Švietimo mainų paramos fondo 2008 metų veiklos apžvalga

2,250 views

Published on

Švietimo mainų paramos fondo 2008 metų veiklos apžvalga - Lietuvių kalba.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Švietimo mainų paramos fondo 2008 metų veiklos apžvalga

 1. 1. Ë ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO 2008 metų veiklos apžvalga
 2. 2. ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI .......................... 5 MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA ....................................................................................... 7 COMENIUS .................................................................................................................................. 7 Comenius partnerystės ............................................................................................................. 7 Parengiamieji vizitai ............................................................................................................... 9 Kvalifikacijos tobulinimas ..................................................................................................... 10 Asistentų praktika ................................................................................................................ 11 Mokyklos, norinčios priimti asistentus .................................................................................. 12 Nauja Comenius veikla - Comenius Regio partnerystės ........................................................... 13 ERASMUS.................................................................................................................................. 15 Erasmus mobilumas ............................................................................................................ 15 Erasmus intensyvūs kalbų kursai........................................................................................... 18 Erasmus intensyvios programos ............................................................................................ 19 Erasmus parengiamieji vizitai................................................................................................ 20 Erasmus programos finansavimas ......................................................................................... 20 LEONARDO DA VINCI .................................................................................................................. 23 Mobilumo projektai. ............................................................................................................. 23 Naujovių perkėlimo projektai. ............................................................................................... 24 Partnerysčių projektai .......................................................................................................... 26 Parengiamieji vizitai ............................................................................................................. 27 GRUNDTVIG ............................................................................................................................... 29 Grundtvig mokymosi partnerystės ......................................................................................... 29 Kvalifikacijos tobulinimas ..................................................................................................... 31 Parengiamieji vizitai ............................................................................................................. 32 Naujos Grundtvig veiklos ...................................................................................................... 33 NORDPLUS PROGRAMA .............................................................................................................. 37 AKADEMINIAI MAINAI PAGAL DVIŠALES SUTARTIS ........................................................................ 41 KITOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI ............................................................................................... 45 Europass .............................................................................................................................. 45 Euroguidance ....................................................................................................................... 47 Pažintiniai vizitai .................................................................................................................. 49 Europos pažymėjimas........................................................................................................... 53 Nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė ................................................................................... 55 Erasmus Mundus .................................................................................................................. 57 Tempus ................................................................................................................................ 59 Sklaidos projektai ................................................................................................................ 61 NAUJOS VEIKLOS ....................................................................................................................... 63 Europos kūrybiškumo ir naujovių metai ................................................................................. 63 Lietuvos aukštojo mokslo prekės ženklas .............................................................................. 63 PROJEKTŲ VALDYMAS IR MONITORINGAS ......................................................................................... 64 INFORMACIJOS SKLAIDA .................................................................................................................. 66 PERSONALAS IR VALDYMAS ............................................................................................................. 69 KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS ................................................................................................................. 71 FINANSAVIMAS ............................................................................................................................... 72
 3. 3. Á Ë / Turinys 2008-ieji metai Švietimo mainų paramos fondo veikloje buvo svar- būs reikšmingais pokyčiais, maloniais įvykiais ir naujomis patirtimis. Šalia Europos Komijos remiamos Mokymosi visą gyvenimą programos pradėjome administruoti ir Šiaurės ministrų Tarybos remiamą progra- mą Nordplus, kuri skatina mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo bei aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą. Buvome paskirti 2009-ųjų – Europos ir kūrybiškumo metų – nacionaliniais koordina- toriais. Pirmą kartą organizavome Švietimo mainų paramos fondo administruojamų projektų kokybės konkursą, kuriame dalyvavo 65 institucijos ir 71 asmuo. Dešimt laureatų lapkričio mėnesį apdovano- jome iškilmingame renginyje. Nugalėtojams šventinio renginio metu įteikti Švietimo mainų paramos fondo prizai – originalios skulptūros. Tai naujo tipo bendradarbiavimo tarp Švietimo mainų paramos fondo ir Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro rezultatas. 2008 metų II semestrą VDA dizaino katedros 23 antrakursiai, vadovaujami skulptūros dėstytojo Jono Gerulaičio, kūrė Švietimo mainų paramos fondo apdovanojimo statulėlių projektus. Organizavome įvadinę konferenciją, skirtą kitų metų temai. Sukūrė- me svetainę Kūrybiškumo ir naujovių viešinimui, subūrėme partnerius ir bendraminčius, pasirengėme Lietuvos aukštojo mokslo prekės žen- klo viešinimo veiklai, kuri turėtų būti pradėta kitais metais gavus ESF paramą. Metų viduryje mūsų kolektyvas persikėlė į naujas patalpas. 3
 4. 4. Á Ë / Turinys Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos ir projektai Mokymosi visą gyvenimą programa: Comenius – mokyklinis ugdymas Erasmus – aukštasis mokslas Leonardo da Vinci – profesinis mokymas Grundtvig – suaugusiųjų švietimas Skersinė programa: kalbos, IKT, politinis bendradarbiavimas, rezultatų sklaida Jean Monet programa – mokymai, moksliniai tyrimai ir svarstymai Europos Sąjungos tema Euroguidance – profesinis informavimas ir konsultavimas Europass – vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai Erasmus Mundus – jungtinės magistro programos ir mobilumas Tempus – švietimo reformų plėtra partnerinėse šalyse Bolonijos procesas – informacija apie Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimą Akademiniai mainai pagal dvišales sutartis – valstybinės stipendijos ir mokslinės stažuotės NordPlus Horizontal – tarpsektorinių tinklų ir projektų veikla NordPlus Junior – Šiaurės ir Baltijos šalių bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimas bei mobilumas NordPlus Higher Education – aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimas ir mobilumas NordPlus Adult Learning – Šiaurės ir Baltijos šalių regiono suaugusiųjų mokymo institucijų bendradar- biavimas bei mobilumas Švietimo mainų paramos fondas administruoja 16 tarptautinių švietimo programų bei dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose bei nacionalinėse iniciatyvose. 2008 m. fondas dalyvavo 2 tarptautiniuose sklaidos projektuose, o nuo ateinančių metų kartu su kitų šalių nacionalinėmis agentūromis dalyvaus dar 2 tarptautinėse iniciatyvose. 2009 m. numatyti Europos kūrybiškumo ir naujovių metais. Švietimo mainų paramos fondas deleguo- tas būti nacionaliniu šių metų koordinatoriumi. 5
 5. 5. Á Ë / Turinys MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA Comenius Comenius programos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Comenius partnerystės Partnerystės – tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Projektai gali būti dvišaliai ir daugiašaliai, o jų trukmė – 2 metai. Comenius partnerysčių biudžetas 2008 m. – 1 491 000,00 eurų. Daugiašalėms partnerystėms skirta 1 287 000,00 eurų, o dvišalėms – 204 000,00 eurų. Buvo įvertintas poreikis visoms pateiktoms paraiškoms, jis siekė 4 060 000,00 eurų. Visiems daugiaša- liams projektams finansuoti reikėtų 3 516 000,00 eurų, o dvišalėms partnerystėms – 544 000,00 eurų. Gautos ir finansuotos Comenius partnerystės 2007–2008 m. m. 2007 m. 2008 m. Daugiašalės Dvišalės Daugiašalės Dvišalės Gautų paraiškų skaičius 333 32 233 32 Finansuotų paraiškų skaičius 136 9 80 13 Pastaba. 2007 m. institucijos teikė paraiškas projektų pratęsimui (100 projektų) ir pagal Europos Ko- misijos pakeistas projektų finansavimo taisykles naujiems projektams (265 projektai). Nuo 2008 m. visų projektų trukmė yra 2 metai, dotacija skiriama taip pat dvejiems metams, todėl 2008 m. nebeliko projek- tų pratęsimui teikiamų paraiškų. Pagal anksčiau galiojusias taisykles dotacija buvo skiriama vieneriems metams. Dėl šios priežasties 2008 m. sumažėjo tiek pateiktų, tiek ir finansuojamų projektų skaičius. Daugiausiai paraiškų Comenius partnerystėms buvo pateikta iš Kauno apskrities. Po 55 paraiškas pateikė Vilniaus ir Šiaulių apskritys. Pastebėjome, kad pastaraisiais metais suaktyvėjo Šiaulių apskrities institucijų dalyvavimas visose Comenius veiklose. 7
 6. 6. Gautos ir finansuotos Comenius daugiašalės partnerystės 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 15 5 13 5 Kauno apskritis 85 38 47 21 Klaipėdos apskritis 36 17 28 6 Marijampolės apskritis 11 5 13 3 Panevėžio apskritis 13 5 13 8 Šiaulių apskritis 68 23 50 17 Tauragės apskritis 13 5 9 2 Telšių apskritis 8 3 8 5 Utenos apskritis 18 8 4 1 Vilniaus apskritis 66 27 48 12 Gautos ir finansuotos Comenius dvišalės partnerystės 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 4 1 2 0 Kauno apskritis 6 1 9 5 Klaipėdos apskritis 2 0 3 2 Marijampolės apskritis 1 0 0 0 Panevėžio apskritis 5 2 4 0 Šiaulių apskritis 4 1 5 4 Tauragės apskritis 1 1 0 0 Telšių apskritis 1 1 0 0 Utenos apskritis 2 1 2 1 Vilniaus apskritis 6 1 7 1 Gautos ir finansuotos Comenius daugiašalės partnerystės 2007–2008 m. m. pagal institucijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 16 6 14 5 Pradinio ugdymo institucijos 19 10 7 4 Bendrojo ugdymo institucijos 264 101 184 62 Profesinės mokyklos 19 9 18 6 Specialiojo ugdymo institucijos 15 10 10 3 Gautos ir finansuotos Comenius dvišalės partnerystės 2007–2008 m. m. pagal institucijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Bendrojo ugdymo institucijos 28 8 29 11 Profesinės mokyklos 4 1 2 2 Specialiojo ugdymo institucijos 0 0 1 0 8
 7. 7. Á Ë / Turinys Parengiamieji vizitai Veiklos tikslas – padėti mokyklos atstovams, norintiems parengti Comenius partnerystės projektą, susipažinti su būsimosiomis partnerinėmis institucijomis ir kartu parengti kokybišką paraišką projektui arba dalyvauti kontaktiniuose seminaruose ir susirasti partnerius. Comenius parengiamųjų vizitų biudžetas 2008 m. – 65 116,50 euro. Tam, kad finansuotume visas šiai veiklai pateiktas paraiškas reikėtų 126 917,21 euro. Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius parengiamiesiems vizitams 2007–2008 m. m. pagal vizito tipą Vizito tipas 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Vizitas į instituciją 39 21 31 12 Dalyvavimas kontaktiniame seminare 51 29 64 40 Šiais metais buvo aktyviausios Kauno apskrities institucijos. Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius parengiamiesiems vizitams 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 2 1 3 2 Kauno apskritis 22 10 33 14 Klaipėdos apskritis 8 6 13 7 Marijampolės apskritis 7 2 3 3 Panevėžio apskritis 9 6 5 3 Šiaulių apskritis 20 13 14 9 Tauragės apskritis 2 2 3 1 Telšių apskritis 1 1 4 2 Utenos apskritis 0 0 2 2 Vilniaus apskritis 19 9 15 9 Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius parengiamiesiems vizitams 2007–2008 m. m. pagal institu- cijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 4 4 8 7 Pradinio ugdymo institucijos 4 4 6 2 Bendrojo ugdymo institucijos 82 42 78 43 Profesinės mokyklos 0 0 1 0 Aukštojo mokslo institucijos 0 0 1 0 Kita 0 0 1 0 9
 8. 8. Kvalifikacijos tobulinimas Veiklos tikslas – suteikti galimybę mokytojams ir kitiems švietimo institucijų darbuotojams plėsti ži- nias, tobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas, susipažinti su švietimo sistemomis ir naujovėmis Europoje. Comenius kvalifikacijos tobulinimo biudžetas 2008 m. – 280 191,15 euro. Tam, kad finansuo- tume visas šiai veiklai pateiktas paraiškas, reikėtų net 837 198,36 euro. Šioje veikloje aktyviausiai dalyvauja vidurinių mokyklų mokytojai iš Kauno apskrities. Džiugu, kad prie pirmaujančių Kauno ir Vilniaus apskričių, iš kurių paprastai pateikiama daugiausiai paraiškų, priar- tėjo ir Šiaulių apskritis, iš kurios šiais metais sulaukėme net 75 paraiškų. 2007 m. 2008 m. Gautų paraiškų skaičius 215 428 Finansuotų paraiškų skaičius 127 108 Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius kvalifikacijos tobulinimui 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 7 2 14 3 Kauno apskritis 47 27 100 27 Klaipėdos apskritis 19 9 59 18 Marijampolės apskritis 13 6 12 4 Panevėžio apskritis 15 9 35 13 Šiaulių apskritis 30 18 75 24 Tauragės apskritis 7 3 6 1 Telšių apskritis 4 4 17 4 Utenos apskritis 8 4 20 6 Vilniaus apskritis 67 39 89 21 Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius kvalifikacijos tobulinimui 2007–2008 m. m. pagal institucijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 8 5 12 6 Pradinio ugdymo institucijos 6 6 22 8 Bendrojo ugdymo institucijos 165 106 346 80 Profesinės mokyklos 11 4 14 7 Aukštojo mokslo institucijos 7 3 1 1 Mokytojų rengimo institucijos 1 0 1 0 Kvalifikacijos kėlimo institucijos 1 1 11 1 Specialiojo ugdymo institucijos 1 1 3 0 Valdžios institucijos 2 1 1 0 Kita 2 0 17 5 10
 9. 9. Á Ë / Turinys Asistentų praktika Veiklos tikslas – suteikti galimybę būsimiems mokytojams plėsti supratimą apie europinę dimensiją pagrindiniame ugdyme, pagerinti užsienio kalbų mokėjimą, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo sis- temas, tobulinti mokymo įgūdžius. Comenius asistentų praktikos biudžetas 2008 m. – 101 020,00 eurų. Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius asistentų praktikai 2007–2008 m. m. pagal mokomąjį dalyką Mokomasis dalykas 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Dailė 1 1 0 0 Pilietinis ugdymas 0 0 1 1 Anglų kalba 17 8 13 8 Prancūzų kalba 1 0 0 0 Vokiečių kalba 2 2 4 2 Istorija 1 0 1 1 Gimtoji kalba 2 1 0 0 Matematika 0 0 1 1 Tikyba/Etika 0 0 1 1 Kita 1 0 0 0 Iš viso 25 12 21 14 Gautos ir finansuotos paraiškos Comenius asistentų praktikai 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 1 1 1 0 Kauno apskritis 3 2 0 0 Klaipėdos apskritis 1 0 1 1 Marijampolės apskritis 2 0 0 0 Panevėžio apskritis 3 3 2 0 Šiaulių apskritis 2 2 0 0 Tauragės apskritis 0 0 0 0 Telšių apskritis 0 0 0 0 Utenos apskritis 3 0 0 0 Vilniaus apskritis 10 4 17 13 11
 10. 10. Mokyklos, norinčios priimti asistentus Šios veiklos tikslas – suteikti mokykloms galimybę priimti Comenius asistentą iš kitos Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančios Europos šalies. Tokia asistento praktika padeda stiprinti europinę dimensiją institucijoje, CLIL (integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas) diegimą, skatina mokytis kitų kalbų, didina siūlomų užsienio kalbų įvairovę mokykloje. Šioje veikloje dotacijos priimančioms institucijoms nėra skiriamos. 2008 metais du su puse karto išaugo skaičius Lietuvos institucijų skaičius, kurios norėtų priimti asis- tentus iš kitų šalių. 2007 2008 Pateikta 17 42 Atmesta kaip netinkamos - 1 Suderintos mokyklos su asistentais 8 11 Atvyko asistentų 5 6 Gautos ir suderintos mokyklų, norinčių priimti asistentus, paraiškos 2007–2008 m. m. pagal institu- cijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Suderintos Pateiktos Suderintos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2 0 1 0 Pradinio ugdymo institucijos 2 1 5 1 Bendrojo ugdymo institucijos 13 5 37 5 Profesinės mokyklos 2 0 8 0 Specialiojo ugdymo institucijos 0 0 1 0 Gautos ir suderintos mokyklų, norinčių priimti asistentus, paraiškos 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Suderintos Pateiktos Suderintos Alytaus apskritis 3 1 3 0 Kauno apskritis 6 2 8 2 Klaipėdos apskritis 0 0 2 1 Marijampolės apskritis 0 0 2 0 Panevėžio apskritis 1 1 2 1 Šiaulių apskritis 2 0 7 1 Tauragės apskritis 2 1 1 0 Telšių apskritis 1 0 2 0 Utenos apskritis 0 0 1 0 Vilniaus apskritis 2 1 15 1 12
 11. 11. Á Ë / Turinys Nauja Comenius veikla – Comenius Regio partnerystės Nauja Mokymosi visą gyvenimą programos veikla Comenius Regio partnerystės remia tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srityje Europoje. Pagrindinis Regio partnerystės tikslas – populiarinti tiksli- nį bendradarbiavimą tarp partnerinių institucijų. Bendradarbiavimas vyksta bet kuria aiškiai apibrėžta, abiems partneriams – regionams aktualia tema (pvz.: mokyklų vadybos sunkumai, mokytojų mokymas, nuoseklus europinis bendradarbiavimas mokyklinio mokymo temomis, integracinis mokymas, prievarta mokykloje, rasizmas, ksenofobija, mokinių ankstyvas išėjimas iš mokyklos ir pan.). Regio partnerystę sudaro du partneriai – regionai iš skirtingų šalių. Kiekvienas partneris – regionas įtraukia: • vietos ar regioninės valdžios instituciją, susijusią su mokykliniu ugdymu; • bent vieną mokyklą; • bent vieną kitą, tiesiogiai su mokykliniu ugdymu susijusią, vietinę instituciją (pvz.: jaunimo ar sporto klubas, tėvų ir mokinių asociacija, mokytojų tobulinimosi institutas, kitas mokymus siūlantis juridinis asmuo, vietos darbdavys, muziejus ir pan.). Šiais metais Švietimo mainų paramos fondas organizavo specialų informacinį renginį, į kurį buvo kvie- čiami potencialūs Comenius Regio partnerysčių paraiškų teikėjai (apskričių viršininkų administracijos ar savivaldybių švietimo padaliniai). 13
 12. 12. Á Ë / Turinys MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA Erasmus Erasmus programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų (AM) bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumo ir suderi- namumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimui. Programoje gali daly- vauti tik Erasmus Universiteto Chartiją (EUC) turinčios institucijos. Erasmus Universiteto Chartija yra suteikta 46 Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, 36 iš jų turi išplėstinę Chartiją, suteikiančią galimybę be standartinių mobilumo veiklų organizuoti ir studentų praktikas užsienio įmonėse. Erasmus mobilumas Šios programos dalyviai – Lietuvos aukštojo mokslo institucijos ir mokslinių tyrimų institutai, turintys teisę kartu su universitetais organizuoti doktorantūros studijas, – vykdo studentų, dėstytojų ir kito per- sonalo mainus su aukštojo mokslo institucijomis bei įmonėmis užsienyje. Švietimo mainų paramos fondui paraiškas mobilumo organizavimui 2008–2009 m. m. pateikė 45 aukštojo mokslo institucijos: 18 universitetų, 26 kolegijos ir 1 mokslinių tyrimų institutas. 1 universite- tas, turintis EUC, paraiškos mobilumo organizavimui neteikė. Erasmus mobilumo programoje dalyvaujančių institucijų skaičius 2008–2009 m. m. Pasiskirstymas pagal aukštojo mokslo institucijų tipus 18 1 26 Universitetai Mokslo institutai Kolegijos 15
 13. 13. 2008 metų patvirtintos mobilumo paraiškos (pagal veiklas) 2007 m. 2008 m. paraiškas pa­ paraiškas pa­ Erasmus mobilumo veiklos teikusių AMI teikusių AMI skaičius skaičius Studentų studijų mobilumą planuojančių vykdyti institucijų skaičius 44 45 Studentų praktikos mobilumą planuojančių vykdyti institucijų skaičius 23 32 Dėstytojų dėstymo mobilumą planuojančių vykdyti institucijų skaičius 45 44 Personalo mokymų ir stažuočių mobilumą planuojančių vykdyti institucijų skaičius 38 40 2008 metų patvirtintos mobilumo paraiškos (pagal institucijų tipus) Valstybiniai Nevalstybi­ Nevalsty­ Erasmus mobilumo Valstybinės Mokslo universi­ niai univer­ binės Iš viso veiklos 2008 m. kolegijos institutai tetai sitetai kolegijos Studentų studijų mobilumą planuojančių vykdyti institucijų 15 3 15 11 1 45 skaičius Studentų praktikos mobilumą planuojančių vykdyti institucijų 12 3 11 6 0 32 skaičius Dėstytojų dėstymo mobilumą planuojančių vykdyti institucijų 15 3 15 10 1 44 skaičius Personalo mokymų mobilumą planuojančių vykdyti institucijų 15 3 13 8 1 40 skaičius Erasmus mobilumo rezultatai 2007–2008 m. m. 2007–2008 m. m. Erasmus mobilumo programoje dalyvavo 44 aukštosios mokyklos. Bendras preli- minarus tais metais išvykusių skaičius: 1. apie 2650 studentų išvyko studijoms ir praktikai į užsienio aukštąsias mokyklas bei įmones; 2. apie 1000 dėstytojų ir personalo darbuotojų išvyko dėstyti arba mokymosi tikslais į užsienio aukštą- sias mokyklas bei įmones ar organizacijas. 16
 14. 14. Á Ë / Turinys Studentų mobilumo dinamika 3000 2650 2500 2082 2000 1910 1473 1500 1194 829 1001 1000 624 500 0 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Išvykusių studentų skaičius Dėstytojų ir personalo darbuotojų mobilumo dinamika 1200 1000 1000 800 755 648 571 600 427 400 332 258 174 200 89 0 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Išvykusių dėstytojų skaičius Planuojami mobilumo skaičiai 2008–2009 m. m. Bendras planuojamas ir finansuotas siunčiamų skaičius 2008–2009 m. m.: 1. ne mažiau kaip 2840 studentų išsiųsti studijoms ir praktikai į užsienio aukštąsias mokyklas bei įmones. 2. ne mažiau kaip 1192 dėstytojų ir personalo darbuotojų išsiųsti dėstyti arba mokymosi tikslais į užsie- nio aukštąsias mokyklas bei įmones ar organizacijas. 17
 15. 15. Erasmus intensyvūs kalbų kursai Erasmus intensyvūs kalbos kursai (toliau – EILC) yra specializuoti kalbų kursai mažiau žinomų ir re- čiau vartojamų šalių, dalyvaujančių programoje, kalboms mokytis. Šiuo metu EILC kursai organizuojami 23 Europos Sąjungos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. 2008 m. žiemą (iš 2007–2008 m. m. biudžeto) kursus organizavo dvi aukštojo mokslo institucijos: Vilniaus universitetas ir Kauno technologijos universitetas. Iš viso žiemos kursuose dalyvavo 20 studentų iš 7 ES šalių: Čekijos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Norvegijos, Vokietijos, Ispanijos. Programos biudžetas: Lietuvai 2008–2009 m. m. skirta 25 998 EUR. 2008 m. kovo 14 dienai EILC kursų organizavimui 2008–2009 m. m. paraiškas, finansavimui gau- ti, pateikė 6 Lietuvos aukštojo mokslo institucijos, 5 paraiškos buvo atrinktos ir finansuotos. Vienas iš atrankos kriterijų buvo geografinis kursus organizuojančių institucijų pasiskirstymas pagal didžiausius atvykstančių studentų srautus: buvo patvirtinta – 1 institucija iš Vilniaus, 2 iš Kauno ir 2 iš Klaipėdos. Rezultatai 2007 m. 2008 m. Pateikta paraiškų 10 6 Finansuota 5 5 2008 m. vasarą kursus organizavo keturios aukštojo mokslo institucijos: Vilniaus pedagoginis univer- sitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir LCC Tarptautinis universitetas. Vilniaus pedagoginis universitetas ir LCC Tarptautinis universitetas turėjo po dvi studentų grupes, o Vytauto Di- džiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas – po vieną studentų grupę. Iš viso vasaros kursuose daly- vavo 71 studentas iš 12 Europos Sąjungos šalių: Vokietijos, Čekijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Austrijos, Slovakijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Vengrijos, Portugalijos. Kauno technologijos universitetas EILC kursus organizuos 2009 m. sausio mėnesį. 18
 16. 16. Á Ë / Turinys Erasmus intensyvios programos Erasmus intensyvios programos – tai trumpa įvairių dalyvaujančių šalių universitetų studentus ir dės- tytojus suburianti studijų programa. Veiklos tikslas – sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams dirbti kartu tarptautinėse grupėse, ypatingoje mokymosi ir mokymo aplinkoje, pažvelgti į studijuojamą dis- cipliną iš naujos perspektyvos, pasidalinti patirtimi apie mokymo turinį ir studijų programų metodiką. Veiklos tikslinė grupė – aukštojo mokslo ir studijų institucijos. 2008 m. kovo 15 d. buvo pateikta 10 paraiškų, iš jų – 2 atnaujinami ir 8 nauji projektai. Atrinkti ir fi- nansuoti buvo 3 nauji projektai, kurie buvo išorinių vertintojų įvertinti aukščiausiais balais. Finansavimą gavo ir du antramečiai projektai. Erasmus intensyvių programų 2007 ir 2008 m. rezultatai 2007 m. 2008 m. Atnaujinami Atnaujinami Nauji projektai Nauji projektai (2-3 metų) projektai (2-3 metų) projektai Pateikta paraiškų 1 5 2 8 Atitiko kokybės reika- 3 6 lavimus Finansuota 1 3 2 3 Patvirtinti Erasmus intensyvių programų (IP) projektai 2008 m. Institucija Projekto pavadinimas Finansavimas, EUR Klaipėdos universitetas A BETTER TOMORROW 37187 EUR WASPOLSS Tracking New European Ways in Social Policy, Mykolo Romerio universitetas 19823 EUR Legal and Social Services INVEST: Innovation, New Ventures and Entrepreneurship in Vilniaus universitetas 36650 EUR Social work Teaching ILS: Implementation on the (labour) Market of the Lisbon Kauno kolegija 36456 EUR Strategy Vilniaus dailės akademija Contemporary Past: new art forms in memorial building 20454 EUR 19
 17. 17. Erasmus parengiamieji vizitai Erasmus parengiamųjų vizitų paskirtis – vykti į būsimą partnerinę instituciją aptarti bendradarbiavi- mo pagal Erasmus programą bei sudaryti tarpinstitucines bendradarbiavimo sutartis, taip pat vykti į už- sienio įmonę aptarti būsimą bendradarbiavimą organizuojant Erasmus studentų praktikas arba susitikti su partnerinėmis institucijomis, ketinant dalyvauti Erasmus intensyvių programų veikloje. 2008 m. parengiamųjų vizitų rezultatai (laikotarpis iki lapkričio 30 d.) 2007 m. 2008 m. Pateikta paraiškų 9 16 Finansuota 7 9 Erasmus programos finansavimas Bendras administruojamas biudžetas 2008 metais: 1. 4 478 199 eurai (atitinkamai 15 462 326 litai) Europos Komisijos lėšų, skirtų Erasmus programos įgyvendinimui 2007–2008 m. m. 2. 13 836 000 litų papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Erasmus ir kitų Euro- pos Sąjungos programų įgyvendinimui 2008 metais. 3. 5 050 000 eurų (atitinkamai 17 436 640 litų) Europos Komisijos lėšų, skirtų Erasmus programos įgy- vendinimui 2008–2009 m. m. Erasmus programos finansavimas (eurais) 5 050 000 4 478 199 3 818 930 3 818 930 6 000 000 3 648 923 3 264 597 3 052 463 2 840 085 5 000 000 2 574 202 2 378 084 2 462 025 1 930 499 4 000 000 3 000 000 770 969 577 246 2 000 000 1 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EK lėšos Nacionalinis finansavimas 20
 18. 18. Á Ë / Turinys 21
 19. 19. 22
 20. 20. Á Ë / Turinys MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA Leonardo Da Vinci Leonardo da Vinci programa skirta remti ir skatinti ES šalių bendradarbiavimą tobu- linant profesinį rengimą, diegiant naujoves šalių švietimo sistemose bei puoselėjant europietiškumą. Programai tenka svarbi užduotis – rengti Europos piliečius darbo rin- kai ir, atsižvelgiant į įmonių poreikius, teikti pagalbą sukuriant kvalifikuotą darbo jėgą nuolat stiprėjančios konkurencijos sąlygomis. Dalyvaudamos Leonardo da Vinci progra- moje įvairių Europos šalių institucijos, taip pat ir visų lygių profesinio mokymo įstaigos, vietos valdymo institucijos, darbdavių organizacijos, kitos visuomeninės organizacijos, prisideda prie ateities profesinio rengimo politikos kūrimo. Mobilumo projektai Mobilumo projektai skirti profesiniame mokyme dalyvaujančių asmenų, profesinio švietimo ir moky- mo srities specialistų bei įmonių darbuotojų mobilumui. Mobilumo projektų dalyviai turi galimybę vykti į 31 programoje dalyvaujančią Europos šalį: kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, atlik- ti praktiką verslo įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis, naujausiomis technologijomis, keistis patirtimi su kolegomis ir pan. Bendra mobilumo projektų trukmė – nuo 6 iki 24 mėnesių. Finan- suojamos projekto administravimo bei dalyvių mobilumo ir kalbinio, kultūrinio parengimo išlaidos. 2008 m. Švietimo mainų paramos fondas administravo 146 2006–2008 metų Leonardo da Vinci pro- gramos mobilumo projektus, jiems skirta dotacija – 2 853 660 eurų. 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų pateiktų ir finansuotų paraiškų santykis pagal tikslines grupes 2007 m. 2008 m. Finansuotų Finansuotų Gautų paraiš- Gautų paraiš- projektų projektų kų skaičius kų skaičius skaičius skaičius Pirminio profesinio lygmens moksleivių (IVT) mobi- 35 26 40 31 lumo projektai Darbuotojų (PLM) mobilumo projektai 3 2 14 6 Profesinio mokymo specialistų (VETPRO) mobilumo 55 37 51 37 projektai 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų prašomos ir skirtos dotacijos santykis (EUR) Prašoma dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2007 m. 2 091 566 1 289 586 2008 m. 1 854 246 1 315 547 23
 21. 21. 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkursui buvo pateiktos 105 paraiškos, 74 projektai buvo finansuoti. 2008 metais mobilumo projektams skirti 1 315 547 eurai. Konkurse aktyviausiai dalyvavo profesinio mokymo institucijos – 47 teikė paraiškas konkursui, viena iš jų profesinė mokykla pateikė net penkias paraiškas, dvi po keturias ir dvi po tris mobilumo projektų paraiškas. 35 profesinių mokyklų ir profesinio mokymo centrų projektai buvo finansuoti. Jei lyginsime su ankstesniais metais, džiugu, kad aktyvesnės tapo ir dvigubai daugiau mobilumo projektų paraiškų konkursui pateikė verslo įmonės. 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci mobilumo projektų teiktų ir finansuotų paraiškų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą Institucija 2007 m. 2008 m. Gauta Finansuota Gauta Finansuota paraiškų projektų paraiškų projektų Profesinio mokymo institucijos 66 51 75 59 Įmonės 5 5 11 7 Asociacijos, ne vyriausybinės organizacijos 13 3 7 4 Valdžios institucijos 6 3 5 3 Kitos organizacijos 3 3 7 1 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse dalyvavo 73 organizacijos iš visų 10 Lietuvos apskričių. Daugiausia paraiškų gauta iš didžiųjų šalies apskričių – Vilniaus, Kauno ir Klaipė- dos. Dotacija skirta 52 organizacijų projektams iš 9 Lietuvos apskričių. 2008 metų finansuotose projektuose planuojama, kad kvalifikaciją užsienyje pagal Leonardo da Vinci programą kels 1081 dalyvis, o tai beveik 80 dalyvių daugiau nei 2007 m. 2007–2008 m. m. gautose paraiškose planuotas Leonardo da Vinci mobilumo projektų dalyvių skaičius Dalyviai 2007 m. 2008 m. Profesinio mokymo specialistai (VETPRO) 503 551 Pirminio profesinio lygmens moksleiviai (IVT) 489 490 Darbuotojai (PLM) 16 40 Naujovių perkėlimo projektai Naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti mokymo sistemų tobulinimui, daugiau- sia dėmesio skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis su- kurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. 24
 22. 22. Á Ë / Turinys Šiuo metu Švietimo mainų paramos fondas administruoja 14 Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo (iki 2007 m. – Procedūros B projektai) projektų (2006 m. – 4, 2007 ir 2008 m. – po 5 projek- tus), jiems skirta dotacija – 3 359 203 eurai. 2008 m. Švietimo mainų paramos fondui buvo pateikta 18 paraiškų Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektų konkursui, tai yra 7 paraiškomis daugiau nei 2007 m. 16 tinkamumo krite- rijus atitinkančių paraiškų buvo vertinamos nepriklausomų ekspertų. Finansavimui atrinktos 5 aukščiau- siais balais įvertintos paraiškos. 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektų pateiktų ir finansuotų paraiškų santykis Gautų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius 2007 m. 11 5 2008 m. 18 5 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektų prašomos ir skirtos dotacijos santykis (EUR) Prašoma dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2007 m. 2 507 177 1 171 847 2008 m. 4 179 729 1 164 633 Džiugu pastebėti, kad prie aktyviausių naujovių perkėlimo paraiškų teikėjų – kolegijų ir universitetų – prisijungia vis daugiau kitų tipų organizacijų: verslo atstovų, profesinių mokyklų, mokymų centrų, valdžios institucijų ir kitų organizacijų. 2008 m. konkurse dalyvavo net 17 organizacijų (2007 m. konkurse jų buvo 9). Padidėjo ne tik konkurso dalyvių skaičius, bet ir prasiplėtė geografinis jų pasiskirstymas. Šiemet paraiš- kas konkursui pateikė organizacijos ne tik iš Vilniaus ir Kauno, bet ir iš Šiaulių bei iš Utenos apskričių. 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo gautų projektų paraiškų pasis- kirstymas pagal teikiančių organizacijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Gauta Finansuota Gauta Finansuota paraiškų projektų paraiškų projektų Universitetas 5 3 4 3 Kolegija 3 - 5 - Mokymo centras - - 1 - Uždaroji akcinė bendrovė - - 1 - Profesinė mokykla - - 1 1 Nepelno siekianti organizacija 1 1 2 1 Prekybos, pramonės ir amatų rūmai 1 1 - - Valdžios institucija - - 2 - Kitos organizacijos 1 - 2 - 25
 23. 23. Partnerysčių projektai Partnerysčių projektai – tai bendradarbiavimo projektai, kurie bendrai veiklai jungia profesinio mo- kymo srities organizacijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Organizacijos, dalyvaudamos partnerysčių projekte, siekia abipusės naudos. Partnerysčių projektų trukmė 2 metai. 2008 m. Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektų konkursas buvo organizuojamas pirmą kartą. Švietimo mainų paramos fondui buvo pateiktos net 76 partnerysčių projektų paraiškos: 11 pa- raiškų, kurias ketino koordinuoti Lietuvos organizacijos ir 65 paraiškos, kuriose Lietuvos organizacijos ketino būti partneriais. Finansuota 16 geriausiai įvertintų partnerysčių projektų, iš jų 3 projektai, kuriuos koordinuoja Lietuvos organizacijos ir 13 projektų, kuriuose Lietuvos organizacijos yra partneriai. Lietuvo- je 2008 m. partnerysčių projektams finansuoti skirta 197 000 eurų Europos Komisijos lėšų. 2008 m. Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektų pateiktų ir finansuotų paraiškų santykis Metai Gautų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius 2008 m. 76 16 2008 m. Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektų prašomos ir skirtos dotacijos santykis (EUR) Metai Prašoma dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2008 m. 923 000 197 000 Aktyviausiai 2008 m. Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektų konkurse dalyvavo šalies profesinio mokymo institucijos, kurios pateikė 28 projektų paraiškas ir kolegijos, pateikusios 17 paraiš- kų. Konkurse dalyvavo 58 organizacijos iš 9 Lietuvos apskričių. Daugiausia paraiškų gauta iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskričių. 2008 m. Leonardo da Vinci programos teiktų paraiškų ir finansuotų projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą Organizacijos tipas Gautų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius Įmonės 5 1 Universitetai 8 2 Asociacijos 4 0 Kitos 14 3 Kolegijos 17 4 Profesinio mokymo institucijos 28 6 26
 24. 24. Á Ë / Turinys Parengiamieji vizitai Parengiamieji vizitai, kai dalyvaujama užsienio nacionalinių agentūrų organizuojamuose kontakti- niuose seminaruose ar vykstama susitikti su potencialiais projekto partneriais užsienyje, skirti naujiems Leonardo da Vinci programos mobilumo, naujovių perkėlimo ar partnerysčių projektams parengti. 2008 metais buvo gautos 73 paraiškos parengiamųjų vizitų dotacijai gauti. Finansuotos 37 paraiškos, joms skirti 36 425 eurai. 31 paraiška buvo skirta dalyvauti kontaktiniuose seminaruose, 6 – vykti į paren- giamuosius vizitus. 2008 metais daugiausiai paraiškų Leonardo da Vinci programos parengiamiesiems vizitams buvo gauta iš Vilniaus ir Kauno apskričių. 12 finansuotų parengiamųjų vizitų projektų buvo skirti partnerysčių ir naujovių perkėlimo projektų rengimui, 5 – mobilumo projektams, kiti dotacijos gavėjai planavo rengti po kelis Leonardo da Vinci programos projektus. 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos parengiamųjų vizitų pateiktų ir finansuotų paraiš- kų santykis Gautų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius 2007 m. 87 34 2008 m. 73 37 2007–2008 m. m. Leonardo da Vinci programos parengiamųjų vizitų projektų prašomos ir skirtos dotacijos santykis (EUR) Prašoma dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2007 m. 85 399 25 884 2008 m. 48 923 36 426 27
 25. 25. 28
 26. 26. Á Ë / Turinys MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA Grundtvig Grundtvig programos tikslas – gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei prieinamumą, remiant tarptautinį suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą bei mobilumą. Grundtvig mokymosi partnerystės Veiklos tikslas yra tobulinti suaugusiųjų švietimo procesą pagal Europos Sąjungos standartus. Tai nedideli, 2 metų bendradarbiavimo su įvairiomis suaugusiųjų švietimo (plačiąja prasme) organizacijomis projektai. Grundtvig mokymosi partnerysčių biudžetas 2008 m. – 577 000 00 eurų. Poreikis visoms pateiktoms paraiškoms – 1 556 500,00 eurų. Gautos ir finansuotos Grundtvig mokymosi partnerystės 2007–2008 m. m. 2007 m. 2008 m. Gautų paraiškų skaičius 132 105 Finansuotų paraiškų skaičius 58 39 Pastaba. 2007 m. institucijos teikė paraiškas projektų pratęsimui (47 projektai) ir pagal Europos Ko- misiją pakeistas projektų finansavimo taisykles naujiems projektams (85 projektai). Nuo 2008 m. visų projektų trukmė yra 2 metai, dotacija skiriama taip pat dvejiems metams ir todėl nebeliko projektų pra- tęsimui. Pagal anksčiau galiojusias taisykles dotacija buvo skiriama vieneriems metams. 2008 m. išaugo Grundtvig mokymosi partnerystės projektų pateiktų paraiškų skaičius. Švietimo mainų paramos fondui Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijos pateikė iš viso 105 pa- raiškas. Daugiausiai Grundtvig mokymosi partnerysčių paraiškų pateikė institucijos iš Vilniaus apskri- ties – 34, iš Kauno – 23, iš Šiaulių – 12 ir iš Klaipėdos bei iš Alytaus apskričių – po 10. Gautos ir finansuotos Grundtvig mokymosi partnerystės 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 9 3 10 4 Kauno apskritis 20 9 23 5 Klaipėdos apskritis 10 5 10 4 Marijampolės apskritis 2 2 1 1 Panevėžio apskritis 5 2 5 2 Šiaulių apskritis 12 5 12 3 Tauragės apskritis 1 1 - - Telšių apskritis 8 1 7 4 Utenos apskritis 6 5 3 1 Vilniaus apskritis 59 24 34 16 29
 27. 27. Šiais metais daugiausiai paraiškų buvo gauta iš suaugusiųjų švietimo teikėjų, t.y. iš tų institucijų, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra suaugusiųjų švietimas – 24 projektų paraiškos. Aktyvios buvo ir ne- vyriausybinės organizacijos – 22 paraiškos Grundtvig mokymosi partnerystėms. Gautos ir finansuotos Grundtvig mokymosi partnerystės 2007–2008 m. m. pagal institucijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Suaugusių besimokančiųjų asociacija 0 0 1 1 Tėvų asociacija 1 0 1 0 Suaugusiųjų švietimo teikėjas 25 10 24 9 Biblioteka 1 0 2 2 Bendrojo lavinimo vidurinė mokykla 10 9 5 1 Profesinė mokykla 11 1 7 6 Įstaiga besimokantiesiems, turintiems specialiųjų 1 0 3 0 ugdymo poreikių Universitetas ar aukštojo mokslo institucija 20 8 15 2 Ne pelno siekianti asociacija 21 10 9 4 Kultūros organizacija (pvz., muziejus, meno 2 0 2 1 galerija) Nevyriausybinė organizacija (NVO) 28 13 22 11 Privataus sektoriaus organizacija, įmonė 2 1 4 1 Valdžios institucija 10 5 2 1 Įkalinimo įstaiga 0 0 1 0 Mokslinių tyrimų institucijos 1 0 0 0 Kita 0 0 7 1 30
 28. 28. Á Ë / Turinys Kvalifikacijos tobulinimas Veiklos tikslas – suteikti galimybę mokytojams, suaugusiųjų švietėjams ir kitiems asmenims, dirban- tiems suaugusiųjų švietimo srityje, dalyvauti Europos kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo biudžetas 2008 m. – 75 245,47 eurų. Tam, kad finansuotume visas šiai veiklai pateiktas paraiškas, reikėtų 180 387,24 eurų. 2007 m. 2008 m. Gautų paraiškų skaičius 98 90 Finansuotų paraiškų skaičius 41 32 Šiais metais Klaipėdos apskrities suaugusiųjų švietimo institucijos buvo aktyvesnės nei 2007 m., tačiau sumažėjo Kauno apskrities institucijų aktyvumas. Taip pat padidėjo nevyriausybinių organizacijų darbuotojų aktyvumas dalyvaujant Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikloje. Gautos ir finansuotos paraiškos Grundtvig kvalifikacijos tobulinimui 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 3 1 0 0 Kauno apskritis 18 10 14 6 Klaipėdos apskritis 12 4 18 9 Marijampolės apskritis 0 0 0 0 Panevėžio apskritis 3 1 1 0 Šiaulių apskritis 6 1 8 5 Tauragės apskritis 2 1 1 0 Telšių apskritis 0 0 1 1 Utenos apskritis 2 1 0 0 Vilniaus apskritis 52 22 47 11 Gautos ir finansuotos paraiškos Grundtvig kvalifikacijos tobulinimui 2007–2008 m. m. pagal insti- tucijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Suaugusiųjų švietimo teikėjas 6 6 7 2 Bendrojo lavinimo vidurinė mokykla 1 1 4 0 Profesinė mokykla 4 2 7 1 Universitetas ar aukštojo mokslo institucija 41 16 40 15 Nevyriausybinė organizacija (NVO) 8 5 19 7 Privataus sektoriaus organizacija, įmonė 6 3 2 0 Valdžios institucija 28 7 10 6 Mokslinių tyrimų institucijos 4 1 1 1 31
 29. 29. Parengiamieji vizitai Veiklos tikslas – padėti suaugusiųjų švietimo institucijų atstovams, norintiems parengti Grundtvig mokymosi partnerystės projektą, susipažinti su būsimomis partnerinėmis institucijoms ir suteikti gali- mybę kartu parengti projektą. Grundtvig parengiamųjų vizitų veiklos biudžetas 2008 m. – 18 426,50 eurų. Tam, kad finansuotume visas šiai veiklai pateiktas paraiškas, reikėtų 69 399,15 eurų. Šiais metais buvo aktyviausios Kauno apskrities suaugusiųjų švietimo institucijos, kurios norėtų ini- cijuoti Grundtvig mokymosi partnerysčių projektus ateityje, todėl jos teikė paraiškas Grundtvig parengia- miesiems vizitams – susitikti su partneriais ir aptarti projektą arba dalyvauti kontaktiniuose seminaruo- se ir susirasti partnerius. 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Vizitas į instituciją 5 3 5 3 Dalyvavimas kontaktiniame seminare 34 19 39 15 Gautos ir finansuotos paraiškos Grundtvig parengiamiesiems vizitams 2007–2008 m. m. pagal apskritis Apskritis 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Alytaus apskritis 3 2 2 1 Kauno apskritis 5 4 5 2 Klaipėdos apskritis 2 0 4 2 Marijampolės apskritis 0 0 2 0 Panevėžio apskritis 5 4 1 1 Šiaulių apskritis 7 4 2 2 Tauragės apskritis 0 0 0 0 Telšių apskritis 0 0 1 1 Utenos apskritis 3 1 4 2 Vilniaus apskritis 14 7 23 7 32
 30. 30. Á Ë / Turinys Gautos ir finansuotos paraiškos Grundtvig parengiamiesiems vizitams 2007–2008 m. m. pagal ins- titucijų tipus Institucija 2007 m. 2008 m. Pateiktos Finansuotos Pateiktos Finansuotos Suaugusių besimokančiųjų asociacija Tėvų asociacija Suaugusiųjų švietimo teikėjas 15 7 11 5 Biblioteka 1 1 0 0 Bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Profesinė mokykla 2 2 5 1 Įstaiga besimokantiesiems, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių Universitetas ar aukštojo mokslo institucija 8 4 9 3 Ne pelno siekianti asociacija Kultūros organizacija 0 0 1 1 (pvz., muziejus, meno galerija) Nevyriausybinė organizacija (NVO) 3 2 10 4 Privataus sektoriaus organizacija, įmonė 3 2 2 1 Valdžios institucija 5 3 3 2 Įkalinimo įstaiga Mokslinių tyrimų institucijos 0 0 1 0 Vietos bendruomenė 2 1 2 1 Naujos Grundtvig veiklos Šiais metais Švietimo mainų paramos fondas organizavo informacinius renginius, į kuriuos buvo kvie- čiami potencialūs naujų Grundtvig veiklų paraiškų teikėjai, siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją apie naujas galimybes suaugusiųjų švietėjams. Buvo pristatomos šios naujos Grundtvig veiklos: Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai Naujos Grundtvig programos Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai veiklos tikslas – ge- rinti suaugusiųjų mokymosi kokybę. Ši veikla – puiki galimybė asmenims, dirbantiems ar ateityje ke- tinantiems dirbti formalaus, neformalaus ar savaiminio suaugusiųjų švietimo srityje; planuojantiems išvykti į kitą šalį, dalyvaujančią Mokymosi visą gyvenimą programoje; siekiantiems įgyti žinių apie su- augusiųjų mokymąsi Europoje bei (priklausomai nuo vizito tikslo) patobulinti mokymo, konsultavimo, vadybos įgūdžius ir pasidalinti savo patirtimi su užsienio kolegomis. Dalyvaujant Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitų veikloje finansavimas gali būti skiriamas dalyvauti: • europinėje konferencijoje ar seminare, įskaitant europines Grundtvig mokymosi partnerystės kon- ferencijas; • darbo stebėjime užsienio suaugusiųjų švietimo institucijoje. 33
 31. 31. Grundtvig asistentų praktika Grundtvig asistentų praktika suteikia galimybę formalaus, neformalaus ir savaiminio suaugusiųjų švietimo darbuotojams ar dar tik ateityje dirbsiantiems žmonėms 12 – 45 savaitėms išvykti į kitą Euro- pos valstybę, Mokymosi visą gyvenimą programos narę. Asistentai dirba suaugusiųjų švietimo įstaigoje ar organizacijoje. Programos tikslas – suteikti dalyviams galimybę geriau suprasti europinę suaugusiųjų švietimo di- mensiją, patobulinti užsienio kalbų žinias, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo sistemas, pagerinti profesinę ir kultūrinę kompetenciją. Programa teikia pagalbą: • visiems besimokantiems; • keliantiems kvalifikaciją suaugusiųjų švietimo vadybos srityje; • suaugusiesiems su specialiaisiais švietimo poreikiais; • rengiant asistento šalies pristatymą bei mokantis asistento gimtąja kalba; • stiprinant europinės dimensijos suvokimą asistentą priimančioje institucijoje; • rengiant projektus ir juos įgyvendinant. Grundtvig senjorų savanorystės projektai Veikla yra atvira visiems penkiasdešimtmečiams ar vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra registruoti vienos iš šalių, įgyvendinančių Mokymosi visą gyvenimą programą, piliečiai. Ypatingas dėmesys skiria- mas socialiai remtinoms žmonių grupėms ir tautinėms mažumoms. Savanorystės projektai remia ne pelno siekiančias organizacijas ar visuomeniniu pagrindu kuriamas iniciatyvas, taip pat skatina bendradarbiavimą tarp savanorius deleguojančių ir savanorius priimančių organizacijų. Savanorystės projektai jungia dvi organizacijas. Deleguoti ir priimti savanorius gali bet kuri organi- zacija, jeigu yra nustatyta, kad ji yra pajėgi tai daryti efektyviai. Tačiau turi būti pažymėta, kad veiklos, kurias savanoriai ketina vykdyti, bus nesusijusios su pelno siekimu ir savanoriams teiks mokymosi gali- mybes. Savanorių atranką vykdo jų šalies Nacionalinė agentūra. Senjorų savanorystės projektų tikslai: • padėti vyresnio amžiaus žmonėms lengviau įsitraukti į ne pelno siekiančią veiklą kitoje Europos šalyje; • savanoriams bendradarbiaujant, tarp priimančios ir deleguojančios organizacijų sukurti ilgalaikio tipo bendradarbiavimą tam tikro klausimo nagrinėjimui ar darbui su tam tikra tiksline grupe; • padėti savanorių mainų dalyviams, vietinių bendruomenių nariams, atsiskleisti, leisti pasijusti vertin- gais vyresnio amžiaus piliečiais, turinčiais žinių, kompetencijų ir patirties. Savanorystės periodas kitoje šalyje trunka nuo 3 iki 8 savaičių. 34
 32. 32. Á Ë / Turinys Grundtvig seminarai Grundtvig seminarų tikslas – leisti besimokantiems suaugusiesiems dalyvauti mokymosi renginiuo- se, kurie vyksta kitoje Europos šalyje, Mokymosi visą gyvenimą programos narėje. Tai yra nauja mobilu- mo forma, kurią besimokantiems suaugusiesiems siūlo Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramė. Seminarų metu susitinka individualiai besimokantys asmenys ar smulkios besimokančiųjų grupės iš keleto šalių, kad pasidalytų tarptautine mokymosi patirtimi, reikalinga tolimesniems jų mokymosi porei- kiams patenkinti ar asmeninam tobulėjimui. Seminaruose besimokantieji yra skatinami tarpusavyje pasi- dalyti turima kompetencija ir suvokimu. Kiekviename seminare dalyvauja nuo 10 iki 20 besimokančiųjų. Grundtvig seminarai gali būti organizuojami įvairiomis temomis. Veikloje gali dalyvauti visi suaugę žmonės, kurie buvo atrinkti seminaro organizatoriaus ir yra vienos iš šalių, kurioje įgyvendinama Moky- mosi visą gyvenimą programa, piliečiai. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiai remtinoms žmonių gru- pėms ir tautinėms mažumoms. Norintys dalyvauti seminare, kreipiasi (individuliai arba mažomis grupėmis) tiesiogiai į seminaro or- ganizatorių ir į savo šalies Nacionalinę agentūrą. Grundtvig dotacija skiriama seminarui rengti ir besimokančiųjų dalyvavimo, įskaitant jų kelionės ir pragyvenimo, išlaidoms padengti. Veikla yra atvira visoms institucijoms, suinteresuotoms teikti tokio pobūdžio suaugusiųjų mokymo paslaugas. 35
 33. 33. 36
 34. 34. Á Ë / Turinys NORDPLUS PROGRAMA Bendroji Nordplus programa 2008 – 2011 m. 2008 m. Lietuvos švietimo institucijos pirmą kartą turėjo galimybę dalyvauti Šiaurės ir Baltijos ša- lių bendradarbiavimui skirtoje Bendrojoje Nordplus programoje. Ši programa remia mobilumo, projektų ir tinklų veiklas bei yra atvira visoms institucijoms, organizacijoms, dirbančioms ar besispecializuojan- čioms švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Bendrojoje Nordplus programoje dalyvauja penkios Šiaurės šalys, trys autonominės Šiaurės šalių sritys bei trys Baltijos šalys. Bendroji Nordplus programa jungia keturias paprogrames, orientuotas į skirtingas mokyklinio, aukš- tojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo tikslines grupes. Nordplus Junior paprogramė skirta bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimui bei mobilumui Šiaurės ir Baltijos šalyse. Šia paprograme siekiama remti projektus ir tinklus, skirtus švietimo kokybei gerinti ir inovacijoms diegti. Nordplus Junior paprogramės bendras visų šalių 2008 m. biudžetas – 2 141 723,00 eurai. Iš viso Nordplus Junior paprogramei pateikta 350 paraiškų, o patvirtinta – 224 paraiškos. Lietuvos institucijos pateikė 20 koordinuojamų projektų paraiškų, iš kurių 12 buvo patvirtinta. 19 Nordplus Junior paprogra- mės patvirtintuose projektuose Lietuvos institucijos dalyvauja partnerio teisėmis. Nordplus Higher Education paprogramė remia aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą ir mobi- lumą Šiaurės ir Baltijos šalyse. Šia paprograme siekiama stiprinti glaudesnius regiono aukštųjų mokyklų ryšius, kad studentai ir dėstytojai galėtų pasinaudoti vieni kitų žiniomis ir gerąja patirtimi. Nordplus Higher Education paprogramės bendras visų šalių 2008 m biudžetas – 3 873,70 eurai. Iš viso Nordplus Higher Education paprogramei pateikta 301 paraiška, o patvirtinta – 191 paraiška. Lietu- vos institucijos pateikė 10 koordinuojamų projektų paraiškų, iš kurių 3 buvo patvirtintos. 34 Nordplus Higher Education paprogramės patvirtintuose projektuose Lietuvos institucijos dalyvauja kaip partneris. Nordplus Adult Learning paprogramė skirta suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimui bei mobilumui Šiaurės ir Baltijos šalyse. Šia paprograme siekiama gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę ir skatinti inovacijų diegimą bei plėtoti formalų, neformalų ir savaiminį suaugusiųjų švietimą. Nordplus Adult Learning paprogramės bendras visų šalių 2008 m biudžetas – 1 070 862,00 eurai. Iš viso Nordplus Adult Learning paprogramei pateiktos 105 paraiškos, o patvirtinta – 43 paraiškos. Lie- tuvos institucijos pateikė 10 koordinuojamų projektų paraiškų, iš kurių 6 buvo patvirtintos. 9 Nordplus Adult Learning paprogramės patvirtintuose projektuose Lietuvos institucijos dalyvauja kaip partneris. Nordplus Horizontal skersinė paprogramė remia tarpsektorinių tinklų ir projektų veiklą: darbo gru- pes, patirties mainų seminarus, konferencijas, tyrimus, statistikos projektus, mokslinių projektų valo- rizaciją, inovacinių kursų ir modelių kūrimą, inovatyvių kalbų mokymo ir mokymosi priemonių kūrimą, geros praktikos sklaidą ir kt. 37
 35. 35. Nordplus Horizontal paprogramės bendras visų šalių biudžetas 2008 metams – 891 173,40 eurai. Iš viso Nordplus Horizontal paprogramei pateiktos 46 paraiškos, o patvirtinta – 21 paraiška. Lietuvos ins- titucijos pateikė 9 koordinuojamų projektų paraiškas, iš kurių 3 buvo patvirtintos. 5 Nordplus Horizontal paprogramės patvirtintuose projektuose Lietuvos institucijos dalyvauja kaip partneris. Ypatingas dėmesys 2008 m. buvo skirtas informacijos apie programą sklaidai. 2008 m. vasario mė- nesį organizuoti 2 renginiai Kaune ir Vilniuje „Bendroji Nordplus programa – Atvirų durų dienos paraiškų rengėjams“, skirti potencialiems programos dalyviams. Tų pačių metų spalio mėnesį organizuotas ren- ginys programos dotacijos gavėjams, kuriuose buvo pateikta informacija apie projektų finansų valdymą, diskutuotos aktualijos. Lapkričio mėnesį organizuoti 2 renginiai Vilniuje ir Kaune, skirti 2009 m. paraiškų teikimui. Informacija apie teikiamas programos galimybes buvo skleidžiama ir kituose ŠMPF organizuo- jamuose renginiuose. Siekiant užtikrinti programos žinomumą buvo parengti ir išleisti šie leidiniai: 1) Nordplus plakatas; 2) informacinė atvirutė; 3) informaciniai programos ir visų 4 paprogramių lankstinu- kai; 4) 2008 m. finansuotų Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų elektroninis sąvadas. Nepaisant pirmų metų iššūkių, džiaugiamės gerais rezultatais – buvo finansuotas 91 projektas, ku- riuose dalyvauja Lietuvos institucijos. 2008 m. Lietuvos švietimo institucijos pateikė pirmąsias paraiškas. Norime pasidžiaugti puikiais re- zultatais – finansuotas 91 projektas, kuriuose dalyvauja Lietuvos institucijos. 2008 m. Bendrosios Nordplus programos kvietimo teikti paraiškas rezultatai* Nordplus Nordplus Nordplus Nordplus Bendra informacija Higher Bendras Junior Adult Horizontal Education Pateiktų paraiškų, koordinuojamų Lietuvos institucijų, 20 10 10 9 49 skaičius Patvirtintų paraiškų, koordinuojamų Lietuvos institu- 12 6 3 3 24 cijų, skaičius Patvirtintų paraiškų, su partnerinėmis Lietuvos institu- 19 9 34 5 67 cijomis, skaičius Patvirtintų paraiškų, su koordinuojančiomis ir partne- 31 15 37 8 91 rinėmis Lietuvos institucijomis, skaičius * Pateiktų paraiškų skaičius, kuriuose Lietuvos institucijos dalyvauja kaip partnerės, nėra žinomas. 38
 36. 36. Á Ë / Turinys 39
 37. 37. 40
 38. 38. Á Ë / Turinys Akademiniai mainai pagal dvišales sutartis Dvišalio bendradarbiavimo sutartys skatina šalis sudaryti susitarimus ar sutarčių įgyvendinimo pro- gramas tarp ministerijų, aptariant konkrečius mainų realizavimo mechanizmus, numatant kvotas, fi- nansines sąlygas, apibrėžiant būsimų mainų dalyvių ratą. Tokiuose susitarimuose ir mainų programose įtvirtinamas pasiryžimas remti mokslininkų dalyvavimą bendruose projektuose ir programose, skatinti tiesioginius mokslo ir studijų institucijų ryšius. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra pasirašiusi tarptautines bendradarbiavimo sutartis kultūros, švietimo, mokslo ir sporto srityse su 32 užsienio valstybėmis: Baltarusijos Respublika, Belgijos Karalyste (Flandrijos ir Valonijos regionai), Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalyste, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Indijos Respublika, Islan- dijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Italijos Respublika, Izraelio Valstybe, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Juodkalnijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Meksikos Jungtinėmis Valstijomis, Mongolija, Prancūzijos Respublika, Rumunija, Rusijos Federacija, Serbijos Respublika, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respub- lika, Turkijos Respublika, Ukraina, Uzbekistano Respublika, Vengrijos Respublika, Vokietijos Federacine Respublika. Kasmet atnaujinamos akademinių mainų programos su Japonija ir Šveicarijos Konfederacija. Lietuvos Respublikos piliečiai 2008 m. Švietimo mainų paramos fondas skelbė 19 konkursų Lietuvos Respublikos piliečių dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms šiose šalyse: Danijoje, Baltarusijoje, Japonijoje (Japonistikos studijos ir bakalauro bei podiplominės studijos), Is- landijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Belgijoje (Flandrijos ir Valonijos regionai), Latvijoje, Vengrijoje, Ki- nijoje, Meksikoje, Italijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Izraelyje, Vokietijoje. 2008–2009 m. m. paraiškas studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje pateikė 88 Lietuvos Res- publikos piliečiai. Švietimo mainų paramos fondas studijų-mokslinių stažuočių sutartis sudarė su 39 Lietuvos Respublikos piliečiais. 41
 39. 39. 1 diagrama. LR piliečiams skirtų valstybinių stipendijų studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje 2008–2009 m. m. skaičius pagal šalis. * - dar negautas galutinis patvirtinimas iš užsienio koordinatorių ** - paraiškos teiktos 2007 m. 2 diagrama. LR piliečių, sudariusių sutartis su Švietimo mainų paramos fondu 2008–2009 m. m., skai- čius pagal šalis. 42
 40. 40. Á Ë / Turinys Užsienio piliečiai 2008–2009 m. m. studijoms ir mokslinėms stažuotėms Lietuvoje paraiškas pateikė 129 užsienio pi- liečiai. Valstybinės stipendijos buvo skirtos 86 užsienio piliečiams iš 16 užsienio šalių. Į vasaros kalbos ir kultūros kursus atvyko 41 studentas, lituanistikos (baltistikos) studijoms – 32 studentai, ekonomikos studijoms – 2 studentai, mokslinėms stažuotėms – 11 mokslininkų. 3 diagrama. 2008 m. vasaros kalbos ir kultūros kursų dalyvių skaičius pagal šalis. Vengrija 2 Ukraina 1 Turkija 2 Suomija 2 Rusija 11 Rumunija 1 Lenkija 13 Latvija 6 Estija 1 Čekija 2 0 2 4 6 8 10 12 14 4 diagrama. Lituanistikos (baltistikos) studijoms 2008–2009 m. m. atvykusių užsienio piliečių skaičius pagal šalis. Vokietija 2 Rusija 5 Lenkija 10 Latvija 2 JAV 1 Čilė 1 Čekija 9 Brazilija 1 Austrija 1 0 2 4 6 8 10 12 5 diagrama. Mokslinėms stažuotėms 2008–2009 m. m. atvykusių užsienio piliečių skaičius pagal šalis. Vengrija 5 Lenkija 2 Čekija 1 Baltarusija 3 0 1 2 3 4 5 6 43
 41. 41. 44
 42. 42. Á Ë / Turinys KITOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI Europass Europass projekto Lietuvoje tikslas – skatinti naudoti Europass dokumentus, padedančius lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas tiek gimtojoje, tiek kitose ES šalyse. Pagrindinė Europass pro- jekto veikla yra susijusi su informavimu, Europass dokumentų pristatymu ir jų naudos skleidimu potencia- lioms tikslinėms grupėms, todėl Švietimo mainų paramos fondas kasmet rengia informacinius leidinius apie Europass dokumentus, dalyvauja įvairiuose renginiuose, kuriuose atsiranda galimybė informuoti apie Europass veiklą, taip pat vykdo kitą informavimo ir sklaidos bei konsultacinę veiklą. Siekiant populiarinti Europass projektą 2008 metais, dauguma Europass projekto leidinių ir gaminių pateikiami naujai, supažindinant su patraukliu personažu, šio projekto simboliu. Pagrindinės veiklos 2007 m. 2008 m.(11 mėn.) Renginiai (organizavimas ir dalyvavimas) 25 26 Leidiniai, reklaminiai ir kiti gaminiai 12 13 Konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu - ~ 1670 kartų Kita veikla (straipsniai, reklama) 4 5 45
 43. 43. 46
 44. 44. Á Ë / Turinys KITOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI Euroguidance Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Euroguidance projektą Lietuvoje, 2008 metais atnaujino, rengė ir leido metodinius leidinius („Profesijos vadovas 2008“, „Profesinio konsultavimo me- todai I“, „Siek, planuok, veik“ir kiti), informacinius filmus apie profesijas ir kitas priemones, organizavo mokymus bei informacinius seminarus, skirtus profesinio orientavimo specialistams. 2008 m. Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai nemažai pastangų skyrė tarptautiniam bendra- darbiavimui ir tarptautinei veiklai stiprinti. Nuo 2008 m. Švietimo mainų paramos fondo atstovas kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir moks- lo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais įsijungė į euro- pinio visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo (angl. European Lifelong Guidance Policy Network) veiklas: darbo grupės; informacijos, susijusios su visą gyvenimą trunkančiu profesiniu orientavimu rengimas ir pan. 2008 m. birželio mėnesį Lietuvos profesinio orientavimo specialistams buvo pristatytas „CH-Q -kom- petencijų įvertinimo metodas“. Euroguidance projekto vykdytojų Lietuvoje kvietimu teorinius ir prakti- nius seminarus vedė olandų specialistai Peter van Deursen (Euroguidance the Netherlands, konsultan- tas) ir Rena Punt (CINOP, vertintoja). Mokymuose dalyvavo 12 dalyvių. Sertifikuoti profesinio orientavimo specialistai kartu su Švietimo mainų paramos fondo atstovais ir olandų ekspertais planuoja 2009 m. užtikrinti šio metodo tęstinumą Lietuvoje. Pagrindinės veiklos 2007 m. 2008 m.(11 mėn.) Renginiai (organizavimas ir dalyvavimas) 25 23 Metodiniai leidiniai ir kiti leidiniai bei gaminiai 13 15 (filmai apie profesijas) Kita veikla (straipsniai, reklama) 10 5 47
 45. 45. 48

×