2008-2011 m. Bendroji Nordplus programa

977 views

Published on

2008-2011 m. Bendroji Nordplus programa

Published in: Travel, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008-2011 m. Bendroji Nordplus programa

  1. 1. Pasinaudokime naujos programos Nordplus galimybėmis! Nauja bendradarbiavimo programa ,,Nordplus Framework Programme“ (Bendroji Nordplus programa; toliau – Nordplus programa) Lietuvoje bus įgyvendinama 2008–2011 metais. Ši programa skirta Šiaurės ir Baltijos šalių glaudesniam bendradarbiavimui švietimo srityje, mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui, regiono konkurencingumo Europos mastu didinimui bei Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo sistemų tobulinimui. 2004 m. kovo 25 d. Kopenhagoje vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų susitikime buvo susitarta dėl pagrindinio ilgalaikio politinio sie- kio – sukurti bendrą Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo ir mokslo erdvę. Patvirtintame 2005–2007 m. Baltijos ir Šiaurės valstybių bendradarbiavimo švietimo ir moks- lo srityje veiksmų plane (Action Plan 2005–2007 – Baltic-Nordic Co-operation in the Field of Education and Research) numatyta plėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą vi- sose švietimo ir mokslinių tyrimų srityse, kuriant ilgalaikius švietimo tinklus. Vienas pagrindinių uždavinių švietimo srityje – į Nordplus programą, kurioje šiuo metu dalyvauja Šiaurės šalys Danija, Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija, Alandų ir Farerų salos, nuo 2008 m. įtraukti ir visas Baltijos šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją. 2008 m. prasidės naujas programos Nordplus etapas, kuris tęsis iki 2011 metų. Bendras programos prioritetas bus teikiamas kokybiškai veiklai, skatinančiai ir remiančiai bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių šalių švietimo institucijų, siekiančiai sukurti, plėtoti ir viešinti rezultatus bei produktus, svarbius dalyvau- jančioms šalims. Nordplus programą sudarys 4 dalys: skersinė paprogramė – Nordplus Horizontal – ir trys sektorinės paprogramės: Nordplus Junior (bendrasis ugdymas), Nordplus Higher Education (aukštasis mokslas), Nordplus Adult Learning (suaugusiųjų švietimas). Paprogramės Nordplus Horizontal 2008 m. prioritetas bus teikiamas projektams ir tinklams, kurių tikslas yra: – kokybės gerinimas ir inovacijų diegimas švietimo sistemose; – Nordplus paprogramių metinių prioritetų įgyvendinimas; – aukštos kokybės švietimo užtikrinimas visiems besimokantiesiems, „iškritusių“ iš mokymo sistemos ir integracijos problemų sprendimas; – bendradarbiavimo tarp mokytojų rengimo ir pedagoginių metodų kūrimo, įvairių dalykų skatinimas; – ryšių tarp mokyklų, suaugusiųjų švietimo institucijų, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių stiprinimas. Reikalavimai partnerystei: mažiausiai 3 partnerinės institucijos iš mažiausiai 2 skirtingų švietimo sektorių ir iš mažiausiai 3 programoje dalyvaujančių šalių. Paprogramės Nordplus Junior 2008 m. prioritetas bus teikiamas projektams ir tinklams, kurių tikslas yra: – švietimo kokybės gerinimas; – profesinis mokymas; – sveikata; – verslumo skatinimas; – daugiakultūrinės klasės; – ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija; Reikalavimai partnerystei, susijusiai su mobilumo veikla: mažiausiai 2 partnerinės institucijos (siunčiančioji ir priimančioji) iš mažiausiai 2 programoje daly- vaujančių šalių. Reikalavimai projekto ar tinklo partnerystei: mažiausiai 3 partnerinės institucijos iš mažiausiai 3 programoje dalyvaujančių šalių. Paprogramės Nordplus Higher Education 2008 m. prioritetas bus teikiamas: – tinklams ir projektams, kurių partnerystėje dalyvauja Baltijos šalių institucijos; – jungtinių studijų programų ir intensyvių kursų kūrimui; – atnaujinamiems tinklams, kurie įtrauks naujas institucijas iš kitų švietimo sektorių (mokyklas, įmones, nevyriausybines organizacijas ir kt.); – projektams, skirtiems aukštojo mokslo tobulinimui. Reikalavimai partnerystei, susijusiai su mobilumo veikla: mažiausiai 2 partnerinės institucijos iš mažiausiai 2 programoje dalyvaujančių šalių. Reikalavimai projekto ar tinklo partnerystei: mažiausiai 3 partnerinės institucijos iš mažiausiai 3 programoje dalyvaujančių šalių, mažiausiai 2 partneriai turi būti Aukštojo mokslo institucijos. Paprogramės Nordplus Adult Learning 2008 m. prioritetas bus teikiamas projektams ir tinklams, kurių tikslas yra : – mokymo kokybės gerinimas; – kompetencijų, įgytų neformalaus ir savaiminio švietimo metu, pripažinimas ir įteisinimas; – pagrindinių kompetencijų (skaitymo, rašymo, matematikos, IT) įgijimas; – imigrantų ir tautinių mažumų atstovų antrosios kalbos mokymas; – suaugusiųjų švietimo poveikio monitoringas, pvz., mokymo poveikio įvertinimo metodų ir įrankių kūrimas. Norinčius dalyvauti programoje informuojame, kad paraiškos teikiamos iki 2008 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos: www.smpf.lt, el. p. martynas.sukys@smpf.lt (Nordplus Horizontal ir Higher Education), martyna.banaityte@smpf.lt (Nordplus Junior ir Adult Learning), tel. (8 5) 261 0592.
  2. 2. 2008–2011 m. Bendroji Nordplus programa Tikslai – Remti supratimo apie Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę gilinimą; – Stiprinti kokybę ir inovacijų diegimą mokymosi visą gyvenimą srityje, remiant bendradarbiavimo projektus, tinklus bei mainus tarp Šiaurės ir Baltijos šalių; – Skatinti inovatyvių procesų, produktų ir geros praktikos mainus; – Stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje, prisidėti prie bendros Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimo. Nordplus Junior Nordplus Higher Education Nordplus Adult Learning (Bendrasis ugdymas) (Aukštasis mokslas) (Suaugusiųjų švietimas) Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): – Remti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų – Aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo ir – Gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei skatin- bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse; mobilumo tarp Šiaurės ir Baltijos šalių rėmimas; ti inovacijų diegimą, remiant tarptautinį suau- – Remti projektus ir tinklus, skirtus švietimo – Inovatyvių rezultatų ir geros praktikos sklaida gusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą kokybei gerinti ir inovacijoms diegti. sektoriuje; bei mobilumą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių; – Bendradarbiavimo ryšių stiprinimas tarp – Plėtoti tiek formalų, tiek neformalų bei Tikslinės grupės: aukštojo mokslo institucijų ir kitų suinteresuotų savaiminį suaugusiųjų mokymą. – Pradinių ir vidurinių mokyklų organizacijų. mokiniai / klasės; Tikslinės grupės: – Ikimokyklinio ugdymo, pradinių ir vidurinių Tikslinės grupės: – Suaugusiųjų švietimo mokyklos ir kitos mokyklų mokytojai, direktoriai ir kitas – Aukštojo mokslo institucijų studentai, dėstytojai institucijos, NVO; pedagoginis personalas; ir kitas personalas; – Institucijos ir mokyklos, dirbančios savaiminio, – Kitos organizacijos ir institucijos, dirbančios – Organizacijos ar institucijos, dirbančios aukštojo neformalaus ir formalaus suaugusiųjų švietimo mokyklinio ugdymo srityje. mokslo srityje. srityje; – Mokytojai ir kitas personalas bei besimokantys Pagrindinės veiklos formos: Pagrindinės veiklos formos: suaugusieji. Mobilumas, tinklai ir projektai. Bendradarbiavimo tinklai ir projektai, intensyvūs kursai, jungtinės studijų programos, studentų ir Pagrindinės veiklos formos: dėstytojų mobilumas. Suaugusiųjų klasių arba savarankiškai besimo- kančių suaugusiųjų, mokytojų ir kitų asmenų, dirbančių suaugusiųjų švietime, mobilumas; bendradarbiavimo tinklai ir projektai. Nordplus Horizontal (Skersinė programa) Tikslai (kartu su bendrosios programos tikslais): – Remti tarpsektorinius tinklus ir projektus; – Remti veiklas, skatinančias sinergiją ir bendradarbiavimą mokymosi visą gyvenimą kontekste; – Remti inovatyvius kalbų projektus ir projektus, padedančius spręsti kompleksines švietimo problemas ir iššūkius; – Skatinti bendradarbiavimą su kitų regionų šalimis; – Remti veiklas, skirtas Europos procesams įgyvendinti (ypač Bolonijos ir Kopenhagos). Tikslinės grupės: – asmenys, institucijos, organizacijos ar kitos įstaigos, dirbančios švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Pagrindinės veiklos formos: – Tarpsektorinių tinklų ir projektų veikla (darbo grupės, patirties mainų seminarai, konferencijos, tyrimai, statistikos projektai, mokslinių projektų valorizacija, inovaciniai kursų ir modelių kūrimai, inovatyvių kalbų mokymo ir mokymosi priemonių kūrimas, gerosios praktikos sklaida ir kt.). Paraiškų teikimas: 2008 m. kovo 1 d. Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 261 0592, faks. (8 5) 249 7137, el. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt

×