Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN

115,051 views

Published on

definisi dan kepentingan pengurusan. kecekapan dan keberkesanan

Published in: Education

DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN

 1. 1. BAB 1 : PENGURUSAN  Syazwani husna Nur dini Mohd Taufeek Hafiq
 2. 2. DEFINISI  ORGANISASI Satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yg bekerjasama & saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan, dan organisasi.  PENGURUSAN Sebagai proses perancangan , penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi & menggunakan semua sumber organisasi utk mencapai matlamat organisasi .
 3. 3. KEPENTINGAN PENGURUSAN Memastikan matlamat organisasi tercapai Memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi  Memastikan segala sumber iaitu semua faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara berkesan  Memastikan semua sumber (faktor pengeluaran) di dalam organisasi dapat diselaras dan diagihkan dengan baik dan teratur.  Memastikan tiada pembaziran sumber (faktor pengeluaran) dalam organisasi .  
 4. 4. FUNGSI PENGURUSAN 
 5. 5. PERANCANGAN      Satu proses untuk menentukan matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi dan tindakan yang sesuai untuk diambil. Tujuan : Pada peringkat ini, organisasi perlu mengenalpasti perkara yang ingin dicapai berdasarkan matlamat penubuhan organisasi dan prestasi yg diingini Contoh : meningkatkan peratus keuntungan organisasi Strategi : apabila matlamat ditakrifkan secara jelas, organisasi perlu membentuk langkah untuk mencapai matlamat tersebut. Contoh : strategi pemasaran , promosi , peletakan harga ,perluasan pasaran .
 6. 6. PENGORGANISASIAN     Proses menyusun tugas dan pembahagian sumber yg mencukupi utk melaksanakn pelan tindakan yg telah dirancang. Pada tahap ini, pengurus akan membentuk struktur organisasi dan menyusun tugas yg sesuai dalam organisasi yg selaras matlamat. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran,kewangan dan lain2), hierarki, dasar dan prosedur yg dibuat . Penstafan dilaksanakan bagi proses pengambilan kakitangan .Penstafan meliputi perancangan sumber manusia, orientasi&latihan,penilaian prestasi dan sebagainya.
 7. 7. KEPIMPINAN Proses dimana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yg diamanahkan dgn cekap dan berkesan.  Fungsi terpenting untuk menjamin aktiviti berjalan dengan lancar dan teratur .  Bagi mencapai matlamat, faktor2 motivasi ,kepimpinan, dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan .  Pengurus juga perlu mengamalkan gaya kepimpinan yg bersesuaian agar tingkah laku pekerja dapat dikawal secara efektif. 
 8. 8. PENGAWALAN Proses di mana pengurus memantau prestasi semasa & mengambil tindakan utk memastikan hasil akhir tercapai sprti yg dijangkakan .  Proses kawalan melibatkan; Menentukan piawaian yg sesuai  Mewujudkan sistem laporan berkesan  Menyediakan sistem ganjaran menarik  Mengadakan pemantauan  Mengambil tindakan pembetulan/penambahbaikan 
 9. 9. KONSEP KEBERKESANAN DAN KECEKAPAN
 10. 10. KEBERKESANAN Bermaksud bermaksud ‘doing the right thing’ iaitu melaksanakn kerja yg betul.  Merujuk pada kemampuan pengurus atau para pekerja utk melakukan segala aktiviti atau kerja yg telah dirancang agar matlamat perniagaan dapat dicapai. 
 11. 11. KECEKAPAN Bermaksud ‘doing things right’ iaitu pengurus melaksanakn kerja dgn betul .  Kecekapan merujuk pada kemampuan pengurus dan para pekerja untuk melakukan segala aktiviti atau kerja dalam organisasi dgn cara yg terbaik melebihi apa yg telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya. 

×