Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kepemimpinan

20,328 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kepemimpinan

 1. 1. SMK LUI BARAT 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN EN HAIRULNIZAM BIN HASSAN
 2. 2.  Kepimpinan ialah satu proses di mana pemimpin cuba mempengaruhi gelagat pekerjanya agar melaksanakan tugas yang diberi untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Kejayaan seseorang pemimpin bergantung kepada pekerjanya yang menjalankan tugas. Jika pekerjanya gagal menjalankan tugas maka gagal lah pemimpinya.
 3. 3.  Gaya kepimpinan merujuk kepada cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pemimpinya. Pelbagai kajian telah dibuat tentang gaya kepimpinan bagi seorang pemimpin. Antara kajian yang telah dilakukan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Ohio, Universiti Michingan dan kajian oleh Blake dan Mouto.
 4. 4.  Menyatakan bahawa gaya kepimpinan boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu initialing structure dan consideration. Gaya initialing structure yang tinggi sentiasa mengambil berat tentang:i. matlamat melalui pengagihan tugas.ii. Penetapan jadual kerjaiii. Tanggungjawab dan hubungan kerjaiv. Penetapan standart yang misti dicapaiv. Penetapan kerja mengikut tarikh dan sebagainya. Gaya consideration merujuk kepada: a) kepimpinan yang didasari oleh kepercayaan b) hormat-menghormati antara pemimpin dan subordinat, c) penghargaan kepada pandangan Gaya considerasi yang tinggi ada pada pemimpin ia akan menganmbil berat tentang para pekerjanya.
 5. 5.  Menghasilkan penemuan seakan akan sama dengan kajian yang dihhasilkan oleh Universiti Ohio. Dua jenis gaya pemimpin iaitu pekerja dan pengeluaran. Gaya kepimpinan berorientasikan pekerja merupakan pemimpin yang memberi penekanan tentang hubungan antara perseorangan. Gaya kepimpinan berorientasikan pengeluaran pula merupakan pemimpin yang memberi penekanan kepada pencapaian matlamat tugas dan ahli kumpulan sebagai salah satu cara untuk mencapai matlamat organisasi.
 6. 6.  Telah memperkenalkan petak pengurusan untuk menjelaskan gaya kepimpinan. Dua demensi gaya telah dibentuk iaitu gaya kepimpinan yang mementingkan pengeluaran yang terletak pada paksi x dan gaya kepimpinan mementingkan manusia yang terletak pada paksi y. Terdapat 81 jenis gaya kepimpinan dan telah mengenal pasti lima gaya asas yang ekstrim atau utama:
 7. 7.  Gaya (1,1) atau gaya laissea-faire: Pemimpin kurang mengambil berat pengeluaran dan hal-hal ehwal pekerja. Gaya (9,9) atau pemimpin demokratik Pemimpin yang mengambil berat tentang hal-hal pegeluaran dan kebajikan pekerja. Gaya (1,9) atau gaya sokong Pemimipin yang lebih mengambil berat terhadap pekerjanya Gaya (9,1) atau gaya autokratik Pemimpin yang menitik beratkan hal-hal pencapaian matlamat melalui operasi yang berkesan. Gaya (5,5) atau gaya sederhana Pemimpin yang mengambil berat tenang hal-hal pengeluaran dan hal-ehwal pekerja secara sederhana
 8. 8.  Pengurus yg membuat keputusan & bertindak atas kputusan yg tlh dibuatnya scara berseorangan. Pengikut atau subordinatnya tdk trlibat lgsg dlm proses mmbuat kputusan. Kputusan yg tlh di buat, pngurus akn mmklumkan kpd surbodinat & mreka dikhendaki utk mmatuhi dan mlksanakan kptusn yg di buat. Gaya kpimpinan sebegini ssuai apbila syrikat mgalami krisis, mpunyai pkrja baru dan mpunyai pkrja yg tdk brmotivasi.
 9. 9.  Proses pembuatan kputusan yg mlibatkan surbodinat. Kadang kala, pandangan surbodinat diambil kira ttapi kputusan akhir ttap dbuat olh pgurus scara brseorangan. Slh stu fktor yg mnentukan thap pglibatan ialah masa. Skiranya pngurus prlu mmbuat kputusan dgn cpat, maka kputusan akn dbuat brseorangan. Namun, skiranya pgurus mmerlukan pnyelesaian yg lbih trperinci dan tdk trburu2, kptusan mgkin akn dbuat scara brsama.
 10. 10.  Gaya kpimpinan bebas (laisesez-faire) pngurus yg mberikn kbebsan dan autonomi kpd sburdinat utk mmbuat kputusan dan brtindak. Surbodinat akn mggunakan kpakaran dan pgetahuan mreka utk mbuat kputusan dan brtindak.
 11. 11.  Bercita-cita, keinginan, dan bersemangat untuk memimpin. Jujur dan intergriti. Keyakinan diri. Berpengatahuan, berkemahiran, dan berkebolehan dalam kerjaya. Bertibang rasa, bertolak ansur, dan berdisiplin tinggi. Sedia menerima teguran.
 12. 12.  Mengakui kesilapan dan sedia memperbetul kesilapan. Tidak mendahulukan kepentingan diri. Tidak memandang rendah akan orang lain. Tekun. Sabar.
 13. 13. STATUS PEMIMPIN PENGURUSPERKARABersifat peribadi Interaksi peribadi Tdk melibatkan dengan pkerja utk interaksi peribadi. tjuan mmpengaruhi mereka.Kedudukan dlm organisasi Tdk semestinya Disebabkan oleh kedudukan disebabkan oleh dan jawatan formal dalam organisasi. kdudukan dan jawatan formal dlm organisasi.Sikap dan motivasi Aktif dari aspek Pasif kmanusian disebabkan Lebih memntingkan fungsi mmpengaruhi pencapaian matlamat pengikut. (aspek teknikal)Skop pendekatan Menangani perubahan Menangani kerumitan dgn membentuk visi dan masalah dlm tertentu. organisasi. Memastikan organisasi berjalan di landasan yg betul.
 14. 14.  Pemimpin formal ialah pemimpin yang di lantik disebabkan kedudukan formal dalam organisasi. Contohnya, pengurus jabatan pemasaran merupakan pemimpin formal. Di sebabakan kedudukan sebagai seorang pengurus, maka secara tidak langsung, beliau merupakan pemimpin bagi jabatan berkenaan. Pemimpin tidak formal pula ialah pemimpin yang dilantik secara tidak formal oleh organisasi untuk mengetahui sesuatu kumpulan sosial yang terbentuk dalam organisasi.
 15. 15.  Sebagai seorang jurulatih, penekanan harus di berikan kepada latihan. Seorang pekerja yg kurang mahir untuk melaksanakan arahan yang diberikan seharusnya diberikan peluang untuk mendapatkan latihan yang sewajarnya. Latihan juga bermaksud mereka perlu diberikan peralatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas mereka.
 16. 16. o Sebagai seorang pembimbing, pemimpin yg baik harus memberitahu apa yang patut dan tidak patut dilakukan oleh pekerjanya.o Sekiranya pekerja diminta untuk meningkatkan prestasi kerjanya, pemimpin berkenaan harus menasihatkan surbodinatnya untuk tidak kerap ponteng kerja atau untuk melakukan kerjanya dengan bersungguh-sungguh agar kesilapan yang dilakukan adalah minimun.
 17. 17.  Sebagai seorang pendorong, pemimpin yang baik akan sentiasa meransang dan memberikan semangat kepada surbodinat untuk melaksanankan tugas mereka dengan berkesan. Untuk meransang surbodinat, pemimpin blh menggunakan pelbagai kaedah seperti memuji, memberikan anugerah prestasi kerja cemerlang, dan memberikan kebebasan untuk melakukan tugas.
 18. 18.  Pemimpin yang baik haruslah sentiasa menjaga pertalian dan hubungan yang baik dan rapaat dengan surbodinatnya. Jalinan persahabatan yang baik boleh menimbulkan rase hormat menghormati dan saling mempercayai. Ini penting untuk memastikan pemimpin dapat mempengaruhi.surbodinat untuk melaksanakan setiap arahannya dengan cekap dan berkesan.
 19. 19.  Sebagai seorang ketua, pemimpin yang baik perlulah mempunyai matlamat dan visi bagi kumpulan surbodinat yang dipimpinya. Ini adalah kerana visi merupakan satu bentuk hala tuju bagi tujuan penggelembengan usaha.
 20. 20.  Menetapkan peranan, tanggungjawab dan autoriti setiap ahli untuk melaksanakan tugas masing2. Memastikan ahli-ahli kumpulan kerja mempunyai hubungan erat antara satu sama lain. Mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan surbodinat. Membina matlamat yang boleh dikongsi bersama. Memastikan surbodinat faham tentang saling perkaitan tugas antara satu lain. Mewujudkan peranan saling bergantungan antara surbodinat.
 21. 21. o Def : Keinginan seseorang untuk berusaha secara bersungguh2 untuk mencapai kehendaknya.o PROSES MOTIVASI :
 22. 22.  Dalam konteks organisasi dan kerja, apa yg mendorong / memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugas mereka boleh difahami melalui pelbagai teori motivasi yg telah dibangunkan. Antara teori motivasi yg popular ialah : Teori Motivasi Maslow. Teori Motivasi Herzberg. Teori Motivasi McGregor.
 23. 23.  Boleh dianggap sbagai teori popular. Intipati teori ini adalah bahawa kehendak manusia boleh dikategori kpd lima jenis keperluan yg boleh disusun dlm satu tingkat keperluan yg sistematik. Tingkat kperluan ini blh dibahagikan kpd 2 bahagian iaitu tingkat keperluan bawahan dan tingkat keperluan atasan. Lihat gambar rajah 2.28, muka surat 95.
 24. 24.  Dikenali dengan pelbagai nama. Ataranya ialah Teori Penyelengaraan-Motivasi / Teori Dua Faktor. Teori ini menjawab persoalan apa yang diinginkan oleh pekerja dalam kerjanya. Faktor penyelengaraan (atau faktor penjagaan atau faktor kesihatan atau faktor hyiene) - mrupakan faktor yg apabila mncukupi di tmpat kerja, akan menteteramkan atau menyenangkan pekerja. Faktor motivasi – berhubung dgn faktor yg dapat memuaskan hati pekerja. Faktor inilah yg dapat memotivasikan pekerja agar mereka menunjukkan prestasi kerja yg lebih baik. Contohnya : autonomi, penghargaan, tanggungjawab, dan kerja yang mencabar.
 25. 25.  Teori ini ialah teori yg dibangunkan oleh Douglas McGregor. Teori ini dkenali sbagai Teori X dan Y . Terdapat 2 andaian tentang manusia, iaitu : Andaian yg negatif tentang manusia (X) Andaian yg positif tentang manusia (Y) Ciri2 Teori X : tdk suka bkerja, perlu dipaksa, diancam dan perlu diarah bekerja utk mncapai matlamat organisasi, menggelak dpd semua tanggungjawab, malas dan hanya akan bekerja apbila diarah, lebih mementingkan diri sendiri dan hanya bekerja jika ada insentif kewangan.
 26. 26.  Ciri2 Teori Y : Berlawanan dengan Teori X. Antaranya ialah, krja ialah satu yg semulajadi, boleh bekerja tanpa arahan, dan kawalan utk mncapai objektif, blh belajar mnerima, mncari dan melaksanakan tanggungjawab, blh membuat keputusan yg inovativ dan kreatif, dan intensif kewangan bukanlah faktor utama yg melaksanakan untuknya bekerja. Ringkasnya, Teori X lebih bermotivasi untuk memenuhi keperluan bawahan. Teori Y pula lebih bermotivasi untuk memenuhi keperluan atasan.
 27. 27. TEORI MASLOW TEORI TEORI McGREGOR HERZBERGKeperluan  Pencapaian  Faktor  Teori Y iaituperingkat hasrat diri. motivasi andaian positif atasan  Penghargaan sperti krja tentang  Sosial. mncabar, manusia. autonomi dan kebebasan.Keperluan  Keselamatan  Faktor  Teori X iaituperingkat  Keperluan kesihatan andaian bawahan Fisiologi. seperti gaji negatif dan keadaan tentang tempat kerja manusia. selesa.
 28. 28.  DEF : kumpulan yg terdiri daripada individu2 yg berinteraksi dan saling memperngaruhi untuk mencapai satu matlamat yang sama. Terbahagi kepada 2 iaitu pasukan formal dan pasukan tidak formal. Pasukan kerja formal dibentuk oleh pengurus untuk mencapai matlamat organisasi dgn melaksanakan aktiviti tugas tertentu. Pasukan kerja tidak formal pula dibentuk apabila pekerja berkumpul dan berinteraksi.
 29. 29. o Pembentukan orientasi & penyesuaian diri.o Persaingan & pertelingkahan konflik dan perbalahano Pembentukan norma penetapan tujuan, matlamat, norma dan peraturano Perlaksanaan perlaksanaan tugas & tggungjawabo Pembubaran pembubaran bagi psukan smentara. ahli psukan mmpunyai prasaan bercampur2 trhadap pmbubaran.
 30. 30. JENIS PASUKAN FUNGSI KEDUDUKAN KEPUTUSANPASUKAN CADANGAN o Sementara o Cadangan mungkin o Tugas mmberi diambil kira / tidak cadangan tentang o Pengurus berhak utk isu2 yg timbul mgambil tindakan o Cth : pasukan utk meningkatkan produktiviti / mngurangkan kosPASUKAN PENYELESAI o Kekal o Pengurus berhak MASALAH o Mmbantu pngurus utk mengambil tindakan myelesaikan masalh ke atas penyelesaian yg brkaitan dgn kerja alternatif yg telah o Trdiri drpd seorg dibangunkan penyelia dan 5-8 pekerja o Cth : pusingan kualiti
 31. 31. JENIS PASUKAN FUNGSI KEDUDUKAN KEPUTUSANPASUKA SEPARA BEBAS  Kekal  Keputusan ke atas  Memberi bnyk input aktiviti penting tentang cara untuk masih terletak menguruskan dalam tangan aktiviti dalam unit penyelia. kerja.  Memberi input dari segi penetapan matlamat kerja, penyelesaian masalah & perpaduan kerja harian.  Masih diuruskan oleh penyelia formal
 32. 32. JENIS PASUKAN FUNGSI KEDUDUKAN KEPUTUSANPASUKAN PENGURUSAN  Kekal  Kebesan untuk KENDIRI  Brtanggungjawab mmbuat kputusan spenuhnya ke atas dan mengambil pgurusan aktiviti tindakan atas tmpt krja kputusan sndiri.  Menetapkan mtlamat, mnjadual krja, mlantik pkerja & mmbuat kputusan ttng operasi harian  Tanggungjawab sepenuhnya ke atas hasil kerja akhir.  Tiada penyeliaan formal ttapi trdapat ketua pasukan yg dilantik oleh ahli psukan sndiri

×