PERNIAGAAN
DAN
KEUSAHAWANAN
PENGENALAN KEPADA
PERNIAGAAN
Keperluan dan Kehendak
Kepentingan Perniagaan
Sistem perniagaan
dahulu dan
sekarang
Perniagaa...
■ Keperluan ialah barangan asas yang diperlukan untuk
meneruskan kehidupan.
■ Keperluan asas manusia ialah makanan, tempat...
■ Keperluan lain ialah pendidikan, pengangkutan dan
perkhidmatan kesihatan.
Keperluan dan Kehendak
■ Kehendak ialah pelengkap kepada keperluan asas
supaya hidup manusia lebih selesa.
■ Contoh kehendak ialah telefon mudah ...
1. Memenuhi keperluan dan kehendak individu,
masyarakat dan negara.
Barangan dan perkhidmatan dapat dinikmati oleh
manusia...
3. Menyediakan peluang pekerjaan.
Aktiviti perniagaan membuka peluang kerjaya
dalam pelbagai bidang seperti Pengeluaran,
P...
Sistem Barter
■ Dijalankan tanpa menggunakan wang.
■ Sesuatu barangan ditukar dengan barang
lain untuk memenuhi keperluan ...
■ Diperkenalkan kerana kelemahan sistem barter.
■ Antara contoh bentuk wang yang digunakan masa
dahulu ialah:
 Kulit kera...
■ Wang kertas dan syiling digunakan untuk menggantikan
wang emas dan wang perak.
■ Sifat-sifat wang:
 Diterima umum  Mud...
Wang Tunai
■ Pembayaran terus yang dibuat kepada peniaga bagi
sesuatu urus niaga.
Alat Pembayaran Perniagaan
Masa Kini
■ Pembelian tanpa menggunakan wang tunai oleh pemilik
kad kredit
■ Belian akan dibayar oleh syarikat kad kredit kepada
pen...
■ Dikeluarkan oleh bank kepada pemegang akaun
semasa
■ Merupakan surat perintah bayar oleh pemegang akaun
kepada bank
■ Pe...
■ Nilai kad dibayar terlebih dahulu untuk sesuatu nilai
■ Contoh: Kad telefon, kad Touch n Go
Kad Prabayar
Alat Pembayaran...
■ Kad plastik yang dilekatkan cip komputer.
■ Harga barang boleh dibayar dengan menggunakan kad.
■ Contoh: Kad ATM dan e-p...
■ Pembayaran bil dengan
menggunakan
kemudahan internet.
■ Kaedah ini dapat
menjimatkan masa dan
pengguna tidak perlu
pergi...
■ Urusan jual beli dilakukan dengan menggunakan wang
tunai.
■ Sejumlah wang tunai dibayar sebaik saja jual beli
berlaku.
T...
■ Sistem ini berasaskan mata wang dan perjanjian
perdagangan.
■ Contohnya negara kita mengekspot sesuatu barangan
ke negar...
■ Jualan ini adalah urusan jual beli barangan atau
perkhidmatan tetapi pembayaran ditangguh untuk
tempoh tertentu.
Jualan ...
■ Sistem ini membenarkan
pembeli menggunakan
barangan dengan
membayar wang
pendahuluan.
■ Ini diikuti dengan proses
menand...
■ Jualan dijalankan
secara tunai melalui
mesin ini.
■ Pengguna
memasukkan
sejumlah wang dan
barangan yang
dipilih akan
dik...
■ Pembelian dilakukan melalui khidmat pos atau kurier.
■ Ia adalah urusan jual beli secara terus kepada
pembeli.
■ Baranga...
■ Jualan barangan atau
perkhidmatan diiklankan
melalui internet
menggunakan laman web
penjual.
■ Pembeli perlu mengisi
dat...
■ Pembayaran dilakukan sebelum atau semasa membuat
pesanan.
■ Pesanan yang lengkap diisi dihantar melalui pos kepada
penju...
Perniagaan Masa Akan Datang
Di Malaysia
Bentuk perniagaan masa akan datang mempunyai ciri-ciri:
■ Lebih menyenangkan pengg...
Urusniaga Melalui Komputer
■ Dikenali sebagai e-dagang yang menggunakan internet.
■ Penjual atau pembeli berurus niaga mel...
Penggunaan Kod Dalam Menentukan Harga Dan
Penyelenggaraan Stok
■ Kod bar digunakan untuk mempercepat urusan jual beli.
■ K...
Cara Pembayaran Yang Lebih Mudah
■ Pembeli tidak perlu guna tunai.
■ Pembayaran menggunakan kad kredit, kad ATM,
MyKad dan...
Bentuk Perniagaan
■ Melibatkan aktiviti jual beli barang-barang seperti
makanan, pakaian, kereta dan lain-lain.
1. Perniag...
■ Perniagaan tidak melibatkan jual beli barangan tetapi
melibatkan tenaga dan kepakaran. Contoh: katering,
ejen pelanconga...
Perniagaan Dalam Negeri
■ Aktiviti jual beli dalam negara.
■ Terbahagi kepada dua iaitu:
i. Perniagaan runcit
ii. Perniaga...
Perniagaan Antarabangsa
■ Aktiviti perniagaan antara negara dengan negara lain.
■ Melibatkan kegiatan eksport, import dan ...
Milikan Perniagaan
■ Milikan ialah bagaimana sesebuah perniagaan dimiliki.
■ Pemilik terlibat dalam pelbagai kegiatan pern...
Milikan Tunggal
■ Dimiliki individu secara persendirian
■ Modal dari simpanan sendiri, pinjaman daripada ahli
keluarga, ka...
Kelebihan Kekurangan
 Rakan kongsi dapat
menyumbangkan modal yang
besar.
 Senang ditubuhkan.
 Pekongsi boleh menanggung...
Contoh perniagaan Milikan Tunggal
Milikan Perniagaan
Perkongsian
■ Dimiliki dua hingga 20 orang pekongsi.
■ Modal dikongsi mengikut kadar yang dipersetujui oleh
semua pekongsi...
Jenis Rakan Kongsi
Rakan Kongsi Biasa Rakan Kongsi Berhad
Rakan Kongsi Aktif
 Menyumbang modal
 Mengurus perniagaan
 Me...
Kelebihan Kekurangan
 Mudah ditubuhkan.
 Modal yang kecil.
 Peniaga bebas membuat
keputusan.
 Lokasi perniagaan berdek...
Contoh Perkongsian
Milikan Perniagaan
Koperasi
■ Pemilik terdiri daripada ahli yang membeli saham
koperasi
■ Modal diperolehi dari penjualan saham kepada ahli d...
Kelebihan Kekurangan
 Menjaga kebajikan ahli-
ahlinya.
 Kewujudannya kekal.
 Liabiliti pemegang saham
adalah terhad.
 ...
Contoh Koperasi
Milikan Perniagaan
SEKIAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T1-Bab7-Perdagangan dan Keusahawanan

2,352 views

Published on

Tingkatan 1- Bab 7 - Perdagangan dan Keusahawanan

Published in: Education

T1-Bab7-Perdagangan dan Keusahawanan

 1. 1. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
 2. 2. PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN Keperluan dan Kehendak Kepentingan Perniagaan Sistem perniagaan dahulu dan sekarang Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia Bentuk Perniagaan Jenis Perniagaan Milikan Perniagaan
 3. 3. ■ Keperluan ialah barangan asas yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. ■ Keperluan asas manusia ialah makanan, tempat tinggal dan pakaian. Pengertian dan Kepentingan Perniagaan Keperluan dan Kehendak
 4. 4. ■ Keperluan lain ialah pendidikan, pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan. Keperluan dan Kehendak
 5. 5. ■ Kehendak ialah pelengkap kepada keperluan asas supaya hidup manusia lebih selesa. ■ Contoh kehendak ialah telefon mudah alih, pendingin udara, kereta mewah dan mesin basuh. Keperluan dan Kehendak
 6. 6. 1. Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara. Barangan dan perkhidmatan dapat dinikmati oleh manusia melalui aktiviti jual beli. Aktiviti perniagaan berkembang kerana kehendak manusia yang tidak terbatas. 2. Membaiki taraf hidup individu dan masyarakat. Perniagaan meningkatkan ekonomi negara. Bilangan individu bekerja yang bertambah akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Pengertian dan Kepentingan Perniagaan Kepentingan Perniagaan
 7. 7. 3. Menyediakan peluang pekerjaan. Aktiviti perniagaan membuka peluang kerjaya dalam pelbagai bidang seperti Pengeluaran, Pemasaran, Perkhidmatan dan Pembuatan. 4. Mengeratkan perhubungan antarabangsa. Perniagaan dapat mengeratkan hubungan antara negara terlibat. Rakyat negara berkenaan dapat menggunakan dan menikmati hasil keluaran negara lain. Penduduk negara terlibat dapat memahami kebudayaan, nilai sosial dan kemajuan teknologi negara lain. Kepentingan Perniagaan Pengertian dan Kepentingan Perniagaan
 8. 8. Sistem Barter ■ Dijalankan tanpa menggunakan wang. ■ Sesuatu barangan ditukar dengan barang lain untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. ■ Kelemahan sistem barter:  Sukar mendapatkan kemahuan serentak  Sukar menentukan kadar pertukaran  Sukar membahagi sesuatu barangan  Sukar membawa barangan ke merata tempat  Sukar menyimpan barangan mudah rosak Perkembangan Perniagaan Dan Masa Depannya Sistem perniagaan dahulu dan sekarang
 9. 9. ■ Diperkenalkan kerana kelemahan sistem barter. ■ Antara contoh bentuk wang yang digunakan masa dahulu ialah:  Kulit kerang  Bulu binatang  Mata kail  Wang emas  Wang perak Sistem Wang Sistem Perniagaan Dahulu dan Sekarang
 10. 10. ■ Wang kertas dan syiling digunakan untuk menggantikan wang emas dan wang perak. ■ Sifat-sifat wang:  Diterima umum  Mudah disimpan  Tahan lama  Mudah dibahagi  Mudah dibawa  Mudah dikenali  Nilai stabil dan tetap  Mempunyai bentuk piawai  Sukar didapati atau diganti (tidak boleh dibuat sendiri) Sistem Wang Sistem Perniagaan Dahulu dan Sekarang
 11. 11. Wang Tunai ■ Pembayaran terus yang dibuat kepada peniaga bagi sesuatu urus niaga. Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini
 12. 12. ■ Pembelian tanpa menggunakan wang tunai oleh pemilik kad kredit ■ Belian akan dibayar oleh syarikat kad kredit kepada penjual ■ Pemilik kad akan membayar kepada syarikat kad kredit secara ansuran atau sekaligus Kad Kredit Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini
 13. 13. ■ Dikeluarkan oleh bank kepada pemegang akaun semasa ■ Merupakan surat perintah bayar oleh pemegang akaun kepada bank ■ Penerima cek boleh menukar cek di bank untuk mendapatkan wang yang tercatat jumlahnya pada cek Cek Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini
 14. 14. ■ Nilai kad dibayar terlebih dahulu untuk sesuatu nilai ■ Contoh: Kad telefon, kad Touch n Go Kad Prabayar Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini
 15. 15. ■ Kad plastik yang dilekatkan cip komputer. ■ Harga barang boleh dibayar dengan menggunakan kad. ■ Contoh: Kad ATM dan e-purse. Kad Pintar Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini
 16. 16. ■ Pembayaran bil dengan menggunakan kemudahan internet. ■ Kaedah ini dapat menjimatkan masa dan pengguna tidak perlu pergi ke pusat pembayaran. Pembayaran Elektronik Alat Pembayaran Perniagaan Masa Kini
 17. 17. ■ Urusan jual beli dilakukan dengan menggunakan wang tunai. ■ Sejumlah wang tunai dibayar sebaik saja jual beli berlaku. Tunai Cara Jualan Masa Kini
 18. 18. ■ Sistem ini berasaskan mata wang dan perjanjian perdagangan. ■ Contohnya negara kita mengekspot sesuatu barangan ke negara lain dan mendapat barangan negara tersebut sebagai pertukaran. ■ Pertukaran adalah berdasarkan kadar pertukaran mata wang asing semasa perjanjian dibuat. Sistem Barter Berasaskan Wang Cara Jualan Masa Kini
 19. 19. ■ Jualan ini adalah urusan jual beli barangan atau perkhidmatan tetapi pembayaran ditangguh untuk tempoh tertentu. Jualan Kredit Cara Jualan Masa Kini
 20. 20. ■ Sistem ini membenarkan pembeli menggunakan barangan dengan membayar wang pendahuluan. ■ Ini diikuti dengan proses menandatangani perjanjian sewa beli bagi satu tempoh yang dipersetujui. ■ Pembeli akan membayar secara ansuran mengikut perjanjian berkenaan sehingga selesai. Sewa Beli Cara Jualan Masa Kini
 21. 21. ■ Jualan dijalankan secara tunai melalui mesin ini. ■ Pengguna memasukkan sejumlah wang dan barangan yang dipilih akan dikeluarkan oleh mesin berkenaan secara automatik. Mesin Peruncitan Elektronik Cara Jualan Masa Kini
 22. 22. ■ Pembelian dilakukan melalui khidmat pos atau kurier. ■ Ia adalah urusan jual beli secara terus kepada pembeli. ■ Barangan dijual melalui iklan akhbar atau majalah. Pesanan Mel Cara Jualan Masa Kini
 23. 23. ■ Jualan barangan atau perkhidmatan diiklankan melalui internet menggunakan laman web penjual. ■ Pembeli perlu mengisi data tertentu melalui internet pada ruang yang disediakan. ■ Pembayaran boleh dibuat menggunakan kad kredit. Jualan melalui internet Cara Jualan Masa Kini
 24. 24. ■ Pembayaran dilakukan sebelum atau semasa membuat pesanan. ■ Pesanan yang lengkap diisi dihantar melalui pos kepada penjual bersama sejumlah bayaran dalam bentuk cek, wang pos atau kiriman wang. ■ Penjual akan menghantar barangan yang dipesan melalui pos atau kurier. Prabayar Cara Jualan Masa Kini
 25. 25. Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia Bentuk perniagaan masa akan datang mempunyai ciri-ciri: ■ Lebih menyenangkan pengguna ■ Lebih cepat dan tepat ■ Cara pembayaran lebih mudah
 26. 26. Urusniaga Melalui Komputer ■ Dikenali sebagai e-dagang yang menggunakan internet. ■ Penjual atau pembeli berurus niaga melalui internet yang dihubung oleh talian telefon. Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia ■ Pembeli melayari laman web penjual dan membuat pilihan barangan dengan paparan harga pada skrin komputer. ■ Pembeli memasukkan data yang diperlukan pada ruang yang disediakan dengan lengkap. ■ Pembayaran dibuat selepas atau semasa barangan diterima.
 27. 27. Penggunaan Kod Dalam Menentukan Harga Dan Penyelenggaraan Stok ■ Kod bar digunakan untuk mempercepat urusan jual beli. ■ Kod bar dicetak pada barangan yang memberi maklumat tertentu barangan tersebut. ■ Ia akan diimbas oleh mesin khas dan harga serta jenis barangan akan diketahui. ■ Ia juga digunakan untuk mempercepatkan proses penyelenggaraan stok berasaskan sistem komputer. Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia
 28. 28. Cara Pembayaran Yang Lebih Mudah ■ Pembeli tidak perlu guna tunai. ■ Pembayaran menggunakan kad kredit, kad ATM, MyKad dan sebagainya. ■ Pembeli juga boleh menggunakan kemudahan internet melalui e-pay. Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia
 29. 29. Bentuk Perniagaan ■ Melibatkan aktiviti jual beli barang-barang seperti makanan, pakaian, kereta dan lain-lain. 1. Perniagaan Barang
 30. 30. ■ Perniagaan tidak melibatkan jual beli barangan tetapi melibatkan tenaga dan kepakaran. Contoh: katering, ejen pelancongan, kedai dobi, salon gunting rambut. Bentuk Perniagaan 2. Perniagaan Perkhidmatan
 31. 31. Perniagaan Dalam Negeri ■ Aktiviti jual beli dalam negara. ■ Terbahagi kepada dua iaitu: i. Perniagaan runcit ii. Perniagaan borong Perniagaan runcit Perniagaan borong Jenis Perniagaan
 32. 32. Perniagaan Antarabangsa ■ Aktiviti perniagaan antara negara dengan negara lain. ■ Melibatkan kegiatan eksport, import dan entrepot. ■ Eksport ialah aktiviti menjual barang, perkhidmatan dan teknologi ke negara lain. ■ Import ialah aktiviti membeli barang, perkhidmatan dan teknologi dari negara lain. ■ Entrepot ialah aktiviti mengeksport semula barang yang diimport. Jenis Perniagaan
 33. 33. Milikan Perniagaan ■ Milikan ialah bagaimana sesebuah perniagaan dimiliki. ■ Pemilik terlibat dalam pelbagai kegiatan perniagaan seperti Pengeluaran,Pengagihan dan Perkhidmatan. ■ Dibahagi kepada 3 jenis milikan iaitu:  Tunggal  Perkongsian  Koperasi
 34. 34. Milikan Tunggal ■ Dimiliki individu secara persendirian ■ Modal dari simpanan sendiri, pinjaman daripada ahli keluarga, kawan atau bank ■ Membuat semua dasar dan keputusan perniagaan ■ Menanggung liabiliti tidak terhad ■ Menikmati sendiri keuntungan perniagaan ■ Membayar cukai secara individu Milikan Perniagaan
 35. 35. Kelebihan Kekurangan  Rakan kongsi dapat menyumbangkan modal yang besar.  Senang ditubuhkan.  Pekongsi boleh menanggung kerugian bersama.  Pengkhususan boleh diamalkan.  Kadar cukai rendah.  Banyak idea boleh disumbangkan oleh ahli.  Kewujudan tidak terjamin (boleh bubar bila-bila masa sahaja).  Bagi pekongsi biasa, liabilitinya tidak terhad.  Pengumpulan Modal mungkin masih kecil (maksimum ahli hanya 20 orang).  Perselisihan faham mungkin berlaku.  Liabiliti tidak terhad. Kelebihan dan Kekurangan Milikan Tunggal Milikan Perniagaan
 36. 36. Contoh perniagaan Milikan Tunggal Milikan Perniagaan
 37. 37. Perkongsian ■ Dimiliki dua hingga 20 orang pekongsi. ■ Modal dikongsi mengikut kadar yang dipersetujui oleh semua pekongsi. ■ Pekongsi aktif mengurus perniagaan. ■ Semua pekongsi membuat perjanjian melalui Surat Ikatan Perkongsian. ■ Dalam perkongsian biasa, pekongsi mempunyai liabiliti tidak terhad. ■ Dalam perkongsian berhad, liabiliti terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. ■ Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. ■ Setiap ahli kongsi yang mendapat keuntungan dikenakan cukai pendapatan. Milikan Perniagaan
 38. 38. Jenis Rakan Kongsi Rakan Kongsi Biasa Rakan Kongsi Berhad Rakan Kongsi Aktif  Menyumbang modal  Mengurus perniagaan  Menanggung liabiliti tidak terhad Rakan Kongsi Lelap  Menyumbang modal  Tidak mengurus perniagaan  Menanggung liabiliti tidak terhad Rakan Kongsi Nominal  Hanya menyumbang nama kepada perniagaan  Tidak mengeluarkan modal  Tidak mengurus perniagaan  Menanggung liabiliti tidak terhad Jenis Rakan Kongsi Milikan Perniagaan
 39. 39. Kelebihan Kekurangan  Mudah ditubuhkan.  Modal yang kecil.  Peniaga bebas membuat keputusan.  Lokasi perniagaan berdekatan kediaman pelanggan.  Keuntungan dinikmati sendiri.  Cukai yang rendah.  Kredit kepada pelanggan.  Galakan untuk bekerja keras.  Kerugian ditanggung sendiri.  Liabiliti tidak terhad.  Modal kecil menyukarkan pengembangan perniagaan.  Tiada pengkhususan.  Sukar mendapat pinjaman. Kelebihan dan Kekurangan Perkongsian Milikan Perniagaan
 40. 40. Contoh Perkongsian Milikan Perniagaan
 41. 41. Koperasi ■ Pemilik terdiri daripada ahli yang membeli saham koperasi ■ Modal diperolehi dari penjualan saham kepada ahli dan melalui yuran keahlian dan yuran bulanan ■ Diurus oleh lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan ■ Didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi ■ Liabiliti pemegang saham terhad ■ Keuntungan dibahagi dalam bentuk dividen ■ Pemegang saham hanya menanggung kerugian mengikut jumlah saham yang dilaburkan ■ Keuntungan dikecualikan dari cukai Milikan Perniagaan
 42. 42. Kelebihan Kekurangan  Menjaga kebajikan ahli- ahlinya.  Kewujudannya kekal.  Liabiliti pemegang saham adalah terhad.  Setiap ahli atau pemegang saham berhak untuk mengundi.  Keuntungan diberikan kepada ahli dalam bentuk dividen atau bonus.  Modal bergantung pada saham ahli.  Perniagaan sukar dibubarkan.  Kebolehan untuk mengurus dan mentadbir terhad. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi Milikan Perniagaan
 43. 43. Contoh Koperasi Milikan Perniagaan
 44. 44. SEKIAN

×