Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 4

3,206 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 4

 1. 1. BAB 4KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM &PERKEMBANGANNYA DI MEKAHMASYARAKAT ARAB JAHILIAH
 2. 2. A] Mengapakah zaman jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan? [ Ruj: buku teks sejarah ting. Empat ms 100] Masyarakat tidak menerima kebenaran Tidak mengikut ajaran nabi-nabi sebelumnya Tidak menyembah Allah / Menyembah berhala Mempercayai animisme Kehidupan masyarakat kucar-kacir Tiada nabi / Kitab suci sebagai petunjuk Akhlak yang rendah.
 3. 3. B] Senaraikan ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat arab Jahiliah. [ Ruj : Buku Teks Sejarah Ting. Empat ms. 101] Berjudi, minum arak dan berzina Merendahkan martabat wanita Menafikan hak wanita dalam mewarisi harta Menanam bayi perempuan Tiada peraturan permainan
 4. 4. C] Nyatakan kegiatan yang menjadi sumber ekonomimasyarakat arab Jahiliah.[ Ruj ; buku teks sejarah ting. Empat ms. 100-101] Perniagaan yg berasaskan riba dan penindasan Sikap mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata Merompak dan merampas barangan Mengeksploitasi golongan miskin
 5. 5. D] Sebutkan bentuk kepercayaan agama dalam masyarakatArab Jahiliah.[ Ruj : buku teks sejarah ting. Empat ms. 101] Wathani / menyembah berhala Animisme / memuja alam Samawi / kristian dan yahudi Kepercayaan menilik nasib / sihir / mempercayai roh org mati Agama Hanif Campuran agama Hanif dengan agama tradisi.
 6. 6. SISTEM KABILAHA] Apakah ciri- ciri Sistem Kabilah ?[ Ruj : Buku teks ting. Empat ms. 101] Hidup berpuak-puak Berkelompok Ahlinya terdiri daripada suku tertentu Tinggal dalam sebuah kawasan Setiap kabilah mempunyai identiti sendiri Mempunyai peraturan sendiri Ahlinya fanatik terhadap kabilah masing-masing Diketuai oleh seorang Sheikh.
 7. 7. B] Nyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadiSheikh kabilah.[ ruj : buku teks ting. Empat ms. 101] Disukai oleh ahli kabilah Dilantik atas persetujuan ramai Berfikiran matang Gagah Berani Pandai berpidato
 8. 8. C] Senaraikan kesan-kesan negatif amalan SistemKabilah.[ Ruj ; buku teks sejarah ting. Empat ms. 101-102] Hidup berasaskan puak Taksub dan fanatik terhadap kabilah Semangat kesukuan yang melampau Peperangan dan persengketaan dalam masyarakat Struktur sistem yang berasaskan keturunan Terlalu terikat pada peraturan yang ditetapkan oleh kabilah. Sanggup menuntut bela untuk mempertahankan maruah kabilah.
 9. 9. D] Mengapakah wujudnya semangat kesukuan dikalanganahli kabilah ?[ Ruj : buku teks sejarah ting. Empat ms. 101-102] Suasana geografi yang panas dan kering Masalah diatasi secara bersama untuk meneruskan kehidupan Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan Tinggal dalam kelompok Terikat dengan peraturan yang ditetapkan Ahli kabilah terdiri daripada suku yang sama
 10. 10. a] Apakah kepentingan surah al-Alaq ayat 1-5 kpd umatislam?[ Ruj : buku teks sejarah tingkatan empat ms. 107-108] Memerintahkan umat islam membaca Menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun masyarakat Melalu pembacaan , seseorang akan mendapat ilmu Menggalakkan kajian terhadap sesuatu perkara Melalui pembacaan dan kajian sesuatu bangsa dapat sesuatu bangsa dapat mencapai kejayaan Pembacaan dan kajian dapat meningkatkan tamadun Ilmu yang dituntut ialah i;lmuyang dapat membina masyarakat.
 11. 11. B] Mengapakah amalan membaca sangat dituntut dalamislam?[ Ruj : buku teks sejarah ting. Empat ms. 107-108] Membina tamadun masyarakat Seseorang akan mendapat ilmu Dapat membuat kajian terhadap sesuatu perkara Berjaya menghasilkan sesuatu yang baru Dapat meningkatkan tamadun Dapat membina masyarakat
 12. 12. C] Apakah perubahan yang berlaku terhadapperkembangan islam selepas turunnya surah a-mudassir?[ ruj : buku teks ting. Empat ms. 108] Pengisytiharan nabi muhammad s.a.w sebagai rasulullah Ajaran islam wajib disampaikan kepada seluruh manusia Kerasulan nabi muhammad s.a.w adalah satu rahmat Ajaran islam perlu disampaikan secara bijaksana Wahyu diturunkan berterusan Bermulanya seruan islam kepada umat manusia
 13. 13. D] Apakah perkara utama yang ditekankan oleh nabimuhammad s.a.w pada tahap awal dakwah baginda ?[ Ruj : buku teks sejarah ting. Empat ms.108] Usaha membetulkan akidah masyarakat Menanam keimanan kepada allah Menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji
 14. 14. PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAHA] Nyatakan perbezaan dakwah secara rahsia dengandakwah secara terbuka.[ Ruj : buku teks sejarah ting. Empat ms.109] Dakwah secara rahsia - Penyebaran islam secara sulit/ sembunyi- sembunyi - Ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat Dakwah secara terbuka - dakwah dilakukan secara terang-terangan - dakwah ditujukan kepada seluruh masyarakat Makkah
 15. 15. B] Nyatakan sebab-sebab Rasulullah s.a.w memilih dakwah secara rahsia pada peringkat awal penyebaran islam. [ ruj : buku teks ting. Empat ms. 110]Islam baru dikenaliBilangan penganut islam masih sedikitMengelakkan penentangan orang quraisyMenjaga asas islam daripada dihancurkanKebanyakan penganut islam adalah golonganbawahan
 16. 16. C] Berikan tiga pendekatan yang digunakan olehrasulullah s.a.w daloam menyampaikan dakwahIslamiyah.[ Ruj : buku teks sejarah ting. Empat ms.110-111] Secara lemah lembut dan berhikmah Tidak memaksa / memujuk dengan dengan menggunakan akal Membandingkan akhlak jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh islam Membacakan ayat-ayat suci al-quranuntuk menjawab pertanyaan Memberi penerangan Menunjukkan teladan yang baik
 17. 17. D] Apakah faktor-faktor yang yang menyebabkan islammudah diterima oleh orang ramai ?[ ruj : buku teks Sejarah ting. Empat ms. 110-111] Kemurniaan ajaran islam Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah Peribadi Nabi Muhammad s.a.w yang bersifat mulia Kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan dakwah
 18. 18. REAKSI MASYARAKAT ARABA] Nyatakan bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Quraisyterhadap dakwah Islamiyah.[ Ruj : buku teks ting. Empat ms. 111-113] Kekerasan - Menggunakan kekerasan Cemuh - Mencemuh Nabi Muhammad s.a.w Ganggu - Mengganggu Nabi semasa beribadat Ejek - Mengejek ajaran islam melalui puisi Tuduh - Melemparkan tuduhan dan tohmahan kepada Nabi Pujuk - Memujuk Tawar - Menawarkan kedudukan, wanita dan Pulau harta - Melakukan pemulauan terhadap nabi dan keluarga baginda.
 19. 19. B] Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentangajaran islam ?[ ruj : buku teks Sejarah ting. Empat ms. 111-113] Kepercayaan - Perbezaan kepercayaan Berhala - Ajaran islam menolak amalan menyembah berhala dan mempercayai animisme Taraf - Prinsip persamaan taraf bertentangan dengan amalan mereka yang mementingkan darjat Persaudaraan - Konsep persaudaraan bertentangan dengan amalan sistem kabilah Moral - Amaran tidak bermoral dihalang oleh islam Tanggapan - Mempunyai tanggapan yang salah mengenai tugas nabi Tunduk - Menganggap jika menerima islam mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Kedudukan - Penyebaran islam boleh menggugat kedudukan dan pengaruh orang tertentu Pemimpin - Menggugat peluang orang tertentu untuk menjadi pemimpin Ukir - Menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala.

×