Breakthroughs! тм• Не винаги може да се навлезе в конкретиката на • Консултант с опит в индустрията се подготвя и дадения бизнес или индустрия, от която е работи с клиента си изцяло според спецификата участникът, тъй като в групата има представители на неговия бизнес; от най-различни области;• Всеки получава 1/12 от вниманието на консултанта • 100 % внимание от страна на консултанта и то по (така цената излиза всъщност доста висока); конкретните казуси и предизвикателства на клиента му;• Мениджъри или служители с по-високо ниво на зрялост по-трудно приемат да бъдат изпратени на • Ексклузивна услуга подхождаща дори за ТОП- обучение или да бъдат част от смесена група, в мениджъри. В персоналните сесии между която има и млади, сега стартиращи в бизнеса консултанта и клиента му се работи на ниво, хора; което съответства на опита и зрелостта на клиента;• Датите са фиксирани и може да не са удобни за участниците; • Абсолютна гъвкавост във времето за провеждане. Конкретните сесии между консултант и клиент• Често датите се сменят или дори се отменя цяло могат да се фиксират в удобно и за двете страни отворено обучение, което пречи да се планира време; При потребност, веднага може да се участието в него; адресира; Copyright © 2009 Celemiab Systems AB
  7. 7. Мнения от участници в обучения на In Your Hands“За мен беше голямо удоволствие да участвам в такъв род обучение.Най-важното, е че ми помогна да преоткрия себе си!” Ива Дикова, Биодерма “Информативен, мотивационен и реалистичен курс.” Митко Тошев, Kraft“Страхотно обучение, подкрепено с нагледни примери, които сапряко свързани с реалността.” Тодор Делигрозев, Liebherr “Обучението беше много интересно и с практическа насоченост.” Милко Велчев, Pfizer“Програмата е с практическа насоченост и придобитите знания иинформация могат да бъдат полезни в ежедневната работа.” Деан Илиев, Булстрад Copyright © 2009 Celemiab Systems AB
  8. 8. WW W .I N YOU R HAN DS.B GCopyright © 2009 Celemiab Systems AB

×