Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Instal·lació d'aplicacions: E l procés d'instal·lació no comença quan introduïm el CD en l'ordinador, ni acaba quan ho tra...
Requisits de l'aplicació. És necessari consultar la documentació que acompanya a l'aplicació i comprovar si el sistema co...
Configuració del sistema informàtic. Com resposta als requeriments de l'aplicació, el sistema informàtic ha de configurar...
Impacte del nou sistema  Per impacte sobre el sistema s'entén la influència que pot tenir l'engegada d'una nova aplicació...
Aquesta influència pot detectar-se en diferents àmbits: Sobre el Maquinari: La nova aplicació pot tenir unes necessitats...
Sobre el programari: és molt possible que la nova aplicació hagi de comunicar-se amb unes altres ja existents en el siste...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Instal·lacions

257 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instal·lacions

 1. 1. Instal·lació d'aplicacions: E l procés d'instal·lació no comença quan introduïm el CD en l'ordinador, ni acaba quan ho traiem. Com professionals hem de donar importància necessària a la preparació prèvia a la instal·lació conèixer exactament les necessitats de l'aplicació, analitzar l'entorn en el qual s'executarà, etc. Detecció de necessitats Prèviament a la instal·lació de l'aplicació, hem de conèixer els seus requisits de sistema. També és convenient conèixer les necessitats que té l'empresa i que li han dut a sol·licitar la instal·lació de l'aplicació.
 2. 2. Requisits de l'aplicació. És necessari consultar la documentació que acompanya a l'aplicació i comprovar si el sistema complix els requisits tècnics perquè l'aplicació funcioni correctament, d'ells els més importants són: Suport per a treballar en manera multiusuari. Sistema operatiu. Necessitats de disc dur i de memòria RAM Necessitats de processador Necessitats de recursos gràfics, multimèdia entre uns altres. Necessitats de perifèrics
 3. 3. Configuració del sistema informàtic. Com resposta als requeriments de l'aplicació, el sistema informàtic ha de configurar-se adequadament, tenint en compte l'ús que es farà de cada equip. D'aquesta forma es podrà triar la configuració òptima tant per als servidors com per a les estacions de treball. Es consideraran aspectes com: Sistema operatiu a utilitzar en cada cas Aplicacions que s'utilitzessin en cada màquina. Polítiques de seguretat informàtica. Gestió de recursos, usuaris, permisos, entre uns altres, que protegeixen la informació sensible.
 4. 4. Impacte del nou sistema Per impacte sobre el sistema s'entén la influència que pot tenir l'engegada d'una nova aplicació en un sistema informàtic ja existent, o també les implicacions que comporta la instal·lació d'un sistema informàtic en una empresa que mancava del mateix.
 5. 5. Aquesta influència pot detectar-se en diferents àmbits: Sobre el Maquinari: La nova aplicació pot tenir unes necessitats de maquinari que el sistema informàtic actual no compleixi o no ho faci en la seva totalitat. És possible que sigui necessari modernitzar el sistema informàtic o actualitzar-lo Sobre el sistema de comunicacions: Si la nova aplicació aquesta destinada al treball en xarxa local, a través d'Internet, o combinant ambdues opcions, pot ser que sigui necessari reformar el sistema actual de manera que es compleixin els requisits de seguretat. També és possible que el sistema informàtic no estigui preparat per al treball en xarxa o que la velocitat d'aquesta sigui massa baixa per a permetre l'accés còmode i ràpid a la nova aplicació
 6. 6. Sobre el programari: és molt possible que la nova aplicació hagi de comunicar-se amb unes altres ja existents en el sistema. Haurà de comprovar-se que no hi ha problemes de compatibilitat entre aplicacions o entre versions. També caldrà tenir en compte el format dels fitxers que han de compartir-se, i la possibilitat de realitzar importacions i exportacions de dades. Sobre els usuaris: A l'impacte psicològic que pot suposar per a determinats usuaris l'adaptació a una nova aplicació i més encara a un nou sistema informàtic, hem de també afegir les necessitats de formació tant en l'ús del programa com en les noves formes de treball, si així es requereix. És necessari reservar temps, espai i recursos per a portar a terme les tasques de formació d'usuaris.

×