Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TURINYS

I.VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR
MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS PAGAL „AKADEMINIŲ MAINŲ“ PROGRAMĄ    5


II.STIP...
Dvišalio bendradarbiavimo sutartys skatina šalis sudaryti susitarimus ar sutarčių įgyvendinimo    KONKURSUOSE GALI DAL...
LIETUVOS                                                 UŽSIENIO
  RESP...
BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

                                        PAVADINIMAS   ...
BELGIJOS KARALYSTĖ (FLANDRIJA)                                            BELG...
ČEKIJOS RESPUBLIKA                             FINANSAVIMAS      Vykstantiems studijoms...
DANIJOS KARALYSTĖ                                            ESTIJOS RESPUBLIK...
ISLANDIJOS RESPUBLIKA                                              ITALIJOS ...
PATEIKIAMI DOKUMENTAI       Lietuvių kalba:                                    ...
JAPONIJA – JAPONISTIKOS STUDIJOS                                      JAPONIJA – BAKA...
JAPONIJA – PODIPLOMINĖS STUDIJOS                                     KINIJOS LIAUDIES...
LATVIJOS RESPUBLIKA                                             LENKIJOS RESPU...
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje

2,987 views

Published on

Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valstybinės stipendijos studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje

 1. 1. TURINYS I.VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS PAGAL „AKADEMINIŲ MAINŲ“ PROGRAMĄ 5 II.STIPENDIJOS PAGAL „AKADEMINIŲ MAINŲ“ PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAS UŽSIENIO ŠALIS: 8 Baltarusijos Respublika 9 Belgijos Karalystė (Flandrija) 10 Belgijos Karalystė (Valonija) Čekijos Respublika Danijos Karalystė Estijos Respublika 11 12 14 15 I Islandijos Respublika 16 Italijos Respublika 17 Izraelio Valstybė Japonija 19 20 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS Kinijos Liaudies Respublika Latvijos Respublika 23 24 STUDIJOMS Lenkijos Respublika Meksikos Jungtinės Valstijos 25 26 IR Slovakijos Respublika Šveicarijos Konfederacija 27 28 MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS Vengrijos Respublika Vokietijos Federacinė Respublika 29 32 PAGAL „AKADEMINIŲ MAINŲ“ PROGRAMĄ III.VALSTYBINIŲ STIPENDIJŲ STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS SKYRIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 33 IV.KONKURSAMS PATEIKIAMŲ BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ FORMOS: 44 Asmens duomenų anketa 45 Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae) 47 Europass 48 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 3
 2. 2. Dvišalio bendradarbiavimo sutartys skatina šalis sudaryti susitarimus ar sutarčių įgyvendinimo KONKURSUOSE GALI DALYVAUTI: programas tarp ministerijų, kur aptariami konkretūs mainų realizavimo mechanizmai, nu- Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dieninės formos pagrindinių studijų studentai (ne matomos kvotos, finansinės sąlygos, apibrėžiamas būsimų mainų dalyvių ratas. Tokiuose sus- itarimuose ir mainų programose įtvirtinamas pasiryžimas remti mokslininkų dalyvavimą ben- žemesnio kaip II kurso), magistrantai, doktorantai, dėstytojai, mokslininkai. druose projektuose ir programose, skatinti tiesioginius mokslo ir studijų institucijų ryšius. Šiuo metu Lietuvos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra STIPENDIJŲ TIPAI: pasirašiusi tarptautines bendradarbiavimo sutartis kultūros, švietimo, mokslo ir sporto srityse — dalinėms visų pakopų studijoms; su 32 užsienio valstybėmis. — mokslinėms stažuotėms; — vasaros kalbos ir kultūros kursams. Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su šiomis valstybėmis: ATRANKOS KRITERIJAI: — studijų ar mokslinės stažuotės užsienyje motyvai ir tikslai; — įgytas išsilavinimas, studijų, mokslinės ar pedagoginės veiklos rezultatai; Baltarusijos Respublika Latvijos Respublika — geras užsienio kalbos mokėjimas. Belgijos Karalystė Lenkijos Respublika (Flandrijos ir Valonijos regionai) KANDIDATŲ ATRANKA Meksikos Jungtinės Valstijos Bulgarijos Respublika I etapas − Tarptautinė studijų komisija, sudaryta iš mokslo ir studijų institucijų, Lietuvos Re- Mongolija spublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos ir studentų organizacijų Čekijos Respublika atstovų, pokalbio su kandidatais metu ir (arba) išnagrinėjusi pateiktus dokumentus atrenka Prancūzijos Respublika Danijos Karalystė kandidatus. Rumunija II etapas − užsienio šalies sutartį ar mainų programą koordinuojanti institucija, su-derinusi su Estijos Respublika priimančiąja mokslo ir studijų institucija, priima galutinį sprendimą. Rusijos Federacija Graikijos Respublika Serbijos Respublika FINANSAVIMO RŪŠYS: Indijos Respublika Slovakijos Respublika — Skiriama stipendija pragyvenimui. Islandijos Respublika — Suteikiama nemokama studijų vieta. Slovėnijos Respublika — Padengiamos sveikatos draudimo išlaidos. Ispanijos Karalystė Suomijos Respublika — Apmokama kelionė į studijų / mokslinės stažuotės vietą ir atgal. Italijos Respublika Turkijos Respublika Izraelio Valstybė STIPENDIJŲ DYDŽIAI (PER MĖNESĮ): Ukraina — 12 MGL – pagrindinių ir vientisųjų studijų studentams; Jungtinė Didžiosios Britanijos ir — 15 MGL – antrosios pakopos studijų studentams; Šiaurės Airijos Karalystė Uzbekistano Respublika — 20 MGL – trečiosios pakopos studijų studentams; Juodkalnijos Respublika Vengrijos Respublika — 30 MGL – mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams. Kinijos Liaudies Respublika Vokietijos Federacinė Respublika DOKUMENTAI PATEIKIAMI: Kasmet atnaujinamos akademinių mainų programos su Japonija ir Šveicarijos Konfederacija. Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui Galimybė dalyvauti konkursuose dėl dalinių studijų ir mokslinių stažuočių suteikiama pačių Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius įvairiausių studijų ir mokslo sričių atstovams. Tel. (8 5) 249 8189, faksas (8 5) 249 7137 El.paštas akademiniaimainai@smpf.lt DAUGIAU INFORMACIJOS APIE KONKURSUS GALIMA RASTI: KONKURSAI SKELBIAMI — Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje adresu: www.smpf.lt/akademiniaimainai Konkursai skelbiami kartą per metus, dažniausiai kalendorinių metų pradžioje arba pabaigoje, — LR Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu: atsižvelgiant į sutartyse ir mainų programose numatytus paraiškų pateikimo ir kandidatų http://www.smm.lt/t_bendradarbiavimas/ssr_uzs.htm nominavimo terminus. — Lietuvos mokslo ir studijų institucijų Tarptautinių ryšių skyriuose 4 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 5
 3. 3. LIETUVOS UŽSIENIO RESPUBLIKOS PILIEČIAI PILIEČIAI 2008−2009 m. m. studijoms ir mokslinėms stažuotėms Lietuvoje paraiškas pateikė 129 2008 m. Švietimo mainų paramos fondas skelbė 19 konkursų Lietuvos Respublikos piliečių užsienio piliečiai. Valstybinės stipendijos buvo skirtos 86 užsienio piliečiams iš 16 užsienio dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms šiose šalyse: šalių. Į vasaros kalbos ir kultūros kursus atvyko 41 studentas, lituanistikos (baltistikos) studi- Danijoje, Baltarusijoje, Japonijoje (Japonistikos studijos ir bakalauro bei podiplominės studi- joms – 32 studentai, ekonomikos studijoms – 2 studentai, mokslinėms stažuotėms – 11 jos), Islandijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Belgijoje (Flandrijos ir Valonijos regionai), Latvi- mokslininkų. joje, Vengrijoje, Kinijoje, Meksikoje, Italijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Izraelyje, Vokietijoje. 3 diagrama. 2008 m. vasaros kalbos ir kultūros kursų dalyvių skaičius pagal šalis 2008−2009 m. m. paraiškas studijoms ir mokslinėms stažuotėms užsienyje pateikė 88 LR piliečiai. Šalys Dalyvių skaičius Švietimo mainų paramos fondas studijų / mokslinių stažuočių sutartis sudarė su 39 LR piliečiais. 1 diagrama. LR piliečiams skirtų valstybinių stipendijų studijoms ir mokslinėms stažuotėms už- sienyje 2008−2009 m. m. skaičius pagal šalis Šalys Pateiktos paraiškos Skirtos stipendijos 0 2 4 6 8 10 12 14 4 diagrama. Lituanistikos (baltistikos) studijoms 2008−2009 m. m. atvykusių užsienio piliečių skaičius pagal šalis Šalys Piliečių skaičius 0 5 10 15 20 25 * - dar negautas galutinis patvirtinimas iš užsienio koordinatorių. ** - paraiškos teiktos 2007 m. 0 2 4 6 8 10 12 2 diagrama. LR piliečiams skirtų valstybinių stipendijų studijoms ir mokslinėms stažuotėms už- sienyje 2008−2009 m. m. skaičius pagal šalis 5 diagrama. Mokslinėms stažuotėms 2008−2009 m. m. atvykusių užsienio piliečių skaičius pagal Šalys Piliečių skaičius šalis Šalys Piliečių skaičius 0 1 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 12 6 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 7
 4. 4. BALTARUSIJOS RESPUBLIKA PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Res- publikos švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švieti- mo srityje, pasirašytas 1997 m. gruodžio 11 d. KAM SKIRIAMA Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dieninės formos pagrindinių stu- dijų studentams (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantams, doktoran- tams, dėstytojams ir mokslininkams KIEK VIETŲ SKIRIAMA 5−10 mėnesių dalinėms studijoms Baltarusijos valstybinėse aukštosiose mokyklose; bendra studijų trukmė − 10 mėnesių. 5−10 mėnesių studijoms ar trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms Bal- tarusijos mokslo ir studijų institucijose; bendra stažuočių trukmė − 10 mėnesių. Vieno asmens stažuotė negali trukti trumpiau kaip 1 mėnesį. 1−3 mėn. mokslinėms stažuotėms ar paskaitoms skaityti; bendra moks- linių stažuočių, vizitų trukmė − 10 mėnesių. Vieno asmens mokslinė stažuotė negali trukti trumpiau kaip 1 mėnesį. II STUDIJŲ / Visos sritys MOKSLINIO DARBO SRITIS KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet vasario mėn. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 1. Asmens duomenų anketa. 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. STIPENDIJOS 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 5. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas (moks- PAGAL „AKADEMINIŲ MAINŲ“ linėms stažuotėms). Anglų kalba: 1. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. PROGRAMOJE 2. Mokslo ir studijų institucijos Baltarusijos Respublikoje sutikimo priimti studijoms, mokslinei stažuotei ar trumpalaikiam vizitui raštas. 3. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. DALYVAUJANČIAS 4. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai, patvirtinti dekanate - pagrindinių studijų studentams, diplomo ir priedo kopija bei paskutinių dviejų sesijų UŽSIENIO ŠALIS rezultatai - podiplominių studijų studentams, mokslinio laipsnio diplo- mo kopija – dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. 5. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas (moks- linėms stažuotėms). FINANSAVIMAS Baltarusijos švietimo ministerija: suteikia nemokamą studijų vietą studentams; pasirūpina atvykstančių asmenų apgyvendinimu studentų bendrabu- tyje (svečių namuose), už kurį asmuo mokės iš gaunamos stipendijos. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: išmoka stipendiją; padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas; padengia sveikatos draudimo išlaidas; padengia vizos mokesčio išlaidas. PAPILDOMA INFORMACIJA Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos interneto svetainės adresas: http://www.minedu.unibel.by. 8 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 9
 5. 5. BELGIJOS KARALYSTĖ (FLANDRIJA) BELGIJOS KARALYSTĖ (VALONIJA) PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradar- PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės biavimo sutartis, pasirašyta 1996 m. kovo 7 d. bei Valonijos regiono bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo 2008−2010 metų programa, pasirašyta 2007 m. gruodžio 10 d. KAM SKIRIAMA 1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų trečiosios studijų pakopos stu- dentų ir absolventų podiplominėms speciali-zacijos studijoms; KAM SKIRIAMA Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentams, turintiems gerus pran- 2. dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms. cūzų kalbos pagrindus KIEK VIETŲ SKIRIAMA 1−2 vietos podiplominėms specializacijos studijoms (5−10 mėn.); KIEK VIETŲ SKIRIAMA 2 vietos prancūzų kalbos kursams 1−3 vietos mokslinėms stažuotėms (2-6 mėn.); STUDIJŲ SRITIS Prancūzų kalba 2 vietos vasaros olandų kalbos, literatūros ir kultūros kursams. Paraiškas šių vasaros kursų stipendijoms gauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studen- KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. tai turi pateikti tiesiogiai kursų organizatoriams PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Labai geras prancūzų kalbos mokėjimas (www.taalunieversum.org). PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: STUDIJŲ / Visos sritys 1. Asmens duomenų anketa. MOKSLINIO DARBO SRITIS 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius (vie- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas. na – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje asmuo mokosi, dėsty- Įgytas bent magistro laipsnis ar lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. tojo, kita – prancūzų kalbos dėstytojo rekomendacija). Kandidatai doktorantūros studijoms ne vyresni kaip 35 m. 5. Gyvenimo aprašymas. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: Prancūzų kalba: 1. Asmens duomenų anketa. 1. Paraiška (spec. forma prancūzų kalba). 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 2. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius (vie- 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas, pa- na – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje asmuo mokosi, dėsty- sirašytas mokslo ir studijų institucijos vadovo. tojo; kita – prancūzų kalbos dėstytojo rekomendacija). 4. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae). 3. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai – pagrindinių studijų studentams, 5. Išsami studijų ar darbo programa, pagal kurią pageidaujama studijuo- diplomo ir priedo kopija bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai − podi- ti ar dirbti pripažintoje kitos Šalies institucijoje. plominių studijų studentams. 6. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 4. Gyvenimo aprašymas. 7. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas ir publikacijų sąrašas. FINANSAVIMAS Belgijos prancūzų bendruomenė: Anglų kalba: skiria stipendiją, kuri padengia kursų registracijos mokestį, 1. Paraiška. gyvenimo ir maitinimo išlaidas. 2. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae). Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: 3. Išsami studijų ar darbo programa, pagal kurią pageidaujama studijuo- padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas. ti ar dirbti pripažintoje kitos Šalies institucijoje. 4. Mokslo ir studijų institucijos Flandrijoje sutikimo priimti studijoms ar PAPILDOMA INFORMACIJA Belgijos prancūzakalbės bendruomenės Tarptautinių ryšių Generali- mokslinei stažuotei raštas. nio komisariato (CGRI) interneto svetainė: www.wbri.be. 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Apie kursus: www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/ROM/CEDILL; 6. Magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir priedo patvirtinta www.ulb.ac.be/philo/coursvac. kopija bei doktorantūros studijų rezultatai − doktorantams, mokslinio laipsnio di- plomo kopija − dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. 7. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas ir publikacijų sąrašas. FINANSAVIMAS Flandrijos bendruomenės ministerija: Vykstantiems studijoms: moka stipendiją (770 EUR/mėn.); padengia sveikatos draudimo išlaidas; padengia studijų išlaidas, neviršijančias 523 EUR metams (pasirinkus brangiau kainuojančias programas, įmokos už studijas skirtumą turi pa- dengti pats stipendiatas); Vykstantiems mokslinėms stažuotėms: moka stipendiją (740 EUR/mėn.); padengia sveikatos draudimo išlaidas; išmoka 125 EUR vienkartinę dotaciją įsikūrimo išlaidoms. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. PAPILDOMA INFORMACIJA Flandrijos bendruomenės ministerijos interneto svetainės adresas: www.ond.vlaanderen.be. Informacija apie stipendijas vasaros olandų kalbos, literatūros ir kultūros kursams: www.taatunieversum.org. 10 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 11
 6. 6. ČEKIJOS RESPUBLIKA FINANSAVIMAS Vykstantiems studijoms: Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija suteikia nemokamą studijų vietą. PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Čekijos Respubli- Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: kos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos sutartis dėl bendra- išmoka stipendiją; darbiavimo švietimo ir mokslo srityse, pasirašyta 2000 m. kovo 31 d. padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas. Vykstantiems mokslinėms stažuotėms: Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija: KAM SKIRIAMA 1. Aukštųjų mokyklų visų studijų sričių pagrindinių studijų studentams ir išmoka stipendiją. magistrantams − 2−10 mėnesių studijoms. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: 2. Aukštųjų mokyklų visų studijų sričių doktorantams – 3−10 mėnesių padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. podiplominėms studijoms. Vykstantiems į vasaros kalbos kursus: 3. Mokslo ir studijų institucijų dėstytojams, mokslo darbuotojams ir Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija: kitiems tyrėjams trumpalaikiams vizitams, mokslinėms stažuotėms padengia kursų dalyvio mokestį, suteikia nemokamą maitinimą ir ap- moksliniam darbui dirbti ar paskaitoms skaityti. Vieno asmens mokslinė gyvendinimą; stažuotė negali trukti ilgiau kaip 1 mėnesį. skiria dienpinigius. 4. Aukštųjų mokyklų dėstytojams, visų pakopų studentams − čekų kal- Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: bos ir kultūros vasaros kursuose viename iš Čekijos universitetų. padengia kelionės į studijų, stažuotės vietą ir atgal išlaidas. KIEK VIETŲ SKIRIAMA Iš viso Lietuvai skiriami 46 mėn.: PAPILDOMA INFORMACIJA Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos 20 mėn. studijoms bakalauro studentams ir magistrantams; interneto svetainė: www.msmt.cz. 20 mėn. studijoms doktorantams; 4 mėn. mokslinėms stažuotėms; 2 vietos vasaros kursams. STUDIJŲ / Visos sritys MOKSLINIO DARBO SRITIS KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 1. Asmens duomenų anketa. 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 4. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae). 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 6. Mokslinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas (mokslinėms stažuo- tėms). Anglų kalba: 1. Paraiška (pretenduojantiems į vasaros kalbų kursus šios formos pildyti nereikia). 2. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae). 3. Mokslo ir studijų institucijos Čekijoje sutikimo priimti studijoms, mokslinėms stažuotėms ar trumpalaikiams vizitams raštas (vasaros kur- sams tokio rašto nereikia). 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 5. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai – pagrindinių studijų studentams, diplomo ir priedo kopija bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai - podi- plominių studijų studentams, mokslo laipsnio diplomo kopija – dėsty- tojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. 6. Mokslinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas (mokslinėms stažuo- tėms). 12 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 13
 7. 7. DANIJOS KARALYSTĖ ESTIJOS RESPUBLIKA PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Danijos švietimo PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Estijos Respublikos ministerijos sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityse, švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir pasirašyta 1995 m. birželio 22 d. mokslo ministerijos sutartis dėl studentų, mokslo darbuotojų ir mokomo- KAM SKIRIAMA Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pagrindinių ir podiplominių studijų jo personalo mainų, pasirašyta 2007 m. vasario 5 d. studentų studijoms, doktorantų, mokslo darbuotojų ir dėstytojų moksli- KAM SKIRIAMA 1. Visų studijų pakopų studentų dalinėms studijoms. nėms stažuotėms (2-9 mėn.). 2. Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms. KIEK VIETŲ SKIRIAMA Bendra studijų, mokslinių stažuočių trukmė Lietuvos kandidatams − 44 mėn. Mokslinės stažuotės gali būti trumpalaikės (iki 21 dienos) ir ilgalaikės (daugiau nei 21 diena). STUDIJŲ / Visos sritys 3. Studentų ir mokslo darbuotojų, dėstytojų dalyvavimui vasaros kalbos MOKSLINIO DARBO SRITIS ir kultūros kursuose. KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet vasario mėn. KIEK VIETŲ SKIRIAMA 50 mėn. studijoms; PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas 9 mėn. mokslinėms stažuotėms; 3 stipendijos vasaros kalbos ir kultūros kursams. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 1. Asmens duomenų anketa. STUDIJŲ / Visos sritys 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. MOKSLINIO DARBO SRITIS 3. Gyvenimo aprašymas (CV), pasirašytas pretendento. KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. 4. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas 6. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, paskutinių 2 metų publikaci- PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: jų sąrašas – pretenduojantiems į stipendiją mokslinėms stažuotėms. 1. Asmens duomenų anketa. Anglų kalba: 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 1. CIRIUS paraiška (http://www.ciriiusonline.dk/default.aspx/id=829). 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 2. Gyvenimo aprašymas (CV), pasirašytas pretendento. 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 3. Kalbos įgūdžių pažymėjimas 5. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas. (http://www.ciriiusonline.dk/default.aspx/id=829). Anglų kalba: 4. Mokslo ir studijų institucijos Danijoje sutikimo priimti studijoms, 1. Paraiška. mokslinei stažuotei raštas. 2. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae). 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 3. Estijos mokslo ir studijų institucijos sutikimo priimti studijoms, mokslinei 6. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai – pagrindinių studijų studentams. stažuotei raštas (išskyrus pretenduojantiems į vasaros kursus). Diplomo ir jo priedo kopijos bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai – 4. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai – pagrindinių studijų studentams. podiplominių studijų studentams. Mokslinio laipsnio diplomo kopija – Diplomo ir priedo kopijos bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai – podi- dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. plominių studijų studentams. Mokslinio laipsnio diplomo kopija – dės- 7. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas – preten- tytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. duojantiems į stipendiją mokslinėms stažuotėms. 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. FINANSAVIMAS Danijos tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo švietimo ir moky- 6. Mokslinės (kūrybinės) veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas. mo centras (CIRIUS): FINANSAVIMAS Vykstantiems studijoms ir mokslinėms stažuotėms: suteikia nemokamą studijų vietą; Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija: išmoka stipendiją (apie 5000 DKK/mėn.); suteikia nemokamą studijų vietą studentams; asmenims, patvirtintiems ilgesniam nei 3 mėnesių studijų ar mokslinių Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: stažuočių laikotarpiui padengia sveikatos draudimo išlaidas. išmoka stipendiją; Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. Vykstantiems į vasaros kalbos kursus: PAPILDOMA INFORMACIJA Danijos tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo švietimo ir mo- Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija: kymo centro (CIRIUS) interneto svetainė: finansuoja kursų dalyviams studijas, kultūrinę programą ir apgyvendinimą. http://www.ciriusonline.dk/default.aspx?id=829. suteikia maitinimą arba išmoka dienpinigius maitinimuisi. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į kursų vietą ir atgal išlaidas. PAPILDOMA INFORMACIJA Daugiau informacijos apie Estijos Respublikos Vyriausybės stipendi- jas: http://www.smartestonia.ee/index.php?page=128&. Daugiau informacijos apie vasaros kalbų kursus: Tartu universitete: http://www.isu.ut.ee/136497. Talino universitete: http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatlD=2958 14 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 15
 8. 8. ISLANDIJOS RESPUBLIKA ITALIJOS RESPUBLIKA PAVADINIMAS Islandijos Vyriausybės stipendijų programa PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės su- KAM SKIRIAMA Lietuvos aukštųjų mokyklų užsienio kalbų ir literatūros (ypač Šiaurės tartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir tech- šalių kalbų) studentams 8 mėn. islandų kalbos, istorijos ir literatūros stu- nologijų srityje, pasirašyta 1996 m. balandžio 4 d. dijoms. Pirmenybė teikiama studijuojantiems islandų kalbą. KAM SKIRIAMA Stipendijų tipai: KIEK VIETŲ SKIRIAMA Atskiroms šalims iš anksto nustatytų kvotų nėra. Kiekviena, programoje 1. Trumpi italų kalbos kursai (1−3 mėn.). dalyvaujanti, šalis gali rekomenduoti 2−3 kandidatus, kurie bus atrenka- 2. Atskiri universitetiniai kursai. Kursai gali būti iš visų mokslo sričių. Pasi- mi bendro konkurso tvarka. baigus kursui, stipendininkai privalės išlaikyti dalyko egzaminą (6-9 mėn.). 3. Bakalauro studijos. Stipendijos galima prašyti tik tokiai pat studijų progra- STUDIJŲ/ Islandų kalba, istorija ir literatūra mai, kuri studijuojama šiuo metu (3−12 mėn.). MOKSLINIO DARBO SRITIS 4. Meno ir muzikos studijos Italijos aukštojo meninio ir muzikinio lavini- KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. mo įstaigose (6−12 mėn.). 5. Italų kalbos ir didaktikos kursai. Stipendijos skiriamos asmenims, dės- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Labai geros anglų k. žinios, kadangi studijų pradžioje dėstoma anglų k. tantiems šią kalbą valstybinėse bendrojo lavinimo, vidurinėse ar aukš- Turėti užsienio kalbų, ypač skandinavų, mokymosi patirties. tosiose mokyklose, ir ne žemesnio nei trečio pirmosios studijų pakopos Pirmenybė teikiama kandidatams iki 35 m. amžiaus. kurso italų specialybės studentams (1−3 mėn.). PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 6. Podiplominės antros ir trečios pakopos studijos (mažiausiai viene- 1. Asmens duomenų anketa. riems mokslo metams) (6−12 mėn.). 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 7. Mokslinės stažuotės. Būtina gauti Italijos mokslo įstaigos ar jos atsto- 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi, tarpininkavimo raštas. vo sutikimo priimti mokslinei stažuotei raštą (3−12 mėn.). 4. Gyvenimo aprašymas. KIEK VIETŲ SKIRIAMA Bendra studijų trukmė Lietuvos kandidatams − 48 mėnesiai 5. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai − pagrindinių studijų studentams. Diplomo ir jo priedo kopijos bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai – po- STUDIJŲ/ Prioritetinės mokslo ir studijų sritys: diplominių studijų studentams. MOKSLINIO DARBO SRITIS 1. italų kalba, literatūra, italų k. vertimo studijos; 6. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 2. Europos Sąjungos studijos (teisė, ekonomika, politika); Anglų kalba: 3. teatras, muzika; 1. Islandijos švietimo, mokslo ir kultūros ministerijos paraiška. 4. archeologija, restauravimas, architektūra; 2. Gyvenimo aprašymas. 5. aplinkos mokslai; 3. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai − pagrindinių studijų studentams. 6. tikslieji mokslai. Diplomo ir jo priedo kopijos bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai – po- KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet balandžio mėn. diplominių studijų studentams. 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Į stipendijas, išskyrus skirtas italų kalbos kursams, gali pretenduoti kan- 5. Užsienio kalbos (anglų ir, jei galima, islandų) mokėjimo lygį nurodanti pažyma. didatai, atitinkantys šias sąlygas: 1. Italų kalbos mokėjimas. Italų kalbos mokėjimas yra privaloma sąlyga, FINANSAVIMAS Islandijos švietimo, mokslo ir kultūros ministerija: kurią turės įrodyti specialus dokumentas. suteikia nemokamą studijų vietą; 2. Išsilavinimo dokumentai. Kandidatai privalo turėti išsilavinimo doku- moka 78.300 IKR/mėn. (apie 852,00 EUR/mėn.) dydžio stipendiją; mentą, kurio reikalauja pasirinkta institucija. suteikia gyvenamą vietą bendrabutyje, už kurią studentas moka pats iš 3. Amžiaus apribojimai. Konkurse dėl Italijos vyriausybės siūlomų stipen- gaunamos stipendijos (apie 30.000−35.000 IKR/mėn.); dijų gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų asmenys (išskyrus dėstančius suteikia galimybę nemokamai lankyti nacionalinio simfoninio orkestro italų kalbą Lietuvos Respublikos valstybinėse bendrojo lavinimo, viduri- koncertus visus mokslo metus. nėse ar aukštosiose mokyklose – amžius neribojamas). Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas. PAPILDOMA INFORMACIJA Islandijos Respublikos švietimo, mokslo ir kultūros ministerijos interneto svetainė: www.menntamalaraduneyti.is. Susipažinti su siūloma islandistikos studijų programa užsienio studen- tams galima Islandijos universiteto internetinėje svetainėje adresu: http://ww.hug.hi.is/page/oslerl_foreign. 16 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 17
 9. 9. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: IZRAELIO VALSTYBĖ 1. Asmens duomenų anketa. 2. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 3. Gyvenimo bei mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas. PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutar- 4. Išsilavinimo dokumentų kopijos: dviejų paskutinių sesijų studijų rezul- tis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse, pasirašyta tatai (studijuojantiems) ir įgyto diplomo kopija su priedais (baigusiems 1994 m. spalio 2 d. atitinkamos studijų pakopos studijas), mokslinio laipsnio diplomo kopi- ja (turintiems mokslo laipsnį). KAM SKIRIAMA Lietuvos mokslo ir studijų institucijų podiplominių studijų studentų da- 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. linėms studijoms (iki 8 mėn.), jaunų mokslininkų ir mokslo darbuotojų 6. Italijos mokslo ir studijų institucijos sutikimo priimti studijoms, moks- mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos kursams (Ulpan) linei stažuotei raštas. KIEK VIETŲ SKIRIAMA Nustatytų kvotų Lietuvos kandidatams nėra Italų kalba: STUDIJŲ / Visos sritys 1. Stipendijos prašymo anketa. MOKSLINIO DARBO SRITIS 2. Gyvenimo bei mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas. 3. Išsilavinimo dokumentų kopijos: dviejų paskutinių sesijų studijų rezul- KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet lapkričio mėn. tatai (studijuojantiems) ir įgyto diplomo kopija su priedais (baigusiems PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 1. Įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija ar suteiktas mokslo laipsnis. atitinkamos studijų pakopos studijas), mokslinio laipsnio diplomo kopi- 2. Amžiaus riba – 35 m. ja (turintiems mokslo laipsnį). 3. Geras anglų ar hebrajų k. mokėjimas. 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 4. Izraelio mokslo ir studijų institucijų keliamų priėmimo reikalavimų 5. Italijos mokslo ir studijų institucijos sutikimo priimti studijoms, moks- atitikimas ir jų sutikimo priimti raštas. Prioritetas teikiamas mokslo dar- linei stažuotei raštas. buotojams ir jauniesiems mokslininkams. 6. Italų kalbos žinių lygį patvirtinantis dokumentas, pažyma (italų kalbos- PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: kursų baigimo dokumentas, aukštosios mokyklos pažyma ar kt.). 1. Asmens duomenų anketa. FINANSAVIMAS Italijos užsienio reikalų ministerija: 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. suteikia nemokamą studijų vietą; 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba tarpininkavimo raštas. moka stipendiją (619,75 EUR/mėn.) 4. Detalus studijų, mokslinės stažuotės programos aprašymas, nurodant Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: universitetą, kuriame kandidatas norėtų studijuoti, stažuotis. padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas; 5. Gyvenimo aprašymas. padengia draudimo išlaidas. 6. Diplomo ir priedo kopijos bei podiplominių studijų rezultatų išrašas PAPILDOMA INFORMACIJA Italijos ambasados interneto svetainė: – podiplominių studijų studentams. Mokslinio laipsnio diplomo kopija – http://www.ambvilnius.esteri.lt/ambasciata_vilnius dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. 7. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Anglų kalba: 1. Paraiška. 2. Detalus studijų, mokslinės stažuotės programos aprašymas, nurodant universitetą, kuriame kandidatas norėtų studijuoti, stažuotis. 3. Gyvenimo aprašymas. 4. Susirašinėjimo su pasirinktu Izraelio universitetu laiškų kopijos ar suti- kimo priimti į universitetą raštas. 5. Diplomo ir priedo kopijos bei podiplominių studijų rezultatų išrašas – podiplominių studijų studentams. Mokslinio laipsnio diplomo kopija – dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. 6. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 7. Anglų (ar hebrajų) kalbos mokėjimą patvirtinanti pažyma ar laikytų TOEFL, GRE, GMAT, IELTS testų rezultatai. 8. Trys fotografijos. 9. Sveikatos pažyma. FINANSAVIMAS Izraelio užsienio reikalų ministerija: priklausomai nuo pasirinkto universiteto ir studijų ar mokslinės stažuo- tės programos, skiria pilną arba dalinę stipendiją; suteikia nemokamą studijų vietą; apmoka sveikatos draudimą. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. PAPILDOMA INFORMACIJA Daugiau informacijos apie siūlomas stipendijas galite rasti interneto svetainėje adresu: http://www.mfa.gov.il/MFAArchive/2000_2009/2003/8/ Scholarships+Offered+by+the+Israeli+Government+to.html. 18 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 19
 10. 10. JAPONIJA – JAPONISTIKOS STUDIJOS JAPONIJA – BAKALAURO LAIPSNIO STUDIJOS PAVADINIMAS Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos PAVADINIMAS Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos (Mon- (Monbukagakusho-MEXT) stipendijos japonistikos studijoms Japonijos bukagakusho-MEXT) stipendijos penkių metų pilnoms bakalauro laipsnio universitetuose studijoms Japonijos universitetuose KAM SKIRIAMA Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pagrindinių studijų (ne žemes- KAM SKIRIAMA Lietuvos piliečiams, turintiems išsilavinimą, suteikiantį teisę į universi- nio kaip II kurso) studentų, studijuojančių japonų kalbą ir kultūrą, tetines studijas dalinėms 10 mėn. studijoms KIEK VIETŲ SKIRIAMA Nustatytų kvotų Lietuvos kandidatams nėra KIEK VIETŲ SKIRIAMA Nustatytų kvotų Lietuvos kandidatams nėra STUDIJŲ SRITIS Humanitariniai, socialiniai, gamtos mokslai STUDIJŲ SRITIS Japonų kalba, literatūra, kultūra, istorija KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet birželio mėn. KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet vasario mėn. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Puikūs mokymosi rezultatai (ne žemesnis kaip 7 balų pažymių vidurkis). PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 1. Pakankamai geros japonų kalbos žinios, nes studijos vyksta japonų kalba. Labai geras anglų ir (ar) japonų kalbos mokėjimas ar pasiryžimas mokytis 2. Kandidatų amžius 18–30 m. japonų kalbos (pirmieji studijų metai skiriami parengiamosioms japonų PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: kalbos ir kt. dalykų studijoms, vėliau – bakalauro laipsnio studijos japonų 1. Asmens duomenų anketa. kalba pasirinktoje srityje). 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. Kandidatų amžius 18–21 m. 3. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Geri japonų kalbos ir kitų dalykų (priklausomai nuo pasirinktos studijų Anglų kalba: srities) testų rezultatai. 1. Paraiška ir jos priedas. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 2. Pažyma iš aukštosios mokyklos, liudijanti, kad asmuo yra dieninio 1. Asmens duomenų anketa. skyriaus studentas (-ė). 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 3. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 3. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 4. Išrašas iš studijų knygelės, patvirtintas dekanate. Išraše prašoma išryš- Anglų kalba: kinti dalykus, susijusius su japonų kalba ir kultūra. 1. Paraiška ir jos priedas. 5. Medicininė pažyma (pateikiama tik sėkmingai išlaikius egzaminus ir 2. Patvirtinti paskutinių ketverių metų mokymosi rezultatai. praėjus I-ąjį atrankos etapą). 3. Įgyto išsilavinimo, suteikiančio teisę į aukštąjį mokslą, dokumento patvir- FINANSAVIMAS Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija: tinta kopija (kandidatams, kurie iki dokumentų pateikimo termino nebus padengia registracijos mokestį ir suteikia nemokamą studijų vietą; gavę brandos atestato, egzaminus laikyti bus leista. Brandos atestato kopi- skiria 134 000 jenų per mėn. dydžio stipendiją; jas turės pateikti sėkmingai į kitą atrankos etapą patekę kandidatai). skiria 25 000 jenų įsikūrimo išmoką; 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas. 5. Pažyma apie pradėtas studijas aukštojoje mokykloje (jei pradėtos). 6. Medicininė pažyma (pateikiama tik sėkmingai išlaikius egzaminus ir PAPILDOMA INFORMACIJA Japonijos ambasados Informacijos ir kultūros centro praėjus I-ąjį atrankos etapą). el. paštas culture@emb-japan.lt. Detalus studijų galimybių Japonijoje aprašymas pateikiamas Ja- FINANSAVIMAS Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija: ponijos paslaugų studentams organizacijos (Japan Student Servi- padengia registracijos mokestį ir suteikia nemokamą studijų vietą; ces Organization – JASSO) interneto svetainėje adresu: skiria 134 000 jenų per mėn. dydžio stipendiją; http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj302e.html. padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas. Žinyną su Japonijos universitetų sąrašu „Course Guide for Japanese PAPILDOMA INFORMACIJA Japonijos ambasados Informacijos ir kultūros centro Studies Students“ galima rasti MEXT interneto svetainėje adresu: el. paštas culture@emb-japan.lt. www.mext.go.jp. Paraiškų formas ir ankstesnių metų testų užduotis galima rasti Japo- nijos paslaugų studentams organizacijos interneto svetainėje adre- su: http://studyjapan.go.jp/en/. Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministeri- jos interneto svetainė - www.mext.go.jp. 20 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 21
 11. 11. JAPONIJA – PODIPLOMINĖS STUDIJOS KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA PAVADINIMAS Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausy- (Monbukagakusho-MEXT) stipendijos podiplominėms studijoms Japo- bės kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, pasirašyta 1993 m. lapkričio 8 d. nijos universitetuose KAM SKIRIAMA Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų pagrindinių ir podiplo- KAM SKIRIAMA Lietuvos mokslo ir studijų institucijų podiplominių studijų studentų, ab- minių studijų studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalinėms (5−10 solventų specializacijos studijoms nesiekiant laipsnio (1,5−2 m.), pilnoms mėn.) studijoms ir mokslinėms stažuotėms magistrantūros studijoms (2 m.) ar doktorantūros studijoms (3 m.) KIEK VIETŲ SKIRIAMA Bendra studijų ir mokslinių stažuočių trukmė Lietuvos kandidatams − 50 mėn. KIEK VIETŲ SKIRIAMA Nustatytų kvotų Lietuvos kandidatams nėra. STUDIJŲ / Visos sritys STUDIJŲ/ Visos sritys MOKSLINIO DARBO SRITIS MOKSLINIO DARBO SRITIS KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet birželio mėn. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 1. Kandidatų amžiaus riba pretenduojantiems į stipendijas studijoms – PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 1. Geri studijų, mokslinės (kūrybinės) veiklos rezultatai. 45 m., mokslinėms stažuotėms – 50 m. 2. Geras anglų kalbos mokėjimas ir bent elementarios japonų kalbos žinios. 2. Geras užsienio kalbos, kuria vyks studijos, mokslinė stažuotė mokėji- 3. Geri japonų kalbos ir anglų kalbos testų rezultatai. mas (pageidautinas kinų kalbos mokėjimas). 4. Kandidatų amžius 22–35 m. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 1. Asmens duomenų anketa. 1. Asmens duomenų anketa. 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. 4. Studijų ar mokslinės stažuotės planas. 4. Gyvenimo, mokslinės (kūrybinės) veiklos aprašymas ir paskutinių 2 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. metų publikacijų sąrašas. 7. Gyvenimo aprašymas (pretenduojantiems į stipendijas studijoms). 5. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 8. Mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas (pre- Anglų kalba: tenduojantiems į stipendijas mokslinėms stažuotėms). 1. Paraiška ir jos priedas. Anglų kalba: 2. Studijų srities ir studijų programos aprašymas. 1. Paraiškos forma. 3. Tyrimų temos, diplominio darbo temos santrauka. 2. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai − pagrindinių studijų studentams, 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. diplomo ir priedo kopijos bei dviejų paskutinių sesijų rezultatai - podi- 5. Diplomų ir priedų kopijos, paskutinių sesijų rezultatai − magistrantūros plominių studijų studentams, mokslinio laipsnio diplomo kopija – dės- studentams, doktorantūroje laikytų egzaminų įvertinimai – doktorantams. tytojams ir mokslo darbuotojams. 6. Darbų nuotraukos (menininkams) ar įrašai (muzikos atlikėjams). 3. Pažyma apie užimamas pareigas, jei kandidatas dirba aukštojo mokslo 7. Kvietimas studijuoti Japonijos mokslo ir studijų institucijoje ir medi- institucijoje. cininė pažyma (pateikiami tik sėkmingai išlaikius egzaminus ir praėjus 4. Vidurinės mokyklos atestatas su pažymiais (studentams). I-ąjį atrankos etapą). 5. Studijų ar mokslinės stažuotės planas. FINANSAVIMAS Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija: 6. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. padengia registracijos mokestį ir suteiks nemokamą studijų vietą; 7. Publikacijų sąrašas (pretenduojantiems į stipendijas mokslinėms sta- skiria 170 000 jenų per mėn. dydžio stipendiją; žuotėms). padengia kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidas. 8. Meno srities kandidatai turi papildomai pateikti savo darbų pavyz- džius: vieną muzikinį įrašą arba šešias spalvotas savo darbų nuotraukas PAPILDOMA INFORMACIJA Japonijos ambasados Informacijos ir kultūros centro (2 eskizai, 2 paveikslai, 2 kiti darbai). el. paštas culture@emb-japan.lt. Paraiškų formas ir ankstesnių metų testų užduotis galima rasti Japo- FINANSAVIMAS Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė: nijos paslaugų studentams organizacijos interneto svetainėje adre- suteikia nemokamą studijų vietą studentams; su: http://www.studyjapan.go.jp/en/. skiria stipendiją; Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministeri- skiria vienkartinę išmoką įsikūrimui; jos interneto svetainė - www.mext.go.jp. suteikia gyvenamąjį plotą; garantuoja neatidėliotinos medicininės pagalbos paslaugas. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į kursų vietą ir atgal išlaidas; gali skirti papildomą Lietuvos valstybinę stipendiją pragyvenimui. PAPILDOMA INFORMACIJA Kinijos stipendijų tarybos interneto svetainė: http://en.csc.edu.cn. 22 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 23
 12. 12. LATVIJOS RESPUBLIKA LENKIJOS RESPUBLIKA PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Estijos Respublikos PAVADINIMAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lenkijos Respubli- švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir kos nacionalinio švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ministerijos sutartis dėl studentų, mokslo darbuotojų ir mokomo- švietimo ir aukštojo mokslo srityje, pasirašytas 1992 m. vasario 21 d. jo personalo mainų, pasirašyta 2007 m. vasario 5 d. KAM SKIRIAMA 1. Visų studijų pakopų studentų 5−10 mėn. dalinėms studijoms. KAM SKIRIAMA 1. Visų studijų pakopų studentų dalinėms 5−10 mėnesių studijoms. 2. Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 1–10 mėn. mokslinėms 2. Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 1–5 mėnesių mokslinėms stažuotėms. stažuotėms. KIEK VIETŲ SKIRIAMA 50 mėn. studijoms; 3. Studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalyvavimui vasaros kalbos 30 mėn. mokslinėms stažuotėms. ir kultūros kursuose. STUDIJŲ / Visos sritys KIEK VIETŲ SKIRIAMA 50 mėn. studijoms; MOKSLINIO DARBO SRITIS 9 mėn. mokslinėms stažuotėms; 3 stipendijos vasaros kalbos ir kultūros kursams. KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet vasario mėn. STUDIJŲ / Visos sritys PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas MOKSLINIO DARBO SRITIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: KREIPIMOSI TERMINAI Kasmet kovo mėn. 1. Asmens duomenų anketa. 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Priimančios mokslo ir studijų institucijos sutikimo raštas 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. PATEIKIAMI DOKUMENTAI Lietuvių kalba: 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 1. Asmens duomenų anketa. 5. Mokslinės (kūrybinės) veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas – preten- 2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse. duojantiems į stipendijas mokslinėms stažuotėms. 3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas. Anglų kalba: 4. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 1. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 5. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas. 2. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai – pagrindinių studijų studentams; Anglų kalba: diplomo ir priedo kopija bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai − podi- 1. Paraiška. plominių studijų studentams; mokslo laipsnio diplomo kopija – dėstyto- 2. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae). jams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. 3. Motyvacinis laiškas. 3. Priimančios institucijos Lenkijoje sutikimo raštas. 4. Latvijos mokslo ir studijų institucijos raštas, patvirtinantis priėmimą 4. Mokslinės (kūrybinės) veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas – preten- studijuoti ar stažuotis (išskyrus pretenduojantiems dalyvauti vasaros duojantiems į stipendijas mokslinėms stažuotėms. kursuose). FINANSAVIMAS Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerija: 5. Dviejų paskutinių sesijų rezultatai – pagrindinių studijų studentams. suteikia nemokamą studijų vietą studentams. 6. Diplomo ir priedo kopijos bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai – po- Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: diplominių studijų studentams. Mokslinio laipsnio diplomo kopija – dės- išmoka stipendiją; tytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams. padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. 7. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. 8. Išsami studijų ar mokslinės stažuotės programa. PAPILDOMA INFORMACIJA Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerijos interneto 9. Mokslinės (kūrybinės) veiklos aprašymas, publikacijų sąrašas. svetainė: http://www.men.gov.pl/menis_en/news/news.php. Daugiau informacijos apie studijas Lenkijoje adresu: FINANSAVIMAS Vykstantiems studijoms ir mokslinėms stažuotėms: http://www.buwiwm.edu.pl/. Latvijos švietimo ir mokslo ministerija: suteikia nemokamą studijų vietą studentams; Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: išmoka stipendiją; padengia kelionės į studijų, mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas. Vykstantiems į vasaros kalbos kursus: Latvijos švietimo ir mokslo ministerija: finansuoja kursų dalyviams studijas, kultūrinę programą ir apgyvendinimą. suteikia maitinimą arba išmoka dienpinigius maitinimuisi. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija: padengia kelionės į kursų vietą ir atgal išlaidas. PAPILDOMA INFORMACIJA Daugiau informacijos apie Estijos Respublikos Vyriausybės stipendi- jas: http://izm.izm.gov.lv/ministry/currently/2407.html. Daugiau informacijos apie vasaros kalbų kursus: Tarptautinėje Baltistikos vasaros mokykloje adresu: http://biss.va.lv. Rygos technologijos universitete adresu: www.rtu.lv/summerschool. 24 VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE VALSTYBINĖS STIPENDIJOS STUDIJOMS IR MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE 25

×