Ldp headcount 12 feb 2011

5,359 views

Published on

tarikh : 12 feb 2011
tempat : smk lunas

Published in: Education, Business, Technology
3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
335
Actions
Shares
0
Downloads
426
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ldp headcount 12 feb 2011

 1. 1. HEADCOUNT<br />1<br />Diambildarismslabuan<br />
 2. 2. 2<br />OBJEKTIF<br /> 1. menyatakan kepentingan headcount dalam mengesan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; <br />2. menjelaskan penggunaan borang-borang, rekod, dan maklumat pencapaian murid yang penting dalam melihat perkembangan pelajar;<br />
 3. 3. 3<br />OBJEKTIF<br />3. menentukan TOV;<br />4. membuat perkiraan ETR dan OTI;<br />5. menyampaikan modus operandi pelaksanaan HC;<br />6. melaksanakan post-mortem untuk tujuan pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan.<br />
 4. 4. 4<br />HEADCOUNT<br /> PROSES MENGENAL PASTI POTENSI AKADEMIK DAN POTENSI KERJAYA SETIAP MURID MULAI TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5<br />
 5. 5. 5<br />RASIONAL<br />1. PENGUNJURAN KECEMERLANGAN YANG DIAMALKAN KINI BERASASKAN KENAIKAN PERATUS SETIAP TAHUN, MISALNYA 5%, 8%, 10%, DAN SETERUSNYA.<br />2. KENAIKAN PERATUSAN ITU TIDAK BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU MURID.<br />
 6. 6. 6<br />RASIONAL<br />3. GURU-GURU TIDAK DAPAT MEMBIMBING DAN MEMOTIVASIKAN PELAJARNYA KERANA TIDAK MENGANALISIS DATA YANG MENGAKIBATKAN STRATEGI PEMULIHAN, PENGUKUHAN, DAN PENGAYAAN TIDAK MENEPATI SASARAN.<br />
 7. 7. 7<br />Mengapa Perlu Headcount?<br />Melihat keupayaan sedia ada setiap murid;<br />Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap;<br />Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat;<br />
 8. 8. 8<br />Mengapa Perlu Headcount?<br />Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif; <br />Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik;<br />Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.<br />
 9. 9. 9<br />MULA<br />Kenal pasti pencapaian murid<br />TOV<br />Proses TOV<br />CARTA ALIRAN<br /> PELAKSANAAN <br />HEADCOUNT<br />Menetapkan ETR dan OTI<br />TARGET<br />P&P<br />Melaksanakan P & P<br />Program <br />pengukuhan dan <br />pemulihan<br />PENILAIAN<br />Ujian / Peperiksaan<br />GPD<br />Pelajar membina Graf Prestasi Diri<br />Tidak Capai<br />sasaran<br />Capai sasaran<br />ANALISIS<br />Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan post-mortem keputusan<br />Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran<br />POST-MORTEM 1<br />Mesyuarat Kurikulum Sekolah – untuk menganalisis perbandingan & strategi seterusnya<br />POST-MORTEM 2<br />Tidak capai target<br />Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR / SPM<br />TAMAT<br />
 10. 10. MENGENAL PASTI TOV<br />Nilai TOV tidakhanyabergantungkepadapeperiksaanakhirtahunsemata-mata. <br /><ul><li>PeperiksaanKhasbolehdiadakanjikaperlu</li></li></ul><li>ISTILAH HEAD COUNT<br />Definisi<br />Istilah<br />NilaiLetakKerjakepadaseseorangmuridsetiapmatapelajaranatausecarakeseluruhan(Nilaimula)<br />TOV <br />(Take Off Value)<br />AR <br />(Actual Result)<br />KeputusanPeperiksaanSebenaryang didudukiolehmurid(Pencapaian)<br />Peningkatan yang diharapkanberlaku<br />kepadamuridapabilamengalami<br />Pembelajaran(Jangkaan)<br />OTI <br />(Operational <br />Targeted Increment)<br />KeputusanAkhir Yang Diharapkan<br />setelahmuridmelaluikeseluruhan<br />pembelajaran(Sasaran) <br />ETR <br />(Expected Target Result)<br />
 11. 11. 12<br />PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN<br />OTI 2<br />TOV<br />OTI 1<br />ETR<br />2<br />1<br />3<br />POST-MORTEM<br />
 12. 12. 13<br />PENGURUSAN HEADCOUNT<br />
 13. 13. 14<br />SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN):<br />Guru Mata pelajaran<br />Guru Kelas<br />KetuaPanitia<br />Setiausaha Peperiksaan<br />
 14. 14. 15<br />PROSES (PENENTUAN SASARAN):<br />KetuaPanitia<br />HC1<br />HC2<br />Guru Mata pelajaran <br />HC3<br />Guru Kelas <br />HC4<br />Setiausaha Peperiksaan<br />HC6<br />HC5<br />
 15. 15. 16<br />LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):<br />RUJUK BORANG HC1<br />1. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR<br /> (berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir)<br />TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN<br />
 16. 16. 17<br />Keputusan peperiksaan awam selama lima tahun sebelumnya<br />Tahun 2007 merupakan tahun terbaik dan dipilih sebagai penanda aras bagi panitia ini.<br />
 17. 17.
 18. 18. 2. Isi baris (b) dengan keputusan peperiksaan akhir tahun sebelumnya<br />
 19. 19. 3. Isi baris (c) dengan nilai TOV seperti di baris (b). Nilai TOV tidak semestinya sama kerana perbezaan : <br />ketidakhadiran murid dalam peperiksaan akhir tahun<br />Kemasukan murid baru<br />Perpindahan murid pada awal tahun<br />Keraguan pencapaian murid dalam PAT<br />
 20. 20.
 21. 21. 22<br />4. Baris (f) adalah ETR Kiraan iaitu jangkaan pencapaian mata pelajaran ditentukan melalui kiraan. <br /> Kriteria kiraan :<br />Gred purata kurang dari tahun terbaik dalam peperiksaan awam / PAT<br />Peratus lulus mengatasi peratus lulus terbaik<br />Peratus bilangan mendapat A, B mengatasi peratus tahun terbaik(bukan bilangan pelajar)<br />
 22. 22. Rujuk Sheet 1<br />
 23. 23. 24<br />RUJUK BORANG HC1<br />bandingkan<br />bandingkan<br />Adakah sesuai nilai ini ?<br />TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN<br />
 24. 24. CONTOH BORANG HC1<br />bandingkan<br />bandingkan<br />
 25. 25. 5. ETR Pindaan ditentukan dengan merujuk kepada senarai nama murid mengikut urutan markah dari tertinggi hingga ke terendah<br />6. Isi baris (g) dengan merujuk kepada HC2. Markah murid ditambah dengan markah munasabah (nilai tambah) yang menggambarkan potensi yang boleh dicapai.<br />MenyenBorang HC1 digunakan untuk menetapkan sasaran mata pelajaran mengikut panitia.<br />Rujuk Sheet2<br />
 26. 26.
 27. 27. 28<br />LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):<br />RUJUK BORANG HC1<br />2. Guru matapelajaranmenentukan TOV berdasarkankeputusanPeperiksaanAkhirTahun; tahunsebelumnya: <br />Tingkatan 1 dan 2 bagimurid PMR<br />Tingkatan 4 bagimurid SPM <br />RUJUKAN LAMPIRAN 2<br />TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN<br />
 28. 28. 29<br />LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):<br />RUJUK BORANG HC1<br />3. Panitiamatapelajaran :<br /> 3.1 menentukan ETR berdasarkanpencapaiantahunterbaikpeperiksaanawam( ETR akanmenunjukkanpeningkatanberbandingdengantahun yang dirujuk. )<br />TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN<br />
 29. 29. 7. Baris (h) menunjukkan perbezaan antara TOV dan ETR Pindaan. Ia menggambarkan kekurangan atau lebihan daripada sasaran.<br />8. Nilai OTI ditentukan berdasarkan ETR dan jumlah bilangan peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam bagi murid terlibat<br />
 30. 30. LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC2<br />Borang HC2 memberi gambaran kepada panitia dan guru mata pelajaran mengenai kedudukan dan potensi setiap murid<br />Ia di bawah tanggungjawab panitia mata pelajaran. Digunakan dalam menentukan ETR Pindaan dalam Borang HC1<br />
 31. 31. 3. Berdasarkan gred TOV ke ETR panitia boleh menentukan kumpulan strategi untuk tujuan penambahbaikan<br />4. Boleh dipapar di papan kenyataan kelas untuk makluman dan motivasi murid<br />Sheet 3<br />
 32. 32. LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC3<br />Borang HC3 di bawah tanggung- jawab Guru mata pelajaran<br />Data diambil data Borang HC2.<br />Guru mata pelajaran dapat merumuskan TOV, ETR dan OTI murid masing-masing mengikut kelas.<br />Pada setiap kali ujian/peperiksaan ruang yang berkaitan akan diisi beserta rumusan kelas<br />
 33. 33. 5. Maklumat berkaitan merupakan data penting untuk dianalisis semasa dilaksanakn post-mortem.<br />6. Guru mata pelajaran perlu menyerahkan satu salinan kepada guru kelas dan panitia disamping menampalkannya di dalam buku persediaan mengajar guru dan di papan kenyataan kelas<br />
 34. 34. LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC4<br />Borang HC4 memberi gambaran mengenai kedudukan dan potensi setiap murid dalam semua mata pelajaran<br />Mengandungi nama murid, TOV dan ETR yang meliputi markah, gred, gred purata setiap murid bagi semua mata pelajaran. <br />
 35. 35. 3. 2 borang HC4 iaitu HC4a dan HC4b yang di bawah tanggungjawab guru kelas tahun semasa.<br />4. Untuk mengesan potensi keseluruhan setiap pelajar<br />5. Borang HC4b diisi sendiri oleh pelajar<br /> (atau gunakan graf prestasi pelajar)<br />6. Salinan HC4a perlu diserah kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling (untuk motivasi / dipamer / diguna semasa perjumpaan dengan waris)<br />
 36. 36. LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC5<br />Borang HC5 bertujuanmenentukangredpuratasekolah<br />Mengandungisenaraimatapelajaran, bilangancalon, greddanperatusgreddandibawahtanggungjawabsetiausahaPeperiksaan/Headcount<br />Maklumat HC1 setiappanitiadipindahkankeborang HC5<br />DigunakanuntukmembandingkanGredPurata TOV dan ETR sekolah.<br />
 37. 37. LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC6<br />Borang HC6 bertujuanmenentukan<br /> a. sasaran ETR muridcemerlang yang <br />berpotensimendapat ‘straight’ A <br /> b. sasaran ETR murid lulus dalamsemuamatapelajaran<br />2. Di bawahtanggungjawabSetiausahaPeperiksaan / Headcount sekolah<br />3. Dipamerkan<br />
 38. 38. RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT<br />
 39. 39. RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT<br />
 40. 40. RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG POST-MORTEM<br />
 41. 41. 42<br />Sasaran<br />Kecemerlangan <br />Akademik Pelajar<br />PELAN TINDAKAN PERANCANGAN <br />STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK<br />5.Laporan<br />4. Keputusan Pencapaian Pelajar<br /><ul><li>Laporanprestasipencapaian</li></ul>pelajar<br /><ul><li>LaporankepadaPengetua/Guru Besar</li></ul> GPK/KetuaBidanguntuktindakan<br /><ul><li>Semakberdasarkansasaran
 42. 42. Bahagiikutkumpulan (GALUS)
 43. 43. Rancanganpemulihan/pengayaan</li></ul>2. Pencapaian Pelajar<br /><ul><li>Pencapaian PMR, SPM, dan STPM
 44. 44. Pencapaianikutsubjek</li></ul>3. Pelan Tindakan Sekolah<br /><ul><li>Perancangansekolah yang umum
 45. 45. PerancanganKetuaBidang/Panitia
 46. 46. PerancanganKomuniti</li></ul>1.Kajian Keperluan Sekolah<br /><ul><li>Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru,
 47. 47. Sumber yang berkaitan
 48. 48. Buat headcount / sasaran objektif</li></li></ul><li>43<br />SIAPA YANG BOLEH MENJAYAKAN KEJAYAAN SEKOLAH<br />Kalautidakkelapapuan,<br />Tidakpuankelapabali,<br />Headcountberjayakeranatuan,<br />Tidaktuansiapalagi.<br />
 49. 49. 44<br />KNOCK THE ‘T’ OFF THE CAN’<br />CAN<br />T<br />
 50. 50. 45<br />ORANG MELAYU, ORANG PUTIH<br />THANK YOU, TERIMA KASIH<br />

×