Successfully reported this slideshow.

teori-maslow

50,507 views

Published on

Published in: Education
 • salam cikgu, blh dapatkan soft copy x utk slide ni..blh x emailkan dekat saya .. zuraida_8030@yahoo.com..terima kasih daun keladi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hai, saya memerlukan slide encik untuk rujukan tugasan saya. mohon emelkan kepada saya, thelmaedison@gmail.com. tq cikgu :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Assalamualaikum. saya sangat memerlukan slide Teori Abraham Maslow untuk rujukan tugasan saya. Terima kasih kerana sudi berkongsi.Mohon jasa baik cikgu untuk emailkan kepada saya di amyleez_broken@yahoo.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • assalam,saya sangat memerlukan slide teori Abraham maslow untuk rujukan tugasan saya.Mohon jasa baik cikgu untuk emailkan kepada saya saidatul.nabila0706@gmail.com. Terima kasih.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas perkongsian ini. boleh sy dapatkan nya sebagai bahan rujukan sy. tolong email kpd sy yanieqin@gmail.com terima kasih sekali lagi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

teori-maslow

 1. 1. TEORIABRAHAM MASLOW
 2. 2. Teori Keperluan Hierarki Abraham Maslow1. Latar belakang2. Pandangan Terhadap Manusia3. Perkembangan Personaliti – Teori Hierarki4. Ciri-ciri Keperluan5. 5 Keperluan Hierarki6. Ciri-ciri Manusia Mencapai Kesempurnaan7. Faktor-faktor Manusia Gagal Mencapai Kesempurnaan
 3. 3. PENGENALAN Pelopor kepada psikologi kemanusiaan. Dalam teorinya menerima tentang adanya tenaga manusia untuk berkembang dengan sihat. Maslow mengkritik teori yang dikemukakan oleh psikologi behaviourisme dan psikoanalisis.  Maslow mengkritik Freud tentang tanggapan-tanggapannya terhadap konflik- konflik yang tidak disedari Maslow memandang manusia dengan penuh optimis.
 4. 4. PENGENALAN Menurut Maslow: Dengan mengkaji manusia-manusia yang tidak normal yang terganggu jiwa dan emosinya.  Bererti kita seperti menafikan akan kewujudan potensi-potensi positif yang ada pada manusia seperti ketenteraman, kegembiraan dan lain- lain Teori kemanusiaan berpendapat: Individu yang tidak sakit bukan bermakna dirinya sihat, kerana kesihatan bukan sahaja dilihat dari segi fizikal tetapi juga dari aspek mental.
 5. 5. PANDANGAN TERHADAP PERSONALITI MANUSIA• Maslow melihat manusia dengan pandangan yang optimistik.• M anusi a memi l i k i k ebebasan. K ebebasan yang di mi l i k i manusi a ak an menentuk an manusi a yang sempur na dan dapat mencapai mak na hi dup.
 6. 6. PANDANGAN TERHADAP PERSONALITI MANUSIA• Keperluan adalah diwarisi tetapi tingkahlaku untuk mencapainya adalah dipelajari. Melalui faktor interaksi antara alam kehidupan dan asuhan sejak kecil, warisan dan persekitaran dan faktor personal dan persekitarannya• Personaliti manusia adalah unik. Iaitu cara bagaimana manusia memenuhi keperluan itu adalah berbeza
 7. 7. PANDANGAN TERHADAP PERSONALITI MANUSIA• Mengakui pentingnya pengalaman di zaman awal kanak-kanak dalam membentuk perkembangan personaliti seseorang tetapi manusia mempunyai potensi untuk menguruskan kehidupan.
 8. 8. PANDANGAN TERHADAP PERSONALITI MANUSIA• Warisan manusia pada dasarnya adalah baik, tetapi beliau juga tidak menafikan akan wujudnya kejahatan. Pada pendapat Maslow, kejahatan bukanlah sebahagian dari kehidupan tetapi disebabkan oleh persekitaran yang tidak sempurna.
 9. 9. PANDANGAN TERHADAP PERSONALITI MANUSIA• Kesimpulannya teori Maslow : manusia itu sesungguhnya bersifat baik danpositif, manusia bebas membuat keputusan dan memilih aktiviti yang sesuai. Jika wujud sifat negatif : itu menunjukkan tanda-tanda penyakit yang berpunca daripada rasa kecewa.
 10. 10. PE RKE MB A NGA N PE RS ONA LITI – TE ORI HIE RA RKI KE PE RLUA N Teori Abraham Maslow dikenali sebagai Teori Hierarki Keinginan (Hierarchy of Need Theory). Teori ini mempamerkan lima keperluan tingkahlaku yang mempengaruhi dan mengarahkan tingkah laku manusia (Maslow 1970b.) Susunan keperluan tersebut adalah: – Keperluan fisiologi – Keperluan keselamatan – Keperluan kasih sayang – Keperluan penghargaan kendiri – Keperluan kesempurnaan kendiri
 11. 11. PE RKE MB A NGA N PE RS ONA LITI – TE ORI HIE RA RKI KE PE RLUA N Maslow menerangkan segala keperluan ini sebagai “semulajadi” yang bermakna “kualiti yang diperturunkan secara biologi yang kuat pengaruhnya terhadap tingkahlaku”. Bagaimanapun segala keperluan ini dapat dihapuskan melalui proses pembelajaran, tuntutan budaya, oleh ketakutan dan dengan tidak menyetujuinya” (Maslow, 1968, pp. 190,191).
 12. 12. PE RKE MB A NGA N PE RS ONA LITI – TE ORI HIE RA RKI KE PE RLUA N Sungguhpun segala keperluan ini diwarisi sejak lahir, tetapi tingkah laku untuk memenuhi segala keinginan ini adalah dipelajari dan menyebabkan tingkah laku ini berbeza dari seseorang dengan seorang yang lain.
 13. 13. PE RKE MB A NGA N PE RS ONA LITI – TE ORI HIE RA RKI KE PE RLUA N Keperluan-keperluan ini telah disusun mengikut urutan dari keperluan yang paling kuat (utama) kepada keperluan yang lemah. Keperluan di peringkat bawah sekali adalah keperluan yang mesti dipenuhi sebelum keperluan pada peringkat yang lebih tinggi diberi keutamaan.
 14. 14. PE RKE MB A NGA N PE RS ONA LITI – TE ORI HIE RA RKI KE PE RLUA N Tidak semua keinginan ini perlu dipenuhi pada masa yang sama. Secara umumnya hanya satu keperluan yang akan mendominasikan personaliti kita. Keperluan yang satu ini adalah bergantung kepada keperluan-keperluan lain yang telah d ip e n u h i. – Contohnya, seseorang yang telah berjaya dalam bidang kerjayanya tidak lagi terdesak untuk memenuhi keperluan fisiologinya dan keperluan keselamatan. Mereka mungkin akan mencari keperluan penghargaan kendiri atau kasih sayang.
 15. 15. PE RKE MB A NGA N PE RS ONA LITI – TE ORI HIE RA RKI KE PE RLUA N Menurut Maslow keutamaan (priority) keperluan ini boleh berubah-ubah ataupun bertukar. Contohnya dalam keadaan kegawatan ekonomi, orang mungkin akan kehilangan pekerjaan menyebabkan keperluan fisiologi akan kembali menjadi keutamaan.
 16. 16. C IRI-C IRI KE PE RLUA N ME NURUT MA S LOW• Maslow (1968, 1970) menghuraikan ciri- ciri dan fungsi keperluan seperti berikut:  Keperluan yang terletak paling bawah dalam senarai hierarki adalah keperluan yang paling perlu diberi keutamaan dan keperluan yang paling tinggi dalam hierarki adalah keperluan yang paling lemah.
 17. 17. CIRI-CIRI KEPERLUAN MENURUT MASLOW Keperluan yang terletak pada bahagian atas hierarki hanya timbul setelah segala keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan dipenuhi. Keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan amat perlu terutama pada masa kanak-kanak, sementara keperluan kasih sayang dan penghargaan akan diperlukan semasa remaja. Keperluan kepada kesempurnaan kendiri hanya akan wujud apabila seseorang itu telah dewasa terutamanya apabila telah mencapai pertengahan umur.
 18. 18. C IRI-C IRI KE PE RLUA N ME NURUT MA S LOW Kegagalan memenuhi keperluan-keperluan yang terletak pada bahagian bawah hierarki akan menimbulkan pelbagai masalah. Atas alasan ini maka Maslow menamakan keperluan peringkat bawahan ini sebagai “deficit” atau “deficiency needs”.
 19. 19. C IRI-C IRI KE PE RLUA N ME NURUT MA S LOW Jika keperluan peringkat atasan ini dapat dipenuhi atau puaskan maka didapati hidup akan menjadi lebih bermakna, jangka hayat akan lebih panjang dan menambahkan kecekapan biologi. Atas alasan ini Maslow menamakan keperluan peringkat atasan ini sebagai keperluan “Growth” atau “Being Needs”.
 20. 20. C IRI-C IRI KE PE RLUA N ME NURUT MA S LOW Memenuhi keperluan peringkat atasan ini memberi faedah kepada aspek biologi dan juga aspek psikologi. Memenuhi kepuasan pada peringkat ini akan menjadikan hidup lebih gembira dan bermakna.
 21. 21. C IRI-C IRI KE PE RLUA N ME NURUT MA S LOW Memenuhi kepuasan peringkat atasan memerlukan keadaan atau suasana luaran dari sudut sosial, ekonomi dan politik yang baik dan harmoni. Sebaliknya memenuhi kepuasan peringkat bawahan tidak bergantung kepada suasana atau faktor luaran.
 22. 22. C IRI-C IRI KE PE RLUA N ME NURUT MA S LOW Sesuatu keperluan itu tidak semestinya dipenuhi dengan sepenuhnya sebelum sesuatu keperluan lain dalam hierarki menjadi penting atau dipenuhi. Dalam kajiannya Maslow menerangkan bahawa hanya 85% keperluan fisiologi yang mesti dipenuhi, 70% keperluan keselamatan, 50% keperluan penghargaan dan kasih sayang, 40% penghargaan kendiri dan hanya 10% keperluan kesempurnaan kendiri.
 23. 23. KEPERLUAN KESEMPURNAAN KENDIRI KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRIKEPERLUAN KASIH SAYANG DAN KEPUNYAAN KEPERLUAN KESELAMATAN KEPERLUAN FISIOLOGIRajah hierarki keperluan Maslow
 24. 24. 1. KEPERLUAN FISIOLOGI• Keperluan peringkat pertama yang perlu dipenuhi.• Keperluan utama oleh setiap individu: – makanan, minuman, tidur dan rehat, dapatkan udara, keperluan kejantinaan.• Bersifat Biologikal.• Jika tidak dipenuhi maka keperluan- keperluan lain akan menjadi tidak penting.
 25. 25. 2.KEPERLUAN KESELAMATAN• Termasuk: – keinginan kepada kestabilan, pergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan bimbang.• Keperluan keselamatan sangat penting pada peringkat kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami masalah kejiwaan.
 26. 26. 2.KEPERLUAN KESELAMATAN• Pada masa kanak-kanak – Kanak-kanak menunjukkan ketakutan pada orang yang tidak dikenalinya. – Gelisah bila ketiadaan ibunya. – Kestabilan dan persekitaran yang aman.
 27. 27. 2.KEPERLUAN KESELAMATAN• Bagi orang dewasa – Keperluan ini dapat dipenuhi:- • dengan mewujudkan undang-undang dalam masyarakat. • keperluan untuk mendapat ketenteraman, kedamaian, bebas dari perasaan resah gelisah, ketakutan yang boleh mengancam nyawa dan fizikal serta emosi.
 28. 28. 2.KEPERLUAN KESELAMATAN • Kegagalan: – Menimbulkan keadaan yang membahayakan manusia.
 29. 29. 3. KEPERLUAN KASIH SAYANG• Kanak-kanak yang telah merasa selamat dalam persekitarannya mengalih kepada orang tua atau ahli keluarga• Remaja mendapat kasih sayang dengan mendapatkan penerimaan dari sahabat dan rakan sebaya.• Keperluan untuk dihargai sukar untuk dicapai terutama keadaan masyarakat yang sentiasa berubah.
 30. 30. 3.KEPERLUAN KASIH SAYANG• Perubahan tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar menyebabkan individu akan memenuhi keperluan tersebut dengan pelbagai cara. – Contoh: Masuk atau jadi ahli persatuan
 31. 31. 3. KEPERLUAN KASIH SAYANG• Jika tidak dipenuhi rasa gelisah, kecewa, tidak tenteram yang menyebabkan gangguan emosi.• Menyebabkan manusia berkembang dengan tidak sempurna.
 32. 32. 4. KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI• Mendapat :- – pengiktirafan tentang diri sendiri – penghormatan dari orang lain – ingin dikenali dan mendapat kejayaan sosial – dapat kemasyhuran
 33. 33. 4. KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI • Keperluan penghargaan kendiri :- 1. Penghargaan terhadap diri sendiri 2. Penghargaan yang diberikan oleh orang lain • Jika dipenuhi timbul keyakinan dan lebih berdikari • Menjadi produktif
 34. 34. 4. KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI• Jika keperluan ini tidak tercapai: – rasa rendah diri dan takut – sentiasa perlu pertolongan – tidak bermaya – tidak berkeyakinan – suka melihat kekurangan yang dimiliki – takut dikritik orang lain
 35. 35. 5. KEPERLUANKESEMPURNAAN KENDIRI • Keperluan paling atas • Tiap individu berbeza dalam mengisi keperluan ini • Keperluan ini merangkumi : – Kebolehan menggunakan sepenuhnya potensi – Bakat dan kebolehan • Kegagalan – Individu rasa kehilangan, kecewa dan terkilan
 36. 36. 5. KEPERLUANKESEMPURNAAN KENDIRI• Keperluan kognitif – Keperluan untuk mengetahui dan memahami – Pada peringkat kanak-kanak, biasanya kanak-kanak menzahirkan perasaan ingin tahu tanpa perlu dipelajari – Keperluan mengetahui dan memahami (mencari makna dalam persekitaran) – Asas untuk berinteraksi dengan persekitaran yang matang sebagai cara untuk mendapatkan kasih sayang, penghargaan kendiri dan memenuhi potensi kendiri. – Kegagalan : • Mencacatkan perkembangan dan fungsi personaliti
 37. 37. 5. KEPERLUAN KESEMPURNAAN KENDIRI• Keperluan Estetika – Keperluan untuk mengalami serta memahami keindahan atau kecantikan sesuatu• Jika gagal: – Perkembangan manusia akan tersekat.
 38. 38. 5. KEPERLUAN KESEMPURNAAN KENDIRI• Kajian Tentang Kesempurnaan Kendiri – Menurut Teori Maslow: • Kesempurnaan diri seseorang adalah berbeza dengan yang lain. – Maslow melabelkan: • Motivasi yang berbeza sebagai Motivasi Meta Meta = selepas atau melebihi
 39. 39. Kajian Tentang Kesempurnaan Kendiri• Motivasi meta: – Bermaksud : satu keadaan di mana motivasi tidak memainkan peranan langsung. • orang yang telah mencapai kesempurnaan kendiri tidak perlu kepada motivasi untuk mencapai sesuatu tetapi di dorong oleh faktor dalaman.
 40. 40. Kajian Tentang Kesempurnaan Kendiri • Motivasi meta: – D – M oti vati on ( D e fi e n cy) • Usaha untuk memotivasikan orang yang belum mencapai tahap kesempurnaan kendiri. • Motivasi jenis ini melibatkan usaha untuk mencapai sesuatu yang khusus atau tetap disebabkan kita merasakan kehilangan atau ketidakselesaan Contoh : Lapar ketegangan atau tidak Selesa cari makanan. Kelaparan keperluan tetap Cari makanan motivasi
 41. 41. Kajian Tentang Kesempurnaan Kendiri• Motivasi meta: – D – M oti vati on ( D e fi e n cy) • Bagi manusia yang mencapai kesempurnaan kendiri mencari keperluan ingin mengetahui + keperluan estetika • Kesempurnaan kendiri Matlamatnya: Memperkaya dan • Keperluan kognitif melebarkan lagi kehidupan mereka • Keperluan estetika melalui pelbagai pengalaman yang memberangsangkan
 42. 42. Situational Variable S i tu ati on al vari ab le m e m ai n k an p e ran an p e n ti n g d alam p e m b e n tu k an p e rs on ali ti s e s e oran g. D ap at d i n yatak an d alam b e n tu k ti n gk ah lak u k i ta yan g d i k ai tk an d e n gan oran g lai n d an p e ri s ti w a yan g b e rlak u d i p e rs e k i taran k i ta. K e s an vari ab le s i tu ati on al b e rgan tu n g k e p ad a b agai m an a k i ta m e n e ri m a s i tu as i /p e ri s ti w a-p e ri s ti w a te rs e b u t.
 43. 43. KE S IMPULA N• Tingkah laku ditentukan:  Personel variable  Faktor dalaman yang memotivasi diri seseorang.  Situtional variable  Pandangan kita terhadap dunia luar dan bagaimana kita menerimanya.
 44. 44. C IRI-C IRI MA NUS IA YA NG TE LA H ME NC A PA IKE S E MPURNA A N KE NDIRI
 45. 45.  Di antara ciri-ciri yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah:-  Mempunyai persepsi yang jelas tentang reality  Penerimaan terhadap diri sendiri, orang lain dan persekitaran  Kespontanan, suka mempermudahkan dan berkecuali
 46. 46.  Berdedikasi terhadap sesuatu sebab Memerlukan kepada hak diri Penikmatan – menikmati pengalaman hidup walaupun mudah dan asas Minat untuk bersosial Toleransi dan dapat menerima orang lain Kreativiti dan keaslian Penolakan terhadap tekanan sosial
 47. 47. FAKTOR-FAKTORYANG MENYEBABKAN MANUSIA GAGAL MENCAPAI TAHAPKESEMPURNAAN DIRI
 48. 48.  Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat mencapai tahap kesempurnaan kendiri. Di antara faktor tersebut ialah:- 1. Semakin tinggi kedudukan keperluan dalam susunan hierarki, semakin lemah atau semakin sukar atau tidak perlu mencapainya. Sebagai contohnya, dalam keadaan ekonomi yang buruk, maka keperluan fisiologi akan lebih menjadi keutamaan berbanding dengan keperluan kepada kesempurnaan kendiri.
 49. 49.  Faktor corak atau amalan pendidikan yang diterima.  Contohnya menyeragamkan peranan jantina kepada pelajar lelaki seperti mengajar mereka menerima nilai-nilai kelembutan akan menyebabkan mereka tidak akan dapat berkembang seperti sepatutnya.
 50. 50. 1. Kawalan yang keterlaluan ke atas kanak-kanak misalnya tidak dibenarkan mengemukakan idea-idea yang baru, tidak dibenar bertingkahlaku yang agresif, tidak dibenarkan membuat sesuatu yang baru dan sebagainya akan menjadikan kanak-kanak tersebut seorang yang tidak mempunyai keyakinan apabila dewasa dan seterusnya akan menyekat mereka dari melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh membawa kepada kesempurnaan kendiri.
 51. 51.  Faktor “Jonah Complex” iaitu : merujuk kepada perasaan takut dan bimbang tentang keupayaan diri sendiri. Individu tersebut takut untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya kerana takut menemui kegagalan atau lain- lain kemungkinan. Tahap kesempurnaan kendiri tidak dicapai kerana kesempurnaan kendiri memerlukan keberanian, usaha, disiplin dan kawalan diri.

×