Slot 3 perancangan strategik 19 feb 2011

13,464 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
546
Comments
4
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Seringkali dasar/konsep tidak dilaksanakan sebab tidak disebarkan. Oleh sebab itu tidakkan susulan selepas mesyuarat di PPD/JPN ialah tindakan penyebaran. DASAR ialah visi, matlamat, hala tuju, peraturan kaedah. Kementerian membuat DASAR di peringkat kebangsaan, JPN membuat DASAR di peringkat negeri, PPD membuat DASAR di peringkat daerah, Pengetua/GB membuat DASAR di peringkat sekolah, Ketua Panitia membuat DASAR untuk subjeknya, guru kelas membuat DASAR untuk kelasnya. Kegagalan pertama ialah apabila visi, matlamat, hala tuju gagal disebarkan. Tingkat pertama penyebaran ialah kepada golongan Pengurusan Pertengahan, mereka bersama-sama menterjemahkan kepada strategi yang perlu diambil untuk mencapai dasar tersebut. DASAR perlu difahami dan dihayati sebelum dibuat strategi DASAR tidak boleh diubah. Seteh Pengurusan Pertengahan mengariskan strategi, ia perlu disebarkan pula kepada Pengurusan Hadapan iaitu guru Bilik Darjah supaya dilaksanakan. Penyebaran perlu berlaku dan seharusnya lancar dan berkesan. Strategi memudahkan yang dianggap sukar pada mulanya, sebab itu ia boleh memotivasi pekerja yang pada mulanya bersikap menentang. Pengurusan Hadapan laksanakan berdasarkan strategi dan objektifnya.
 • 8
 • 9
 • 10
 • Slot 3 perancangan strategik 19 feb 2011

  1. 2. PERANCANGAN STRATEGIK DALAM UNIT KURIKULUM, HEM DAN KOKURIKULUM TAHUN 2011 HINGGA 2013
  2. 3. Pengenalan
  3. 4. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL <ul><li>Setiap panitia mesti </li></ul><ul><li>mempunyai satu hala tuju untuk mencapai matlamat melalui sebarang cara atau semua cara atau usaha yang dilakukan </li></ul>
  4. 5. DIMENSI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL: <ul><li>1. MENDEFINISIKAN VISI/MISI SEKOLAH </li></ul><ul><li>2. MENGURUS PROGRAM KURIKULUM, HEM DAN KOKURIKULUM </li></ul><ul><li>3. MEWUJUDKAN IKLIM PEMBELAJARAN YANG POSITIF </li></ul>
  5. 6. <ul><li>1.1 MERANGKA MATLAMAT SEKOLAH </li></ul><ul><li>1.2 MENYAMPAIKAN MATLAMAT SEKOLAH </li></ul>1. MENDEFINISIKAN MISI:
  6. 7. <ul><li>2.1 PENYELIAAN DAN PENILAIAN PRO KURIKULUM,HEM DAN KOKO </li></ul><ul><li>2.2 MENYELARAS KURIKULUM, HEM DAN KOKO </li></ul><ul><li>2.3 MEMANTAU KEMAJUAN MURID </li></ul>2. MENGURUS PROGRAM INSTRUKSIONAL:
  7. 8. <ul><li>3.1 MEMASTIKAN WAKTU PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BERKESAN </li></ul><ul><li>3.2 MEWUJUDKAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL </li></ul><ul><li>3.3 MENGEKALKAN SENTIASA KELIHATAN </li></ul><ul><li>3.4 MENYEDIAKAN INSENTIF KEPADA GURU </li></ul><ul><li>3.5 PENGUATKUASAAN STANDARD AKADEMIK </li></ul><ul><li>3.6 MENYEDIAKAN INSENTIF KEPADA MURID </li></ul>3. MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH:
  8. 9. 11 ELEMEN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL (MODEL HALLINGER) 1) Merangka matlamat sekolah 2) Menyampaikan matlamat sekolah 3) Penyeliaan dan penilaian Instruksi 4) Menyelaras kurikulum 5) Memantau kemajuan pelajar 6) Melindungi waktu P& P 7) Membudayakan Perkembangan Profesional 8) Mengekalkan ketampakan 9) Menyediakan ganjaran kepada guru 10) Penguatkuasaan standard akademik 11) Menyediakan insentif kpd pelajar HALLINGER Mendefinisikan misi sekolah Mengurus Program instruksional Mewujudkan Iklim Pembelajaran Positif
  9. 10. DASAR STRATEGI LAKSANA PENGURUSAN ATASAN/PETADBIR PENGURUSAN PERTENGAHAN/ PANITIA PENGURUSAN HADAPAN/GURU Static Motivational Dynamic Akauntabiliti: Peranan Pengurusan Tiga Aras Model Pengurusan INTAN
  10. 11. Isu-Isu Perancangan Strategik <ul><li>Perancangan program/aktiviti yang dibuat secara “ ad hoc ” </li></ul><ul><li>Kecenderungan untuk menyediakan dokumen perancangan strategik tetapi tidak pada perlaksanaan. </li></ul><ul><li>Mengulangi program/aktiviti yang kurang strategik pada setiap tahun, “ more of the same ”. </li></ul>
  11. 12. <ul><li>Kurang pemantauan kepada program yang dirancang, merupakan punca kegagalan Perancangan Strategik. </li></ul><ul><li>Pembinaan perancangan strategik tidak melibatkan seluruh warga dan tidak dihayati. </li></ul><ul><li>Program/aktiviti yang tidak disesuaikan dengan keperluan sekolah masing-masing. </li></ul>
  12. 13. Kepentingan Perancangan Strategik <ul><li>Membolehkan organisasi mengenali kekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas. </li></ul><ul><li>Membolehkan organisasi merangka bentuk tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya mahu mengeksploitkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. </li></ul><ul><li>Membolehkan organisasi merangka apakah tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya yang mahu mengeksploit peluang dan mengekang ancaman yang wujud. </li></ul>
  13. 14. Kepentingan Perancangan Strategik <ul><li>Membolehkan organisasi merancang aktivitinya mengikut kepentingan dengan lebih jelas dan bersistematik. </li></ul><ul><li>Membolehkan organisasi mengenalpasti tahap pencapaiannya. </li></ul><ul><li>Memudahkan organisasi mengawal segala program. </li></ul><ul><li>Meletakkan organisasi sentiasa dalam keadaan proaktif terhadap perubahan yang berlaku di dalam dan luar organisasi. </li></ul>
  14. 15. Kepentingan Perancangan Strategik <ul><li>Dapat mengurangkan program yang berulang. </li></ul><ul><li>Menyediakan satu suasana kerja yang kodusif. </li></ul>
  15. 16. OBJEKTIF MODUL
  16. 17. <ul><li>Pada akhir sesi, SEMUA GURU dapat: </li></ul><ul><li>memahami konsep perancangan strategik dan kepentingannya dalam pengurusan kurikulum </li></ul><ul><li>Membina pelan perancangan strategik </li></ul><ul><li>Melaksanakan perancangan strategik </li></ul><ul><li>Menilai dan membuat penambahbaikan perancangan strategik </li></ul>
  17. 18. KANDUNGAN MODUL
  18. 19. <ul><li>3.3   Pembinaan Pelan Strategik 3.3.1 Mengenal pasti Isu-isu Strategik (SWOT/SWOC) </li></ul><ul><li>3.3.2 Menentukan Matlamat Strategik 3.3.3 Menetapkan Indikator Prestasi </li></ul><ul><li>3.3.4 Menentukan Objektif          3.3.5 Membina Pelan Tindakan/Pelan Taktikal </li></ul><ul><li>3.3.6 Membina Pelan Operasi </li></ul><ul><li>3.3.7Membina Pelan kontigensi </li></ul>
  19. 20.   3.4    Pelaksanaan Perancangan Strategik 3.5    Penilaian terhadap Pelaksanaan Perancangan Strategik 3.6 Penyemakan semula dan penambahbaikan 3.7 Perbengkelan dalam mesyuarat Panitia bersama ahli panitia
  20. 21. Strategik <ul><li>Sesuatu proses itu strategik apabila melibatkan pilihan terbaik untuk bertindak-balas terhadap keadaan persekitaran yang dinamik dan persekitaran yang kadang-kadang kurang menyenangkan </li></ul><ul><li>Untuk dianggap strategik perlu kepastian tentang pilihan-pilihan dan penglibatan penuh terhadap satu set tindak balas dan tidak kepada yang lain </li></ul><ul><li>(Allison & Kaye 1997) </li></ul>
  21. 22. Strategi <ul><li>Merujuk kepada cara organisasi bertindak. </li></ul><ul><li>Juga dikenali sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif, misi dan visi yang telah ditetapkan. </li></ul><ul><li>Organisasi yang gagal membentuk strategi yang sesuai dengan programnya mempunyai risiko lebih besar untuk tewas dalam persaingan mencapai visi dan menjadi impian sahaja </li></ul>
  22. 23. Strategy <ul><li>Strategy is all about survival </li></ul><ul><li>Strategy is all about perceptions </li></ul><ul><li>Strategy is all about being different </li></ul><ul><li>Strategy is all about competition </li></ul><ul><li>Strategy is all about simplicity </li></ul><ul><li>Strategy is all about leadership </li></ul><ul><li>Strategy is all about reality </li></ul>
  23. 24. <ul><li>Strategi mengambil kira : </li></ul><ul><li>kehendak dan aspirasi jangka panjang </li></ul><ul><li>persekitaran luaran </li></ul><ul><li>kekuatan dalaman organisasi sekolah </li></ul><ul><li>budaya cemerlang organisasi sekolah </li></ul><ul><li>harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder) </li></ul><ul><li>menjangkakan sumber-sumber masa depan </li></ul>
  24. 25. PELAN STRATEGIK STATUS QUO Di mana kita berada sekarang ? Ke mana hendak di- tuju? Bagaimana cara untuk mencapai tujuan? 4 SOALAN STRATEGIK Bagaimana kita tahu apa yang telah kita capai? MATLAMAT / OBJEKTIF
  25. 26. <ul><li>Adalah suatu proses formal bagi menentukan bidang tugas yang merangkumi visi, objektif, faktor-faktor kejayaan yang penting dan strategi-strategi bagi sesebuah organisasi sekolah. </li></ul><ul><li>Proses strategik tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan dalaman bagi sesebuah organisasi sekolah dan cabaran-cabaran dalam persekitaran luaran. </li></ul>Perancangan Strategik…
  26. 27. <ul><li>“ Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran” </li></ul><ul><li>(Taba 1962) </li></ul><ul><li>“ Kurikulum ialah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing” </li></ul><ul><li>(Tanner & Tanner 1975) </li></ul>DEFINISI KURIKULUM
  27. 28. Apa itu CEMERLANG? Cemerlang ialah pencapaian yang melebihi tahap jangkaan
  28. 29. Kepentingan Perancangan Strategik terhadap Pengurusan Kurikulum Cemerlang <ul><li>Alat untuk memahami cabaran-cabaran dan perubahan persekitaran secara sistematik dan strategik </li></ul><ul><li>Menjadikan seseorang pemimpin kurikulum yang cemerlang; melakukan perkara yang betul dengan betul, untuk sasaran yang betul, pada tempat yang betul, dan pada masa yang betul serta dalam bajet yang betul. </li></ul><ul><li>Menjadikan pihak pengurusan lebih proaktif dan dapat memikirkan masa depan pencapaian akademik sekurang-kurangnya 3 – 5 tahun ke hadapan. </li></ul>
  29. 30. Kepentingan Perancangan Strategik terhadap Pengurusan Kurikulum Cemerlang <ul><li>Menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan warga pendidik dalam proses pemikiran dalam menangani perubahan. </li></ul><ul><li>Meningkatkan semangat kerja berpasukan dan penghayatan hala tuju yang sama. </li></ul><ul><li>Membuat keputusan pada hari ini bagi menentukan pencapaian pada masa depan. </li></ul>
  30. 31. PROSES MELAKSANAKAN PERANCANGAN STRATEGIK
  31. 32. PERANCANGAN STRATEGIK PELAN TAKTIKAL & TINDAKAN KAWALAN & PENILAIAN VISI MISI MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI ANALISIS SWOT /C PRA PERANCANGAN (MANDAT) ISU STRATEGIK TOWS MATRIKS INDIKATOR PRESTASI PELAKSANAAN
  32. 33. VISI
  33. 34. VISI & MISI <ul><li>Pernyataan visi menjawab soalan ‘ What do we want to become ?’ </li></ul><ul><li>Pernyataan misi menjawab soalan ‘ What is our business ?’ </li></ul>
  34. 35. Komponen Penting dalam Pernyataan Visi/Wawasan <ul><li>1. M enerangkan tujuan kewujudan, kerja utama & pelanggan sasaran sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>2. Keunggulan masa depan yang unik (kekuatan yang memberikan sesebuah organisasi itu kelebihan. Hal ini mentakrifkan kelebihan & kecemerlangan organisasi) </li></ul><ul><li>3. Nilai-nilai yang dikongsi bersama (kepercayaan, prinsip moral, dan falsafah yang membentuk budaya organisasi) </li></ul>
  35. 36. Why is a vision statement important? <ul><li>A good vision statement will challenge and inspire members of the school (board, staff, volunteers) to work together to achieve success. </li></ul><ul><li>It is difficult to create a vision statement that is exciting enough to inspire people, but is also realistic enough for people to believe it is attainable. </li></ul>
  36. 37. KUASA VISI Menetapkan haluan Penyemarak motivasi & komitmen staf Integrasi organisasi Memberikan pengertian Meningkatkan daya kepimpinan Merungkai paradigma Pemangkin prestasi Meningkatkan kemampuan untuk berubah 8 KEPENTINGAN VISI
  37. 38. Garis Panduan Untuk Membina Pernyataan VISI? <ul><li>1. Libatkan pemikiran strategik yang berkaitan: </li></ul><ul><ul><li>Membuat anjakan paradigma dan berfikiran futuristik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ke mana hala tuju sekolah anda? </li></ul></ul><ul><li>2. Tetapkan posisi kejayaan masa hadapan untuk lima tahun ke hadapan. </li></ul><ul><li>3. Apakah identiti sekolah yang akan dibina untuk masa depan? </li></ul>
  38. 39. Garis Panduan Untuk Membina Pernyataan VISI? <ul><li>4. Nyatakan/jelaskan “what an organization wants to be” (..akan menjadi…? ) bukannya “what is”. </li></ul><ul><li>5. Gambarkan situasi atau keadaan yang lebih baik pada masa hadapan dalam beberapa aspek penting berbanding dengan keadaan sekarang. </li></ul>
  39. 40. Ciri-Ciri Pernyataan VISI yang Baik <ul><li>1. Jelas menyatakan tahap perubahan yang diinginkan masa depan atau menggambarkan kejayaan yang hendak dicapai. (benchmark perubahan) </li></ul><ul><li>2. Mencabar dan bermotivasi ( driving force) </li></ul><ul><li>3. Ringkas dan mudah difahami untuk dihayati oleh SEMUA warga dalam organisasi. </li></ul>
  40. 41. 4. Lebih fleksibel untuk dibentuk agar organisasi sentiasa pantas dan berdaya tahan bagi menghadapi kesulitan 5. Dikongsi dengan stakeholders , pelanggan, pembekal, komuniti dsb. 6. Jelas hubungannya dengan pernyataan misi
  41. 42. Vision to be successful: <ul><li>1. Initiate by leader </li></ul><ul><li>2. Shared and supported </li></ul><ul><li>3. Clarifies direction and purpose </li></ul><ul><li>4. Comprehensive </li></ul><ul><li>5. Must be positive and inspiring (ambitious) </li></ul><ul><li>6. Sets a standard of excellence </li></ul><ul><li>7. Fits the school and the times </li></ul><ul><li>8. Clear and easy to understand </li></ul>
  42. 43. <ul><li>Aktiviti </li></ul>
  43. 44. SMK LUNAS IALAH SEKOLAH CEMERLANG DI DAERAH KULIM BANDAR BAHARU MENJELANG TAHUN 2013 CONTOH PERNYATAAN VISI
  44. 45. MISI
  45. 46. <ul><li>Satu pernyataan ringkas dan padat yang menjelas-kan perkara berikut: </li></ul><ul><li>Tujuan atau sebab ditubuhkan organisasi anda? ( What is our basic purpose or Why do we exist?) </li></ul><ul><li>Kepada siapa perkhidmatan diberikan? (pelanggan) ( Who we serve? , as our customers: geography, segments, names ) </li></ul><ul><li>Apakah hasil akhir yang diingini? ( What we produce- outcome benefits: products, services, uses) </li></ul>Apakah maksud MISI?
  46. 47. Mengapa pernyataan MISI penting? <ul><li>Pernyataan misi yang baik membantu memasti-kan setiap warga sekolah bekerja ke arah hala tuju yang sama . </li></ul><ul><li>Pernyataan yang mantap dan memberangsang-kan penting bagi mewakili sekolah kepada warga sekolah, penderma, sukarelawan dan masyarakat umum. Hal ini menjelaskan kepada mereka bahawa sekolah anda mempunyai hala-tuju yang jelas dan tahu perkara yang ingin dilakukan . </li></ul>
  47. 48. CIRI-CIRI MISI YANG BAIK <ul><li>Ringkas dan mudah diingati. </li></ul><ul><li>Jelas dan mudah difahami. </li></ul><ul><li>Menjawab persoalan ‘ What ’, ‘ Who ’ & ‘ How ’ </li></ul><ul><li>Elakkan penggunaan bahasa yang sukar difahami (bombastik) </li></ul>
  48. 49. <ul><li>Menggambarkan kepakaran unik organisasi. </li></ul><ul><li>Lebih luas ( broad ) bagi membolehkan pelaksanaan yang fleksibel kepada situasi yang diingini. </li></ul><ul><li>Spesifik untuk menjadi panduan kepada warga organisasi membuat keputusan. </li></ul>
  49. 50. Pernyataan MISI SMK LUNAS <ul><li>  </li></ul><ul><li>Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan. </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan kecemerlangan pelajar dalam Kurikulum. </li></ul><ul><li>Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dengan sistematik dan berkesan. </li></ul><ul><li>Membina sahsiah terpuji dan meningkatkan minat belajar di kalangan pelajar. </li></ul><ul><li>Mewujudkan prasarana yang selamat, kondusif dan ceria untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Mewujudkan hubungan baik dan kerjasama dengan ibu bapa, waris, masyarakat setempat serta agensi kerajaan dan swasta ke arah kecemerlangan Kurikulum, Kokurikulum dan Sahsiah Pelajar. </li></ul>
  50. 51. PEMBINAAN PELAN STRATEGIK
  51. 52. A) MENGENAL PASTI ISU-ISU STRATEGIK
  52. 53. Dua Faktor Penentu Isu-isu Strategi FAKTOR KOMUNITI SOSIAL, POLITIK, PERUNDANGAN PELUANG & CABARAN TERHADAP ORGANISASI KEKUATAN SUMBER, KEMAMPUAN DAN KELEMAHAN NILAI DAN BUDAYA ORGANISASI YANG DIKONGSI PERANAN STAF PENTING PERSEKITARAN STRATEGIK ORGANISASI TENTUKAN KERELEVANAN FAKTOR LUAR & DALAM KENAL PASTI & NILAIKAN ALTERNATIF JANAKAN STRATEGI PERSAINGAN DAN PERANAN STAKEHOLDER FAKTOR LUARAN FAKTOR DALAMAN
  53. 54. Lain-lain faktor dalaman <ul><li>Kewangan </li></ul><ul><li>Kepercayaan </li></ul><ul><li>Budaya </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul>
  54. 55. Faktor-faktor luaran <ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Ekonomi </li></ul><ul><li>Sosiobudaya </li></ul><ul><li>Teknologi </li></ul><ul><li>Pelanggan </li></ul><ul><li>Masyarakat </li></ul><ul><li>Kesatuan </li></ul><ul><li>Badan bukan kerajaan </li></ul><ul><li>Pesaing </li></ul>
  55. 56. B) MENENTUKAN MATLAMAT STRATEGIK
  56. 57. MATLAMAT STRATEGIK <ul><li>Tujuan memindahkan misi kepada sasaran prestasi/keputusan </li></ul><ul><li>Membentuk piawai untuk mengesan prestasi </li></ul><ul><li>Matlamat yang mencabar, boleh dicapai dan boleh diukur </li></ul>
  57. 58. Aktiviti
  58. 59. CONTOH MATLAMAT <ul><li>Meningkatkan prestasi pencapaian peperiksaan awam PMR dan SPM ke tahap yang cemerlang </li></ul>
  59. 60. MENENTUKAN OBJEKTIF
  60. 61. OBJEKTIF <ul><li>1. Objektif adalah sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan sasaran yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>2. Hasil khusus yang ingin dicapai oleh organisasi semasa melaksanakan misi asasnya (David, 2003) </li></ul>
  61. 62. Kepentingan Objektif Yang Baik <ul><li>Menentukan arah </li></ul><ul><li>Membantu proses penilaian yang tepat </li></ul><ul><li>Mendedahkan keutamaan </li></ul><ul><li>Fokus kepada penyelarasan </li></ul><ul><li>Mengawal </li></ul><ul><li>Memotivasikan pihak terlibat </li></ul>
  62. 63. OBJEKTIF <ul><li>CIRI-CIRI OBJEKTIF YANG BAIK: </li></ul><ul><li>S pecific (khusus) </li></ul><ul><li>M easureable (boleh diukur) </li></ul><ul><li>A ttainable (boleh dicapai) </li></ul><ul><li>R eliable (boleh dipercayai/konsisten ) </li></ul><ul><li>T ime frame (jangka masa) </li></ul>
  63. 64. <ul><li>DUA bentuk objektif : </li></ul><ul><li>Objektif yang perlu dicapai untuk jangka masa melebihi setahun dikenali sebagai jangka panjang (David,2003) </li></ul><ul><li>Objektif yang perlu dicapai untuk jangka masa kurang daripada setahun seperti pelan taktikal/pelan tindakan dikenali sebagai jangka pendek </li></ul>OBJEKTIF
  64. 65. BAGAIMANA MEMBENTUK OBJEKTIF? <ul><li>Apakah keadaan semasa ( status quo )? </li></ul><ul><li>Apakah keadaan masa depan realistik yang ingin dicapai? </li></ul><ul><li>Sediakan analisis jurang (gap analysis). </li></ul><ul><li>Berasaskan konsep SMART. </li></ul>
  65. 66. Qualities of Long-Term Objectives Criteria used in preparing objectives Acceptable Flexible Measurable Motivating Suitable Understandable Achievable
  66. 67. OBJEKTIF <ul><li>Selepas program ini dilaksanakan: </li></ul><ul><li>100 % pelajar T 1 boleh membaca. </li></ul><ul><li>95 % guru mahir dalam pengajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>Semua panitia menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun. </li></ul>JANGKA PENDEK
  67. 68. Perhatian: <ul><li>Objektif sering bertukar/dikelirukan dengan matlamat. </li></ul><ul><li>Setiap objektif mesti menyokong sekurang-kurangnya matlamat/isu dan disokong/ dihubungkaitkan dengan sekurang-kurangnya satu strategi (cara/ untuk mencapai objektif berkaitan) </li></ul>
  68. 69. Aktiviti
  69. 70. CONTOH OBJEKTIF <ul><li>1. Meningkatkan peratus pencapaian PMR daripada 52% (2011) kepada 60 % (2012) </li></ul><ul><li>2. Meningkatkan Gred Purata Sekolah (GPS) daripada 3.5 (2011) kepada 2.5 (2012) </li></ul>
  70. 71. OBJEKTIF JANGKA PANJANG SPM 2011 2012 2013 2014 2015 % % % % % PMR % % % % %
  71. 72. PEMBINAAN STRATEGI <ul><li>Berkaitan dengan cara mencapai objektif </li></ul><ul><li>Menangani cabaran perubahan dan ancaman luaran yang dihadapi oleh organisasi </li></ul>
  72. 73. Pembinaan Strategi <ul><li>Strategi organisasi mesti berkait dengan: </li></ul><ul><ul><li>Cara merealisasi VISI dan MISI strategik </li></ul></ul><ul><ul><li>Cara merealisasikan matlamat dan objektif strategik organisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Cara melaksanakan perancangan dengan berkesan </li></ul></ul>
  73. 74. Pembinaan strategi <ul><li>Pelbagai jenis analisis dan matrik yang boleh digunakan untuk memastikan strategi yang digubal untuk benar-benar mampu merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif organisasi. </li></ul>
  74. 75. ANALISIS SWOT <ul><li>SWOT mewakili </li></ul><ul><li>S trengths (Kekuatan) </li></ul><ul><li>W eaknesses (Kelemahan) </li></ul><ul><li>O pportunities (Peluang) </li></ul><ul><li>T hreats (Ancaman)/ C-Challenge </li></ul><ul><li>INTERNAL (DALAMAN) strengths & weaknesses </li></ul><ul><li>EXTERNAL (LUARAN) opportunities & threats </li></ul>
  75. 76. Matrik KLAP (TOWS Matrix) Tinggalkan kosong KEKUATAN - K (STRENGTHS-S) KELEMAHAN - L (WEAKNESSES-W) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Senaraikan kekuatan Senaraikan kelemahan Senaraikan peluang Gunakan kekuatan untuk mengambil kelebihan dalam sesuatu peluang PELUANG - P (OPPORTUNITIES-O) STRATEGI KP(SO) STRATEGI LP(WO) Mengatasi kelemahan melalui kelebihan dalam sesuatu peluang ANCAMAN - A (THREATS-T) STRATEGI KA(ST) STRATEGI LA(WT) List threats Gunakan kekuatan untuk mengelak ancaman Meminimumkan kelemahan dan elakkan ancaman MATLAMAT/ OBJEKTIF: _____________________________
  76. 77. PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL
  77. 78. Pelan Tindakan (Pelan Taktikal) <ul><li>Setiap strategi perlu dituruti oleh pelan tindakan/pelan taktikal. </li></ul><ul><li>Pelan taktikal ialah langkah jangka pendek (jadi objektifnya ialah jangka pendek). </li></ul><ul><li>Setiap strategi perlu mempunyai sekurang-kurangnya SATU pelan taktikal. </li></ul>
  78. 79. <ul><li>Pelaksanaan pelan taktikal perlu melalui proses yang terperinci/ detail </li></ul><ul><li>Setiap proses pelaksanaan perlu mengambil kira pelan kontingensi (sebagai langkah pencegahan). </li></ul>
  79. 80. PELAN TINDAKAN <ul><li>Satu kaedah menyatakan tindakan atau aktiviti yang harus dijalankan untuk mencapai visi organisasi secara sistematik. </li></ul><ul><li>Dirangka sedemikian rupa bagi mem-pastikan program dapat dilaksanakan dengan licin dan lancar serta memperoleh kejayaan seperti yang diharapkan. </li></ul>
  80. 81. <ul><li>Tindakan diatur mengikut keutamaan dengan mengambil kira masa (jangka masa mula dan jangka masa siap) tersusun dengan rapi sehingga dijangkakan tiada aktiviti akan tergendala kerana ada tindakan yang belum diselesaikan. </li></ul>
  81. 82. PELAN TINDAKAN Setiap Pelan Tindakan harus mempunyai Pelan Kontigensi supaya jika ada perkara yang tidak disangka berlaku langkah-langkah alternatif dapat dilaksanakan dan mengurangkan halangan serta mengelakkan kegagalan objektif. PELAN B
  82. 83. <ul><li>Kepentingan Rangka Umum </li></ul><ul><li>Pelan Tindakan </li></ul><ul><li>Jelas dirujuk, akauntabiliti, memudahkan proses </li></ul><ul><li>pemantauan. </li></ul><ul><li>Kawalan masa. Elakkan kerja bertangguh. </li></ul><ul><li>Prosedur mudah disemak sebelum pelaksanaan. </li></ul><ul><li>Mudah untuk dokumentasi, membuat refleksi, penilaian, perancangan untuk </li></ul><ul><li>masa depan. </li></ul><ul><li>Ke arah profesionalisme. </li></ul>
  83. 84. Indikator Prestasi <ul><li>Definisi: Penanda aras, sasaran, piawai atau lain-lain pengukuran yang digunakan untuk menilai kualiti perkhidmatan/aktiviti. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>95 % pelajar lulus sekurang-kurangnya C dalam Peperiksaan Percubaan PMR </li></ul>
  84. 85. PELAKSANAAN
  85. 86. perlaksanaan strategi <ul><li>Peringkat paling kritikal untuk meralisasikan visi, misi dan objektif. </li></ul><ul><li>Menghubungkait antara strategi dengan program, belanjawan dan prosedur. </li></ul><ul><li>Untuk mendapatkan sokongan yang jitu pihak pengurusan atasan perlu menyediakan persekitaran kerja yang kondusif </li></ul>
  86. 87. Siapa perlaksana strategi? <ul><li>Pengurusan atasan </li></ul><ul><li>Pengurusan pertengahan </li></ul><ul><li>Pengurus bawahan </li></ul>
  87. 88. Faktor kejayaan <ul><li>Kejayaan organisasi untuk mencapai visi, misi dan objektif banyak bergantung kepada kemampuan pengurus atasan memotivasi pekerjanya di semua peringkat pengurusan bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh sebagai sebuah pasukan. </li></ul>
  88. 89. Program <ul><li>Strategi yang digubal tidak membawa apa-apa kebaikan sekiranya tidak disusuli pelaksanaan yang komprehensif </li></ul><ul><li>Mewujudkan program-program yabg bersesuaian. </li></ul><ul><li>Bergantung kepada tahap sokongan pihak yang terlibat. </li></ul>
  89. 90. Pendekatan melaksanakan program <ul><li>1. Pendekatan biasa: </li></ul><ul><li>a) Bergantung kepada KLAP </li></ul><ul><li>b) Kemampuan melibatkan semua pihak semenjak penggubalan lagi. </li></ul><ul><li>Pendekatan </li></ul><ul><li>2. Pendekatan Komprehensif: </li></ul><ul><li>a) Perekayasaan (reengineering). </li></ul>
  90. 91. Pendekatan melaksanakan program <ul><li>3. Berperingkat-peringkat </li></ul><ul><li>a) ketika menghadapi persekitaran luaran </li></ul><ul><li>iaitu ancaman dan peluang. </li></ul><ul><li>b) Proaktif </li></ul><ul><li>4. Berpilih-pilih </li></ul><ul><li>a) Mengikut kepentingan </li></ul>
  91. 92. Belanjawan <ul><li>Mengurus wang dengan terancang. </li></ul><ul><li>Bijak mengkategorikan program mengikut kepentingan dan sumbangan. </li></ul><ul><li>Secara berhemah untuk kurangkan pembaziran dan tingkatkan daya saing. </li></ul>
  92. 93. Prosedur <ul><li>Merujuk kepada teknik (m0dus operandi) </li></ul><ul><li>Dapat melicinkan proses perlaksanaan. </li></ul><ul><li>Manual kerja. </li></ul><ul><li>Lisan </li></ul><ul><li>Informatif, mudah difahami dan ringkas </li></ul>
  93. 94. Punca kegagalan di peringkat perlaksanaan <ul><li>Tempoh perlaksanaan lebih panjang daripada yang dirancang. </li></ul><ul><li>Pengurus tidak faham matlamat organisasi. </li></ul><ul><li>Tidak mendapat sokongan. </li></ul><ul><li>Strategi tidak difahami. </li></ul><ul><li>Tidak meletakkan orang yang layak. </li></ul><ul><li>Tiada kesinambungan antara strategi dan program. </li></ul>
  94. 95. Punca kegagalan di peringkat perlaksanaan <ul><li>Masalah tidak dijangka. </li></ul><ul><li>Tidak diselaras dengan sempurna. </li></ul><ul><li>Persaingan program dari segi kewangan </li></ul><ul><li>Krisis dalaman </li></ul><ul><li>Tiada kemahiran yang mencukupi </li></ul><ul><li>Perubahan persekitaran yang tidak dapt dikawal </li></ul><ul><li>Pemimpin yang lemah </li></ul><ul><li>Pemantauan tidak dilaksanakan dengan baik. </li></ul>
  95. 96. Tindakan-tindakan penting dalam perlaksanaan strategi <ul><li>Pastikan strategi sesuai dengan struktur </li></ul><ul><li>Wujudkan sistem ganjaran </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan kemahiran </li></ul><ul><li>Peka dengan perubahan persekitaran </li></ul><ul><li>Sistem sokongan sesuai dengan sistem utama. </li></ul><ul><li>Polisi dan prosedur sesuai dengan Visi, misi dan objektif </li></ul>
  96. 97. Tindakan-tindakan penting dalam perlaksanaan strategi <ul><li>Sistem kewangan sesuai dengan visi,misi dan objektif </li></ul><ul><li>Kepimpinan dan budaya korperat </li></ul><ul><li>Tetapka tempoh masa yang realistik </li></ul><ul><li>Kenal pasti siapa akan melaksanakannya </li></ul><ul><li>Ada strategi alternatif. </li></ul>
  97. 98. <ul><li>Kehilangan sesuatu yang berharga. </li></ul><ul><li>Jika mereka percaya mereka akan kehilangan sesuatu yang bernilai kesan daripada perubahan itu, mereka akan menentang. </li></ul><ul><li>Perubahan memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi, jangan pandang rendah sikap mereka yang malas dan burnout . </li></ul>CABARAN MENGURUS PERUBAHAN MELALUI PELAKSANAAN STRATEGIK
  98. 99. <ul><li>Salah faham dan kurang kepercayaan. Guru dan staf akan menentang jika mereka tidak faham akan implikasi perubahan itu. Keadaan ini sering terjadi apabila kurang kepercayaan antara pihak yang mencadangkan perubahan dengan pihak pelaksana. </li></ul>
  99. 100. Strategi untuk menangani mereka yang tidak menerima PERUBAHAN Pendekatan Situasi yang sesuai digunakan 1. Pendidikan & komunikasi 1. Kekurangan maklumat. Maklumat dan analisis yang tidak tepat. 2. Penyertaan & penglibatan 2. Pencadang perubahan kekurangan maklumat untuk merangka perubahan, sedangkan yang lain sukar untuk berubah 3. Pemudah cara & sokongan 3. Guru/staf menolak perubahan disebabkan masalah sukar menyesuaikan diri 4. Perundingan & perjanjian 4. Seseorang atau satu kumpulan yang mempunyai kuasa menolak sesuatu perubahan 5. Manipulasi & kerjasama 5. Semua cara tidak berkesan atau terlalu mahal 6. Paksaan secara nyata & tersirat 6. Kesegeraan diperlukan dan pihak yang mencadangkan perubahan mempunyai kuasa.
  100. 101. PEMANTAUAN
  101. 102. Pelaksanaan Strategi Pemantauan <ul><li>Pembinaan pelan strategik berkesan hanya merupakan sebahagian daripada perjuangan dan sebahagian lagi adalah penyempurnaan tindakan bagi memenuhi strategi dan objektif pelan tersebut. </li></ul><ul><li>Bahagian yang penting dalam pelaksanaan strategi adalah pemantauan – melihat secara berkala pelaksanaan pelan strategik. </li></ul>
  102. 103. Pemantauan Pelaksanaan Perancangan Strategik adalah penting berdasarkan beberapa sebab: <ul><li>Pertama, ianya menolong memastikan usaha anda selari dengan apa yang dirancang dan dijalankan dengan jayanya di atas landasan yang betul. </li></ul><ul><li>Kedua, anda perlu memastikan hasil yang dicapai selari dengan objektif yang ditetapkan sebagaimana yang dihasratkan. Pemantauan akan membantu anda untuk tujuan ini. </li></ul>
  103. 104. <ul><li>Ketiga, pemantauan membolehkan tindakan pembetulan (yang perlu) dilakukan semasa pelaksanaan. Juga untuk memperkemaskan bukan hanya pada strategi, tetapi juga terhadap proses perancangan. </li></ul>
  104. 105. <ul><li>Keempat, pemantauan merupakan sebahagian proses kawalan sebagai pendorong ke arah peningkatan prestasi guru/staf. </li></ul><ul><li>Kelima, pemantauan pelaksanaan menjadikan keseluruhan usaha perancangan menjadi realiti, tidak hanya dipantau setahun sekali. </li></ul>
  105. 106. Kembali ke landasan yang betul <ul><li>Apakah tindakan susulan yang perlu anda ambil jika pelan tindakan tidak mencapai sasaran? </li></ul><ul><li>Sebahagian strategi tidak berkesan atau objektif tidak tercapai? </li></ul>
  106. 107. <ul><li>Anda boleh mengambil satu daripada empat langkah pembetulan: </li></ul><ul><li>1) Anda boleh mengubah jadual pelaksanaan. </li></ul><ul><li>2) Anda boleh mengubah kaedah melaksanakan strategi. </li></ul><ul><li>3) Anda boleh mengubah strategi. </li></ul><ul><li>4) Anda boleh berkompromi dengan objektif. </li></ul>
  107. 108. <ul><li>Setiap tindakan pembetulan ini boleh digunakan mengikut keadaan-keadaan yang tertentu. </li></ul>
  108. 109. Strategi Pemantauan <ul><li>4 Soalan: </li></ul><ul><li>1. Sejauhmanakah kita berjaya melaksanakan program dalam pelan tindakan strategik? </li></ul><ul><li>Adakah program yang dilaksanakan mencapai objektif pada tahap kualiti yang dikehendaki? </li></ul><ul><li>Sejauhmanakah kemajuan pelaksanaan menepati masa yang ditetapkan? </li></ul><ul><li>Adakah kita mematuhi anggaran bajet sumber manusia dan kewangan yang ditetapkan? </li></ul><ul><li>Adakah apa-apa perubahan yang mendorong kita untuk melihat semula keutamaan program? </li></ul>
  109. 110. Sambungan <ul><li>2. Adakah strategi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat organisasi? </li></ul><ul><li>3. Sejauhmanakah keputusan-keputusan yang dibuat selari dengan strategi? </li></ul><ul><li>4. Sejauhmanakah strategi yang ditetapkan bawah tanggungjawab anda dipastikan daripada ketekalan dan keselarasannya? </li></ul>
  110. 111. PENILAIAN
  111. 112. Penilaian presatasi <ul><li>Peringkat terakhir </li></ul><ul><li>Memaklumkan pencapaian sebenar </li></ul><ul><li>Mengenalpasti sejauh mana stategi mencapai objektif dan memmenuhi visi </li></ul><ul><li>Alat penggera jika dibuat berkala. </li></ul>
  112. 113. Komponen penilaian prestasi <ul><li>Kenal pasti apa yang hendak dinilai </li></ul><ul><li>Kenal pasti piawai yang dijadikan perbandingan. </li></ul><ul><li>Dilakukan dalam tempoh masa ditetapkan </li></ul><ul><li>Prestasi benar-benar dibanding piawai </li></ul><ul><li>Pastikan langkah-langkah pembaikan dilaksanakan. </li></ul>
  113. 114. THE CONTROL PROCESS @ Pearson Education Canada Inc.
  114. 115. PROSES KAWALAN <ul><li>Kawalan melibatkan EMPAT kaedah </li></ul><ul><li>Andaian bahawa standard prestasi telah wujud, contohnya: </li></ul><ul><ul><li>Objektif khusus telah ditentukan dalam perancangan </li></ul></ul><ul><li>Kaedah Pengukuran: </li></ul><ul><ul><li>Pemerhatian perseorangan (memerlukan liputan luas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Management By Walking Around (MBWA) Masalah-berat sebelah (biased) </li></ul></ul>BERSAMBUNG
  115. 116. PROSES KAWALAN <ul><ul><li>2. Laporan Statistik – (senang dilihat dan berguna untuk melihat perhubungan antara pembolehubah) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Masalah- tidak semuanya boleh diukur dengan mudah. </li></ul></ul></ul></ul>
  116. 117. <ul><ul><li>3. Laporan Lisan – (merangkumi mesyuarat, panggilan telefon dll.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Masalah- sukar untuk menapis maklumat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>4. Laporan Bertulis – (lebih komprehensif dan bermaklumat) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mudah menyimpan dan mengakses. </li></ul></ul></ul></ul>
  117. 118. <ul><li>Dua jenis penilaian: </li></ul><ul><li>Penilaian pencapaian objektif jangka panjang </li></ul><ul><li>Penilaian pencapaian objektif jangka pendek </li></ul>PENILAIAN STRATEGI
  118. 119. Penilaian/kajian semula perlu meliputi: <ul><li>Matlamat strategik </li></ul><ul><li>Strategi-strategi </li></ul><ul><li>Pelan tindakan/taktikal </li></ul><ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Indikator (KPI) </li></ul>
  119. 120. <ul><li>Prestasi sebenar (berjaya/gagal) </li></ul><ul><li>Punca kegagalan </li></ul><ul><li>Tindakan pembetulan dan implikasi masa hadapan (tindakan susulan) </li></ul><ul><li>Penambahbaikan berterusan </li></ul>
  120. 121. <ul><li>3.3   Pembinaan Pelan Strategik 3.3.1 Mengenal pasti Isu-isu Strategik (SWOT/SWOC) </li></ul><ul><li>3.3.2 Menentukan Matlamat Strategik 3.3.3 Menetapkan Indikator Prestasi </li></ul><ul><li>3.3.4 Menentukan Objektif          3.3.5 Membina Pelan Tindakan/Pelan Taktikal </li></ul><ul><li>3.3.6 Membina Pelan Operasi </li></ul><ul><li>3.3.7Membina Pelan kontigensi </li></ul>
  121. 122.   3.4    Pelaksanaan Perancangan Strategik 3.5    Penilaian terhadap Pelaksanaan Perancangan Strategik 3.6 Penyemakan semula dan penambahbaikan 3.7 Perbengkelan dalam mesyuarat Panitia bersama ahli panitia
  122. 123. PELAN TINDAKAN (ACTION PLAN)
  123. 124. OBJEKTIF TAKLIMAT <ul><li>Pada akhir slot ini semua guru dapat menyediakan </li></ul><ul><li>pelan tindakan iaitu pelan taktikal, pelan operasi </li></ul><ul><li>dan pelan kontigensi bersesuaian dengan panitia dan Unit masing-masing </li></ul>
  124. 125. PELAN TINDAKAN (ACTION PLAN) <ul><li>Pelan tindakan ada 3 bentuk : </li></ul><ul><li>1. PELAN TAKTIKAL </li></ul><ul><li>2. PELAN OPERASI </li></ul><ul><li>3. PELAN KONTINGENSI </li></ul>
  125. 126. PELAN TINDAKAN (ACTION PLAN) <ul><li>♥ Merupakan langkah terakhir sebelum </li></ul><ul><li>pelaksanaan sesuatu strategi </li></ul><ul><li>♥ Pelan tindakan dibina semestinya </li></ul><ul><li>berasaskan kepada PDCA </li></ul><ul><li>(Plan, Do, Check, Act/Rancang, Buat, </li></ul><ul><li>Semak, Bertindak) </li></ul>
  126. 127. PELAN TAKTIKAL <ul><li>♥ Setiap strategi yang dipilih dan hendak </li></ul><ul><li>dilaksanakan perlu dituruti oleh pelan </li></ul><ul><li>taktikal (drp perkataan taktik ) </li></ul><ul><li>♥ Pelan taktikal adalah langkah jangka </li></ul><ul><li>pendek untuk mencapai objektif jangka </li></ul><ul><li>pendek (biasanya untuk 1-2 tahun) </li></ul><ul><li>♥ Setiap strategi perlu disokong oleh </li></ul><ul><li>sekurang-kurangnya satu pelan taktikal </li></ul>
  127. 128. PELAN OPERASI/OPERASIONAL <ul><li>♥ Pelaksanaan pelan taktikal perlu dilakukan </li></ul><ul><li>melalui penyediaan langkah-langkah yang </li></ul><ul><li>lebih terperinci dengan menggunakan pelan </li></ul><ul><li>operasi </li></ul><ul><li>♥ Pelan operasi dibina bagi menjelaskan </li></ul><ul><li>dengan lengkap tugas/prosedur kerja yang </li></ul><ul><li>akan dilakukan bagi setiap pelan taktikal </li></ul>
  128. 129. PELAN KONTIGENSI <ul><li>♥ Pelan ini disediakan bagi menyokong </li></ul><ul><li>pelan taktikal dan pelan operasi yang kritikal </li></ul><ul><li>♥ Pelan kontigensi membolehkan pelan </li></ul><ul><li>taktikal/pelan operasi menjadi lebih fleksibel </li></ul><ul><li>♥ Sebagai pelan persediaan bagi mencegah </li></ul><ul><li>sebarang kegagalan di mana-mana bahagian </li></ul><ul><li>semasa melaksanakan aktiviti bagi setiap </li></ul><ul><li>program (pelan B) </li></ul>
  129. 130. A. PELAN TAKTIKAL <ul><li>Maklumat-maklumat untuk membina pelan taktikal </li></ul><ul><li>(fokus untuk akademik) : </li></ul><ul><li>Tindakan (Panitia/Unit), Visi Sekolah,Misi Panitia/Unit,Objektif Panitia/Unit, dan kumpulan Sasaran </li></ul><ul><li>Jadual/ Carta/Analisis Data Pencapaian Peperiksaan Mata Pelajaran Mengikut Panitia – MERUJUK JUGA HC </li></ul><ul><li>Strategi/Program yang dipilih berdasar analisis SWOT/SWOC/ analisis data </li></ul><ul><li>Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan untuk setiap strategi </li></ul><ul><li>Siapa yang bertanggungjawab </li></ul><ul><li>6. Sumber : Kos/Peralatan </li></ul><ul><li>7. Tempoh masa perlaksanaan </li></ul><ul><li>Hasil yang diinginkan(Out put)/Indikator kejayaan </li></ul><ul><li>Pelan kontingensi </li></ul>
  130. 131. MENJANA STRATEGI <ul><li>Perkara penting yang perlu ada bagi mendapatkan strategi dan taktik </li></ul><ul><li>yang berkesan: </li></ul><ul><li>Sifat pemimpin strategik : </li></ul><ul><li>Keikhlasan jgn sembunyi kelemahan/Ilmu tinggi/Pengalaman lalu/ Penjana Semangat ‘team work’ tinggi </li></ul><ul><li>2. Penilaian </li></ul><ul><li>Pemantauan /Kajian tindakan/perbincangan dgn guru/PIBG, pengalaman lampau diri sendiri @ pengalaman rakan setugas </li></ul><ul><li>Analisis data /analisis item (menjadi penyokong kepada sebarang kenyataan yang hendak dibuat dan diambil kira untuk menjana strategi/data mesti benar tak boleh kecoh) </li></ul><ul><li>Jenis taktik : </li></ul><ul><li>Tersurat </li></ul><ul><li>2. Tersirat </li></ul>
  131. 132. MENJANA STRATEGI <ul><li>Ch : Bgm analisis data/item membantu menjana strategi </li></ul><ul><li>Analisis data/item kepada setiap soalan yang dijawab </li></ul><ul><li>oleh setiap pelajar ting 6 m/p Bio tentang tajuk sistem </li></ul><ul><li>badan mamalia/tikus mendapati bahawa pelajar tidak </li></ul><ul><li>dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan melukis </li></ul><ul><li>sistem-sistem badan mamalia/tikus(pembiakan/ </li></ul><ul><li>pernafasan/ perkumuhan/peredaran darah/hormon) </li></ul><ul><li> Bhg ini menyumbang 25% daripada markah penuh </li></ul><ul><li>(100%) </li></ul><ul><li>Weakness/Kelemahan (W) </li></ul><ul><li>Markah pelajar rendah dibahagian ini , menyebabkan </li></ul><ul><li>bil pelajar dapat A dalam m/p Biologi ting 6 sangat </li></ul><ul><li>sedikit </li></ul>
  132. 133. Matrik KLAP (TOWS Matrix) Tinggalkan kosong KEKUATAN - K (STRENGTHS-S) KELEMAHAN - L (WEAKNESSES-W) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Senaraikan kekuatan Senaraikan kelemahan Senaraikan peluang Gunakan kekuatan untuk mengambil kelebihan dalam sesuatu peluang PELUANG - P (OPPORTUNITIES-O) STRATEGI KP(SO) STRATEGI LP(WO) Mengatasi kelemahan melalui kelebihan dalam sesuatu peluang ANCAMAN - A (THREATS-T) STRATEGI KA(ST) STRATEGI LA(WT) List threats Gunakan kekuatan untuk mengelak ancaman Meminimumkan kelemahan dan elakkan ancaman MATLAMAT/ OBJEKTIF: _____________________________
  133. 134. MENJANA STRATEGI <ul><li>Opportunity/Peluang (O) </li></ul><ul><li>O1 – Hubungan baik dgn sek cemerlang berhampiran </li></ul><ul><li>O1 - Ada guru berpengalaman/senior Biologi di sekolah </li></ul><ul><li>berhampiran. </li></ul><ul><li>Strategi (W, O1, O2) </li></ul><ul><li>Berdasarkan khidmat nasihat guru senior dari sekolah berhampiran didapati bahawa cara mengajar sistem badan haiwan mamalia yang terbaik adalah dengan membuat amali pembedahan tikus dan melukis terus dari spesimen yang dibedah </li></ul><ul><li>Taktik </li></ul><ul><li>Beli tikus putih dari Melaka/kena order awal takut habis/suruh pelajar bedah dan lukis ‘in situ’ </li></ul>
  134. 135. CONTOH PEMBINAAN JADUAL PERANCANGAN STRATEGIK induk dan PANITIA Berdasarkan analisis SWOT/C <ul><li>ANALISIS SWOT INDUK </li></ul><ul><li>ANALISIS SWOT PANITIA </li></ul><ul><li>JAWATANKUASA INDUK </li></ul><ul><li>JAWATANKUASA KURIKULUM </li></ul>
  135. 136. PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL LENGKAP (untuk Tahun 2011 sahaja)
  136. 137. PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL Contoh 1 : Pembinaan pelan taktikal <ul><li>Panitia : Biologi </li></ul><ul><li>Visi Sekolah : </li></ul><ul><li>SMK Lunas akan menjadi Sekolah </li></ul><ul><li>Cemerlang Di daerah Kulim Bandar baharu menjelang tahun 2013 </li></ul>
  137. 138. <ul><li>Misi Panitia: </li></ul><ul><li> Memberi pendidikan berkualiti </li></ul><ul><li>kepada pelajar melalui pendekatan </li></ul><ul><li>bersepadu ke arah melahirkan </li></ul><ul><li>pelajar cemerlang Biologi dalam </li></ul><ul><li>peperiksaan SPM </li></ul>PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL Contoh 1 : Pembinaan pelan taktikal
  138. 139. <ul><li>Jadual pencapaian 3 tahun kebelakangan </li></ul><ul><li>Dan perancangan pencapaian 3 tahun ke hadapan 2011 hingga 2013 </li></ul><ul><li>Strategi/Program yang dipilih berdasarkan analisis SWOT/SWOC/ analisis data </li></ul><ul><li>Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan untuk setiap strategi yang dijana berdasarkan analisis SWOT/C </li></ul>
  139. 140. PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL <ul><li>Objektif panitia : </li></ul><ul><li>Peningkatan peratus kelulusan SPM bagi matapelajaran Biologi dari 70% (2010) kepada 90% (2011) / ada lagi objektif( Lihat objektif dalam Headcount) </li></ul><ul><li>(asas/ TOV sasaran masa/tempoh) </li></ul><ul><li>Sasaran : </li></ul><ul><li>Pelajar tingkatan 5 Sains (60 0rang pelajar) </li></ul>
  140. 141. PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL <ul><li>Bagaimana Penjanaan strategi yang dipilih: </li></ul><ul><li>Weakness/Kelemahan (W) </li></ul><ul><li>W1 - Pelajar ting 5 Sains SMK LUNAS tidak </li></ul><ul><li>dapat menjawab soalan struktur/esei biologi dengan </li></ul><ul><li>cemerlang semasa peperiksaan/ujian tingkatan 4 (berdasarkan </li></ul><ul><li>analisis item yang dibuat setiap kali pep/ujian) </li></ul><ul><li>Opportunity/Peluang (O) </li></ul><ul><li>O1 - Ada GC Bio di SMK KULIM berhampiran SMK LUNAS </li></ul><ul><li>O2 - Pengetua SMKK adalah YDP PIBG SMKL dan </li></ul><ul><li>merupakan kawan karib Pengetua SMK L </li></ul><ul><li>Strategi yang dijanakan adalah (W1,O1,O2) </li></ul><ul><li>Wujudkan muafakat antara SMK LUNAS dan SMKK dengan mengadakan program cemerlang biologi </li></ul>
  141. 142. PELAN TAKTIKAL Strategi Aktiviti/ taktik Tanggung Jawab Kos RM Tarikh mula Tarikh akhir Pelan kontigensi Indikator kejayaan Wujudkan muafakat antara SMK LUNAS & SMK KULIM melalui Program Cemerlang Biologi W1,O1,O2 1. Kem menjawab soalan biologi PK(P) K/Panitia G/Panitia 200 15.3.11 15.4.11 17.3.11 17.4.11 GC SMKK bagi kursus dalaman pada guru SMKL Markah soalan esei/struk pelajar lebih cemerlang 2. Kem motivasi Biologi bersama PK(P) K/Panitia G/Panitia Kaunselor 200 15.5.11 17.5.11 Guna khidmat Kaunselordan waris Pelajar lebih bermotivasi 3. Tukar soalan ujian/pep berterusan K/Panitia G/Panitia 100 Jan 11 Ogos 11 Guna soalan 10 thn lepas 2008 –2010 Buat dirumah Pelajar cekap menjawab/markah tinggi
  142. 143. PELAN TAKTIKAL Contoh 2 : Pembinaan pelan taktikal Unit : Kecemerlangan PMR SMKLUNAS ISU STRATEGIK MISI UNIT Peratus kelulusan PMR sederhana 48.9% (2010) Bilangan pelajar dapat 8A – 1 orang ………………………………………………… . MATLAMAT STRATEGIK Memastikan tahap pengajaran pada tahap optimum dgn menggunakan sumber yg ada secara maksimum INDIKATOR PRESTASI Peratus kelulusan PMR 63% Pelajar dapat 8A – 4 orang (semasa pep percubaan PMR 2011) OBJEKTIF UNIT <ul><li>Peningkatan peratus kelulusan PMR dari 48.9%(2010) kepada 63%(2011) </li></ul><ul><li>Peningkatan bil pelajar dapat 8A dari </li></ul><ul><li>1 orang kepada 4 orang </li></ul>STRATEGI Wujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meningkatkan prestasi akademik/PMR SMKL
  143. 144. PELAN TAKTIKAL ( JAWATANKUASA INDUK) Contoh 2 : Pembinaan pelan taktikal Strategi : Wujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meningkatkan prestasi akademik/PMR SMKL Aktiviti/taktik T/Jawab Tempoh Kos/sumber Indika./ prestasi Pelan Kontig. 1. Kelas bimbingan berbayar PK(P) Guru m/p 7 bulan RM 3000 63% lulus dlm PMR percubaan 2011 Program mentor-mentee untuk pelajar lemah/tidak hadir <ul><li>Bengkel membuat peta minda </li></ul>PK(P) Penyelia ting 3 2 bulan RM 1000 -100% plj hadir -100% guru dtg jadi fasilitator - Peta minda yg dihasil lengkap Jika tak ada guru , maka pelajar bijak sbg fasilitator 3. Program latih tubi waktu malam/waris hantar anak PK(P) Guru m/p Kaunselor 2 bulan RM 500 Pelajar perlu menyelesaikan minimum 20 set soalan Beri soalan untuk dibuat di rumah
  144. 145. 2. PELAN OPERASI <ul><li>♥ Pelan Operasi/opersional dibina bagi </li></ul><ul><li>menjelaskan dengan lengkap tugas atau </li></ul><ul><li>prosedur kerja yang akan dilakukan bagi </li></ul><ul><li>setiap aktiviti dalam pelan taktikal </li></ul><ul><li>♥ Rajah carta aliran kerja, carta gantt </li></ul><ul><li>digunakan dalam pembinaan pelan operasi </li></ul>
  145. 146. CONTOH PELAN OPERASI NAMA AKTIVITI/PROGRAM/PROJEK : Bengkel PERDANA menjawab kertas soalan PMR OBJKETIF : Pelajar dapat menjawab soalan-soalan semua mata pelajaran peperiksaan PMR 2011 dengan cemerlang SPEFISIK LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA T/JWB TEMPOH STATUS 1 Mesyuarat 1 : Taklimat/Penerangan daripada Pengetua/PKP/Bentang kertas konsep P/PKP 2 jam Selesai 2 Mesyuarat 2 : Penubuhan AJK Pentadbir 1 jam Selesai 3 Mesyuarat 3 : Penentuan tarikh bengkel & pembahagian tugas peringkat sekolah Pengetua /PKP Pentadbir Guru terlibat 2 jam Selesai
  146. 147. CONTOH PELAN OPERASI/sambungan NAMA AKTIVITI/PROGRAM/PROJEK : Bengkel PERDANA menjawab kertas soalan PMR LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA T/JWB TEMPOH STATUS 4 <ul><li>Mesy P/PKP/AJK guru bersama </li></ul><ul><li>- Agihan tugas/penerangan </li></ul><ul><li>Pengetua/ PKP </li></ul><ul><li>Tempat berbengkel (sek @ luar) </li></ul><ul><li>Tempat tidur (Luar sek/ </li></ul><ul><li>asrama/bilik darjah/surau </li></ul><ul><li>- Jemputan khas untuk </li></ul><ul><li>perasmian jika perlu hendak </li></ul><ul><li>pohon sumbangan/ahli </li></ul><ul><li>politik/dermawan </li></ul><ul><li>- Pengangkutan/bas sek @ luar </li></ul>Pengetua/ PKP Pentadbir AJK Guru AJK PIBG 1 Hari Selesai
  147. 148. CONTOH PELAN OPERASI/sambungan NAMA AKTIVITI/PROGRAM/PROJEK : Bengkel menjawab kertas soalan UPSR bersama waris LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA T/JWB TEMPOH STATUS 4 <ul><li>sambungan…….. </li></ul><ul><li>- Penceramah (Dalam/luar) </li></ul><ul><li>Jadual bengkel/pengisian </li></ul><ul><li>Makanan (tempah @ waris </li></ul><ul><li>masak) </li></ul><ul><li>Bahan bengkel/peralatan </li></ul><ul><li>perlu untuk masak & </li></ul><ul><li>bengkel </li></ul><ul><li>Instrumen penilaian bengkel </li></ul><ul><li>(guru/waris/fasi/pelajar/bahan) </li></ul><ul><li>Pelan kontigensi </li></ul><ul><li>Bentang kos </li></ul><ul><li>Hal-hal lain </li></ul>GB/ Pentadbir AJK Guru AJK PIBG Waris bersedia untuk masak
  148. 149. CONTOH PELAN OPERASI/sambungan NAMA AKTIVITI/PROGRAM/PROJEK : Bengkel menjawab kertas soalan UPSR bersama waris LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA T/JWB TEMPOH STATUS 5 <ul><li>Surat Menyurat : </li></ul><ul><li>Memohon tempat/jika </li></ul><ul><li>diluar/KEDA Bendang Man </li></ul><ul><li>- Pohon bas jika diluar </li></ul><ul><li>Makluman kepada waris </li></ul><ul><li>Jawapan daripada waris </li></ul><ul><li>Jemputan khas (VIP) </li></ul><ul><li>- Fasilitator luar/GC </li></ul>Setiausaha 2 minggu Selesai 6 <ul><li>Tempahan : </li></ul><ul><li>Makanan/alat </li></ul><ul><li>masak/lembu/khemah </li></ul><ul><li>(Mengikut bil yang akan </li></ul><ul><li>hadir </li></ul><ul><li>- Cenderahati (VIP/Fasi) </li></ul>AJK AJK 2 Hari 1 Hari Lembu di Sumbang oleh VIP Selesai
  149. 150. CONTOH PELAN OPERASI/sambungan NAMA AKTIVITI/PROGRAM/PROJEK : Bengkel menjawab kertas soalan UPSR bersama waris LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA T/JWB TEMPOH STATUS 7 Pelaksanaan Bengkel (pemantauan, penyeliaan dilakukan oleh pentadbir) AJK 4 Hari VIP hantar wakil bersama sumbangan 8 Penilaian keberkesanan Bengkel / Post Mortem, tindakan pembetulan dan penambahbaikan GB AJK 1 Hari Perlu pohon tambah bantuan PIBG 9 Penyediaan Laporan/dokumentasi AJK 1 Hari Selesai
  150. 151. TAMBAHAN <ul><li>Pentadbir/urusetia/setiausaha akan meyediakan prosedur kerja yang lebih terperinci untuk setiap AJK bagi melancarkan proses pelaksanaan aktiviti/program </li></ul>
  151. 152. 3. PELAN KONTINGENSI <ul><li>♥ Pelan kontigensi disediakan bertujuan </li></ul><ul><li>menghalang atau mengurangkan perkara- </li></ul><ul><li>perkara yang boleh mengganggu kelancaran </li></ul><ul><li>pelaksanaan pelan taktikal dan pelan operasi </li></ul><ul><li>♥ Halangan-halangan ini merupakan penyebab- </li></ul><ul><li>penyebab yang dijangka berdasarkan kajian </li></ul><ul><li>dan pemerhatian yang dibuat atau daripada </li></ul><ul><li>pengalaman masa lalu </li></ul>
  152. 153. CONTOH PELAN KONTIGENSI <ul><li>♥ Pelan kontigensi akan dapat menyelesaikan </li></ul><ul><li>masalah kepada isu yang serius/kritikal yang </li></ul><ul><li>boleh memberi kesan negatif kepada pencapaian </li></ul><ul><li>objektif aktiviti atau program yang sedang </li></ul><ul><li>dijalankan </li></ul><ul><li>♥ Pelan kontigensi boleh disediakan untuk semua </li></ul><ul><li>peringkat sama ada di peringkat perancangan </li></ul><ul><li>strategik, pelan taktikal atau pelan operasi </li></ul>
  153. 154. CONTOH PELAN KONTIGENSI <ul><li>ISU STRATEGI : Ramai pelajar ting 3 ponteng bulan Julai – September </li></ul><ul><li>setiap tahun (drp analisis kehadiran)/ mengganggu </li></ul><ul><li>proses P&P </li></ul><ul><li>STRATEGI : Bertemu waris berkenaan untuk membantu menyelesai masalah </li></ul><ul><li>ponteng </li></ul>PELAN OPERASI ASAL PELAN KONTIGENSI 1. Jemput waris ke sekolah bincang masalah ponteng anak mereka Pengetua pergi ke rumah pelajar yang ponteng/bertemu dengan waris secara hati ke hati bawa pelajar ke sekolah 2. Guna guru anak tempatan untuk melawat rumah pelajar 3. Guna Imam masjid/Penghulu setiap kampung untuk bercakap tentang masalah ponteng
  154. 155. Faktor kegagalan dan kunci kejayaan Penilaian Stratregik <ul><li>Kunci Kejayaan </li></ul><ul><li>Menetapkan peranan dan tanggungjawab </li></ul><ul><li>Guna penilaian untuk memahami sesuatu organisasi </li></ul><ul><li>Faktor Kegagalan </li></ul><ul><li>Tiada akauntabiliti </li></ul><ul><li>Hanya berfokus kepada kecekapan </li></ul><ul><li>Guna terlalu banyak pengukuran </li></ul><ul><li>Hanya berfokus kepada punca sahaja </li></ul>
  155. 156. Memperbaharui Strategi <ul><li>1. Hendaklah mengesahkan bahawa berlaku penyimpangan daripada matlamat yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>2. Ahli kumpulan hendaklah membuat kajian semula tanpa membuat sebarang tuduhan, menunjuk-nunjuk, dan menuding jari kepada sesiapa. </li></ul>
  156. 157. <ul><li>3. Ahli kumpulan hendaklah bersatu dengan visi. </li></ul><ul><li>4. Mengemas kini strategi mengikut sifat/jenis ancaman. </li></ul>
  157. 158. Pusingan Semula Proses Perancangan Strategik
  158. 159. Cadangan bagi Meneliti Semula Pelan <ul><li>Semasa Fasa Pra-Perancangan: </li></ul><ul><li>Bentuk soalan temu bual berdasarkan jangkaan (ekspektasi) pihak pengurusan atasan dan kematangan organisasi </li></ul><ul><li>Gerakkan kumpulan fokus bagi mengumpul input daripada pengurus dan staf sokongan </li></ul>
  159. 160. <ul><li>Jalankan kajian semula terhadap pelanggan </li></ul><ul><li>Menganalisis hasil tinjauan yang terbaru serta pencapaian </li></ul><ul><li>Memahami keputusan analisis penilaian </li></ul>
  160. 161. Sambungan <ul><li>Semasa Fasa Perancangan: </li></ul><ul><li>Pelbagaikan kaedah sumbang saran bagi mendapatkan sebarang kemungkinan </li></ul><ul><li>Pastikan perkembangan pelan penilaian strategik diambil kira </li></ul><ul><li>Fokus kepada perancangan baru dan pelaksanaannya berdasarkan pengalaman yang dipelajari (lessons learned) </li></ul>
  161. 162. <ul><li>Peringatan: </li></ul><ul><li>Meneliti semula pelan strategik yang telah lama sering dilihat sebagai satu bebanan kerja dan tidak diambil kira secara serius. </li></ul>
  162. 163. <ul><li>1. Pihak pengurusan atasan mengandaikan bahawa mereka boleh mendelegasikan fungsi perancangan kepada perancang sahaja. </li></ul><ul><li>2. Pihak pengurusan atasan begitu asyik atau leka dengan masalah semasa/rutin sehingga tidak ada masa untuk melakukan perancangan jangka masa panjang dan proses ini telah menjadi sebati dalam kalangan pihak pengurus dan stafnya. </li></ul>Punca kegagalan dalam Perancangan Strategik
  163. 164. <ul><li>3. Gagal untuk membina visi dan misi organisasi yang sesuai dan baik sebagai asas bagi pembinaan pelan perancangan jangka panjang. </li></ul><ul><li>4. Gagal untuk membuat andaian yang sepatutnya terhadap staf yang perlu terlibat dalam proses perancangan. </li></ul>
  164. 165. <ul><li>5. Gagal untuk menggunakan apa-apa yang dirancang dalam pelan perancangan strategik sebagai satu piawaian (standards) untuk mengukur prestasi pengurusan organisasi. </li></ul><ul><li>6. Gagal untuk membina iklim dalaman organisasi yang sesuai dan menggalakkan setiap ahli berfikir secara kreatif serta merancang dengan sistematik. </li></ul>
  165. 166. <ul><li>7.Menganggap bahawa perancangan strategik yang komprehensif ini adalah sesuatu yang berasingan daripada keseluruhan proses pengurusan lain dalam organisasi. </li></ul><ul><li>8.Terlalu banyak formaliti dalam sistem yang kurang fleksibel, rigid, kompleks dan menghalang kepada kreativiti. </li></ul>
  166. 167. <ul><li>9. Pihak pengurusan atasan gagal untuk menyemak atau mengenal pasti jabatan </li></ul><ul><li>atau bahagian yang membina perancangan jangka panjang . </li></ul><ul><li>10. Pihak pengurusan atasan menolak mekanisme perancangan formal tetapi </li></ul><ul><li>lebih yakin untuk membuat keputusan secara gerak hati ( intuitive ). Hal ini akan menimbulkan konflik dengan perancangan formal. </li></ul>
  167. 168. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan untuk meningkatkan prestasi aspek-aspek yang berkaitan dalam maklumat yang disediakan:
  168. 169. RENUNGAN <ul><li>Pengurusan dan perancangan strategik adalah berkaitan dengan membuat keputusan. </li></ul><ul><li>Keputusan yang dibuat pada hari ini, amat penting untuk hari esok dan masa depan. </li></ul>
  169. 170. <ul><li>Kesilapan seorang doktor mungkin menyebabkan kehilangan satu nyawa, tetapi… </li></ul><ul><li> Kesilapan seorang pendidik akan merosakkan satu generasi. </li></ul>
  170. 171. KESIMPULAN DAN PENUTUP : <ul><li>Kejayaan Perancangan Strategik adalah bergantung kepada komitmen dan kerjasama sepasukan yang mantap di antara pengetua sebagai pengurus dan seluruh warga sekolah yang sentiasa memikul tanggungjawab dengan amanah dan menerimanya dengan sikap terbuka. Sikap positif sangat penting. </li></ul>
  171. 172. SEKIAN TERIMA KASIH

  ×