Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Israel BACHAR Karate     Organization
I-B-K-O
‫חוקת תחרויות בסגנון‬   ‫מגע מלא‬‫) קיוקושין עם שינויים(‬
‫קומיטה +‬‫קאטה ‪Rules‬‬
‫תוכן:‬
‫.1 צוות השיפוט:‬‫קומיטה + קאטה‬
‫2. עבירות ועונשים‬
‫3. אזהרות‬
‫4. הליכי הקרב‬ ‫) קומיטה(‬
‫5. פסילה מהקרב‬
‫6. הפסד ע" י עבירות‬   ‫ועונשים‬
‫7. הכרזות בזמן‬   ‫הקרב‬
‫8. סימוני שופטי‬‫הדגלים ) ג אג ים(‬
‫9. מונחים שימושיים‬  ‫ע" י הפוסק‬  ‫)‪(Referee‬‬
‫01. איורים לטכניקות‬ ‫אסורות לביצוע‬
‫ורים לטכניקות מותרות לביצו‬
‫11. חוקי תחרויות‬   ‫הקאטה‬
‫21. ביצוע התחרות‬
‫31. מבנה זירת הקאטה‬
‫41. מבנה זירת הקרב‬ ‫ומיקום השופטים‬  ‫והמתחרים‬
‫51. תנועות השופט הפוסק‬     ‫בקרב,‬  ‫קומיטה )‪(Referee‬‬
‫61. סימוני שופטי‬‫הדגלים ) ג אג ים(‪Judge‬‬
‫71. אופן רישום הניקוד‬  ‫ע" י רשם הזירה‬  ‫בקומיטה ) קרב(‬
‫81. רשימת הקאטות‬‫המסורתיות של השיטה‬   ‫) קיוקושין(‬
‫צוות השיפוט :‬‫קומיטה – קרבות‬
‫• צוות השיפוט בקומיטה מונה כ-3‬‫שופטי כסא ) עם דגלים אדום/ כחול‬   ‫( ‪ judge‬ושופט מרכזי הנקרא:‬         ‫פוס...
‫קומיטה – ) קרב( סגנון‬‫מגע מלא – ) קרב בסגנון‬    ‫חופשי(‬
‫1. זמן קרב מקורי הוא‬‫כ- 3 דקות בלבד ) נשים‬    ‫2- דקות(‬
‫2. המנצח חייב לצבור‬‫נקודה מלאה אחת ) איפון(‬ ‫או חצי נקודה ) וואזארי(‬‫החלטה על עבירה חמורה‬ ‫גורמת באופן אוטומטי‬‫ל הפס...
‫3. נקודת ניצחון מלאה‬‫נקראת איפון מנצח או‬    ‫מנצחת.‬    ‫‪Ippon‬‬
‫4. טכניקות המבוצעות זוקי‬ ‫) אגרופים(, בעיטות ) גרי(‬‫התקפות מרפקים) היג י( או‬ ‫כל טכניקה מותרת אחרת‬  ‫הגורמת לנפילתו ...
‫5. במידה ומתחרה אפשר‬ ‫למתחרה מנגד לבצע‬‫טכניקות רגליים מורכבות‬   ‫ויצר מגע עם‬‫המטרה, המתחרה המבצע‬‫זוכה מיד בנקודה ...
‫6. במידה ומתחרה נופל‬‫כתוצאה מביצוע טכניקה‬ ‫של המתחרה מנגד, וקם‬ ‫בתוך זמן של 5 שניות,‬ ‫השופט המרכזי בלבד‬‫מאשר במקרה ז...
‫7. במידה ולא בוצעה‬ ‫נקודה מלאה לניצחון‬ ‫) איפון( בתום זמן הקרב‬ ‫, זכותו של פנל השיפוט‬‫בהחלטה שוויונית להחליט‬ ‫על סי...
‫איבד את שיווי משקלו אבל‬ ‫לא נפל לקרקע, והמתחרה‬ ‫מנגד החליט לבצע טכניקות‬  ‫מותרות והצליח בביצוען‬ ‫) וואזארי( חצי נק...
‫9. חל איסור מוחלט על‬ ‫המתחרה לערער על‬ ‫החלטת שופט בזמן‬  ‫הקרב) קומיטה(‬
‫עבירות ועונשים:‬
‫בקרב במידה והם מבצעים‬‫טכניקות ידיים לפנים עם מגע‬  ‫ישיר לפנים, כגון: ידיים-‬          ‫מרפקים.‬ ‫ב. בעיטות ל...
‫ה. התקפות היריב עם ידיים‬ ‫ורגלים לאחר שהוא נמצא כבר‬          ‫על הקרקע.‬‫ו. יותר מ-3 אזהרות שהן בעלות‬ ‫חומרה...
‫אזהרות:‬
‫א. תפיסות ואחיזות של‬‫היריב, ללא שום מטרה‬‫וביצוע טכניקה לצבירת‬‫ניקוד כשהשופט המרכזי‬  ‫מזהיר על כך.‬
‫ב. יציאות חוזרות ונישנות‬ ‫מתחום זירת התחרות‬‫המוגדר, ) ג וגאי( ‪JOGAI‬‬‫החלטת העונש ע" י השופט‬ ‫המרכזי ) פוסק )‪Refere...
‫ג. אזהרה תינתן על כל‬‫ביצוע לא חוקי ועבירה על‬ ‫חוקי התחרות המוכרים‬
‫פסילה מהקרב:‬‫) הנסוקו( ‪- -Hansoku‬‬‫שיקאקו - ) )‪Shikkaku‬‬ ‫סילוק מהתחרות‬
‫א. מתחרה שלא נשמע‬‫להוראות השופט המנהל‬ ‫את הזירה,‪Referee‬‬
‫ב. מתחרה שמאחר לקרב‬‫) לתחרות( לאחר שהכרוז‬  ‫קרא לו 3 פעמים.‬‫האמור גם לגבי תחרות‬    ‫קאטה.‬
‫ג. מתחרה שמושך זמן ולא‬ ‫נלחם יותר מ-03 שניות‬     ‫רצופות‬ ‫) חצי דקה( ישנה אפשרות‬ ‫שבמידה ושני המתחרים‬‫מתנהגים כך...
‫ד. אלימות או התנהגות לא‬‫הולמת כנגד השופטים או‬  ‫המתחרה מנגד.‬
‫הליכי הקרב ) קומיטה( :‬
‫פתיחת הקרב‬  ‫.1‬ ‫) קומיטה(‬
‫א. השופט האחראי על זירת‬  ‫הקרב מזמין את‬ ‫המתחרים הממתינים‬ ‫לתחרות, והם נעמדים‬  ‫פנים מול פנים.‬
‫ב. המתחרים נעמדים 3‬‫מטר אחד מהשני במרכז‬‫הזירה, כשמפריד ביניהם‬‫השופט המנהל את הזירה‬   ‫)‪) Referee‬‬
‫ג. כל קרב נערך למשך 3‬‫דקות מלאות ) נטו( נשים 2‬  ‫דקות מלאות ) נטו(‬
‫ד. במידה והבגד של אחד‬‫המתחרים נפתח והמתחרה‬  ‫לא לבוש כראוי‬‫למתחרה, השופט יעצור את‬ ‫הקרב ויבקש מאותו‬ ‫המתחרה לסדר ...
‫2. נקודת ניצחון מלאה‬  ‫איפון-‪IPPON‬‬
‫א. כשאחד המתחרים ירד‬ ‫לקרקע או מוותר על‬‫הקרב, השופט יעצור, יחזור‬‫למקומו הידוע ויחזיר את‬‫המתחרים למקומם במרכז‬    ...
‫ב. השופט המרכזי יבדוק‬‫את החלטת שופטי הדגלים‬ ‫כ-3 במספר, וייתן את‬‫החלטתו לפי החלטת הרוב.‬
‫ג. במידה וההחלטה‬  ‫המתקבלת היא תיקו –‬ ‫‪ (HIKEWAKE(TIE‬השופט‬‫יכריז על תיקו, ובנוסף יכריז‬‫על הארכה מיד, כשבהארכה‬ ‫זמ...
‫3. חצי נקודה לניצחון:‬ ‫וואזארי ‪WAZAARI‬‬
‫א. עם הוראת אות הזמן‬‫) זמזם( לסיום הקרב השופט‬ ‫המרכזי יקרא ליאמה‬‫)‪ ) YAME‬והמתחרים יחזרו‬ ‫למקומותיהם הידועים.‬
‫ב. כל אחד משופטי הדגלים‬‫)‪ ) JUDGE‬יניפו דגל בצבע‬ ‫המתאים לפי החלטתם‬  ‫בזוית של 09 מעלות‬      ‫מהקרקע‬  ‫) גו...
‫4. הפסד ע" י עבירות ועונשים:‬ ‫א. במקרה של עבירה השופט המרכזי‬    ‫יעצור את הקרב ויכריז יאמה‬   ‫)‪ (YAME‬ויפריד ...
‫4. הפסד ע" י עבירות ועונשים:‬   ‫ג. במידה והשופט המרכזי קורא‬   ‫לעבירה ויותר משני שופטי צד‬   ‫) ג אג ים( לא מסכי...
‫5. פסילה מהקרב:‬
‫א. מתחרה שהוענש 3‬‫פעמים בקרב אמור‬ ‫להיפסל מהקרב.‬
‫ב. כשהתנהגותו ופעולותיו‬ ‫הלא חוקיות של המתחרה‬  ‫כלפי צוות השופטים‬ ‫והמתחרה ממול, ההחלטה‬  ‫על פסילתו נעשית‬ ‫בהתיי...
‫6. עונשים:‬
‫א. עונש ניתן לאחר 2‬‫אזהרות או 3 ע" י השופט‬     ‫המרכזי‬ ‫)‪ ) ) REFEREE‬פוסק(‬ ‫שופטי הצד עם הדגלים‬‫) ג אג ים( חי...
‫7. הכרזות בזמן הקרב:‬ ‫לאחר הכרזת השופט המרכזי‬‫על פוסק(‬   ‫(‪( REFEREE‬‬ ‫הניקוד בקרב או שהמתחרה‬  ‫מפסיד ע" י עו...
‫8. סימוני השופטים‬  ‫ע" י הדגלים:‬ ‫) אדום/ כחול(‬
‫איפון‬  ‫)‪ ) IPPON‬על שופט הצד‬ ‫להניף את הדגל אדום או‬ ‫כחול לצד המתחרה הזכאי‬‫לנקודה, למעלה בזוית של 54‬ ‫מעלות מעל...
‫ב. במידה והשופט עם‬ ‫הדגלים לא מסכים‬‫לניקוד מסוים יצליב את‬ ‫הדגלים כלפי מטה‬‫וירחיקם לצדדים ושוב‬ ‫יחזור על פעולה זאת‬
‫ג. במידה ושופטי הדגלים לא‬ ‫מסמנים לניקוד מסוים‬ ‫ישאירו את הדגלים במצב‬‫רגיל אדום וכחול מקבילים‬‫אחד לשני בגובה הברכיים.‬
‫כשהמתחרה יוצא מתחום‬ ‫הזירה המסומן בזמן הקרב,‬‫שופטי הדגלים חייבים לסמן‬‫עם הדגל בצבע המתאים על‬  ‫הרצפה עם מכות קלות‬ ...
‫השופט המרכזי מחויב‬‫בנשיאת משרוקית על‬ ‫צווארו למצב שהוא‬‫יצטרך להשתמש בה‬‫לפני החלטת שופטים‬   ‫בהנטיי‬
‫במידה ושופטי הדגלים‬ ‫רואים עבירה חמורה אצל‬‫אחד מהמתחרים יסמנו מיד‬‫בתנועות מעגליות עם הדגל‬    ‫המתאים.‬ ‫עבירה מד...
‫חוקי תחרות הקאטה‬ ‫) סדרת תרגילים,‬ ‫סמולציה של קרב(‬
‫אזור תחרות‬  ‫.1‬ ‫הקאטה חייב‬‫להיות שטוח וללא‬  ‫סיכונים.‬
‫2. אזור התחרות‬‫חייב להיות בגודל‬ ‫המתאים על מנת‬ ‫לאפשר ביצוע‬  ‫שוטף ללא‬  ‫הפרעות.‬
‫הסבר:‬‫לשם ביצוע כהלכה של‬‫הקאטה נדרש משטח חלק‬‫ויציב, בדרך כלל משטח‬‫הקומיטה ) קרב( מתאים‬
‫לבוש רשמי:‬‫1. המתחרים והשופטים‬ ‫חייבים ללבוש את‬ ‫התלבושת הרשמית‬‫כמוגדר בחוקי השיטה.‬
‫2. כל שופט או‬‫מתחרה שלא עומד‬‫בתקנה זו, יושעה.‬
‫הסבר :‬ ‫א. אין להוריד את בגד‬ ‫הקראטה ) גי( במהלך‬    ‫ביצוע הקאטה.‬‫ב. למתחרים שמופיעים‬‫ללא לבוש הולם תינתן‬ ‫דקה...
‫ארגון תחרות‬ ‫הקאטה:‬
‫תחרות קאטה יכולה להיות‬  ‫1‬ ‫תחרות קבוצתית וכן תחרות‬ ‫אישית. תחרות קבוצתית‬  ‫מבוססת על תחרות בין‬‫קבוצות בנות שלוש...
‫2. בתחרות קאטה‬‫משתמשים בשיטת‬ ‫הנוק - אאוט -‬ ‫המפסיד יוצא‬
‫3. המתחרים יבצעו קאטות‬  ‫מהשיטות המסורתיות‬ ‫בלבד בסיבובים הראשון‬ ‫והשני, בהתאם לאסכולה‬  ‫ממנה הם הגיעו. בשני‬ ‫הסיב...
‫4. בשני הסיבובים‬ ‫הראשונים, המתחרים‬ ‫יכולים לבחור רק מתוך‬ ‫רשימת הקאטות של‬‫השיטה בלבד, חל איסור‬‫על ביצוע וריאציה ב...
‫5. לאחר הסיבוב השני‬‫מותר לבצע כל קאטה‬ ‫ומותרות וריאציות‬‫שנלמדו בבית הספר של‬   ‫המתחרים.‬
‫6. יש להודיע לשולחן‬‫הניקוד ) מזכירות זירה(‬ ‫את שמות הקאטות‬ ‫שנבחרו לביצוע לפני‬  ‫תחילת הסיבוב.‬
‫7. המתחרים חייבים‬‫לבצע קאטות שונות‬ ‫בכל סיבוב וסיבוב.‬
‫הסבר :‬‫1. צוות השופטים יורכב‬‫משלושה שופטים שימונו‬ ‫ע" י השופט הראשי‬    ‫בתחרות.‬‫2. האחראים על הרשום‬ ‫והכרוזים י...
‫הסבר:‬  ‫א. שופט הקאטה הראשי‬ ‫יישב בהיקף אזור התחרות‬ ‫כשפניו אל המתחרה. שני‬‫השופטים האחרים ישבו בצד‬  ‫השמאלי ובצד...
‫קריטריונים‬ ‫להחלטה:‬
‫.1 הקאטה חייבת להיות‬‫מבוצעת בכשירות, וחייבת‬ ‫להראות הבנה ברורה של‬ ‫העקרונות המסורתיים‬ ‫שהיא מכילה. להערכת‬ ‫הביצוע ...
‫א. הדגמה מציאותית של‬   ‫משמעות הקאטה.‬  ‫ב. הבנת השיטות בהן‬   ‫משתמשים ) בונקאי(‬‫ג. תזמון טוב, קצב, מהירות,‬ ‫א...
‫ד. שימוש נכון של תשומת‬ ‫הלב ) צ אקוגאן( וריכוז.‬‫ו. עמידה נכונה ) דאצ י( עם‬  ‫המתח הנכון ברגליים,‬  ‫כאשר כפות הרגל...
‫ח. נוהג נכון ) קיהון( של‬   ‫הסגנון המודגם.‬‫ט. יש להעריך את הביצוע גם‬‫עם הבחנה בנקודות אחרות.‬  ‫י. בקאטה לקבוצות,...
‫2. בשני הסיבובים‬ ‫הראשונים, מתחרה‬ ‫שמשנה את הקאטה‬‫ייפסל. מתחרה שנעצר‬‫במהלך ביצוע הקאטה,‬‫או שמבצע קאטה שלא‬ ‫הודיע על...
‫א. קאטה אינה ריקוד או‬ ‫הופעה " תיאטרלית." היא‬  ‫חייבת לדבוק בערכים‬‫ובעקרונות המסורתיים. היא‬ ‫חייבת להיות מציאותית‬ ...
‫ב. בקאטה לקבוצות, כל‬‫שלושת חברי הקבוצה חייבים‬‫להתחיל את הקאטה כשפניהם‬ ‫מופנות לאותו הכיוון, אל‬  ‫השופט המרכזי הראשי...
‫ד. הוראות להתחיל‬ ‫ולהפסיק את הביצוע,‬ ‫רקיעה ברגליים, הכאת‬ ‫החזה, הזרועות או הגי‬  ‫) בגד( נשיפות בלתי‬  ‫מתאימות, ה...
‫ביצוע התחרות:‬
‫בתחילת כל תחרות, ולאחר‬   ‫.1‬  ‫מענה לשמותיהם, שני‬ ‫המתחרים, אחד לובש חגורה‬  ‫אדומה ) אקא( והשני לובש‬‫חגורה כחול...
‫לאחר שאקא ) אדום( הגיע לנקודת‬‫ההתחלה ולאחר הכרזה ברורה של‬‫שם הקאטה שתבוצע, האקא ) אדום(‬      ‫יתחיל.‬
‫לאחר סיום הקאטה, האקא ) אדום(‬‫יעזוב את האזור כדי להמתין‬‫לביצוע המתחרה בכחול ) אוו(‬‫ולאחר שסיים את הקאטה שלו,‬ ‫שניהם ...
‫2. אם הקאטה אינה עומדת‬ ‫בחוקים, או שקיימת אי‬‫סדירות אחרת השופט הראשי‬  ‫יכול לקרוא לשופטים‬‫האחרים ‪ )SHUGO‬שוגו( בכד...
‫3. אם המתחרה נפסל,‬‫השופט הראשי יסמן עם‬‫הדגלים שבידיו את סימן‬   ‫הטורימאסן‬ ‫)‪ ) TORIMASEN‬כמו‬‫בקומיטה ) קרב( שהוא...
‫4. לאחר השלמת שתי‬‫הקאטות, המתחרים יעמדו‬ ‫זה לצד זה על ההיקף‬ ‫והשופט הראשי יקרא‬ ‫לקבלת החלטה ) הנטיי(‬‫וישרוק במשרוקי...
‫5. השופט ישרוק‬‫שריקה קצרה נוספת,‬ ‫ואז הדגלים יורדו.‬
‫6. ההחלטה תהיה בעד‬ ‫האקא ) אדום( או האוו‬    ‫) כחול(.‬‫תיקו אינו מותר המתחרה‬‫שמקבל שניים או שלוש‬ ‫קולות יוכרז כמנ...
‫7. המתחרים ייקודו איש‬‫לרעהו ואז לצוות השיפוט‬  ‫ויעזבו את האזור.‬
‫הסבר:‬
‫נקודת ההתחלה של‬‫ביצוע הקאטה היא‬‫בתוך אזור התחרות.‬
‫עריכה כתיבה והכנת המצגת‬  ‫ע”י חיים בכר !!!‬    ‫אוס!!!‬
i.b.c.o
i.b.c.o
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

i.b.c.o

740 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

i.b.c.o

 1. 1. Israel BACHAR Karate Organization
 2. 2. I-B-K-O
 3. 3. ‫חוקת תחרויות בסגנון‬ ‫מגע מלא‬‫) קיוקושין עם שינויים(‬
 4. 4. ‫קומיטה +‬‫קאטה ‪Rules‬‬
 5. 5. ‫תוכן:‬
 6. 6. ‫.1 צוות השיפוט:‬‫קומיטה + קאטה‬
 7. 7. ‫2. עבירות ועונשים‬
 8. 8. ‫3. אזהרות‬
 9. 9. ‫4. הליכי הקרב‬ ‫) קומיטה(‬
 10. 10. ‫5. פסילה מהקרב‬
 11. 11. ‫6. הפסד ע" י עבירות‬ ‫ועונשים‬
 12. 12. ‫7. הכרזות בזמן‬ ‫הקרב‬
 13. 13. ‫8. סימוני שופטי‬‫הדגלים ) ג אג ים(‬
 14. 14. ‫9. מונחים שימושיים‬ ‫ע" י הפוסק‬ ‫)‪(Referee‬‬
 15. 15. ‫01. איורים לטכניקות‬ ‫אסורות לביצוע‬
 16. 16. ‫ורים לטכניקות מותרות לביצו‬
 17. 17. ‫11. חוקי תחרויות‬ ‫הקאטה‬
 18. 18. ‫21. ביצוע התחרות‬
 19. 19. ‫31. מבנה זירת הקאטה‬
 20. 20. ‫41. מבנה זירת הקרב‬ ‫ומיקום השופטים‬ ‫והמתחרים‬
 21. 21. ‫51. תנועות השופט הפוסק‬ ‫בקרב,‬ ‫קומיטה )‪(Referee‬‬
 22. 22. ‫61. סימוני שופטי‬‫הדגלים ) ג אג ים(‪Judge‬‬
 23. 23. ‫71. אופן רישום הניקוד‬ ‫ע" י רשם הזירה‬ ‫בקומיטה ) קרב(‬
 24. 24. ‫81. רשימת הקאטות‬‫המסורתיות של השיטה‬ ‫) קיוקושין(‬
 25. 25. ‫צוות השיפוט :‬‫קומיטה – קרבות‬
 26. 26. ‫• צוות השיפוט בקומיטה מונה כ-3‬‫שופטי כסא ) עם דגלים אדום/ כחול‬ ‫( ‪ judge‬ושופט מרכזי הנקרא:‬ ‫פוסק-‪.Referee‬‬ ‫• לפנל השופטים יש זכות שווה‬ ‫בהחלטה על תוצאת הקרב.‬
 27. 27. ‫קומיטה – ) קרב( סגנון‬‫מגע מלא – ) קרב בסגנון‬ ‫חופשי(‬
 28. 28. ‫1. זמן קרב מקורי הוא‬‫כ- 3 דקות בלבד ) נשים‬ ‫2- דקות(‬
 29. 29. ‫2. המנצח חייב לצבור‬‫נקודה מלאה אחת ) איפון(‬ ‫או חצי נקודה ) וואזארי(‬‫החלטה על עבירה חמורה‬ ‫גורמת באופן אוטומטי‬‫ל הפסד וניצחון למתחרה‬ ‫הנפגע.‬
 30. 30. ‫3. נקודת ניצחון מלאה‬‫נקראת איפון מנצח או‬ ‫מנצחת.‬ ‫‪Ippon‬‬
 31. 31. ‫4. טכניקות המבוצעות זוקי‬ ‫) אגרופים(, בעיטות ) גרי(‬‫התקפות מרפקים) היג י( או‬ ‫כל טכניקה מותרת אחרת‬ ‫הגורמת לנפילתו של‬ ‫המתחרה מזכה בנקודה‬ ‫מלאה ) איפון(‬
 32. 32. ‫5. במידה ומתחרה אפשר‬ ‫למתחרה מנגד לבצע‬‫טכניקות רגליים מורכבות‬ ‫ויצר מגע עם‬‫המטרה, המתחרה המבצע‬‫זוכה מיד בנקודה מלאה‬
 33. 33. ‫6. במידה ומתחרה נופל‬‫כתוצאה מביצוע טכניקה‬ ‫של המתחרה מנגד, וקם‬ ‫בתוך זמן של 5 שניות,‬ ‫השופט המרכזי בלבד‬‫מאשר במקרה זה מתן חצי‬ ‫נקודה בלבד ) וואזארי(‬
 34. 34. ‫7. במידה ולא בוצעה‬ ‫נקודה מלאה לניצחון‬ ‫) איפון( בתום זמן הקרב‬ ‫, זכותו של פנל השיפוט‬‫בהחלטה שוויונית להחליט‬ ‫על סיום הקרב בניצחון‬ ‫למתחרה המוביל בחצי‬
 35. 35. ‫איבד את שיווי משקלו אבל‬ ‫לא נפל לקרקע, והמתחרה‬ ‫מנגד החליט לבצע טכניקות‬ ‫מותרות והצליח בביצוען‬ ‫) וואזארי( חצי נקודה יקבל‬‫לטכניקה אחת, ובמידה וביצע‬ ‫יותר מטכניקה יעילה אחת‬ ‫רשאי לזכות בנקודה‬
 36. 36. ‫9. חל איסור מוחלט על‬ ‫המתחרה לערער על‬ ‫החלטת שופט בזמן‬ ‫הקרב) קומיטה(‬
 37. 37. ‫עבירות ועונשים:‬
 38. 38. ‫בקרב במידה והם מבצעים‬‫טכניקות ידיים לפנים עם מגע‬ ‫ישיר לפנים, כגון: ידיים-‬ ‫מרפקים.‬ ‫ב. בעיטות למפשעה) אשכים(‬ ‫ג. נגיחות עם הגולגולת ) עם‬ ‫הראש(‬‫ד. התקפות לפנים ולצוואר עם‬
 39. 39. ‫ה. התקפות היריב עם ידיים‬ ‫ורגלים לאחר שהוא נמצא כבר‬ ‫על הקרקע.‬‫ו. יותר מ-3 אזהרות שהן בעלות‬ ‫חומרה גבוהה המתחרה המבצע‬ ‫נפסל מיידית.‬‫ז. כל הטכניקות או ביצוען בזמן‬ ‫שהשופט מזהיר עליהן כלא‬
 40. 40. ‫אזהרות:‬
 41. 41. ‫א. תפיסות ואחיזות של‬‫היריב, ללא שום מטרה‬‫וביצוע טכניקה לצבירת‬‫ניקוד כשהשופט המרכזי‬ ‫מזהיר על כך.‬
 42. 42. ‫ב. יציאות חוזרות ונישנות‬ ‫מתחום זירת התחרות‬‫המוגדר, ) ג וגאי( ‪JOGAI‬‬‫החלטת העונש ע" י השופט‬ ‫המרכזי ) פוסק )‪Referee‬‬
 43. 43. ‫ג. אזהרה תינתן על כל‬‫ביצוע לא חוקי ועבירה על‬ ‫חוקי התחרות המוכרים‬
 44. 44. ‫פסילה מהקרב:‬‫) הנסוקו( ‪- -Hansoku‬‬‫שיקאקו - ) )‪Shikkaku‬‬ ‫סילוק מהתחרות‬
 45. 45. ‫א. מתחרה שלא נשמע‬‫להוראות השופט המנהל‬ ‫את הזירה,‪Referee‬‬
 46. 46. ‫ב. מתחרה שמאחר לקרב‬‫) לתחרות( לאחר שהכרוז‬ ‫קרא לו 3 פעמים.‬‫האמור גם לגבי תחרות‬ ‫קאטה.‬
 47. 47. ‫ג. מתחרה שמושך זמן ולא‬ ‫נלחם יותר מ-03 שניות‬ ‫רצופות‬ ‫) חצי דקה( ישנה אפשרות‬ ‫שבמידה ושני המתחרים‬‫מתנהגים כך, שניהם עלולים‬
 48. 48. ‫ד. אלימות או התנהגות לא‬‫הולמת כנגד השופטים או‬ ‫המתחרה מנגד.‬
 49. 49. ‫הליכי הקרב ) קומיטה( :‬
 50. 50. ‫פתיחת הקרב‬ ‫.1‬ ‫) קומיטה(‬
 51. 51. ‫א. השופט האחראי על זירת‬ ‫הקרב מזמין את‬ ‫המתחרים הממתינים‬ ‫לתחרות, והם נעמדים‬ ‫פנים מול פנים.‬
 52. 52. ‫ב. המתחרים נעמדים 3‬‫מטר אחד מהשני במרכז‬‫הזירה, כשמפריד ביניהם‬‫השופט המנהל את הזירה‬ ‫)‪) Referee‬‬
 53. 53. ‫ג. כל קרב נערך למשך 3‬‫דקות מלאות ) נטו( נשים 2‬ ‫דקות מלאות ) נטו(‬
 54. 54. ‫ד. במידה והבגד של אחד‬‫המתחרים נפתח והמתחרה‬ ‫לא לבוש כראוי‬‫למתחרה, השופט יעצור את‬ ‫הקרב ויבקש מאותו‬ ‫המתחרה לסדר את הגי‬ ‫כראוי למתחרה קראטה.‬
 55. 55. ‫2. נקודת ניצחון מלאה‬ ‫איפון-‪IPPON‬‬
 56. 56. ‫א. כשאחד המתחרים ירד‬ ‫לקרקע או מוותר על‬‫הקרב, השופט יעצור, יחזור‬‫למקומו הידוע ויחזיר את‬‫המתחרים למקומם במרכז‬ ‫הזירה.‬
 57. 57. ‫ב. השופט המרכזי יבדוק‬‫את החלטת שופטי הדגלים‬ ‫כ-3 במספר, וייתן את‬‫החלטתו לפי החלטת הרוב.‬
 58. 58. ‫ג. במידה וההחלטה‬ ‫המתקבלת היא תיקו –‬ ‫‪ (HIKEWAKE(TIE‬השופט‬‫יכריז על תיקו, ובנוסף יכריז‬‫על הארכה מיד, כשבהארכה‬ ‫זמן הקרב הוא כחצי מזמן‬ ‫קרב מקורי, בסיום הארכה‬ ‫יחליט צוות השיפוט על‬
 59. 59. ‫3. חצי נקודה לניצחון:‬ ‫וואזארי ‪WAZAARI‬‬
 60. 60. ‫א. עם הוראת אות הזמן‬‫) זמזם( לסיום הקרב השופט‬ ‫המרכזי יקרא ליאמה‬‫)‪ ) YAME‬והמתחרים יחזרו‬ ‫למקומותיהם הידועים.‬
 61. 61. ‫ב. כל אחד משופטי הדגלים‬‫)‪ ) JUDGE‬יניפו דגל בצבע‬ ‫המתאים לפי החלטתם‬ ‫בזוית של 09 מעלות‬ ‫מהקרקע‬ ‫) גובה הכתף( לסימון‬‫הוואזארי- נו- קאצ י ) מנצח(‬
 62. 62. ‫4. הפסד ע" י עבירות ועונשים:‬ ‫א. במקרה של עבירה השופט המרכזי‬ ‫יעצור את הקרב ויכריז יאמה‬ ‫)‪ (YAME‬ויפריד בין המתחרים.‬ ‫ב. שופטי הצד ) דגלים( יסמנו את‬ ‫החלטתם בקשר לעבירה שנעשתה,‬ ‫ובמידה ושני שופטי דגלים ) ג אג ים(‬ ‫מראים את אותה עבירה לחובתו של‬ ‫אותו מתחרה, השופט המרכזי‬ ‫)‪ ( REFEREE‬חייב להסכים אתם‬
 63. 63. ‫4. הפסד ע" י עבירות ועונשים:‬ ‫ג. במידה והשופט המרכזי קורא‬ ‫לעבירה ויותר משני שופטי צד‬ ‫) ג אג ים( לא מסכימים איתו על‬ ‫קריאתו , אין השופט המרכזי עוצר‬ ‫את הקרב , אלא מאפשר לקרב‬ ‫להמשיך כרגיל. לשופט המרכזי יש‬ ‫כוח כפול בהחלטתו מאשר לשופטי‬ ‫הצד) דגלים( שופט צד כוחו שווה‬ ‫לקול אחד בלבד, ולשופט המרכזי‬
 64. 64. ‫5. פסילה מהקרב:‬
 65. 65. ‫א. מתחרה שהוענש 3‬‫פעמים בקרב אמור‬ ‫להיפסל מהקרב.‬
 66. 66. ‫ב. כשהתנהגותו ופעולותיו‬ ‫הלא חוקיות של המתחרה‬ ‫כלפי צוות השופטים‬ ‫והמתחרה ממול, ההחלטה‬ ‫על פסילתו נעשית‬ ‫בהתייעצות עם השופט‬ ‫הראשי של התחרות ועם‬ ‫ועדת השיפוט המכהנת‬
 67. 67. ‫6. עונשים:‬
 68. 68. ‫א. עונש ניתן לאחר 2‬‫אזהרות או 3 ע" י השופט‬ ‫המרכזי‬ ‫)‪ ) ) REFEREE‬פוסק(‬ ‫שופטי הצד עם הדגלים‬‫) ג אג ים( חייבים להסכים‬‫עם העונש הניתן על מנת‬ ‫ליישמם באופן יעיל‬
 69. 69. ‫7. הכרזות בזמן הקרב:‬ ‫לאחר הכרזת השופט המרכזי‬‫על פוסק(‬ ‫(‪( REFEREE‬‬ ‫הניקוד בקרב או שהמתחרה‬ ‫מפסיד ע" י עונשים, השופט‬ ‫המרכזי מבקש מהמתחרים‬ ‫. לעזוב את משטח התחרות‬
 70. 70. ‫8. סימוני השופטים‬ ‫ע" י הדגלים:‬ ‫) אדום/ כחול(‬
 71. 71. ‫איפון‬ ‫)‪ ) IPPON‬על שופט הצד‬ ‫להניף את הדגל אדום או‬ ‫כחול לצד המתחרה הזכאי‬‫לנקודה, למעלה בזוית של 54‬ ‫מעלות מעל גובה הכתף.‬ ‫במידה והוא רוצה לסמן‬ ‫לוואזארי ) חצי נקודה(‬ ‫‪ WAZAARI‬יניף את הדגל‬
 72. 72. ‫ב. במידה והשופט עם‬ ‫הדגלים לא מסכים‬‫לניקוד מסוים יצליב את‬ ‫הדגלים כלפי מטה‬‫וירחיקם לצדדים ושוב‬ ‫יחזור על פעולה זאת‬
 73. 73. ‫ג. במידה ושופטי הדגלים לא‬ ‫מסמנים לניקוד מסוים‬ ‫ישאירו את הדגלים במצב‬‫רגיל אדום וכחול מקבילים‬‫אחד לשני בגובה הברכיים.‬
 74. 74. ‫כשהמתחרה יוצא מתחום‬ ‫הזירה המסומן בזמן הקרב,‬‫שופטי הדגלים חייבים לסמן‬‫עם הדגל בצבע המתאים על‬ ‫הרצפה עם מכות קלות‬ ‫ועדינות בכדי שהשופט‬ ‫המרכזי‬ ‫)‪ REFEREE‬פוסק) יבחין‬ ‫בסימונם ליציאת המתחרה‬
 75. 75. ‫השופט המרכזי מחויב‬‫בנשיאת משרוקית על‬ ‫צווארו למצב שהוא‬‫יצטרך להשתמש בה‬‫לפני החלטת שופטים‬ ‫בהנטיי‬
 76. 76. ‫במידה ושופטי הדגלים‬ ‫רואים עבירה חמורה אצל‬‫אחד מהמתחרים יסמנו מיד‬‫בתנועות מעגליות עם הדגל‬ ‫המתאים.‬ ‫עבירה מדרגה נמוכה‬‫מעגלים בקוטר קטן, ועבירה‬ ‫עם רמת חומרה גבוהה,‬
 77. 77. ‫חוקי תחרות הקאטה‬ ‫) סדרת תרגילים,‬ ‫סמולציה של קרב(‬
 78. 78. ‫אזור תחרות‬ ‫.1‬ ‫הקאטה חייב‬‫להיות שטוח וללא‬ ‫סיכונים.‬
 79. 79. ‫2. אזור התחרות‬‫חייב להיות בגודל‬ ‫המתאים על מנת‬ ‫לאפשר ביצוע‬ ‫שוטף ללא‬ ‫הפרעות.‬
 80. 80. ‫הסבר:‬‫לשם ביצוע כהלכה של‬‫הקאטה נדרש משטח חלק‬‫ויציב, בדרך כלל משטח‬‫הקומיטה ) קרב( מתאים‬
 81. 81. ‫לבוש רשמי:‬‫1. המתחרים והשופטים‬ ‫חייבים ללבוש את‬ ‫התלבושת הרשמית‬‫כמוגדר בחוקי השיטה.‬
 82. 82. ‫2. כל שופט או‬‫מתחרה שלא עומד‬‫בתקנה זו, יושעה.‬
 83. 83. ‫הסבר :‬ ‫א. אין להוריד את בגד‬ ‫הקראטה ) גי( במהלך‬ ‫ביצוע הקאטה.‬‫ב. למתחרים שמופיעים‬‫ללא לבוש הולם תינתן‬ ‫דקה לתיקון הופעתם.‬
 84. 84. ‫ארגון תחרות‬ ‫הקאטה:‬
 85. 85. ‫תחרות קאטה יכולה להיות‬ ‫1‬ ‫תחרות קבוצתית וכן תחרות‬ ‫אישית. תחרות קבוצתית‬ ‫מבוססת על תחרות בין‬‫קבוצות בנות שלושה חברים.‬ ‫כל קבוצה תורכב מגברים‬‫בלבד או נשים בלבד. תחרות‬‫הקאטה האישית מבוססת על‬ ‫ביצוע אישי, תוך חלוקה‬
 86. 86. ‫2. בתחרות קאטה‬‫משתמשים בשיטת‬ ‫הנוק - אאוט -‬ ‫המפסיד יוצא‬
 87. 87. ‫3. המתחרים יבצעו קאטות‬ ‫מהשיטות המסורתיות‬ ‫בלבד בסיבובים הראשון‬ ‫והשני, בהתאם לאסכולה‬ ‫ממנה הם הגיעו. בשני‬ ‫הסיבובים הראשונים אין‬ ‫לעשות שינויים בקאטה‬ ‫כלל, ואין אפשרות לבצע‬
 88. 88. ‫4. בשני הסיבובים‬ ‫הראשונים, המתחרים‬ ‫יכולים לבחור רק מתוך‬ ‫רשימת הקאטות של‬‫השיטה בלבד, חל איסור‬‫על ביצוע וריאציה בקאטה‬‫מסורתית, או שינוי בצורת‬
 89. 89. ‫5. לאחר הסיבוב השני‬‫מותר לבצע כל קאטה‬ ‫ומותרות וריאציות‬‫שנלמדו בבית הספר של‬ ‫המתחרים.‬
 90. 90. ‫6. יש להודיע לשולחן‬‫הניקוד ) מזכירות זירה(‬ ‫את שמות הקאטות‬ ‫שנבחרו לביצוע לפני‬ ‫תחילת הסיבוב.‬
 91. 91. ‫7. המתחרים חייבים‬‫לבצע קאטות שונות‬ ‫בכל סיבוב וסיבוב.‬
 92. 92. ‫הסבר :‬‫1. צוות השופטים יורכב‬‫משלושה שופטים שימונו‬ ‫ע" י השופט הראשי‬ ‫בתחרות.‬‫2. האחראים על הרשום‬ ‫והכרוזים ימונו גם כן.‬
 93. 93. ‫הסבר:‬ ‫א. שופט הקאטה הראשי‬ ‫יישב בהיקף אזור התחרות‬ ‫כשפניו אל המתחרה. שני‬‫השופטים האחרים ישבו בצד‬ ‫השמאלי ובצד הימני,‬‫במרחק שני מטר מקו המרכז‬ ‫של האזור, בכיוון נקודת‬ ‫הכניסה של המתחרה.‬ ‫לשלושתם יהיו דגל אדום‬
 94. 94. ‫קריטריונים‬ ‫להחלטה:‬
 95. 95. ‫.1 הקאטה חייבת להיות‬‫מבוצעת בכשירות, וחייבת‬ ‫להראות הבנה ברורה של‬ ‫העקרונות המסורתיים‬ ‫שהיא מכילה. להערכת‬ ‫הביצוע של המתחרה או‬‫הקבוצה השופטים יחפשו:‬
 96. 96. ‫א. הדגמה מציאותית של‬ ‫משמעות הקאטה.‬ ‫ב. הבנת השיטות בהן‬ ‫משתמשים ) בונקאי(‬‫ג. תזמון טוב, קצב, מהירות,‬ ‫איזון ומיקוד הכוח ) קימה(.‬
 97. 97. ‫ד. שימוש נכון של תשומת‬ ‫הלב ) צ אקוגאן( וריכוז.‬‫ו. עמידה נכונה ) דאצ י( עם‬ ‫המתח הנכון ברגליים,‬ ‫כאשר כפות הרגליים‬ ‫צמודות לרצפה.‬ ‫ז. מתח נכון בבטן ) הארה(‬‫וללא נדנוד הירכיים מעלה‬
 98. 98. ‫ח. נוהג נכון ) קיהון( של‬ ‫הסגנון המודגם.‬‫ט. יש להעריך את הביצוע גם‬‫עם הבחנה בנקודות אחרות.‬ ‫י. בקאטה לקבוצות,‬ ‫סינכרוניזציה ללא הוראות‬ ‫מבחוץ מהווה ערך מוסף.‬
 99. 99. ‫2. בשני הסיבובים‬ ‫הראשונים, מתחרה‬ ‫שמשנה את הקאטה‬‫ייפסל. מתחרה שנעצר‬‫במהלך ביצוע הקאטה,‬‫או שמבצע קאטה שלא‬ ‫הודיע עליה, ייפסל.‬
 100. 100. ‫א. קאטה אינה ריקוד או‬ ‫הופעה " תיאטרלית." היא‬ ‫חייבת לדבוק בערכים‬‫ובעקרונות המסורתיים. היא‬ ‫חייבת להיות מציאותית‬ ‫מבחינת מונחי לחימה‬ ‫ולהפגין ריכוז, כוח,‬‫ופוטנציאל פגיעה בטכניקות‬ ‫שלה.‬ ‫היא חייבת להפגין עצמה,‬
 101. 101. ‫ב. בקאטה לקבוצות, כל‬‫שלושת חברי הקבוצה חייבים‬‫להתחיל את הקאטה כשפניהם‬ ‫מופנות לאותו הכיוון, אל‬ ‫השופט המרכזי הראשי.‬ ‫ג. חברי הצוות חייבים‬‫להפגין כשירות בכל ההיבטים‬ ‫של ביצועי הקאטה, כמו גם‬
 102. 102. ‫ד. הוראות להתחיל‬ ‫ולהפסיק את הביצוע,‬ ‫רקיעה ברגליים, הכאת‬ ‫החזה, הזרועות או הגי‬ ‫) בגד( נשיפות בלתי‬ ‫מתאימות, הם כולם‬‫דוגמאות לסימנים מבחוץ‬‫והשופטים חייבים לקחת‬‫אותם בחשבון כאשר הם‬
 103. 103. ‫ביצוע התחרות:‬
 104. 104. ‫בתחילת כל תחרות, ולאחר‬ ‫.1‬ ‫מענה לשמותיהם, שני‬ ‫המתחרים, אחד לובש חגורה‬ ‫אדומה ) אקא( והשני לובש‬‫חגורה כחולה ) אוו( יעמדו בקו‬ ‫אחד על היקף אזור התחרות,‬ ‫כשפניהם אל שופט הקאטה‬ ‫הראשי ) במרכז( לאחר קידה‬ ‫לצוות השופטים האוו ) כחול(‬ ‫יצעד אחורה אל מחוץ לאזור‬
 105. 105. ‫לאחר שאקא ) אדום( הגיע לנקודת‬‫ההתחלה ולאחר הכרזה ברורה של‬‫שם הקאטה שתבוצע, האקא ) אדום(‬ ‫יתחיל.‬
 106. 106. ‫לאחר סיום הקאטה, האקא ) אדום(‬‫יעזוב את האזור כדי להמתין‬‫לביצוע המתחרה בכחול ) אוו(‬‫ולאחר שסיים את הקאטה שלו,‬ ‫שניהם יחזרו להיקף אזור‬ ‫התחרות וימתינו להחלטת‬ ‫השופטים.‬
 107. 107. ‫2. אם הקאטה אינה עומדת‬ ‫בחוקים, או שקיימת אי‬‫סדירות אחרת השופט הראשי‬ ‫יכול לקרוא לשופטים‬‫האחרים ‪ )SHUGO‬שוגו( בכדי‬ ‫להגיע להחלטה סופית.‬
 108. 108. ‫3. אם המתחרה נפסל,‬‫השופט הראשי יסמן עם‬‫הדגלים שבידיו את סימן‬ ‫הטורימאסן‬ ‫)‪ ) TORIMASEN‬כמו‬‫בקומיטה ) קרב( שהוא לא‬
 109. 109. ‫4. לאחר השלמת שתי‬‫הקאטות, המתחרים יעמדו‬ ‫זה לצד זה על ההיקף‬ ‫והשופט הראשי יקרא‬ ‫לקבלת החלטה ) הנטיי(‬‫וישרוק במשרוקיתו שני‬‫צלילים, ושלושת הדגלים‬
 110. 110. ‫5. השופט ישרוק‬‫שריקה קצרה נוספת,‬ ‫ואז הדגלים יורדו.‬
 111. 111. ‫6. ההחלטה תהיה בעד‬ ‫האקא ) אדום( או האוו‬ ‫) כחול(.‬‫תיקו אינו מותר המתחרה‬‫שמקבל שניים או שלוש‬ ‫קולות יוכרז כמנצח.‬
 112. 112. ‫7. המתחרים ייקודו איש‬‫לרעהו ואז לצוות השיפוט‬ ‫ויעזבו את האזור.‬
 113. 113. ‫הסבר:‬
 114. 114. ‫נקודת ההתחלה של‬‫ביצוע הקאטה היא‬‫בתוך אזור התחרות.‬
 115. 115. ‫עריכה כתיבה והכנת המצגת‬ ‫ע”י חיים בכר !!!‬ ‫אוס!!!‬

×