Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nz 2019

1,332 views

Published on

nes ziona for onine

Published in: Entertainment & Humor
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nz 2019

 1. 1. 5 ‫אדונים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫משרתם‬ ‫גולדוני‬ ‫קרלו‬ ‫מאת‬ ‫קומדיה‬ ‫משה‬ ‫בן‬ ‫אודי‬ :‫בימוי‬ ‫אופיר‬ ,‫הוברמן‬ ‫שירן‬ ,‫דורנפלד‬ ‫גל‬ ,‫שחר‬ ‫ברנס/רון‬ ‫לירון‬ ,‫ביטון‬ ‫יניב‬ :‫משתתפים‬ ‫ששון‬ ‫סיון‬ ,‫שטולמן‬ ‫יעל‬ ,‫קושניר‬ ‫יותם‬ ‫סוויסה‬ ‫ינאי/יניב‬ ‫יובל‬ ,‫זאק‬ ‫עדי‬ ,‫וייל‬ ,‫יותר‬ ‫מצחיקה‬ – ‫ורעננה‬ ‫חדשה‬ ‫בגרסה‬ ‫והאהובה‬ ‫הגאונית‬ ‫הקומדיה‬ .‫יותר‬ ‫ופרועה‬ ‫יותר‬ ‫אקרובטית‬ ,‫יותר‬ ‫וירטואוזית‬ :‫ומשונות‬ ‫שונות‬ ‫בפרשיות‬ ‫ומסתבך‬ ‫אדונים‬ ‫שני‬ ‫מסבך‬ ‫טרופלדינו‬ ‫המשרת‬ ‫וחשיפות‬ ‫שובבות‬ ‫התחפשויות‬ ,‫חרוצים‬ ‫וחיזורים‬ ‫נכזבות‬ ‫אהבות‬ ‫של‬ ‫לו‬ ‫שיהיה‬ ‫כדי‬ ,‫והכל‬ .‫צפויות‬ ‫לא‬ ‫לתחיה‬ ‫וקימות‬ ‫משונות‬ ‫מיתות‬ ,‫נועזות‬ .‫הגונה‬ ‫צהרים‬ ‫ארוחת‬ ‫לאכול‬ ‫כסף‬ ‫קצת‬ )'‫היום‬ ‫('ישראל‬ "‫פרועה‬ ‫צחוק‬ ‫"מכונת‬ )'‫אחרונות‬ ‫('ידיעות‬ "‫ומקסים‬ ‫זורם‬ ‫קליל‬ ‫בביצוע‬ ‫ביטון‬ ‫"יניב‬ 7 20:30 27/10/19 '‫א‬ 6 20:30 28/10/19 '‫ב‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ '‫דק‬ 100 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 2. 2. 6 ‫האלה‬ ‫החיים‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫לוי‬ ‫אסי‬ ‫של‬ ‫בכיכובה‬ ‫מרגשת‬ ‫קומית‬ ‫דרמה‬ ‫אופיר‬ ‫אלון‬ :‫בימוי‬ ‫דור‬ ,‫דלין‬ ‫דניאלה‬ ,‫קליין‬ ‫בלבן/שני‬ ‫לירית‬ ,‫לוי‬ ‫אסי‬ :‫בהשתתפות‬ ‫שמואלוב‬ ‫שלום‬ ,‫כהן‬ ‫תוסיה‬ ‫ירדן‬ ,‫מונגוזה‬ ‫שון‬ ,‫ינאי‬ ‫מיכל‬ ,‫הררי‬ ‫דבורין‬ ‫ופנינה‬ 10 20:30 5/11/19 '‫ג‬ 14 20:30 7/11/19 '‫ה‬ 11 20:30 6/11/19 '‫ד‬ 15 20:30 8/11/19 '‫ו‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ '‫דק‬ 105 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ ‫אלון‬‫ז'ראר‬:‫צילום‬ ‫משותקת‬ ‫שהיא‬ ‫לתדהמתה‬ ‫ומגלה‬ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫מתעוררת‬ ‫האריסון‬ ‫קלייר‬ .‫ומטה‬ ‫מהצוואר‬ ‫שנון‬ ‫בהומור‬ ,‫היא‬ ‫אולם‬ ,‫חייה‬ ‫להצלת‬ ‫נאבק‬ ‫הרפואי‬ ‫והצוות‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫הנהלת‬ :‫קשה‬ ‫מוסרית‬ ‫שאלה‬ ‫בפניהם‬ ‫מציבה‬ ‫רב‬ ‫ובכאב‬ ‫הבלעדי‬ ‫ההחלטה‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מי‬ ?‫עליהם‬ ‫להלחם‬ ‫שראוי‬ ‫חיים‬ ‫אלה‬ ‫האם‬ ?‫גורלה‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬ .‫שפיותה‬ ‫ועל‬ ‫חייה‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫להשגת‬ ‫משפטי‬ ‫למאבק‬ ‫יוצאת‬ ‫היא‬ ‫החיים‬ ‫מי‬ ‫"של‬ :‫הקשה‬ ‫השאלה‬ ,‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫ניצבת‬ ‫המשפט‬ ‫במהלך‬ "?‫האלה‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 3. 3. 7 ‫גוב‬ ‫ענת‬ ‫מאת‬ ‫קומדיה‬ ‫אופיר‬ ‫אלון‬ :‫בימוי‬ ‫רוברט‬ ,‫ברנס‬ ‫לירון‬ ,‫גולדשטיין‬ ‫לימור‬ ,‫דיין‬ ‫תיקי‬ :‫משתתפים‬ ‫הוברמן‬ ‫שירן‬ ,‫קושניר‬ ‫יותם‬ ,‫מוסרי‬ ‫לורין‬ ,‫גילת‬ ‫עדי‬ ,‫הניג‬ ‫חמה‬ ‫משפחה‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 1 20:30 21/11/19 '‫ה‬ 3 21:00 23/11/19 ‫מוצ"ש‬ 2 21:00 22/11/19 '‫ו‬ 6 20:30 24/11/19 '‫א‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫כשאחת‬ ,‫קרבות‬ ‫לזירת‬ ‫הופכת‬ ‫מלכה‬ ‫סבתא‬ ‫בבית‬ ‫שגרתית‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫ארוחת‬ ,‫באחת‬ ‫מופרת‬ ‫השלווה‬ .‫הסדר‬ ‫לליל‬ ‫השנה‬ ‫תגיע‬ ‫שלא‬ ‫מודיעה‬ ‫המשפחה‬ ‫מבנות‬ ‫היא‬ ‫המשפחה‬ ‫שלמות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ש"בשביל‬ ‫במחזה‬ ‫נאמר‬ ‫שעליה‬ - ‫ומלכה‬ .‫הגזירה‬ ‫רוע‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫כדי‬ ‫האמצעים‬ ‫בכל‬ ‫נוקטת‬ - "‫להרוג‬ ‫אפילו‬ ‫מסוגלת‬ ‫המפוכח‬ ‫מבטה‬ ‫עם‬ ,‫גוב‬ .‫בארץ‬ ‫החשובות‬ ‫המחזאיות‬ ‫אחת‬ ,‫גוב‬ ‫ענת‬ ‫של‬ ‫קומדיה‬ ‫הישראלית‬ ‫המשפחתיות‬ ‫את‬ ‫בודקת‬ ,‫שלה‬ ‫המיוחד‬ ‫וההומור‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫והנוקב‬ .‫וחרות‬ ‫עבדות‬ ,‫חובה‬ ,‫אהבה‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫ומעלה‬ ,‫הלוחצת‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 4. 4. 8 ‫השיבה‬ .‫ומהעולם‬ ‫מהארץ‬ ‫כתות‬ ‫וסיפורי‬ ‫הרמן‬ ‫יהודית‬ ‫של‬ ‫חייה‬ ‫סיפור‬ ‫בהשראת‬ ‫קפלן‬ ‫איה‬ :‫ובימוי‬ ‫מחזה‬ ‫שמואל‬ ,‫גדניר-זיו‬ ‫אורי‬ ,‫גרטי‬ ‫נטע‬ ,‫בין‬ ‫כרמל‬ ,‫אסרסאי‬ ‫רות‬ :‫משתתפים‬ /‫סלומון‬ ‫אסף‬ ,‫מרקוביץ‬ ‫עידו‬ ,‫לנדסמן‬ ‫מיה‬ ,‫טרמין‬ ‫אבי‬ ,‫שחר‬ ‫וילוז'ני/אוהד‬ ‫שי‬ ‫עברי‬ ,‫קורן‬ ‫אודיה‬ ,‫שמואלי‬ ‫גלעד‬ '‫דק‬ 100 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 1 20:30 2/12/19 '‫ב‬ 2 20:30 3/12/19 '‫ג‬ 3 20:30 4/12/19 '‫ד‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫הוריה‬ ‫עם‬ ‫חיה‬ ‫בו‬ ‫האמיד‬ ‫מהקיבוץ‬ ‫הצעירה‬ ‫נועה‬ ‫ברחה‬ ‫שנה‬ 17 ‫לפני‬ ‫יום‬ ,‫כעת‬ .‫ונעלמה‬ ,‫תשבי‬ ‫אביהו‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬ ‫לכת‬ ‫הצטרפה‬ ,‫ואחותה‬ ,‫אביהו‬ ‫את‬ ‫ועצרה‬ ‫הכת‬ ‫על‬ ‫המשטרה‬ ‫השתלטה‬ ‫בו‬ ‫גדול‬ ‫מבצע‬ ‫אחרי‬ .‫בקיבוץ‬ ‫הוריה‬ ‫לבית‬ ‫ילדיה‬ ‫חמשת‬ ‫עם‬ ‫לשוב‬ ‫נועה‬ ‫נאלצת‬ ‫עם‬ ‫להתעמת‬ ,‫שבעברה‬ ‫השדים‬ ‫עם‬ ‫לראשונה‬ ‫להתמודד‬ ‫נאלצת‬ ‫היא‬ ‫של‬ ‫בחקירות‬ ‫ולעמוד‬ ‫חייה‬ ‫על‬ ‫ומטרידות‬ ‫חדשות‬ ‫עובדות‬ ‫ללמוד‬ ,‫משפחתה‬ .‫בכת‬ ‫שהתרחש‬ ‫נורא‬ ‫פשע‬ ‫על‬ ‫מחפה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫החושדים‬ ‫משטרה‬ ‫בלשי‬ ‫צמד‬ ‫המציאות‬ ‫מן‬ ‫ואירועים‬ ‫דמויות‬ ‫לבין‬ ‫שבמחזה‬ ‫והאירועים‬ ‫הדמויות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫אין‬ * 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 5. 5. 9 .‫מרגשת‬ ‫משפחתית‬ ‫דרמה‬ ‫נאור‬ ‫משה‬ :‫בימוי‬ ,‫יגיל‬ ‫גדי‬ ,‫אליאן-קשת‬ ‫יונה‬ :‫משתתפים‬ '‫גורביץ‬ ‫גיא‬ ,‫עוזיאל‬ ‫מיכל‬ ,‫רוזנברג‬ ‫עידו‬ ,‫וקשטיין‬ ‫יעל‬ ‫יודעת‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 15 20:30 15/12/19 '‫א‬ 14 20:30 17/12/19 '‫ג‬ 7 20:30 16/12/19 '‫ב‬ 10 20:30 18/12/19 '‫ד‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫החצר‬ ‫ואל‬ .‫המשפחתי‬ ‫המפגש‬ ‫כמקום‬ ‫משמשת‬ ‫הנאה‬ ‫בווילה‬ ‫המטופחת‬ ‫החצר‬ ‫כל‬ .‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫והכואבים‬ ‫המרגשים‬ ‫ההתבגרות‬ ‫סיפורי‬ ‫מתנקזים‬ ‫הזאת‬ ,‫הצעירה‬ ‫הבת‬ :‫המשפחה‬ ‫מילדי‬ ‫לאחד‬ ‫מוקדשת‬ ‫הזה‬ ‫המרגש‬ ‫במחזה‬ ‫תמונה‬ ,‫הבכורה‬ ‫הבת‬ .‫ראשונה‬ ‫מאהבה‬ ‫פצועה‬ ‫וחוזרת‬ ‫לאירופה‬ ‫מסעה‬ ‫בעת‬ ‫שנבגדה‬ ‫לה‬ ‫יותר‬ ‫מרגש‬ ‫עתיד‬ ‫למצוא‬ ‫בניסיון‬ ‫שלה‬ ‫וממשפחתה‬ ‫מהמשפחה‬ ‫שנפרדת‬ ‫המינית‬ ‫הזהות‬ ‫משברי‬ ‫עם‬ ‫המשפחה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמטלטל‬ ,‫הבכור‬ ‫הבן‬ .‫ולחלומותיה‬ .‫החוק‬ ‫עם‬ ‫שמסתבך‬ ,‫המוצלח‬ ,‫המוכשר‬ ,‫הצעיר‬ ‫והבן‬ .‫שלו‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המלחמה‬ ‫על‬ ,‫הזדהות‬ ‫ומעורר‬ ‫מטלטל‬ ,‫מאוד‬ ‫אנושי‬ ‫מחזה‬ .‫בתמורות‬ ‫מלא‬ ‫בעולם‬ ‫משפחתית‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬ ‫ת‬‫גו‬‫צ‬‫ה‬ ‫ה‬‫ר‬‫כו‬‫ב‬ ‫אל‬‫שר‬‫בי‬ ‫ונה‬‫אש‬‫לר‬
 6. 6. 10 ‫נקמות‬ ‫אל‬ ‫טיראן‬ ‫איתי‬ :‫בימוי‬ ,‫לוי‬ ‫יואב‬ ,‫ירלובה‬ ‫הלנה‬ ,‫דהן‬ ‫אלון‬ ,‫ברכה‬ ‫ירדן‬ :‫משתתפים‬ ,‫פלוטניק‬ ‫נטע‬ ,‫פיין‬ ‫אנסטסיה‬ ,‫מור‬ ‫ערן‬ ,‫לנדסמן‬ ‫מיה‬ .‫גל‬ ‫תם‬ ,‫שראל‬ ‫ערן‬ ,‫ריגר‬ ‫ג'וי‬ ,‫רביץ‬ ‫אורי‬ '‫דק‬ 110 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 2 20:30 1/1/20 '‫ד‬ 11 21:00 3/1/20 '‫ו‬ 3 20:30 2/1/20 '‫ה‬ 1 21:00 4/1/20 ‫מוצ"ש‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫בקומת‬ ‫להחזיק‬ ;‫אפשרי‬ ‫הבלתי‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫מנסה‬ '‫שפשוביץ‬ ‫יענקל‬ .‫אש‬ ‫שלום‬ ‫של‬ ‫מחזהו‬ ‫ע"פ‬ ‫הוא‬ .‫המידות‬ ‫לטוהר‬ ‫והאהובה‬ ‫היחידה‬ ‫בתו‬ ‫את‬ ‫לגדל‬ ‫אחת‬ ‫ובעונה‬ ‫ובעת‬ ‫בושת‬ ‫בית‬ ‫הקרקע‬ ,‫בהם‬ ‫שדבק‬ ‫מהכתם‬ ‫משפחתו‬ ‫ואת‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לגאול‬ ‫ובכך‬ "‫חכם‬ ‫"תלמיד‬ ‫עם‬ ‫אותה‬ ‫לחתן‬ ‫מקווה‬ ‫הבת‬ ‫של‬ ‫מידותיה‬ ‫טוהר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנסה‬ ‫הוא‬ ‫בעוד‬ .‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫האליטה‬ ‫בקרב‬ ‫בהכרה‬ ‫ולזכות‬ ,"‫העובדות‬ ‫מ"הבנות‬ ‫אחת‬ ‫לבין‬ ‫בינה‬ ‫שנרקמת‬ ‫מסתורית‬ ‫לחברות‬ ‫מודע‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ,‫המיועדת‬ .‫תוכניתו‬ ‫על‬ ‫שמאיים‬ ‫אהבה‬ ‫לסיפור‬ ‫שהופכת‬ )'‫('הארץ‬ "...‫ורגש‬ ‫מחשבה‬ ‫מעוררת‬ ,‫מרשימה‬ ‫"הצגה‬ )'‫אחרונות‬ ‫('ידיעות‬ "‫מרשים‬ ‫"הישג‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 7. 7. 11 ‫מרגשת‬ ‫מתח‬ ‫קומדיית‬ ‫אפשטיין‬ ‫עמית‬ :‫בימוי‬ ‫תורג'מן‬ ‫מעיין‬ ,‫עציון‬ ‫עומר‬ ,‫ביטרמן‬ ‫רון‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫אודי‬ :‫משתתפים‬ ‫השיטה‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 10 20:30 7/1/20 '‫ג‬ 14 20:30 8/1/20 '‫ד‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫מנהל‬ ‫לתפקיד‬ ‫האחרונים‬ ‫המועמדים‬ ‫ארבעת‬ .‫ישיבות‬ ‫חדר‬ .2018 .‫יורק‬ ‫ניו‬ .‫המיון‬ ‫בתהליך‬ ‫האחרון‬ ‫לשלב‬ ‫מתייצבים‬ ‫מבוסס‬ ‫בתאגיד‬ ‫שיווק‬ ‫חייהם‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אותם‬ ‫שיאלצו‬ ,‫מבחנים‬ ‫מספר‬ ‫לעבור‬ ‫נדרשים‬ ‫הם‬ .‫הנחשק‬ ‫בתפקיד‬ ‫ויזכה‬ ,‫בחדר‬ ‫שיישאר‬ ‫האחרון‬ ‫האדם‬ ‫להיות‬ ‫במטרה‬ ,‫האישיים‬ ,‫השם‬ ‫אותו‬ ‫בעל‬ ‫לסרט‬ ‫עובד‬ ‫שאף‬ ,‫גלסרן‬ ‫ג'ורדי‬ ‫של‬ ‫השבחים‬ ‫עטור‬ ‫מחזה‬ ‫להישגי‬ ‫האנושי‬ ‫בין‬ ‫התמידי‬ ‫הקונלפליקט‬ ‫את‬ ‫והשנונה‬ ‫המצחיקה‬ ‫בדרכו‬ ‫משקף‬ .‫כיום‬ ‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבה‬ ‫בחברה‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 8. 8. 12 ‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫יהודית‬ ‫קומדיה‬ ‫צדקה‬ ‫גדי‬ :‫בימוי‬ ,‫וסרמן‬ ‫גיל‬ ,‫אטינגר‬ ‫אבי‬ ,‫הרפז‬ -‫פלד‬ ‫דורית‬ ,‫לוי‬ ‫שמוליק‬ :‫משתתפים‬ ‫אביטל‬ ‫איצ'ו‬ ,‫יוספסברג‬ ‫יורם‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ ‫אולם‬ .‫הדפנה‬ ‫זרי‬ ‫על‬ ‫ולנוח‬ ‫מכירות‬ ‫כאיש‬ ‫המתישה‬ ‫מעבודתו‬ ‫לפרוש‬ ‫חולם‬ ‫כריס‬ .‫לעבוד‬ ‫להפסיק‬ ‫שיוכל‬ ‫כדי‬ ‫כסף‬ ‫מספיק‬ ‫להרוויח‬ ‫הצליח‬ ‫טרם‬ ‫לצערו‬ ,‫ממולח‬ ‫השקעות‬ ‫כיועץ‬ ‫המשמש‬ ,‫אחד‬ ‫יהודי‬ ‫על‬ ,‫חברו‬ ‫דיוויד‬ ‫לו‬ ‫מספר‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫חבריו‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫עובד‬ ‫הזה‬ ‫ההשקעות‬ ‫יועץ‬ ?‫מה‬ ‫אלא‬ .‫לקוחותיו‬ ‫עבור‬ ‫הון‬ ‫שמרוויח‬ ‫יסכים‬ ‫האגדי‬ ‫שהמשקיע‬ ‫כדי‬ ‫להתגייר‬ ‫מחליט‬ ‫כריס‬ .‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫היהודים‬ .‫חסכונותיו‬ ‫את‬ ‫עבורו‬ ‫ולשלש‬ ‫ולהכפיל‬ ,‫כלקוח‬ ‫אותו‬ ‫לקבל‬ ‫בלתי‬ ‫וצחוק‬ ‫קשיים‬ ‫רצופה‬ ‫הנבחר‬ ‫העם‬ ‫לבן‬ ‫כריס‬ ‫של‬ ‫להפיכתו‬ ‫הדרך‬ ‫אולם‬ .‫נשלט‬ 15 20:30 5/2/20 '‫ד‬ 6 20:30 6/2/20 '‫ה‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 9. 9. 13 ‫חדש‬ ‫ישראלי‬ ‫מחזה‬ ‫רובינשטיין‬ ‫עירד‬ :‫בימוי‬ ,‫דוברוביצקי‬ ‫אנה‬ ,‫ינאי‬ ‫יובל‬ ,'‫פרג‬ ‫קובי‬ ,‫חגי‬ ‫תום‬ ,‫רודברג‬ ‫אגם‬ :‫משתתפים‬ ‫דניה‬ ,‫סולדטוב‬ ‫יעקב‬ ,‫יוסף‬ ‫תומר‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫מור‬ ,‫חנסון‬ ‫מור‬ ,‫ברנס‬ ‫דור‬ ‫כספי‬ ‫שחר‬ ,‫לנדסברג‬ '‫מרקוביץ‬ ,‫אחד‬ ‫לילה‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 3 20:30 11/2/20 '‫ג‬ 2 20:30 12/2/20 '‫ד‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫ראשית‬ ‫על‬ ‫גונדר-גושן‬ ‫איילת‬ ‫של‬ ‫ספרה‬ ‫עפ"י‬ ‫וססגוני‬ ‫חדש‬ ‫ישראלי‬ ‫מחזה‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫במיתולוגיה‬ ‫המרתקים‬ ‫הפרקים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫המצייר‬ ,‫ההתיישבות‬ ‫אמיצים‬ ‫מחתרת‬ ‫לוחמי‬ ,‫היכר‬ ‫ללא‬ ‫מתערבבות‬ ‫ופנטזיה‬ ‫היסטוריות‬ ‫עובדות‬ .‫הזו‬ ‫עיבוד‬ .‫מחזרים‬ ‫ופוצעות‬ ‫דוקרות‬ ‫וחלוצות‬ ,‫תפוז‬ ‫ריח‬ ‫עם‬ ‫מנשים‬ ‫מסתחררים‬ ‫בספרות‬ ‫החשובים‬ ‫מהקולות‬ ,‫גונדר-גושן‬ ‫איילת‬ ‫מאת‬ ‫השבחים‬ ‫עטור‬ ‫לרומן‬ ‫תוסס‬ .‫העכשיווית‬ ‫הישראלית‬ )'‫אחרונות‬ ‫('ידיעות‬ "‫כוכבים‬ 5 ‫ומצחיקה...הציון‬ ‫מרגשת‬ ,‫מקסימה‬ ‫"הצגה‬ )'Ynet'( " ‫התיאטרון‬ ‫אומנות‬ ‫של‬ ‫גדולתה‬ ‫את‬ ‫מזכירה‬ ‫הזו‬ ‫"ההצגה‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 10. 10. 14 ‫ואמא‬ ‫רומיאו‬ ‫מרגשת‬ ‫ישראלית‬ ‫קומדיה‬ ‫קמחי‬ ‫וגלעד‬ ‫קורן‬ ‫גור‬ ‫מאת‬ ‫קמחי‬ ‫גלעד‬ :‫בימוי‬ ,‫כאביה‬ ‫ניסו‬ ,‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫אסנת‬ ,‫אסף‬ ‫רועי‬ ,‫אטרקצ'י‬ ‫אלעד‬ ,‫אוחנה‬ ‫דולב‬ :‫משתתפים‬ .‫שאול‬ ‫דוד‬ ,‫רודברג‬ ‫אדוה‬ ,‫שוורצה‬ ‫פון‬ ‫שרה‬ ,‫שבו‬ ‫מגן‬ ‫ענת‬ ,‫ברבירו‬ ‫שמחה‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 1 20:30 19/2/20 '‫ד‬ 11 20:30 20/2/20 '‫ה‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫הכוכב‬ ,‫עטר‬ ‫בן‬ ‫ששי‬ :‫נס‬ ‫קרה‬ ‫הארץ‬ ‫שבדרום‬ "‫"תקוות‬ ‫הפיתוח‬ ‫לעיירת‬ ‫מקומי‬ ‫נער‬ ‫לבחור‬ ‫כדי‬ "‫ל"תקוות‬ ‫עכשיו‬ ‫חוזר‬ ‫מהעיר‬ ‫שיצא‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ."‫ויוליה‬ ‫"רומיאו‬ ‫של‬ ‫נוצצת‬ ‫בהפקה‬ "‫"רומיאו‬ ‫את‬ ‫שיגלם‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫ומקבל‬ ‫כמעט‬ ,‫בתקוות‬ ‫מוכשר‬ ‫הכי‬ ‫הנער‬ ,‫מלכא‬ ‫מולי‬ ‫את‬ ‫זורקות‬ ‫אימו‬ ‫של‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבה‬ ‫לגבי‬ ‫רעות‬ ‫בשורות‬ ‫אבל‬ ‫הנחשק‬ .‫הקשה‬ ‫המציאות‬ ‫אל‬ ‫הנוצצת‬ ‫מהבמה‬ ‫מולי‬ ...‫הוא‬ ‫תקווה‬ ‫קצת‬ ‫שלו‬ ‫לאמא‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫לו‬ ‫שנותר‬ ‫היחיד‬ ‫הדבר‬ .‫הנכסף‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ‫לה‬ ‫לשקר‬ ‫ר‬‫או‬‫ל‬ ‫ש‬‫קו‬‫בי‬‫ה‬ ‫ת‬‫גו‬‫צ‬‫ה‬ 2 ‫ת‬‫פו‬‫ס‬‫נו‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 11. 11. 15 ‫מטורפת‬ ‫קומדיה‬ ‫ניב‬ ‫רפי‬ :‫בימוי‬ ‫שירי‬ ,‫אליהו‬ ‫איתמר‬ ,‫אמסלם‬ ‫אליהו‬ ‫אליאור‬ :‫משתתפים‬ ,‫צ'רצ'י‬ ‫יונתן‬ ,‫עדני‬ ‫אדוה‬ ,‫סעדון‬ ‫ניר‬ ,‫מלאכי‬ ‫תמר‬ ,‫גולן‬ ‫שולמן‬ ‫מולי‬ ,‫קריאף‬ ‫אמיר‬ ‫העליזים‬ ‫כלוב‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 2 20:30 4/3/20 '‫ד‬ 1 20:30 5/3/20 '‫ה‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫מישל‬ .‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫והזוהרת‬ ‫העליזה‬ ‫טרופז‬ ‫בסן‬ ‫מצליח‬ ‫לילה‬ ‫מועדון‬ ‫מנהל‬ '‫ז'ורז‬ ‫בקן‬ ‫ובנחת‬ ‫באושר‬ ‫חיים‬ ‫השניים‬ .‫במועדון‬ ‫העולים‬ ‫הדראג‬ ‫מופעי‬ ‫וכוכב‬ ‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫הוא‬ ‫מודיע‬ )‫לשכוח‬ ‫מעדיף‬ ‫שהיה‬ ‫(מלילה‬ '‫ז'ורז‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ,‫שלוראן‬ ‫עד‬ ‫וצבעוני‬ ‫שמח‬ ‫אוהבים‬ ‫בדרך‬ ‫והם‬ ‫הוריו‬ ‫את‬ ‫לפגוש‬ ‫מעוניינים‬ ‫הסופר-שמרנים‬ ‫הכלה‬ ‫ושהורי‬ ‫מתחתן‬ ‫שהוא‬ ‫להם‬ .‫לביקור‬ .)‫דמעות‬ ‫(עד‬ ‫ומרגשת‬ )‫דמעות‬ ‫(עד‬ ‫מצחיקה‬ ,‫מטורפת‬ ‫מצבים‬ ‫קומדיית‬ ‫מתפתחת‬ ‫מכאן‬ )'‫(הבמה‬ "..‫וראויה‬ ‫חיונית‬ ,‫ומרעננת‬ ‫מצחיקה‬ ‫"הצגה‬ )'News 1 ‫('סקר‬ " ...‫פרוע‬ ‫צחוק‬ ‫ברגעי‬ ‫שזורה‬ ‫ומרגשת‬ ‫קלילה‬ ‫"ההצגה‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 12. 12. 16 ‫יותר‬ ‫קרוב‬ ‫מרגשת‬ ‫ישראלית‬ ‫קומדיה‬ ‫לזר‬ ‫מירי‬ :‫בימוי‬ .‫פיין‬ ‫אנסטסיה‬ ,‫שוורץ‬ ‫אנדריאה‬ ,‫זהבי‬ ‫עוז‬ ,‫תמם‬ ‫עמוס‬ :‫משתתפים‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 11 20:30 12/3/20 '‫ה‬ 10 21:00 13/3/20 '‫ו‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫זו‬ ‫נשזרות‬ ‫הדמויות‬ ‫ארבע‬ .‫לריחוק‬ ‫אהבה‬ ‫בין‬ ‫ושוב‬ ‫הלוך‬ ‫נעים‬ ‫זוגות‬ ‫שני‬ .‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫ובקנאה‬ ‫בבגידות‬ ,‫מיידית‬ ‫במשיכה‬ ,‫ובמתכוון‬ ‫במקרה‬ ,‫בזו‬ ‫מרחק‬ ‫יוצר‬ ‫רק‬ - ‫ולאמת‬ ‫האהבה‬ ‫למושא‬ ‫יותר‬ ‫קרוב‬ ‫להיות‬ ‫ניסיון‬ ‫כל‬ ‫מגלים‬ ‫הם‬ ,‫בזו‬ ‫זה‬ ‫נחמה‬ ‫למצוא‬ ‫נואשות‬ ‫מנסים‬ ‫שהם‬ ‫וככל‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ .‫אחד‬ ‫רגע‬ ‫רק‬ ‫מפריד‬ - ‫לזרות‬ ‫זוגיות‬ ‫שבין‬ ‫ת‬‫ו‬‫ג‬‫צ‬‫ה‬ ‫ה‬‫ר‬‫ו‬‫כ‬‫ב‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 13. 13. 17 ‫קרת‬ ‫אתגר‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫ע"פ‬ ‫פרועה‬ ‫רומנטית‬ ‫קומדיה‬ ‫דשא‬ ‫שירילי‬ :‫בימוי‬ ,‫דהן‬ ‫אלון‬ ,‫שבא‬ -‫גרניט‬ ‫איה‬ ,‫גורנשטיין‬ ‫אלי‬ ,‫אסולין‬ ‫נדב‬ :‫משתתפים‬ ‫שיינר‬ ‫שהם‬ ,‫רוטשילד‬ ‫אודי‬ ,‫מוסקוביץ‬ ‫רובי‬ ,‫הררי‬ ‫אביגיל‬ ‫אניהו‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 6 20:30 26/3/20 '‫ה‬ 3 21:00 27/3/20 '‫ו‬ 7 21:00 28/3/20 ‫מוצ"ש‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ,‫שחייה‬ ‫בבריכת‬ ‫מציל‬ ,‫מאוד‬ ‫רגיל‬ ‫אביבי‬ ‫תל‬ ‫בחור‬ .‫רגיל‬ ‫אהבה‬ ‫סיפור‬ ‫היא‬ ‫בלילות‬ ‫כלומר‬ .‫קללה‬ ‫עליה‬ ‫רובצת‬ ‫נכון‬ .‫רגילה‬ ‫בנערה‬ ‫מתאהב‬ ‫המציל‬ ‫בעוד‬ .‫מושלם‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ,‫לגבר‬ ‫הופכת‬ ‫פוסט‬ ‫אמא‬ ,‫טראומטי‬ ‫פוסט‬ ‫נגן‬ ‫לעזרתו‬ ‫באים‬ ‫הנערה‬ ‫את‬ ‫להציל‬ ‫יוצא‬ ‫סיפור‬ ‫באמת‬ ‫זהו‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אבל‬ .‫אביו‬ ‫את‬ ‫שהרג‬ ‫והרופא‬ ‫אופטימית‬ .‫מי‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫השאלה‬ ,‫מנצחת‬ ‫כמובן‬ ‫האהבה‬ ‫שבו‬ ‫רגיל‬ ‫אהבה‬ )'Ynet'( "‫קרת‬ ‫אתגר‬ ‫בנוסח‬ ‫ומקסים‬ ‫"מטורף‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 14. 14. 18 ‫ובחזרה‬ ‫לשם‬ .‫צדקה‬ ‫גדי‬ :‫בימוי‬ ,‫נהרי‬ ‫יהודה‬ ,‫ויינברג‬ ‫גיל‬ ,‫צדקה‬ ‫גדי‬ /‫נאטור‬ ‫חאליפה‬ ,‫גולן‬ ‫ישי‬ :‫משתתפים‬ ‫רוז'צקי‬ ‫מיכאל‬ ,‫דנינו‬ ‫טל‬ ,‫גל‬ ‫תום‬ ,‫קלדרון‬ ‫יניב‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 11 20:30 1/4/20 '‫ד‬ 10 20:30 2/4/20 '‫ה‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫האור‬ ‫את‬ ‫ומצאו‬ ‫המצרי‬ ‫בשבי‬ ‫שבו‬ ‫אשר‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫האמיתי‬ ‫סיפורם‬ ."‫"ההוביט‬ ‫הקלאסי‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ - ‫משותפת‬ ‫יצירה‬ ‫בדמות‬ ‫המצרי‬ ‫בשבי‬ ‫נפלו‬ ,‫ההתשה‬ ‫מלחמת‬ ‫של‬ ‫ובעיצומה‬ ,‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ .‫ישראלים‬ ‫וחיילים‬ ‫טייסים‬ ‫קבוצת‬ ‫יצירת‬ ‫בתרגום‬ ‫ונחמה‬ ‫אור‬ ‫החבורה‬ ‫מצאה‬ ,‫האפלים‬ ‫בצינוקים‬ ‫שוהים‬ ‫בעודם‬ ,‫משמעות‬ ‫מלאי‬ ‫משותפים‬ ‫חיים‬ ‫ביצירת‬ ,‫לעברית‬ "‫"ההוביט‬ – ‫המופת‬ .‫הביתה‬ ‫לשוב‬ ‫ובתקווה‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 15. 15. 19 ‫קינג‬ ‫סטיבן‬ ‫מאת‬ ‫הרומן‬ ‫עפ"י‬ ‫גולדמן‬ ‫ויליאם‬ ‫מאת‬ ‫מחזה‬ ‫רובינשטיין‬ ‫עירד‬ :‫ובימוי‬ ‫תרגום‬ ‫שיינר‬ ‫שהם‬ ,‫סגל‬ ‫יובל‬ ,‫מור‬ ‫קרן‬ :‫משתתפים‬ ‫מיזרי‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 15 20:30 23/4/20 '‫ה‬ 6 21:00 24/4/20 '‫ו‬ 14 21:00 25/4/20 ‫מוצ"ש‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ .‫שבורות‬ ‫רגליו‬ ‫כששתי‬ ‫שלגים‬ ‫סופת‬ ‫בזמן‬ ,‫נידחת‬ ‫בבקתה‬ ‫מתעורר‬ ‫שלדון‬ ‫פול‬ ‫המצליח‬ ‫הסופר‬ ‫שהיא‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫וילקס-המעידה‬ ‫אנני‬ ‫היא‬ ‫אותו‬ ‫שהצילה‬ ‫ומי‬ ,‫דרכים‬ ‫תאונת‬ ‫שעבר‬ ‫מגלה‬ ‫הוא‬ .‫שלו״‬ ‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫״המעריצה‬ ‫סועדת‬ ‫היא‬ .‫שלדון‬ ‫של‬ ‫עטו‬ ‫פרי‬ ‫״מיזרי״‬ ‫הרומנים‬ ‫לסדרת‬ ‫מכורה‬ ,‫במקצועה‬ ‫אחות‬ ,‫אנני‬ .‫החיצון‬ ‫העולם‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫שתצליח‬ ‫עד‬ ,‫המבודדת‬ ‫בבקתה‬ ‫חסר-הישע‬ ‫בסופר‬ ‫ומטפלת‬ ‫הנחושה‬ ,‫אכזרית‬ ‫כסוהרת‬ ‫מתגלה‬ ‫הרחמנייה‬ ‫והאחות‬ ,‫מגיעה‬ ‫לא‬ ‫העזרה‬ ,‫חולפת‬ ‫שהסערה‬ ‫אלא‬ ...‫בשבילה‬ ‫במיוחד‬ ,‫חדש‬ ‫רומן‬ ‫לכתוב‬ ‫אותו‬ ‫ומכריחה‬ ,‫לעצמה‬ ‫הנערץ‬ ‫הסופר‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ )'‫('וואלה‬ "‫נהדרת‬ ‫הצגה‬ ‫היא‬ ‫מיזרי‬ ,‫סגל‬ ‫ליובל‬ ‫מור‬ ‫קרן‬ ‫בין‬ ‫מושלם‬ ‫שילוב‬ ‫"בזכות‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 16. 16. 20 ‫שוורץ‬ ‫עבדאללה‬ ‫חדשה‬ ‫ישראלית‬ ‫קומדיה‬ ‫ורד‬ ‫רמי‬ ‫מאת‬ '‫פינקוביץ‬ ‫רוני‬ :‫בימוי‬ ‫שלומי‬ ,‫בוימולד‬ ‫אפרת‬ ,‫וקסמן‬ ‫ענת‬ ,‫קושניר‬ ‫אבי‬ :‫משתתפים‬ ‫גול‬ ‫בר‬ ,‫חיון‬ ‫עודאל‬ ,‫מאור‬ ‫חי‬ ,‫טפיארו‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 7 20:30 30/4/20 '‫ה‬ 11 21:00 2/5/20 ‫מוצ"ש‬ 14 21:00 1/5/20 '‫ו‬ 10 20:30 3/5/20 '‫א‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫שבה‬ ,‫שבשומרון‬ ‫הקטנה‬ ‫ההתנחלות‬ ,‫אריאל‬ ,‫ליבה‬ ‫לבחיר‬ ‫שוורץ‬ ‫לאה‬ ‫של‬ ‫נישואיה‬ ‫ערב‬ ‫משבר‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מוכנים‬ ,‫ותרצה‬ ‫ציקי‬ ,‫לאה‬ ‫של‬ ‫הוריה‬ ‫אפילו‬ .‫ורוגשת‬ ‫גועשת‬ ,‫גרים‬ ‫הם‬ .‫בתם‬ ‫של‬ ‫אהבתה‬ ‫למען‬ ,‫החתונה‬ ‫אחרי‬ ‫עד‬ ‫ביניהם‬ ‫היחסים‬ ‫האם‬ .‫אחד‬ ‫ברגע‬ ‫משתנים‬ ‫וחייו‬ ,‫ותמים‬ ‫קטן‬ ‫ילדים‬ ‫שיר‬ ‫במקרה‬ ‫שומע‬ ‫ציקי‬ ‫שאז‬ ‫אלא‬ ‫והאהבה‬ ‫הקרבה‬ ‫החתונה‬ ‫עם‬ ‫יהיה‬ ‫ומה‬ ?‫סביבו‬ ‫מתרחש‬ ‫מה‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ?‫חולה‬ ‫ציקי‬ ‫ולחתום‬ ‫בשלום‬ ‫לנחות‬ ‫יצליח‬ ‫סאדאת‬ ‫האם‬ ?‫יתגרשו‬ ‫באמת‬ ‫ותרצה‬ ‫ציקי‬ ‫האם‬ ?‫הגדולה‬ ‫לכם‬ ‫לגלות‬ ‫שאפשר‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫אתם‬ ?‫הקשר‬ ‫מה‬ ‫שואלים‬ ‫אתם‬ ?‫השלום‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ?‫ספוילר‬ ‫כאן‬ ‫לחולל‬ ‫מבלי‬ ‫ת‬‫ו‬‫ג‬‫צ‬‫ה‬ ‫ה‬‫ר‬‫ו‬‫כ‬‫ב‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 17. 17. 21 ‫ישראלית‬ ‫משפחתית‬ ‫קומדיה‬ ‫קורן‬ ‫גור‬ ‫מאת‬ ‫קמחי‬ ‫גלעד‬ :‫בימוי‬ ,‫ניקפהמה‬ ‫ירדן‬ ,‫קורן‬ ‫גור‬ ,‫קפלן‬ ‫עירית‬ ,‫בנדק‬ ‫דביר‬ :‫משתתפים‬ .‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫אסנת‬ /‫לימוני‬ ‫כנרת‬ ,‫אסולין‬ ‫נדב‬ ‫לריב‬ ‫לא‬ '‫דק‬ 90 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 7 20:30 13/5/20 '‫ד‬ 2 20:30 14/5/20 '‫ה‬ 1 21:00 15/5/20 '‫ו‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ...‫ל‬ ‫הוריש‬ ‫המנוח‬ ‫שאביהם‬ ‫חדרים‬ ‫ארבעה‬ ‫דירת‬ ‫בעקבות‬ ‫יוצאים‬ ‫אחים‬ ‫שלושה‬ .‫ליווי‬ ‫נערת‬ ‫לא‬ ,‫הקמצן‬ ‫הילדים‬ ‫כוכב‬ ‫וגור‬ ‫הורית‬ ‫חד‬ ‫ואם‬ ‫מורה‬ ‫איילת‬ ,‫הפרוטה‬ ‫חסר‬ ‫סלע‬ ‫ליווי‬ ‫בנערת‬ ‫להלחם‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ‫להם‬ ‫שמגיעה‬ ‫הירושה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מוכנים‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫זה‬ ‫שבטוח‬ ‫מה‬ .‫החיים‬ ‫באמצע‬ ‫דירה‬ ‫עליה‬ ‫נפלה‬ ‫למה‬ ‫מבינה‬ ‫שלא‬ 40 ‫כבר‬ ‫השני‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫לריב‬ ‫שמורגלים‬ ‫האחים‬ ‫שלושת‬ .‫עליה‬ ‫לוותר‬ ‫מוכנה‬ ‫ורגע‬ ‫רגע‬ ‫כשבכל‬ ,‫גדלו‬ ‫בו‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫לעצמם‬ ‫להחזיר‬ ‫כדי‬ ‫להתאחד‬ ‫צריכים‬ ‫שנה‬ .‫לריב‬ ‫מפסיקים‬ ‫לא‬ ...‫הם‬ ‫הזה‬ ‫במסע‬ ‫ת‬‫ו‬‫ג‬‫צ‬‫ה‬ ‫ה‬‫ר‬‫ו‬‫כ‬‫ב‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 18. 18. 22 ‫העפיפונים‬ ‫רודף‬ ,‫תבורי‬ ‫דורון‬ ,‫אזולאי‬ ‫אבי‬ :‫משתתפים‬ ,‫אפלבאום‬ ‫נסאר/תום‬ ‫פיראס‬ ,‫קפון‬ ‫הלל‬ ,'‫סנדרוביץ‬ ‫אלכסנדר‬ ,‫קלטר‬ ‫גלעד‬ ,‫יניב‬ ‫אורי‬ ‫עינב‬ ‫רוני‬ ,‫קנדל‬ ‫כרמל‬ ,‫מנשה‬ ‫פוקס/אלי‬ ‫ויטלי‬ ‫הפסקה‬ ‫כולל‬ .'‫דק‬ 150 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 14 20:30 24/5/20 '‫א‬ 15 20:30 26/5/20 '‫ג‬ 3 20:30 25/5/20 '‫ב‬ 6 20:30 27/5/20 '‫ד‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ .‫חוסייני‬ ‫חאלד‬ ‫מאת‬ ‫הרומן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הקורבנות‬ ,‫ביניהם‬ ‫האהבה‬ :‫ובנים‬ ‫אבות‬ ‫על‬ ‫סיפור‬ .‫הנאמנות‬ ‫מחיר‬ ‫ועל‬ ‫בגידה‬ ,‫חברות‬ ‫על‬ ‫סיפור‬ ‫עיר‬ - ‫אפגניסטן‬ ‫בירת‬ ,‫קאבול‬ ‫של‬ ‫הרקע‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫מספרים‬ ‫שהם‬ ‫השקרים‬ ‫ועל‬ ‫מקריבים‬ ‫שהם‬ .‫עפיפונים‬ ‫להפרחת‬ ‫ותחרויות‬ ‫חיים‬ ‫שוקקי‬ ‫בזארים‬ ,‫אקזוטיים‬ ‫ריחות‬ ‫מלאת‬ ,‫ססגונית‬ ,‫קסומה‬ :‫יחד‬ ‫גדלים‬ ,‫האזארי‬ ‫משרת‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ,‫וחסן‬ ,‫ומכובד‬ ‫עשיר‬ ‫פאשטוני‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ,‫אמיר‬ ‫במעשה‬ ‫בחברו‬ ‫בוגד‬ ‫מהם‬ ‫שאחד‬ ‫עד‬ ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫נשזרים‬ ‫וגורלותיהם‬ ‫ומשרת‬ ‫אדון‬ ‫ספק‬ ,‫חברים‬ ‫ספק‬ .‫אחרת‬ ‫ביבשת‬ ‫אחרים‬ ‫חיים‬ ‫אל‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫אותו‬ ‫שירדוף‬ )'Ynet'( "‫מצויין‬ ‫לתיאטרון‬ ‫מכר‬ ‫רב‬ ‫"להפוך‬ ‫שמואל‬ ‫נועם‬ :‫בימוי‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬
 19. 19. 23 ,‫לאון‬ ‫מיקי‬ ,‫פרייפלד‬ ‫לנה‬ ,‫דמידוב‬ )‫(סשה‬ ‫ישראל‬ :‫משתתפים‬ ,‫אחנוב‬ ‫בוריס‬ ,‫טרלצקי‬ ‫יבגני‬ ,‫רות‬ ‫שלי‬ ‫ליליאן‬ ,‫מנור‬ ‫נטשה‬ ,‫דוד‬ ‫אזולאי/הנרי‬ ‫אבי‬ ,‫מואורה‬ .‫א‬ ‫פאולו‬ ,‫הר-ציון‬ ‫נועה‬ ‫הלל‬ ,‫מיכאלי‬ ‫דור‬ ,'‫סנדרוביץ‬ ‫אלכסנדר‬ ,‫דמידוב‬ ‫סבטלנה‬ ‫מנור‬ ‫דן‬ ,‫אוסדצ'י‬ ‫טלי‬ ,‫רוזנברג‬ ‫מקסים‬ ,‫קפון‬ ‫העבד‬ ‫הפסקה‬ ‫כולל‬ .'‫דק‬ 150 :‫ההצגה‬ ‫משך‬ 7 20:30 7/6/20 '‫א‬ 15 20:30 8/6/20 '‫ב‬ ‫סדרה‬ ‫שעה‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ,‫תוקפנות‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫וחושניות‬ ‫כנות‬ ,‫אהבה‬ ‫על‬ ‫סיפור‬ .‫בשביס-זינגר‬ ‫יצחק‬ ‫מאת‬ ‫הרומן‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫נוראים‬ ‫ופוגרומים‬ ‫רצח‬ ‫כעבד‬ .‫פולין‬ ‫ביהודי‬ ‫שנערכו‬ ‫פרעות‬ ‫לאחר‬ ‫לעבדות‬ ‫הנמכר‬ ‫יהודי‬ ‫חכם‬ ‫תלמיד‬ ‫הוא‬ ‫יעקב‬ ‫אל‬ ‫ניצבים‬ ‫הגיבורים‬ .‫הנוצריה‬ ‫ואנדה‬ ,‫אדונו‬ ‫בבת‬ ‫מתאהב‬ ‫יעקב‬ ,‫יהדותו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הנאבק‬ ‫אהבתם‬ .‫האנושית‬ ‫החברה‬ ‫כנגד‬ ‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫האמיתית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫אבל‬ ,‫הטבע‬ ‫איתני‬ ‫מול‬ ‫של‬ ‫בכוחה‬ ‫יש‬ ‫האם‬ .‫חזרה‬ ‫אין‬ ‫שממנו‬ ‫למסע‬ ‫אותם‬ ‫מוציאים‬ ‫האסורה‬ ‫ותשוקתם‬ ‫המשותפת‬ ‫של‬ ‫קורבנות‬ ‫שכולנו‬ ‫או‬ ‫והאישיות‬ ‫הדתיות‬ ,‫החברתיות‬ ‫המוסכמות‬ ‫על‬ ‫להתעלות‬ ‫האהבה‬ ?‫נולדנו‬ ‫שלתוכה‬ ‫החברה‬ )'‫הארץ‬'( " ‫מרשים‬ ‫באופן‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מצדיקה‬ ‫העבד‬ ‫של‬ ‫הנוכחית‬ ‫"ההפקה‬ )'‫וואלה‬'( " ..‫ומרשימה‬ ‫עוצמתית‬ ‫"חוויה‬ ‫שמואל‬ ‫נועם‬ :‫בימוי‬ 2019-20 ‫התיאטרון‬ ‫עונת‬

×