Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 6

4,867 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 6

 1. 1. BAB 6PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
 2. 2. Apakah maksud khalifah? Bermaksud pengganti Nabi Muhammad bagi melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam Dalam konteks agama Khalifah bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan mengekalkan keharmonian umat Islam
 3. 3. Senaraikan syarat-syarat yang memebolehkan seseorang itu dicalonkan sebagai khalifah Lelaki yang merdeka Beragama Islam Memiliki pengetahuan tentang Islam Sanggup melaksanakan hukum Allah Bersifat adil Mempunyai akhlak yang baik Tubuh yang sihat dan sempurna Berfikiran cerdas Warak
 4. 4. Apakah kepentingan syura dan baiah dalam perlantikan seseorang khalifah? Menjamin perlantikan pentadbir yang tepat dan berkelayakan Menjamin pentadbiran lebih lancar Menggalakkan pemerintah yang terpilih berusaha menjadi pemimpin cemerlang Melantik pemerintah yang mampu membawa kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat
 5. 5. Nyatakan tugas-tugas khalifah. Memelihara kedudukan agama Islam Mentadbir negara mengikut Al-Quran dan Sunnah Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbir negara Menjaga kebajikan rakyat Menjaga dan meneruskan ajaran Allah Mengekalkan perpaduan ummah Memantapkan sistem perundangan Islam Menguruskan kewangan negara Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat
 6. 6. Mengapakah khalifah Abu Bakar As- Siddiq layak digelar sebagai ‘ Penyelamat Umat Islam’ ?Satu menyatukan semula umat Islam yang berpecah selepas kewafatan NabiMurtad bertindak tegas terhadap golongan murtadAr-Riddah memerangi golongan Ar-RiddahAncaman mempertahankan Madinah daripada ancaman Parsi dan RomPentadbiran melicinkan pentadbiran kerajaanMawali menjaga hak rakyat golongan mawaliAl-Quran mengumpulkan dan menyalin semula tulisan Al- Quran
 7. 7. Apakah pembaharuan dan perubahan yang dilaksanakan oleh khalifah Umar al-Khattab sehingga zaman pemerintahannya dikenali sebagai ‘ zaman keemasan kerajaan Islam ‘ di Madinah?Dasar memperkenalkan dasar pentadbiran dan perlantikan pegawai / Memecat Khalid al-Walid dan melantik Abu Ubaidah al-JarrahSyura Menubuhkan Majlis SyuraBahagi Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayahWali Melantik Wali / Gabenor sebagai ketua pentadbir awamPanglima Melantik panglima tenteraJabatan Menubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Tentera, Polis, Percukaian dan Perbendeharaan NegaraSetiausaha Jawatan Setiausaha diwujudkan untuk mengetuai jabatanHakim Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan-jabatan lain dan dibayar gaji lumayanBelajar Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran
 8. 8. Guru Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikanKalendar memeperkenalkan kalendar HijrahTentera Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarelaMarkas Membina markas tentera di bandar utamaKubu Membina kubu pertahanan di sempadan yang menghadap negara musuhSeragam Tentera dibayar gaji dan diberi pakaian seragamTerusan Membina terusan untuk tujuan pertanianTeroka Menggalakkan penerokaan tanah baru dan tanah terbiarCukai memperkenalkan pelbagai jenis cukai-jizyah dan kharajBaitulmal Mendirikan BaitulmalTanah Mewujudkan sistem pentadbiran tanah di wilayah yang ditakluki (tanah bertuan dan tanah tidak bertuan)
 9. 9. Mengapakah pusat pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah terpaksa berpindah dari Damsyik ke Cordova? Keruntuhan kerajaan Bani Umaiyyah di Damsyik Serangan daripada gerakan Abbasiyah Hampir semua kerabat Bani Umaiyyah dibunuh Abdul Rahman lari ke Sepanyol / mengasaskan kerajaan di Cordova
 10. 10. Sebutkan dua aspek pentadbiran yang diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Bani Umaiyyah Sistem Khalifah Sisten wazarah Sistem urus setia Sisten Hijabah
 11. 11. Apakah kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Bani Umaiyyah di Damsyik dalam bidang ilmu pengetahuan? Kota Basrah dikenali sebagai pusat penyebaran ilmu Lahir tokoh ilmuan Islam / tokoh-tokoh dalam bidang agama Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara Penggunaan tanda bunyi atau baris pada tulisan al-Quran Kepesatan perkembangan ilmu agama / astronomi / kimia Buku rujukan diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab
 12. 12. Nyatakan peranan Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan di Eropah pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah di Andalusia Pusat pengajian tinggi Menubuhkan perpustakaan Mengembangkan ilmu ke bandar-bandar lain Sebagai pusat penterjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab Pusat pembelajaran ilmu daripada buku terjemahan Penghubung dunia Islam dengan Eropah
 13. 13. Huraikan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diperkenalkan oleh kerajaan Bani UmaiyyahAspek Membahagikan sistem pentadbiran kepada empat aspek iaitu sistem khalifah, sistem wazarah, sistem urus setia dab sistem hijabahKhalifah Khalifah sebagai ketua pemerintah dalam sistem khalifahWazir Dalam sistem wazarah, Wazir dilantik untuk mengetuai pentadbiran negara di peringkat kerajaan pusatPegawai Dalam sistem urus setia, pegawai-pegawai dilantik bagi menguruskan pentadbiranBahagian Sistem urus setia membahagikan urusan pentadbiran kepada beberapa bahagianHijabah Melalui sistem Hijabah, seorang pegawai ditugaskan mengawal keselamatan khalifahJabatan Pentadbiran diperkemaskan dengan penubuhan empat jabatan iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am dan Jabatan Urusan Cap Mohor PemerintahJundi Memperkemaskan sistem ketenteraan dengan menubuhkan Diwanul Jundi (Jabatan Tentera)Tentera serta tentera darat dan laut
 14. 14. Terangkan sumbangan dan kejayaan yang dicapai olrh kerajaan Bani Umaiyyah di AndalusiaIlmu Cordova berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di EropahTinggi Mengasaskan pusat pengajian tinggiPustaka Menubuhkan perpustakaanKembang Mengembangkan ilmu ke bandar-bandar lainTerjemah Menterjemahkan karya Yunani ke dalam Bahas ArabBelajar Menggalakkan penbelajaran ilmu daripada buku terjemahanHubung Menghubungkan dunia Islam dengan EropahTimba Menggalkkan orang Islam menimba ilmu daripada karya EropahSeni Menyerlahkan seni bina Islam pada binaan Masjid CordovaKewangan Mewujudkan sistem kewangan yg cekap melalui penubuhan BaitulmalPerdagangan Cordova menjadi pusat perdagangan antarabangsaTembikar Menguasai kemahiran membuat tembikarPerhiasan Kemahiran menghasilkan barang perhiasan perak dan emasSaliran Pembinaan sistem saliran untuk memajukan pertanianPenyelidikan Penyelidikan menghasilkan benih berkualiti
 15. 15. Apakah kegiatan intelektual yang dilaksanakan di kota Baghdad pada zaman kegemilangan bani Abbasiyah? Penulisan karya dalam bahasa Arab Penterjemahan karya asing ke dalam bahasa arab Penterjemahan karya falsafah dan sains Yunani ke dalam bahasa Arab Penulisan dalam pelabgai bidang agama Pengubahsuaian terhadap karya terjemahan
 16. 16. Bagaimanakah Baitulhikmah menjalankan kerja terjemahan? Penterjemah bekerja secara berkumpulan Diawasi oleh seorang penyelaras Menterjemah karya asing ke dalam Bahasa Arab Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan Membuat penambahbaikan terhadap karya yang diterjemahkan
 17. 17. Nyatakan tahap-tahap kegiatan penulisan yang dilakukan pada zaman Bani Abbasiyah Mencatat idea/ percakapan Mengumpul idea yang serupa / mengumpul hadis Nabi Muhammad ke dalam sebuah buku Mengarang dan mengatur ke dalam bahagian atau bab tertentu
 18. 18. Nyatakan sumbangan kegiatan penterjemahan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Penciptaan karya baru berasaskan karya terjemahan Pengubahsuaian dalam karya terjemahan Penambahbaikan terhadap karya terjemahan Pemuliharaan terhadap ilmu Eropah daripada lenyap Peningkatan kegiatan penyelidikan Penyebaran hasil kajian Islam ke Eropah Sumbangan ke arah melahirkan Renaissance di Eropah Mempertingkatkan pengetahuan manusia dalam pelbagai bidang Percambahan dalam pelbagai bidang ilmu
 19. 19. Huraikan sejarah pembentukan kerajaan Bani AbbasiyahTaja Gerakan Revolusi Abbasiyah ditaja oleh Ali bin AbdullahSulit Pada mulanya gerakan dijalankan secara sulitTerbuka Gerakan secara tebuka bermula pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul AzizKempen Mereka menjalankan kempen atas nama Ahlul BaitPusat Pusat operasi gerakan operasi ini adalah di Kufah, Basrah dan KhurasanKukuh Gerakan diperkukuhkan oleh Salamah al- Khallal di Kufah dan Muslim al-Khurasani di KhurasanDamsyik Damsyik dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Bani AbbasiyahPindah Pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad pada zaman Abu Jaafar al-Mansur
 20. 20. Huraikan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuanPusat Baghdad menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuanTulis Penulisan karya dalam Bahasa ArabTerjemah Penterjemahan karya Yunani ke dalam Bahasa ArabBaitulhikmah Menubuhkan Baitulhikmah untuk kegiatan penterjemahanKaedah Memperkenalkan kaedah penterjemahan dan penulisan yang sistematikAgama Penglibatan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama IslamUlama Kelahiran tokoh ulama IslamPisah Pemisahan ilmu Islam mengikut bidang tertentuUbahsuai Pengubahsuaian terhadap karya terjemahanWarisan Memelihara warisan ilmu Eropah daripad lenyapTinggi Menubuhkan pusat pengajian tinggiPenyelidikan Mempertingkatkan kegiatan penyelidikanKembang Mengembangkan hasil kajian Islam ke EropahRenaissance Menyumbang kepada kelahiran zaman Renaissance di EropahTingkat Peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakatCambah Percambahan ilmu pengetahuan
 21. 21. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan Islam ke Eropah TimurConstantinopie Penaklukan Constantinopie oleh tentera-tentera IslamAkidah Akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang IslamGhazi Tentera Islam mempunyai semangat ghaziTentera Sistem ketenteraan yang tersusun dan peralatan senjata modenJanissari Kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai tentera elit JanissariArmada Memiliki armada tentera laut yang kuatPolitik Keadaan politik yang tidak stabil di EropahByzantine Kejatuhan empayar ByzantineGereja Gereja Greek Ortodoks tidak lagi berfungsi sebagai pelindungmasyarakat KristianTerbuka Dasar keagamaan kerajaan Uthmaniyah yang bersifat terbukaSosial Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk IslamHijrah Penghijrahan orang Turki ke kawasan BalkanSufi Ahli sufi berperanan menyebarkan Islam
 22. 22. Huraikan sumbangan kerajaan Uthmaniyah terhadap perkenbangan IslamEmpayar Mewujudkan empayar IslamIstanbul Istanbul menjadi pusat pentadbiran Dunia IslamPelindung Menjadi pelindung kepada umat Islam di seluruh duniaKanun Memperkenalkan Kanun SulaimanJawatan Memperkenalkan jawatan Kadi, Mufti ddan Syeikul-Islam dalam pentadbiran IslamFatwa Mengeluarkan fatwa yang diterima dan diguna pakai hingga kiniPerdagangan Istanbul menjadi pusat pertemuan perdagangan Timur dan BaratJalin Kerajaan Uthmaniyah membentuk Jalinan Perdagangan Dunia Islam yang berpusat di IstanbulSosial Memperkenalkan dasar sosial berasaskan kecemerlangan individuMobiliti Mewujudkan mobiliti yang lebih luas dalam masyarakatIlmu Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam di EropahMadrasah Memperkenalkan sistem pendidikan madrasahEnsaiklopedia Mempelopori penulisan ensaiklopediaPerpustakaan Menubuhkan perpustakaan di masjid, hospital dan di rumahMasjid Menghasilkan seni bina masjid
 23. 23. Bagaimanakah berlakunya pertembungan antara dua tamadun?Perdagangan Perdagangan menjadi alat pertembungan tamadunChina Orang Islam menetap dan berdagang di Canton membolehkan tamadun Islam bertembung dengan tamadun ChinaDiplomatik Peneroka Islam membuat hubungan diplomatik dengan petempatan orang bukan Islam di Cordova, Valencia dan RhondaPenaklukan Tamdun Islam tersebar melalui penaklukan dan ketenteraanParsi Penaklukan ke atas Iraq dan Iran menyebebkan tamadun Islam bertembung dengan tamadun ParsiMesir Apabila tentera Islam menguasai Mesir dan Afrika Utara, tamadun Islam bertenbung dengan tamadun Eropah / RomKebudayaan Pertembungan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lainMozarab Golongan Mozarab ( orang tempatan Kristian ) di Sepanyol mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa ArabIntelektual Berlaku dengan cara pertembungan intelektualCendekiawan Cendekiwan Islam mendalami ilmu tamadun Eropah dan memperkembangkan menurut pandangan intelektual Islam
 24. 24. Huraikan kesan-kesan kemasukan Islam ke SepanyolAkidah Membawa nilai akidah percaya kepada AllahPolitik Amalan sistem politik berasaskan akidah dan syariahPerundangan Wujudnya sistem perundangan berasaskan al-Quran dan hadisSelaras Undang-undang diselaraskan di semua kawasan naungan kerajaan IslamEkonomi Ekonomi perdagangan dikuasai oleh orang IslamIstanbul Istanbul menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Timur dengan BaratKawasan Kawasan penyebaran Islam semakin luasPendidikan Perkembangan pendidikan menekankan pendidikan agama serta sains,matematik dan teknologiMudejar Caea hidup golongan mudejar mempengaruhi kehidupan harian orang EropahTukar Pertukaran pendapat antara cendekiawan Islam dengan cendekiawan bukan IslamIntelek Peningkatan budaya intelektual di kalangan orang IslamTokoh Lahirnya tokoh-tokoh ilmuan Islam dalam pelbagai bidangSeni Perkembangan dalam bidang seni dan kesusasteraanTeroka Aktiviti penerokaan ke kawasan di luar naungan IslamKeluar Keilmuan Islam berjaya membawa keluar masyarakat Eropah daripada Zaman Gelap
 25. 25. Hasil usaha dan penat lelah serta susah payah NIK SYAMIMI NOOH ( 5UH) 13A1 SPM 2006

×