Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slot 3 mmi johor

594 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slot 3 mmi johor

 1. 1. Kategori PenjelasanMasa persekolahan Jumlah masa murid hadir ke(Allocated schooling sekolahtime)Masa bilik darjah Jumlah masa murid berada(Allocated class time) dalam kelas (tidak termasuk waktu rehat, pertukaran kelas, waktu makan tengah hari dll). Ia merupakan subkategori masa persekolahan(Sumber: Levin & Tsang, 1987)
 2. 2. Kategori PenjelasanMasa instruksional Jumlah masa yang digunakan(Instructional time) untuk instruksional (tidak termasuk gangguan, pengurusan rekod, dll).Masa pembelajaran Jumlah masa instruksional diakademik mana murid memberi perhatian(Academic learning dan menerima instruksion padatime) tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan/bermakna.(Sumber: Levin & Tsang, 1987)
 3. 3. FaktorPengurusanSekolahFaktorInstruksionalGuru
 4. 4.  Pendekatan Holistik Melibatkan pemimpin sekolah, para guru, murid dan komuniti Secara amnya, melibatkan dua aspek utama: Kepemimpinan / pengurusan sekolah Keberkesanan Instruksional
 5. 5.  Perancangan aktiviti sekolah yang integratif, unik dan menyeluruh
 6. 6. Dasar Pengurusan Kurikulum, HEM & Kokurikulum Sekolah Takwim sekolah yang melibatkan program / aktiviti aspek kompetensi kepimpinan pendidikan boleh dilaksanakan secara integratif Contohnya : Mesyuarat Staf / Kurikulum / Kokurikulum/ HEM / Kewangan boleh diadakan sekaligus (dengan syarat semua “kerja rumah” telah dibuat dengan baik)
 7. 7. Dasar Pengurusan Kurikulum, HEM & Kokurikulum Sekolah Projek PM, PSK & 3K, Kegiatan Panitia & Kelab Akademik (Bulan Merdeka) dll, 1M1S dan aktiviti Kelab Sukan
 8. 8.  Agihan tugas yang bijaksana dalam kalangan guru dan AKS AKS dalam kegiatan KK, latihan guru dalam kegiatan KK
 9. 9. HariPersekolahan Gantianmestilah mengikut jadualwaktu yang ditetapkanSekurang-kurangnya 9 hari persekolahan gantian(kehilangan separuh daripada masanya)
 10. 10.  Membudayakan sikap mementingkan masa dan ketepatan masa  Ketepatan masa ke sekolah dan kelas  Taklimat Pagi / Tengah hari  e - Notis
 11. 11.  Membudayakan guru menggunakan jadual fleksibel  Menggantikan kelas  Jadual serentak untuk memudahkan “Team Teaching”
 12. 12. Membudayakanpeningkatan tahapprofesionalisme melaluiLatihan DalamPerkhidmatan Tiga Bidang Utama Program Pembangunan Guru Baharu Penandaarasan Pembinaan kapasiti guru (multi- tasking)
 13. 13. 1.3 Murid-Murid Memupuk budaya disiplin diri dalam kalangan murid
 14. 14.  Pendidikan - Orientasi Pencegahan – Sistem Kad Pemulihan - Bimbingan Pengukuhan – Pemimpin/ KK
 15. 15.  Tahap motivasi Keadaan emosi Status sosio ekonomi Persekitaran sekolah
 16. 16.  Membudayakan Self Access Learning (SAL) / Pembelajaran Kendiri dalam kalangan murid Ekspres pagi Ekspres tengah hari
 17. 17. Membudayakanbudaya membacaKeberkesanan Pusat Sumber SekolahBicara BukuProgram NILAM
 18. 18. Ibu bapa murid – waktu menghantar anakNGOs – aktiviti luarAgensi kerajaan tempatan – urusan / aktiviti rasmi
 19. 19. 2.1 Penggunaan ICT dalam P&P
 20. 20.  Persediaan yang baik Penyampaian yang sistematik, teratur, dan menarik Mengaplikasi V, A, K (Visual, Audio, Kinestetik) Mempunyai masa yang mencukupi untuk menyiapkan sukatan dengan baik
 21. 21.  Memudahkan usaha menambahbaik Menjimatkan masa persediaan Memudahkan proses ulangkaji Meningkatkan keberhasilan pembelajaran
 22. 22. 2.2 Menggunakan Modul Pembelajaran dan Pengajaran
 23. 23.  Mengikut tahap kebolehan murid Memudahkan penyampaian guru Meningkatkan tahap penerimaan murid Modul dapat ditambahbaik dari semasa ke semasa
 24. 24.  Meningkatkan pembelajaran berfokus Menjimatkan masa persediaan guru Mempercepatkan proses P & P Meningkatan keberhasilan pembelajaran
 25. 25. : h adiri t ru meng /ta klima• Gu sy uarat • Me s • Kursu i j lis Rasm • Ma ah c eram putan • Jem gi mu rid ” engirin ur gency belaja r. • M of k min at “s e nc e da an. • Tiada y ang ti ec e m as ap murid au cuti k • Sik i sa kit at ru cut • Gu
 26. 26. Peningkatan dalam jumlah Rakan Pembaca Cadangan buah buku) (melebihi 100 1Penekanan Anjurkan Latihan Dalammelaksanakan tugas Perkhidmatanmengajar sebagai satuamanah .Guru mesti pastikanjumlah waktu mengajarmenepati peruntukanmasa bagi setiap minggu.Surah Al-Anfal , Ayat 27
 27. 27. Cadangan 2Guru menghadiri : 1. Guru buat tukar ganti kelas dengan guru kelas•Mesyuarat yang sama (GGT).•Kursus•Taklimat 2. Akur carta alir SOP•Majlis rasmi•Mohon cuti CRK 3. Ceramah masa P&P :•Mengiringi murid • Cari alternatif P&P rasmi•Jemputan ceramah diganti hari lain • Guru tukar ganti kelas jika ingin bersama murid masa ceramah.
 28. 28. Cadangan 3Meninggalkan bilik darjah Dua pilihan :melebihi satu hari. •Urusan tukar ganti kelas sebelum hadiri kursus •Tinggalkan latihan atau kerja murid (tulis tarikh dan masa latihan perlu diedarkan kepada Penolong Kanan)- contoh Program Menganggur Berdikari SMK Benut.
 29. 29. Peningkatan dalam jumlah TOKOH NILAM Cadangan 4 (melebihi 288 buah buku) Pemantauan “Learning Walk” :Kurang “Sense of Urgency”untuk hadir ke kelas tepat •Lawatan ringkas masa P&Pmasanya. •Fokus kurikulum operasi •Catat borang pemantauan •Pengetua dan guru “reflect” proses P&P bersama •Kongsi amalan pengajaran yang baik & teguran kebiasaan.
 30. 30. Cadangan 5 Program “Teach To Teach” :Sikap murid tidak minatbelajar. • Guru jumpa pengetua untuk maklum. • Guru isi borang •Tetapkan tarikh, hari, masa, topik diajar •Pengetua laksana P&P •Pengetua beri maklum balas •Kongsi amalan pengajaran yang baik & teguran kebiasaan.
 31. 31. Cadangan 6Guru cuti sakit atau •Bakul Ilmu – dibawakecemasan. oleh guru ganti. Yang disediakan oleh Program “1 School Reads”
 32. 32. Melindungi masainstruksional amatbergantung kepada kepimpinan sekolah(pengetua/guru besar) dan kepimpinan

×