Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smotop smotopsokmotoroptimeringpunktorg

256 views

Published on

smotop på www.smotopsokmotoroptimering.org

Published in: Technology, Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smotop smotopsokmotoroptimeringpunktorg

  1. 1. SMOtop är ett företag som arbetar med sökmotoroptimering, dvs. hur man får en hemsida att synas i sökmotorerna på webben. På hemsidan www.smotopsokmotoroptimering.org erbjuder de gratis information i form av artiklar om olika aspekter av sökmotoroptimering. Artiklarna handlar om både onpage- och offpage-optimering som SMOtop erbjuder.
  2. 2. Med onpage-optimering menas det arbete som utförs på själva den fysiska hemsidan, alltså hur text och bilder ska utformas, hur källkoden kan optimeras, etc. Det har blivit allt viktigare i takt med att sökmotorerna prioriterar hemsidornas innehåll för att kunna ge besökaren den bästa upplevelsen. Det är därför också en viktig del av SMOtops arbete.
  3. 3. Med offpage-optimering menas det arbete om görs med att skapa länkar till en hemsida från olika andra hemsidor. Det innebär t.ex. att den aktuella hemsidan registreras i svenska och utländska webbkataloger, att det skaps länkar från bloggar och forum, att det kan skapas en kompletterande hemsida på Facebook som länkar till den ursprungliga sidan, med mera.
  4. 4. SMOtop kallar sitt sätt att arbeta för ”värdeskapande sökmotoroptimering” dvs. de ökar värdet på sina kunders hemsidor genom rekommendationer om innehåll och struktur. De lägger även stor vikt vid länkbygge.
  5. 5. Sökmotoroptimering har tidigare varit ganska dyrbart och därför förbehållet stora företag. SMOtop anser att sökmotoroptimering ska vara en tjänst som vem som helst ska ha råd att abonnera på, precis som man har abonnemang för telefoni och bredband.
  6. 6. SMOtops kunskaper bygger delvis på de kurser som Jeremy Cobb vid Advanced Business Development har gett. Baserat på detta och på de tekniker som t.ex. Michelle MacPhearson lär ut och använder har de utvecklat egna metoder anpassade för den svenska marknaden.

×