ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO

2007 metų veiklos apžvalga
2007 m.
                                              apžvalga
  Švietim...
2007 m.
                                             apžvalga
Švietimo mai...
Comenius                                         2007 m.
            ...
2001–2007 M. Comenius                                                   ...
Leonardo da Vinci                                  2007 m.
               ...
2001–2007 M. Leonardo da VinCi      2007 metais paraiškos Leonardo da Vinci programos mobilumo projek-       2...
Grundtvig                                      2007 m.
               ...
2001–2007 M. GrundtViG kVALIfIkA-    Suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymo institucijos pateikė 25 projektų    2...
Erasmus                                        2007 m.
              ...
DĖSTYTOJų MObILUMO DINAMIkA                                               vo...
Cedefop                                        2007 m.
              ...
Pažintiniai vizitai                                 2007 m.
               ...
Europos pažymėjimas                                     2007 m.
           ...
Akademiniai mainai                                   2007 m.
             ...
Europass                                        2007 m.
             ...
Euroguidance                                   2007 m.
                ...
Erasmus Mundus                                      2007 m.
             ...
Tempus                                         2007 m.
             ...
Lietuvos nacionalinė                                2007 m.
                ...
EuroSkills                                       2007 m.
             ...
Informacijos sklaida                               2007 m.
                 ...
Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga
Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga
Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga
Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga
Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga

1,746 views

Published on

Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Švietimo mainų paramos fondo 2007 metų veiklos apžvalga

 1. 1. ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO 2007 metų veiklos apžvalga
 2. 2. 2007 m. apžvalga Švietimo mainų paramos fondas – Lietuvos agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą, kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finan- suojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Fondas įkurtas 2007 me- tais, sujungus Lietuvoje nuo 1998-ųjų aktyviai veikusius ES Socrates ir ES Leonardo da Vinci paramos fondus. Per šį laikotarpį daugiau nei trečdalis Lietuvos vidurinių moky- klų dalyvavo Europos partnerystės projektuose, daugiau nei 7 000 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir beveik 3 000 dėstytojų įgijo patirties studijuodami ar dirbdami ES šalyse pagal Erasmus programą, apie 5 000 asmenų pasinaudojo Leonardo da Vinci mobilumo projektų teikiamomis galimybėmis. Džiaugiamės, kad nuo 2000 metų jau daugiau nei 3 000 užsieniečių pasirinko Lietuvą studijuoti ir laikinai gyventi. Socrates ir Leonardo da Vinci programos pirmąkart suteikė Lietuvos pedagogams ir studentams galimybę dalyvauti Europos bendradarbiavimo ir tarptautinio mobilumo projektuose. Mūsų tikslas – padėti Lietuvos žmonėms pasinaudoti tarptautinio bendradarbia- vimo projektų teikiamomis galimybėmis. Fondo darbuotojai konsultuoja besidominčiuosius ir teikia informaciją apie įvairias švietimo ir profesinio mokymo programas ir veiklas. Glaudžiai bendradarbiaudamas su EK atstovybe Lietuvoje ir kitomis EK iniciatyvas administruojančiomis Lietuvos institu- cijomis bei su kartu kitas programas vykdančiomis organizacijomis, fondas dalyvauja ir papildomose veiklose: kasmet ren- giami jau tradiciniais tapę Baltijos nacionalinių agentūrų susitikimai, kurių metu aptariami aktualūs Mokymosi visą gyvenimą programos administravimo klausimai, dalijamasi informacija ir gerąja patirtimi, skleidžiama informacija apie kitas švietimo, mokslo ir profesinio rengimo institucijoms siūlomas iniciatyvas. 2007-ieji – pirmieji, tačiau ypač dinamiški Fondo veiklos metai. Ar jie buvo sėkmingi, vertinkite Jūs: gauta 1672 paraiškos, pasirašytos 782 dotacijos sutartys. Administruodami daugiau nei 1 050 įvairių projektų, Fondo darbuotojai suorganizavo 90 renginių paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams, išleido beveik 100 pavadinimų reklaminių ir informacinio pobūdžio lei- dinių, individualiai konsultavo maždaug 6 000 kartų. Padėjome Jums gauti daugiau nei 98 proc. projektams skirtų lėšų, patys dalyvavome 6 tarptautiniuose sklaidos projektuose, tapome trijų asociacijų – ŽEF, LPVA ir ACA – nariais. Tikėti, kad dirbome kokybiškai ir efektyviai, leidžia įdiegta ir rudenį sertifikuota Kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2000 standartą. Planuodami 2008-ųjų darbus tikime, kad patirtis dirbant su Europos Komisijos remiamomis programomis ir projektais pa- dės sėkmingai administruoti ir naują Lietuvai Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo programą Nordplus. 2007 metų gruodį Vilniuje vyko iškilmingas šios programos pristatymas, o 2008 metų kovą laukiame paraiškų veikloms. Tikime, kad Lietuvos švietėjai nepritrūks idėjų ir energijos kurti projektus, pasinaudos tarptautinio bendradarbiavimo siūlomomis galimybėmis. Daiva Šutinytė, direktorė
 3. 3. 2007 m. apžvalga Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos ir projektai MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA: COMENIUS – mokyklinis ugdymas; ERASMUS – aukštasis mokslas; LEONADO DA VINCI – profesinis mokymas; GRUNDTVIG – suaugusiųjų švietimas; PAŽINTINIAI VIZITAI – švietimo specialistų ir sprendimus priimančių asmenų vizitai; EUROPOS PAŽYMĖJIMAS – programa, skirta įvertinti ir apdovanoti novatoriškus kalbų mokymo ir mokymosi projektus. EUROGUIDANCE – profesinis informavimas ir konsultavimas. EUROPASS – bendri Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai. CEDEFOP – pažintiniai vizitai profesinio rengimo vadybininkams, verslo įmonių atstovams, aktyviai dalyvaujantiems profesinio rengimo srityje. ERASMUS MUNDUS – jungtinės magistro programos ir mobilumas. TEMPUS – švietimo reformų plėtra partnerinėse šalyse. BOLONIJOS PROCESAS – informacija apie Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimą. AKADEMINIAI MAINAI – valstybinės stipendijos ir mokslinės stažuotės pagal dvišales sutartis. EUROSKILLS – profesinių įgūdžių varžybos. 2007 metais Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose. Esame ESF 2.4-085 „Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas“ projekto na- riai, vykdome Dabartinių Europos kalbų centro veiklos sklaidą Lietuvoje, dalyvavome penkiuose EK inicijuotuose Comenius, Grundtvig ir Erasmus programų sklaidos projektuose ir dviejose Leonardo da Vinci teminės stebėsenos darbo grupėse. Tačiau svarbiausias mūsų uždavinys ir veikla – tarptautinių programų ir projektų administravimas.
 4. 4. Comenius 2007 m. apžvalga Comenius programos tikslas yra pagerinti mokyklinio 2001–2007 M. Comenius PROJEkTų PATEIkTų IR fINANSUOTų PARAIškų ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, SANTYkIS remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir pateika finansuota mobilumą. Comenius partnerystė – tai mokyklų ben- dradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai 2001 146 108 mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą pro- 2002 148 121 gramoje dalyvaujančių šalių. 2003 182 89 Dvišaliai ir daugiašaliai projektai. Projektai gali būti dvišaliai ir dau- 2004 292 183 giašaliai, jų trukmė – 2 metai. Comenius partnerysčių biudžetas 2007 me- 2005 385 195 tams – 1 423 772,00 eurai. Lietuvos bendrojo ugdymo institucijos Švietimo mainų paramos fondui iš viso pateikė 365 paraiškas. Iš jų 32 paraiškos buvo 2006 398 203 skirtos Comenius dvišalėms partnerystėms, o 333 – Comenius daugiašalėms 2007 365 144 partnerystėms. Daugiausia dvišalių Comenius partnerysčių paraiškų pateikė institucijos iš Kauno ir Vilniaus apskričių – po 6 paraiškas, iš Panevėžio aps- krities – 5, Alytaus ir Šiaulių – po 4 paraiškas. Comenius daugiašalių partne- rysčių paraiškų Švietimo mainų paramos fondas gavo iš Kauno apskrities – 85, Šiaulių – 68, Vilniaus – 66, Klaipėdos – 36 paraiškas. 2007 metais Europos Komisija pakeitė projektų finansavimo taisykles. Visų projektų trukmė yra dveji metai, dotacija skiriama taip pat dvejiems metams. Pagal anksčiau galiojusias taisykles dotacija buvo skiriama vieniems metams. Dėl šios priežasties sumažėjus 2007 metais finansuojamų projektų skaičiui iš viso dotacijos buvo skirtos 145 Comenius partnerystėms. Tai 9 dvišalės ir 136 daugiašalės Comenius partnerystės. Švietimo mainų paramos fondas skyrė dotacijas 2 dvišalėms partnerys- tėms iš Panevėžio apskrities. Comenius daugiašalių partnerysčių daugiausiai buvo finansuota iš Kauno apskrities – 38, Vilniaus apskrityje skirtos 27 dotaci- jos, Šiaulių – 23 ir Klaipėdos – 17. Labiausiai Comenius partnerystes Lietuvoje norėtų vykdyti vidurinės mokyklos. Jos pateikė 28 dvišalių ir 258 daugiašalių partnerysčių paraiškas. Kiekvienais metais sulaukiame vis didesnio susido- mėjimo iš ikimokyklinio ugdymo institucijų. 2007 metais jos pateikė 16, profe- sinio mokymo institucijos pateikė 19 paraiškų.
 5. 5. 2001–2007 M. Comenius 2001–2007 M. Comenius PARENGIAMųJų VIZITų PATEIkTų IR kVALIfIkACIJOS kĖLIMUI PATEIkTų IR fINANSUOTų PARAIškų SANTYkIS fINANSUOTų PARAIškų SANTYkIS pateika pateika finansuota finansuota 2001 43 21 2001 76 39 2002 54 33 2002 54 38 2003 71 37 2003 59 31 2004 90 55 2004 207 113 2005 118 70 2005 207 136 2006 122 61 2006 175 120 2007 90 50 Parengiamieji vizitai. Veiklos tikslas – padėti mokyklos atstovams, norin- kėlimui tvarką. Buvo nustatyti trys paraiškų pateikimo etapai pagal vykimo į 2007 215 116 tiems parengti Comenius partnerystės projektą, susipažinti su būsimosiomis kursus laikotarpius, taip suvienodinant paraiškų pateikimo tvarką visose Mo- partnerinėmis institucijomis ir suteikti galimybę kartu parengti projektą. Come- kymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančiose šalyse. nius parengiamųjų vizitų biudžetas 2007 metams – 55 500,00 eurų. 2007 me- Daugiausia paraiškų šiai veiklai pateikė Vilniaus apskrities bendrojo ug- tais daugiausiai paraiškų Comenius parengiamiesiems vizitams buvo gauta iš dymo institucijų darbuotojai – 67, Kauno – 47, Šiaulių – 30, Klaipėdos – 19. Kauno apskrities – 22 paraiškos, Šiaulių – 20, Vilniaus – 19. Daugiausiai skirta Dotacijos Comenius kvalifikacijos kėlimo veikloje buvo skirtos dalyviams iš 2001–2007 M. Comenius ASISTENTų dotacijų institucijoms iš Šiaulių apskrities – 13, Kauno – 11 ir Vilniaus – 9. Vilniaus apskrities – 39, Kauno – 27, Šiaulių – 18, Klaipėdos – 9. 180 paraiškų PATEIkTų IR fINANSUOTų PARAIškų SANTYkIS Comenius parengiamiesiems vizitams, kaip ir Comenius partnerystėms, dalyvavimui Comenius kvalifikacijos kėlimo veikloje pateikė vidurinių mokyklų daugiausia paraiškų pateikė vidurinės mokyklos – 74. Iš jų buvo finansuotos darbuotojai, iš jų finansuota 100. pateika finansuota 38 paraiškos. Po 4 paraiškas pateikė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ins- titucijos, kurioms ir buvo suteiktos dotacijos vykti į partnerinę instituciją ar Comenius asistentų praktika. Veiklos tikslas – suteikti būsimiems moky- 2001 24 11 dalyvauti kontaktiniame seminare. tojams galimybę plėsti supratimą apie europinę dimensiją, pagerinti užsienio kalbų mokėjimą, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo sistemas, tobulinti 2002 19 10 Kvalifikacijos kėlimas. Veiklos tikslas – suteikti galimybę mokytojams ir mokymo įgūdžius. Comenius asistentų praktikos biudžetas 2007 metams – 2003 35 10 kitiems švietimo institucijų darbuotojams plėsti žinias, ugdyti profesinius įgū- 92 454,00 eurai. Daugiausiai paraiškų Comenius asistentų praktikos veiklai džius ir kompetencijas, susipažinti su švietimo sistemomis ir tendencijomis buvo gauta iš Vilniaus apskrities, dotacija skirta 4 būsimiems mokytojams. Po 2004 25 20 Europoje. Comenius kvalifikacijos kėlimo biudžetas 2007 metais – 277 365,00 3 paraiškas pateikė dalyviai iš Panevėžio ir Kauno apskričių. Atitinkamai buvo 2005 25 19 eurai. 2007 metais Europos Komisija pakeitė paraiškų Comenius kvalifikacijos skirtos 3 ir 2 dotacijos asmenims iš šių apskričių. 2006 27 19 2007 25 12 10 11
 6. 6. Leonardo da Vinci 2007 m. apžvalga 2000–2007 M. Leonardo da VinCi Leonardo da Vinci programa skirta remti ir skatinti ES PROGRAMOS MObILUMO PROJEkTų šalių bendradarbiavimą tobulinant profesinį rengimą. PATEIkTų IR fINANSUOTų PARAIškų SANTYkIS Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Eu- pateika ropos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio finansuota mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darb- 2000 90 41 davių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas 2001 68 45 kuriant ateities profesinio rengimo politiką. 2002 102 56 Mobilumo projektai. Mobilumo projektai – tai galimybė vykti į 31 pro- 2003 185 58 gramoje dalyvaujančią Europos šalį: kelti kvalifikaciją; tobulinti profesines 2004 193 59 žinias ir įgūdžius; atlikti praktiką verslo įmonėse; susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis, naujausiomis technologijomis; keistis patirtimi su ko- 2005 162 65 legomis ir pan. Bendra mobilumo projektų trukmė – nuo 6 iki 24 mėnesių. 2007 metais mobilumo projektams skirti 1 289 586 eurai. Finansuojamos 2006 148 78 projekto administravimo, kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kalbinio, kul- 2007 93 65 tūrinio parengimo išlaidos. 13 12
 7. 7. 2001–2007 M. Leonardo da VinCi 2007 metais paraiškos Leonardo da Vinci programos mobilumo projek- 2000–2007 M. Leonardo da VinCi PROGRAMOS MObILUMO PROJEkTų PROGRAMOS PROCEDūROS b (NUO PRAšOMOS IR SkIRTOS DOTACIJOS tams buvo teiktos iš visų 10-ies Lietuvos apskričių. Daugiausia paraiškų gauta 2007 M. – NAUJOVIų PERkĖLIMO SANTYkIS (EUR) iš Vilniaus apskrities (30), tačiau ne mažiau aktyvios buvo ir Kauno, Šiaulių bei PROJEkTAI) PATEIkTų IR fINANSUOTų PARAIškų SANTYkIS Klaipėdos apskritys, pateikusios 10–18 paraiškų. pateika pateika finansuota Šiuo metu Švietimo mainų paramos fondas administruoja 143 Leonardo finansuota da Vinci programos mobilumo projektus (2006 m. – 78 projektus, 200 7 m. – 2001 1 590 195 554 763 65 projektus), jiems skirta dotacija – 2 862 386 eurai. 2000 34 2 2002 2 329 495 593 692 2007 m. rugpjūčio mėn. prasidėjo nauji projektai – parengiamieji vizitai, 2001 16 4 skirti pasirengti naujam Leonardo da Vinci programos projektui dalyvaujant 2003 2 569 310 609 600 užsienio nacionalinių agentūrų organizuojamuose kontaktiniuose semina- 2002 27 4 ruose ar vykstant susitikti su potencialiais projekto partneriais užsienyje. Pa- 2004 4 702 013 1 226 606 rengiamieji vizitai finansuojami iš bendro programos biudžeto. Šiais metais 2003 32 4 2005 3 888 819 1 323 000 buvo gautos 75 paraiškos parengiamųjų vizitų dotacijai gauti. Finansuotos 34 2004 25 6 paraiškos, joms skirti 30 256 eurai. 2006 3 269 076 1 572 800 2005 17 4 2007 2 091 566 1 289 586 Naujovių perkėlimo projektai. Naujovių perkėlimo projektai – tai dau- 2006 16 4 giašaliai projektai, skirti mokymo sistemų tobulinimui, daugiausia dėmesio skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis 2007 11 5 sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Maksimali programos parama me- 2005–2007 M. Leonardo da VinCi tams – 150 000 eurų. Lietuvoje 2007 metais teikiamiems naujovių perkėlimo PROGRAMOS PROCEDūROS b (NUO projektams finansuoti skirta 1 171 847 eurų Europos Komisijos lėšų. 2007 M. – NAUJOVIų PERkĖLIMO PRO- JEkTAI) PRAšOMOS IR SkIRTOS Šiuo metu Švietimo mainų paramos fondas administruoja 20 Leonardo DOTACIJOS SANTYkIS (EUR) da Vinci programos Procedūros B (nuo 2007 m. – naujovių perkėlimo projek- pateika tai) projektus (2004 m. – 6, 2005 m. – 4, 2006 ir 2007 m. – po 5 projektus), finansuota jiems skirta dotacija – 4 282 407 eurai. 2005 4 837 197 958 733 2006 3 526 705 899 254 2007 2 507 177 1 171 847 14 1
 8. 8. Grundtvig 2007 m. apžvalga Grundtvig programos tikslas – gerinti suaugusiųjų 2001–2007 M. GrundtViG PROJEkTų PATEIkTų IR fINANSUOTų PARAIškų švietimo kokybę ir prieinamumą remiant tarptautinį SANTYkIS suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą ir pateika mobilumą. finansuota 2001 10 9 Grundtvig mokymosi partnerystės. Veiklos tikslas – tobulinti suaugu- 2002 26 16 siųjų švietimo procesą pagal Europos Sąjungos standartus. Grundtvig moky- mosi partnerysčių biudžetas 2007 metams – 585 077,00 eurai. Švietimo mainų 2003 42 20 paramos fondui Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijos pateikė iš viso 132 paraiškas. Daugiausiai Grundtvig mokymosi partnerysčių paraiškų pateikė 2004 69 48 institucijos iš Vilniaus apskrities – 59, Kauno – 20, Šiaulių – 12 ir Klaipėdos 2005 109 57 apskrities – 10. 2007 metais Europos Komisija pakeitė projektų finansavimo taisykles. 2006 122 80 Visų projektų trukmė yra dveji metai, dotacija skiriama taip pat dvejiems me- 2007 132 58 tams. Pagal anksčiau galiojusias taisykles dotacija buvo skiriama vieniems metams. Dėl šios priežasties sumažėjus 2007 metais finansuojamų projektų skaičiui, iš viso dotacijos buvo skirtos 59 Grundtvig mokymosi partnerystėms. Švietimo mainų paramos fondas skyrė dotacijas 24 partnerystėms iš Vilniaus apskrities, 9 – iš Kauno apskrities. 1 16
 9. 9. 2001–2007 M. GrundtViG kVALIfIkA- Suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymo institucijos pateikė 25 projektų 2001–2007 M. GrundtViG PARENGIA- CIJOS kĖLIMUI PATEIkTų IR fINAN- MųJų VIZITų PATEIkTų IR fINANSUOTų SUOTų PARAIškų SANTYkIS paraiškas, iš jų finansuota 10. Nevalstybinės ir ne pelno organizacijos pateikė PARAIškų SANTYkIS 21 paraišką, finansuota 10, aukštojo mokslo institucijos pateikė 20, finansuotos pateika pateika finansuota 8 paraiškos. finansuota 2001 10 4 2001 15 Parengiamieji vizitai. Veiklos tikslas – padėti suaugusiųjų švietimo institu- 10 2002 15 11 cijų atstovams, norintiems parengti Grundtvig mokymosi partnerystės projek- 2002 20 9 tą, susipažinti su būsimomis partnerinėmis institucijoms ir suteikti galimybę 2003 16 10 kartu parengti projektą. Grundtvig parengiamųjų vizitų biudžetas 2007 me- 2003 19 6 2004 48 28 tams – 20 000,00 eurų. 2004 26 18 2007 metais daugiausiai paraiškų Grundtvig parengiamiesiems vizitams 2005 80 34 buvo gauta iš Vilniaus apskrities – 14, Šiaulių – 7, po 5 paraiškas gauta iš Pa- 2005 44 20 2006 44 39 nevėžio ir Kauno apskričių. Daugiausiai skirta dotacijų institucijoms iš Vilniaus 2006 61 apskrities – 7, o Kauno, Šiaulių, Panevėžio apskričių suaugusiųjų švietimo ins- 36 2007 96 30 titucijų darbuotojams skirta po 4 dotacijas. 2007 39 22 Kvalifikacijos kėlimas. Veiklos tikslas – suteikti galimybę mokytojams, instruktoriams ir kitiems asmenims, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, dalyvauti Europos kvalifikacijos kėlimo kursuose. Grundtvig kvalifikacijos kėlimo biudžetas 2007 metams – 67 231,00 euras. 2007 metais Europos Komisija pakeitė paraiškų Grundtvig kvalifikacijos kėlimui teikimo tvarką. Buvo nustatyti trys paraiškų pateikimo etapai pagal vykimo į kursus laikotarpius taip suvienodinant paraiškų teikimo tvarką visose Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančiose šalyse. Daugiausiai paraiškų šiai veiklai pateikė Vilniaus apskrities suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojų – 50 (patenkintos 22 paraiškos), Kauno – 18 (patenkintos 10 paraiškos), Klaipėdos – 12 (patenkintos 4 paraiškos). 18 1
 10. 10. Erasmus 2007 m. apžvalga Erasmus programa skirta aukštųjų mokyklų bendra- erasmus MObILUMO PROGRAMOJE DALYVAUJANčIų INSTITUCIJų darbiavimui skatinti, studijų kokybei užtikrinti, stu- SkAIčIUS 2007/2008 M. M. (PASISkIRSTYMAS PAGAL AUkšTOJO dentų ir dėstytojų bei kito administracinio personalo MOkSLO INSTITUCIJų TIPUS) mainams, intensyvių studijų programų kūrimui, kalbų kursų organizavimui remti. Mokslo institutas Kolegijos 1 2007 metais prasidėjo naujas Erasmus programos etapas. Jo metu sėkmin- 26 gai buvo integruotos naujos veiklos: studentų praktikos užsienio įmonėse, aukštojo mokslo institucijų akademinio ir administracinio personalo mokymai Universitetai ir stažuotės užsienyje, Erasmus parengiamieji vizitai ir Erasmus intensyvių 18 programų projektai. Ketindamos dalyvauti Erasmus programoje 2008–2013 metais, net 49 Lietuvos aukštojo mokslo institucijos pateikė paraiškas Europos Komisijai, iš kurių 46 institucijoms buvo įteikta Erasmus universiteto chartija. Erasmus 2007 METų PATVIRTINTOS universiteto chartija yra dokumentas, patvirtinantis, kad institucija atitinka MObILUMO PROGRAMOS PARAIškOS Erasmus programos keliamus kriterijus, ir suteikiantis teisę dalyvauti Eras- (PAGAL VEIkLAS) mus programos veiklose. Net 33 Lietuvos aukštosioms mokykloms buvo įteik- Erasmus mobilumo AMI ta Išplėstinė Erasmus universiteto chartija, leidžianti organizuoti studentų programos veiklos skaičius praktikas užsienio įmonėje pagal Erasmus programą. Bendras administruoja- Studentų studijų mobilumo mas biudžetas 2007 metais – 4 478 199 eurai Europos Komisijos lėšų, skirtų programą vykdančių institucijų 44 skaičius Erasmus programos įgyvendinimui 2007/2008 m. m. Kiekvienais metais Švie- timo ir mokslo ministerija skiria papildomą finansavimą, 2007 metais skirta Studentų praktikos mobilumo programą vykdančių institucijų 13 836 000 litų papildomų valstybės biudžeto lėšų Erasmus ir kitų ES progra- 23 skaičius mų įgyvendinimui. Studentų su negalia mobilumo Erasmus mobilumo programa – tai veikla, leidžianti Lietuvos aukštosioms programą vykdančių institucijų 1 skaičius mokslo institucijoms ir mokslinių tyrimų institutams, turintiems teisę kartu su universitetais organizuoti doktorantūros studijas, vykdyti studentų, dėstytojų Dėstytojų dėstymo mobilumo programą vykdančių institucijų ir kito personalo mainus į užsienio aukštojo mokslo institucijas bei įmones. 45 skaičius Šiais metais į programą pirmą kartą galėjo įsijungti ir mokslinių tyrimų Dėstytojų su negalia mobilumo įstaigos. Erasmus mobilumo programa susidomėjo 3 mokslinių tyrimų institu- programą vykdančių institucijų 1 tai, tačiau tik Matematikos ir informatikos institutas 2007 metais gavo finan- skaičius sinę paramą mobilumo programos veikloms organizuoti. Šiuo metu mobilumo Personalo mokymų/stažuočių programos veiklas vykdo 45 aukštojo mokslo institucijos: 18 universitetų, 26 mobilumo programą vykdančių institucijų skaičius 38 kolegijos ir 1 mokslinių tyrimų institutas. 21 20
 11. 11. DĖSTYTOJų MObILUMO DINAMIkA vo trys aukštojo mokslo institucijos: Vilniaus pedagoginis ir Vytauto Didžiojo erasmus IšVYkSTANčIų IR ATVYkS- (IšVYkUSIų DĖSTYTOJų Sk.) TANčIų STUDENTų SkAIčIUS 1999– universitetai; LCC Tarptautinis universitetas. Vilniaus pedagoginis ir Vytauto 2006 (*2006/2007 M. M. ATVYkUSIų 1999/2000 89 Didžiojo universitetai surinko po dvi studentų grupes, LCC Tarptautinis uni- STUDENTų SkAIčIUS PRELIMINARUS) 2000/2001 174 versitetas – vieną studentų grupę. Iš viso kursuose dalyvavo 80 studentų iš atvykstantys 14 ES ir kitų šalių: Vokietijos, Danijos, Austrijos, Prancūzijos, Čekijos, Italijos, 2001/2002 258 Portugalijos, Slovėnijos, Lenkijos, Suomijos, Turkijos, Ispanijos, Estijos, Nor- išvykstantys 2002/2003 332 vegijos. Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus universitetas EILC kursus 1999/2000 36 361 2003/2004 427 organizavo 2008 m. sausio mėnesį. 2000/2001 56 624 2004/2005 571 Erasmus intensyvios programos – tai trumpa įvairių dalyvaujančių šalių 2005/2006 648 universitetų studentus ir dėstytojus suburianti studijų programa. Veiklos tiks- 2001/2002 85 829 las – sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams dirbti kartu tarptautinėse 2006/2007 755 grupėse, ypatingoje mokymosi ir mokymo aplinkoje, pažvelgti į studijuojamą 2002/2003 137 1001 discipliną iš naujos perspektyvos, pasidalinti patirtimi apie mokymo turinį ir 2003/2004 218 1194 studijų programų metodiką. Veiklos tikslinė grupė – aukštojo mokslo ir studijų STUDENTų MObILUMO DINAMIkA institucijos. Intensyvios programos (IP) – trumpa įvairių dalyvaujančių šalių 2004/2005 414 1473 (IšVYkUSIų STUDENTų Sk.) universitetų studentus ir dėstytojus suburianti studijų programa. 2005/2006 628 2000/2001 624 Iki 2007 metų Erasmus intensyvių programų projektus administravo Eu- 1910 2001/2002 829 2006/2007 m. m. Erasmus mobilumo programoje dalyvavo 42 aukštosios ropos Komisija. 2006/2007 mokslo metais buvo patvirtinti tik 2 projektai, ku- 2006/2007 1008 2082 2002/2003 1001 mokyklos. Bendras preliminarus išvykusiųjų skaičius 2006/2007 mokslo me- riuos koordinavo Lietuvos aukštojo mokslo institucijos. 2007 m. kovo 30 d. tais – 2082 studentai ir 755 dėstytojai. Nors išvykstančių Lietuvos studentų Fondui buvo pateiktos 6 Erasmus IP projektų paraiškos, iš jų – 1 atnaujinama 2003/2004 1194 skaičius pastebimai didėjo kasmet, pirmuosius metus į Lietuvą studijuoti at- ir 5 naujos, atrinkti ir finansuoti 3 nauji projektai, finansavimas skirtas ir at- PATVIRTINTI erasmus INTENSYVIų PROGRAMų (IP) PROJEkTAI 2007 M. 2004/2005 1473 vykdavo labai mažai užsieniečių studentų. Pastaraisiais metais Lietuva yra naujintam projektui. 2005/2006 1910 viena pirmaujančių šalių Europoje pagal atvykusių studentų skaičiaus procen- Erasmus parengiamųjų vizitų paskirtis – vykti į būsimą partnerinę institu- Institucija Projekto pavadinimas 2006/2007 2082 tinį padidėjimą. ciją aptarti bendradarbiavimo pagal Erasmus programą bei sudaryti tarpins- Klaipėdos MUSTUFE. „Play Music, Erasmus intensyvūs kalbos kursai (toliau – EILC) yra specializuoti kalbų titucinių sutarčių, taip pat vykti į užsienio įmonę aptarti būsimą bendradar- universitetas Study and Enjoy“ – kursai mokytis mažiau žinomų ir rečiau vartojamų šalių, dalyvaujančių Eras- biavimą organizuojant Erasmus studentų praktikas, susitikti su partnerinėmis The International Festival of Chamber Music mus programoje, kalbų. institucijomis, ketinant dalyvauti Erasmus intensyvių programų veikloje. Vilniaus MULTISTUDIES. Multidiscipli- 2007 m. kovo 30 d. paraiškas organizuoti EILC kursus fondui pateikė 9 ins- Iki 2007 m. lapkričio 30 d. buvo pateiktos devynios aukštojo mokslo insti- Gedimino nary multinational studies titucijos: 8 aukštojo mokslo institucijos ir vienas kalbų ir komunikacijos cen- tucijų paraiškos, iš jų atrinktos ir finansavimą gavo septynios. Prioritetas teik- technikos in informatics–Automation– universitetas Robotics tras, atrinktos ir finansuotos 5 institucijos. 2007 metų vasarą kursus organiza- tas pirmus metus dalyvaujančioms institucijoms. Klaipėdos A BETTER TOMORROW universitetas Mykolo WASPOLSS. Tracking Römerio New European Ways in universitetas Social Policy, Legal and Social Services 22 23
 12. 12. Cedefop 2007 m. apžvalga 2000–2007 M. LIETUVAI SkIRTAS Cedefop vizitai – tai politinius sprendimus priiman- DOTACIJų SkAIčIUS Cedefop VIZITAMS tiems asmenims, mokymo specialistams (tyrėjams ir praktikams) skirti vizitai, skirti palengvinti informaci- skirta dotacijų išnaudota dotacijų jos ir patirties mainus. 2000 2 1 Projekto Cedefop tikslinė grupė: profesinio mokymo plėtros proceso spe- 2001 2 2 cialistai, profesinio mokymo centrų, darbdavių organizacijų, įmonių atstovai, personalo skyriaus direktoriai, mažų ir vidutinio dydžio įmonių savininkai, ty- 2002 3 3 rinėtojai ir pan. 2003 3 2 Cedefop programoje kasmet skelbiami du kvietimai teikti paraiškas. 2007 metais pirmasis kvietimas teikti paraiškas buvo skelbiamas iki 2007 m. 2004 8 8 gegužės 18 dienos (paskutinė paraiškų teikimo data). 2005 11 11 Cedefop konkursui buvo pateiktos 54 paraiškos. Lietuvos profesinio ren- gimo vadybininkams, socialiniams partneriams, verslo įmonių atstovams, ak- 2006 12 12 tyviai dalyvaujantiems profesinio rengimo procese, buvo skirtos 6 vietos, o Cedefop vizitų atrankos komisijos posėdžio metu nuspręsta skirti finansavimą 2007 12 6 geriausiai ekspertų įvertintoms paraiškoms. Nuo 2008 m. sausio 1 dienos Cedefop programa sujungiama su Pažintinių vizitų programa, todėl antrasis kvietimas teikti paraiškas buvo skelbiamas iki 2007 m. spalio 15 dienos (paskutinė paraiškų teikimo data) kartu su Pažintiniais vizitais. Nuo 2008 m. ši programa bus vadinama Pažintinių vizitų programa, ji bus skirta ne tik profesinio mokymo, bet visos švietimo sistemos specialistams. 2 24
 13. 13. Pažintiniai vizitai 2007 m. apžvalga 2000–2007 M. LIETUVAI SkIRTAS Pažintiniai vizitai – tai švietimo specialistų ir spren- DOTACIJų SkAIčIUS PAŽINTINIAMS dimus priimančių asmenų vizitai, skirti palengvinti VIZITAMS tarptautinius informacijos ir patirties mainus. 2000 5 2001 7 Projekto tikslinė grupė: Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, 2002 7 miestų ir rajonų švietimo skyrių administracijos darbuotojai, švietimo įstai- gų vadovai, inspektoriai, mokytojų rengėjai, aukštos kvalifikacijos švietimo 2003 8 specialistai ir pan. 2004 34 2007 metais Lietuvai iš viso skirti 46 093 eurai (31 dotacija) pažintinių 2005 35 vizitų programos dotacijoms. 2007 metais buvo paskelbti du kvietimai teikti 2006 33 paraiškas pažintinių vizitų konkursui. Pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu 2007 31 gautos 37 Pažintinių vizitų paraiškos. Kadangi iš viso 2007 akademiniams me- tams Lietuvai skirta 31 dotacija, pirmojo kvietimo teikti paraiškas pažintinių vizitų paraiškų atrankos komisijos posėdžio metu nuspręsta skirti finansavi- mą 17 geriausiųjų paraiškų (likusios 14 dotacijų paliktos antrajam kvietimui teikti paraiškas). 2007 metais pirmajame kvietime teikti paraiškas dalyvavo 23 organizaci- jos, iš kurių 13 yra mokymo įstaigos (vaikų darželiai, vidurinės ir pagrindinės mokyklos, kolegijos, universitetai), 5 miestų bei rajonų savivaldybės ir 15 mo- kymo ar švietimo centrų. Antrojo kvietimo teikti paraiškas metu gautos 47 Pažintinių vizitų paraiš- kos. Pažintinių vizitų paraiškų atrankos komisijos posėdžio metu finansavi- mas skirtas 20 paraiškų (14 iš Pažintinių vizitų programos ir 6 iš Cedefop pro- gramos). 2007 metais antrajame kvietime teikti paraiškas dalyvavo 47 organizaci- jos, iš kurių 32 yra mokymo įstaigos (vaikų darželiai, vidurinės ir pagrindinės mokyklos, kolegijos, universitetai), 2 miestų ir rajonų savivaldybės, 6 mokymo ar švietimo centrai, 3 profesinio konsultavimo paslaugas teikiančios įstaigos, 2 privataus kapitalo įstaigos ir 2 kitos įstaigos. Nuo 2008 m. sausio 1 dienos šios dvi programos – Pažintiniai vizitai ir Cedefop – susijungė į vieną (vadinamą Pažintiniais vizitais) programą, ją nuo 2008 m. sausio 1 dienos Europoje koordinuoja Cedefop (Europos profesinio mokymo plėtotės centro) agentūra. 2 26
 14. 14. Europos pažymėjimas 2007 m. apžvalga 2006-2007 METų PARAIškų SkAIčIUS Programos tikslas – įvertinti ir apdovanoti novatoriš- EUROPOS PAŽYMĖJIMO PROGRAMOS kus kalbų mokymo ir mokymosi projektus, su jais su- kONkURSUI pažindinti mokytojus, mokinius ir dėstytojus, skatinti Nominacija Gauta paraiškų įvairiose kalbų mokymo srityse ir institucijose plačiau 2006 m. 2007 m. taikyti naujus mokymo metodus ir formas. Metų kalbų 3 4 mokytojas 2007 metų programos prioritetai buvo mokytojų rengimas, kvalifikacijų Metų kalbų 2 6 kėlimas ir siūlomų mokytis kalbų įvairovės skatinimas. projektas Europos pažymėjimo programos apdovanojimų ceremonija įvyko 2007 m. Metų kalbų 15 2 mokinys gruodžio 14 d. Vilniuje. Jos metu apdovanojimai įteikti 2007 metų Europos pa- žymėjimo konkurso laureatams: 2007 metų kalbų mokiniui, 2007 metų kalbų IŠ VISO: 20 12 mokytojui ir 2007 metų kalbų projektui, kiti Europos pažymėjimo programos 2007 metų konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prizais. Metų kalbų mokinio nominacijos laureatė Margarita Santos Cuesta renginio metu pasakojo, kad mokantis lietuvių kalbos sunkiausia buvo išmokti taisyklin- gai kirčiuoti žodžius ir įtikinti lietuvius kalbėti su ja lietuviškai, o ne angliškai. Metų kalbų mokytojo titulas buvo suteiktas Lionei Galinienei – Marijampolės kolegijos anglų kalbos dėstytojai. Apdovanota Europos pažymėjimu dėstytoja ak- centavo, koks svarbus yra pedagogo vaidmuo motyvuojant studentus mokytis kal- bų ir kad šiandien geras pedagogas ne tik moko kalbų, bet ir moko jų mokytis. Metų kalbų projekto nominacija džiaugėsi Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto projektas – Socrates Lingua 1 „Open to Every Citizen“. 2 28
 15. 15. Akademiniai mainai 2007 m. apžvalga NUO 2007 M. RUGSĖJO MĖN. Lietuva yra pasirašiusi bendradarbiavimo kultūros, į LIETUVOS MOkSLO IR STUDIJų švietimo, mokslo ir sporto srityse sutartis su 31 vals- INSTITUCIJAS ATVYkUSIų UŽSIENIO STUDENTų, MOkSLININkų SkAIčIUS tybe. Kasmet atnaujinamos akademinių mainų progra- mos su Japonija ir Šveicarijos Konfederacija. 3 1 1 Dvišalio bendradarbiavimo sutarčių tikslai: remti tyrėjų dalyvavimą ben- 1 druose projektuose ir programose; skatinti tiesioginius mokslo ir studijų ins- 1 titucijų ryšius; keistis pagrindinių ir (arba) podiplominių studijų studentais, 24 mokslo ir studijų institucijų dėstytojais, mokslininkais, vasaros kalbos ir kul- tūros kursų dalyviais. Akademinių mainų programos remiamų studijų trukmė nuo 3 iki 10 mėn., stažuočių – nuo 1 iki 5 mėnesių. 2007 metais Švietimo mainų paramos fondas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo stipendijų studijoms, mokslinėms stažuotėms konkur- sus (14 konkursų), administravo studijų užsienyje sutartis, mokslinių stažuo- Vilniaus universitetas 24 čių užsienyje sutartis ir lėšų naudojimo sutartis su užsieniečius studijuoti pri- Kauno universitetas 3 imančiomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Vilniaus Gedimino 1 technikos universitetas Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. Švietimo mainų paramos fondas sudarė 24 Vytauto Didžiojo universitetas 1 studijų užsienyje sutartis, 17 mokslinių stažuočių užsienyje sutarčių ir 6 lėšų Šiaulių universitetas 1 naudojimo sutartis su užsieniečius studijuoti priimančiomis Lietuvos mokslo Vilniaus pedagoginis universitetas 1 ir studijų institucijomis, į kurias nuo rugsėjo atvyko 31 užsienietis. LR PILIEčIų PARAIškų PATEIkIMAS STUDIJOMS, MOkSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 2007/2008 M. M. pateikta 7 25 patvirtinta KINIJA DANIJA 6 15 4 JAPONIJA 20 ČEKIJA 9 VENGRIJA 0 8 3 3 ITALIJA 16 BELGIJA (FLANDRIJA) 8 MEKSIKA 7 4 0 22 ISLANDIJA 2 BALTARUSIJA 3 LENKIJA 0 3 21 4 ESTIJA 7 LATVIJA 7 4 31 30
 16. 16. Europass 2007 m. apžvalga 2005–2007 METAIS IšDUOTA Europass projekto tikslas – skatinti naudoti Europass europass DOkUMENTų dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose 2005 383 Europos Sąjungos šalyse. 2006 695 2007 785 Visose ES šalyse išduodamuose Europass dokumentuose standartizuotai pa- teikiama informacija apie išsilavinimą, profesinį parengimą, turimas kompeten- cijas bei stažuotės ar praktikos užsienyje metu įgytus įgūdžius ir sugebėjimus. Dvišalio bendradarbiavimo sutarčių tikslai: remti tyrėjų dalyvavimą bendruose projektuose ir programose; skatinti tiesioginius mokslo ir studijų institucijų ryšius; keistis pagrindinių ir (arba) podiplominių studijų studentais, mokslo ir studijų institucijų dėstytojais, mokslininkais, vasaros kalbos ir kultūros kursų dalyviais. Akademinių mainų programos remiamų studijų trukmė nuo 3 iki 10 mėn., stažuočių – nuo 1 iki 5 mėnesių. 2007 metais Švietimo mainų paramos fondas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo stipendijų studijoms, mokslinėms stažuotėms konkursus (14 konkursų), administravo studijų užsieny- je sutartis, mokslinių stažuočių užsienyje sutartis ir lėšų naudojimo sutartis su užsieniečius studijuoti priimančiomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. Švietimo mainų paramos fondas sudarė 24 studijų užsienyje sutartis, 17 mokslinių stažuočių užsienyje sutarčių ir 6 lėšų naudojimo sutartis su užsieniečius studijuoti priimančiomis Lietuvos mokslo ir studijų ins- titucijomis, į kurias nuo rugsėjo atvyko 31 užsienietis. Švietimo mainų paramos fondas 2007 metais dar kartą išleido 4 leidinius apie Europass dokumentus su atnaujinta informacija bei naujais pavyzdžiais ir bendrą brošiūrą apie Europass ir Euroguidance projektus: joje pristatomas Europass projektas ir jo dokumentai. Europass projekto koordinatorių iniciatyva pradėjome bendradarbiauti su darbo paieškos svetainėmis www.cv.lt, www.cvmarket.lt, www.visidarbai.lt, www. naujasdarbas.lt. Šios svetainės savo klientams sudarė galimybę šalia standartinių CV formų pildyti ir Europass CV formą. 2007 metais Europass kalbų pasas buvo pla- tinamas tarp užsienio kalbų mokyklų, universitetų kalbų katedrų, šis dokumentas buvo pristatytas ir bendrame su Europos pažymėjimo programa renginyje. Euro- pass dokumentai buvo platinami Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius programų informaciniuose seminaruose. Kovo mėnesį Jaunimo tarptautinio bendradarbiavi- mo agentūros organizuotame seminare „Veiklus jaunimas“ Europass dokumentai buvo pristatyti jaunimui, dalyvaujančiam Europos savanorių programos veikloje. 33 32
 17. 17. Euroguidance 2007 m. apžvalga Euroguidance projekto tikslas – profesinio informa- vimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje. 2007 metais parengti ir išleisti trys informaciniai lei- diniai, skirti projekto sklaidai, taip pat trys metodiniai leidiniai, skirti profesinio orientavimo specialistams. 2007 metais Euroguidance projekto koordinatoriai suorganizavo keturis informacinius ir penkis mokomuosius seminarus, aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose skleisdami informaciją apie projekto veiklą. 2007 metais pradėjo bendradarbiauti su profesinio informavimo taškais, kartu rengti seminarus moksleiviams apie karjeros planavimą ir platinti Euroguidance projekto metu sukurtus leidinius ir filmus apie profesijas. 2007 m. birželio–lapkričio mėn. buvo suorganizuoti renginiai Ukmergės, Druskininkų, Vilniaus, Šilalės ben- drojo lavinimo mokyklose. 2007 metais ir toliau buvo administruojamas Ploteus portalas, taip pat vykdyta informacijos apie šią svetainę sklaida, atsakinėta į užsienio ir Lietu- vos vartotojų klausimus apie mokymosi galimybes Lietuvoje, atliekami verti- mai, skirti integruoti Ploteus duomenų bazes į AIKOS sistemą. Bendradarbiaujant su Europass projekto koordinatoriais sukurta virtuali priemonė „Tavo karjeros mokykla“, joje sudėti visi Europass ir Euroguidance projektų metu sukurti produktai. Įgyvendintos dvi bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos darbo birža (LDB) ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (LDRMT). 2007 metais pagal bendra- darbiavimo sutartį su LDB parengti penki filmai apie paklausiausias profesi- jas, o remiantis bendradarbiavimo sutartimi su LDRMT parengti ir išleisti du leidiniai, taip pat suorganizuoti mokymai profesijos konsultantams. Euroguidance projekto koordinatoriai aktyviai dalyvavo plėtojant Europos profesinio orientavimo sistemą, įsitraukė į tarptautinių darbo grupių „Bendros Euroguidance tinklo svetainės kūrimas“ ir „Mokymai“ veiklą. 3 34
 18. 18. Erasmus Mundus 2007 m. apžvalga erasmus mundus MAGISTRO Erasmus Mundus – bendradarbiavimo ir mobilumo progra- STUDIJOS LIETUVOJE (PARAIškų Sk.) ma, skirta pagerinti Europos aukštojo mokslo kokybę ir bendradarbiavimą su viso pasaulio šalimis, organizuojant pateika patvirinta aukštos kokybės magistro studijas Europos universitetuose. 2004/2005 7 0 Programos tikslas – skatinti minėtų šalių aukštojo mokslo sistemų plėtrą ir 2005/2006 8 0 tobulinti socialinių bei ekonominių reformų procesus bendradarbiaujant su ES šalių narių institucijomis. 2007 m. kovo 30 d. surengtas informacinis seminaras 2006/2007 4 0 „Aukštojo mokslo programos ir individualus mobilumas“. Susirinkusiems Lie- 2007/2008 5 0 tuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų darbuotojams pristatytas 2007 metų kvietimas teikti paraiškas Erasmus Mundus programai, pasidalinta praktine pa- 2008/2009 7 2 raiškų rengimo informacija ir atsakyta į iškilusius klausimus. 2007 M. PATVIRTINTOS erasmus Erasmus Mundus magistro studijos. 2007 metais šešios Lietuvos institucijos mundus MAGISTRO STUDIJOS pateikė septynias paraiškas: šešias partneriniams ir vieną koordinuojamam pro- koordinuojami jektui. Kauno technologijos universitetas rengėsi dalyvauti trijuose projektuose, o partneriniai Vilniaus Gedimino technikos universitetas – dviejuose projektuose. Ekspertams BELGIJA 3 įvertinus paraiškas, patvirtintas Vilniaus universiteto koordinuojamas projektas 2 „EMSRHS – European Master in Sustainable Regional Health Systems“ ir Klaipė- DANIJA 2 dos universiteto partnerinis projektas „EMBC – Erasmus Mundus Master of Scien- VOKIETIJA 11 GRAKIJA 1 ce in Marine Biodiversity and Conservation“. ISPANIJA 3 14 Stipendijos. Stipendijos skiriamos kitų (ne ES) šalių studentams ir mokslinin- 6 PRANCŪZIJA kams, norintiems dalyvauti Erasmus Mundus magistro studijose. Lietuvos insti- 10 tucijos iki šių metų neturėjo patvirtintų Erasmus Mundus magistro studijų, todėl ITALIJA 3 8 paraiškas stipendijoms galės teikti tik nuo 2008 metų. LIETUVA 1 1 Partnerystė. Tai bendradarbiavimas tarp patvirtintų Erasmus Mundus magistro VENGRIJA 2 NYDERLANDAI 1 studijų konsorciumo ir bent vienos aukštojo mokslo institucijos iš kitos šalies. 2 Lietuvos institucijos iki šių metų neturėjo patvirtintų Erasmus Mundus magistro AUSTRIJA 1 studijų, todėl paraiškų teikti negalėjo. LENKIJA 6 PORTUGALIJA 2 4 Patrauklaus mokslo stiprinimas. Šios veiklos projektai propaguoja Europos SLOVĖNIJA 1 aukštąjį mokslą. 2007 metais keturios Lietuvos institucijos pateikė penkias paraiš- SUOMIJA 4 kas partneriniams projektams: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus peda- SVEDIJA 1 JUNGTINĖ KARALYSTĖ 2 goginis universitetas, Vilniaus universitetas, o Lietuvos žemės ūkio universitetas 3 rengėsi dalyvauti dviejuose projektuose. Ekspertams įvertinus paraiškas, Lietuvos 3 NORVEGIJA institucijų projektai nebuvo patvirtinti. 3
 19. 19. Tempus 2007 m. apžvalga tempus PROJEkTAI LIETUVOJE Tarpeuropinio mobilumo programa universitetinėms studijoms (TEMPUS) – tai viena iš Europos Bendrijos individualaus mobilumo programų, skirtų paremti Rytų Europos ir Vidurio Azi- stipendijos struktūrinės ir papildomos jos, Vakarų Balkanų bei Viduržemio jūros regiono šalių priemonės aukštojo mokslo pertvarką. Programos tikslas – ska- jungtiniai europiniai projektai tinti minėtų šalių aukštojo mokslo sistemų plėtrą ir 13 tobulinti socialinių bei ekonominių reformų procesus, 2004 1 bendradarbiaujant su ES šalių narių institucijomis. 2005 3 3 3 2007 metais nebuvo skelbtas kvietimas teikti paraiškas. Šiuo metu vyksta vienas struktūrinių priemonių projektas ir keturi jungtiniai Europos projektai, juose dalyvauja Lietuvos institucijos. Viename iš jų Kauno technologijos uni- 2006 2 1 versitetas yra sutarties gavėjas. Trečius metus iš eilės buvo surengtas bendras Tempus informacinis semi- naras Baltijos šalyse. Šiais metais jis vyko spalio 5 dieną Rygoje ir buvo skirtas paminėti 15 metų dalyvavimo Tempus programoje sukaktį. Iš 83 seminaro da- lyvių – 33 Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų darbuotojai. Seminare Europos Komisijos atstovė Helene Skikos pristatė Tempus IV etapo struktūrą ir planuojamą veiklų grafiką, o Kroatijos, Egipto, Baltarusijos ir Armėnijos nacio- nalinių Tempus biurų atstovai supažindino su savo šalių švietimo sistemomis ir dalyvavimo programoje patirtimi. Jungtiniai Europos projektai – tai institucijų konsorciumo rengiami struk- tūriški projektai, turintys aiškiai apibrėžtus tikslus aukštojo mokslo instituci- jos pertvarkai. Struktūrinės priemonės – tai trumpalaikės priemonės, skirtos remti nacio- nalines reformas ir kitus poreikius. Papildomos priemonės – priemonės, skirtos Europos Komisijos vykdomoms konferencijoms, sklaidos veikloms ar nacionaliniams Tempus biurams remti. 3 38
 20. 20. Lietuvos nacionalinė 2007 m. apžvalga Bolonijos ekspertų grupė 2007/2008 m. m. fondas įgyvendina Europos Komisi- jos ir Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo minis- terijos finansuojamą projektą „Lietuvos nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė“. Pagrindiniai jo tikslai. Sistemingai skleisti informaciją, supažindinančią aukštųjų mokyklų akademinių bendruomenių narius (studentus, dėstytojus, administratorius) ir organizacijų, dirbančių aukštojo mokslo srityje, darbuo- tojus su Bolonijos proceso tikslais, nuostatomis, svarbiausiais dokumentais. Mokyti aukštųjų mokyklų akademinių bendruomenių narius ir organizacijų, dirbančių aukštojo mokslo srityje, darbuotojus (rengiant nacionalinio lygio renginius, organizuojant Bolonijos propaguotojų susitikimus su aukštojo mokslo institucijų ir organizacijų, dirbančių aukštojo mokslo srityje, atsto- vais), kaip Bolonijos proceso nuostatas diegti konkrečioje akademinėje ar kitoje veikloje. Lietuvos nacionalinę Bolonijos ekspertų grupę sudaro šešių Lietuvos aukštojo mokslo institucijų ir studentų atstovai. Bolonijos ekspertai skleidžia informaciją ir teikia rekomendacijas, vertini- mus Bolonijos proceso įgyvendinimo Lietuvoje klausimais, koncentruodamie- si į Bolonijos proceso prioritetines sritis: – kokybės užtikrinimas (vidinis ir išorinis), – trijų ciklų sistema (studijų programų reforma, kvalifikacijų sistema), – pripažinimas (ECTS, diplomo priedėlis, Europass, Lisabonos konvencija). Bolonijos proceso ekspertų grupės veikla pradėta vykdyti nuo 2007 m. gegužės 1 dienos. Apie Bolonijos ekspertų projekto eigą ir Bolonijos procesą daugiau informacijos rasite www.smpf.lt. 41 40
 21. 21. EuroSkills 2007 m. apžvalga EuroSkills profesinių įgūdžių varžybos – tai Europos ly- giu kas dveji metai rengiamos individualios ir koman- dinės varžybos, kuriose jauni studentai, mokiniai ir darbuotojai varžosi demonstruodami savo profesinius įgūdžius sprendžiant įvairias praktines užduotis. EuroSkills tikslas – ne tik plėsti jaunuolių profesines žinias, bet ir skatinti siekti aukštumų profesinėje srityje. 2007 metais Lietuva oficialiai patvirtinta European Skills Promotion Orga- nisation (ESPO) nare ir galės dalyvauti 2008 metų EuroSkills varžybose. 2007 m. kovo mėn. švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas nacio- nalinis EuroSkills veiklų komitetas, jis 2007 metais sušauktas du kartus. Pirmosios EuroSkills varžybos vyks 2008 m. rugsėjo mėn. Roterdame, Olandijoje. Dėl „Geriausių iš geriausių“ vardo rungsis daugiau kaip 500 jau- nuolių iš 20 Europos šalių. EuroSkills yra atviras visiems jaunuoliams nuo 17 iki 25 metų, siekiantiems specializuotų profesinių žinių – nuo statybininkų ir floristų iki interneto tinklala- pių kūrėjų bei drabužių dizainerių. Šių varžybų dalyviai varžysis 50-yje skirtingų kategorijų. Jaunuoliai turės pademonstruoti savo profesinius įgūdžius. Jie varžy- sis tarpusavyje, spręs praktines užduotis, geriausiems bus įteikti medaliai. 2007 m. gruodžio mėn. LR švietimo ir mokslo ministerija kartu su profesi- nėmis mokyklomis organizavo profesinių mokyklų mokinių – būsimų floristų, automobilių remontininkų, stalių, kirpėjų, virėjų ir konditerių bei padavėjų ir barmenų – profesinio meistriškumo konkursus. Iš viso renginiuose dalyvavo 79 geriausi profesinių mokyklų mokiniai. Floris- tų konkurse varžėsi 6 mokyklos, automobilių remontininkų konkurse – 24 moky- klos, stalių konkurse – 20 mokyklų, virėjų ir konditerių konkurse – 10 mokyklų, padavėjų ir barmenų konkurse – 13 mokyklų, kirpėjų konkurse – 6 mokyklos. Visi konkursų nugalėtojai tapo kandidatais dalyvauti EuroSkills 2008 metų profesinio meistriškumo varžybose. 43 42
 22. 22. Informacijos sklaida 2007 m. apžvalga Svarbiausias 2007 metų informacinės veiklos siekis ir didžiau- sias uždavinys – pristatyti naują fondą. Metų pradžioje sukurtas logo- tipas ir metmenys naujam bendram fondo stiliui. Norėdami kuo tikslingiau panaudoti skiriamas lėšas ir savo laiką, liepos mėnesį parengėme ir patvir- tinome „Komunikacijos strategiją“. Tikimės, kad sistemingai ir koordinuotai informuodami potencialius paramos gavėjus bei visuomenę sustiprinsime susidomėjimą tarptautinės paramos švietimui teikiamomis galimybėmis. Renginiai. Fondo darbuotojai organizavo informacinius renginius potenci- aliems ir esamiems paramos gavėjams, taip pat dalyvavo kitų organizacijų rengtose konferencijose, seminaruose ir diskusijose, taip skleisdami infor- maciją apie Švietimo mainų paramos fondo remiamas veiklas. 2007-aisiais, kaip ir kasmet, dalyvavome studijoms ir mokslui skirtoje parodoje „Moky- masis. Studijos. Karjera“. Iš viso praėjusiais metais suorganizuota 70 įvairių tipų nacionalinių ir tarptautinių renginių: teminės konferencijos, parodos- mugės, informaciniai seminarai, stebėsenos seminarai, rezultatų sklaidos renginiai, programą ar specializuotas veiklas reklamuojantys renginiai. Juo- se iš viso dalyvavo 5010 žmonių. Svarbiausieji 2007 metų renginiai: 2007.04.20. Mokymosi visą gyvenimą programos steigiamojoje konfe- rencijoje dalyvavo ir pranešimą skaitė EK Švietimo ir kultūros direktorato generalinė direktorė Odille Quintin. Vizito Lietuvoje metu generalinė di- rektorė susitiko su švietimo ir mokslo ministre, kultūros ministru, jauni- mo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra; 2007.05.21–25. Erasmus 20 savaitės metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose vyko teminės konferencijos ir šventiniai koncertai. Erasmus 20 proga vyko konkursai studentams ir dėstytojams; 2007.11.26. Comenius programos mokyklos tobulinimo projektų rezultatų sklaidos ir valorizacijos konferencija „Comenius projektai – puiki galimy- bė tobulinti mokyklą“; 2007.12.10. Nordplus steigiamoji konferencija. 2007.12.14. Europos pažymėjimo 2007 metų laureatų ir Leonardo da Vinci kokybės konkurso laureatų apdovanojimo renginys. 4

×