ในปี พ.ศ. 2555การโฆษณาผ่านสือสังคมทัวโลก        ่   ่จะมีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาท      โดย ศรีศกดิ์ จามรมาน...
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554• มีการใช้สอสังคมในกิจการ      ื่ มากขึน    ้
พ.ศ. 2554• มีการใช้สอสังคมในกิจการ      ื่ มากขึน    ้• โดยเฉพาะในด้านการโฆษณา
พ.ศ. 2554• มีการใช้สอสังคมในกิจการ      ื่ มากขึน    ้• โดยเฉพาะในด้านการโฆษณา• ด้านการขยายฐานลูกค้า
รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553
รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ       ่    ิ ผู บริโภคมากขึน   ้   ...
รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ       ่    ิ ผู บริโภคมากขึน   ้  ...
รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ       ่    ิ ผู บริโภคมากขึน   ้  ...
รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ        ่    ิ ผู บริโภคมากขึน   ้ ...
รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554
รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม           ื่ ในการทาตลาด พ....
รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม           ื่ ในการทาตลาด พ....
รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม           ื่ ในการทาตลาด พ....
รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม            ื่ ในการทาตลาด ...
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่จากทัวโลก   ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่จากทัวโลก   ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่จากทัวโลก   ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่จากทัวโลก   ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม        ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
การคาดการณ์รายได้ ของเว็บสือสังคมออนไลน์     ่    ในปี 2554• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
5 กลยุทธ์• ในการตลาด ออนไลน์• จาก tripwiremagazine.com
กลยุทธ์1 จัดทาวิจย     ั
กลยุทธ์2 กาหนดเป้ าหมาย
กลยุทธ์3 พัฒนารูปแบบให้ดงดูดใจ         ึ
กลยุทธ์4 เว็บไซต์ น่าสนใจ ใช้งานง่าย
กลยุทธ์5 ทาการตลาด ออนไลน์
สรุปการโฆษณาจะยิงเพิมมากขึน      ่ ่    ้ผู ประกอบการต้องเร่งศึกษาและปรับกลยุทธ์  ้
ขอขอบคุณ
Advertising budget in 2012
Advertising budget in 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Advertising budget in 2012

1,051 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Advertising budget in 2012

 1. 1. ในปี พ.ศ. 2555การโฆษณาผ่านสือสังคมทัวโลก ่ ่จะมีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาท โดย ศรีศกดิ์ จามรมาน ั
 2. 2. พ.ศ. 2554
 3. 3. พ.ศ. 2554• มีการใช้สอสังคมในกิจการ ื่ มากขึน ้
 4. 4. พ.ศ. 2554• มีการใช้สอสังคมในกิจการ ื่ มากขึน ้• โดยเฉพาะในด้านการโฆษณา
 5. 5. พ.ศ. 2554• มีการใช้สอสังคมในกิจการ ื่ มากขึน ้• โดยเฉพาะในด้านการโฆษณา• ด้านการขยายฐานลูกค้า
 6. 6. รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553
 7. 7. รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ ่ ิ ผู บริโภคมากขึน ้ ้
 8. 8. รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ ่ ิ ผู บริโภคมากขึน ้ ้• ผู ประกอบการมีแผนเพิมค่าใช้จายใน ้ ่ ่ สือออนไลน์มากขึน ่ ้
 9. 9. รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ ่ ิ ผู บริโภคมากขึน ้ ้• ผู ประกอบการมีแผนเพิมค่าใช้จายใน ้ ่ ่ สือออนไลน์มากขึน ่ ้• 65% เพิมงบด้าน Email ่
 10. 10. รายงานจาก eMarketer• จากเดือนธันวาคม 2553• Email และสือสังคมมีอทธิผลต่อ ่ ิ ผู บริโภคมากขึน ้ ้• ผู ประกอบการมีแผนเพิมค่าใช้จายใน ้ ่ ่ สือออนไลน์มากขึน ่ ้• 65% เพิมงบด้าน Email ่• 57% เพิมงบด้านสือสังคม ่ ่
 11. 11. รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554
 12. 12. รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม ื่ ในการทาตลาด พ.ศ. 2553
 13. 13. รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม ื่ ในการทาตลาด พ.ศ. 2553• จากนักการตลาด 1,900 คน
 14. 14. รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม ื่ ในการทาตลาด พ.ศ. 2553• จากนักการตลาด 1,900 คน• 81% กาหนดกลยุทธ์การตลาดผ่าน สือสังคม ่
 15. 15. รายงานจากSocialmedia-examiner.com• ในเดือน มกราคม 2554• สารวจความต้องการใช้สอสังคม ื่ ในการทาตลาด พ.ศ. 2553• จากนักการตลาด 1,900 คน• 81% กาหนดกลยุทธ์การตลาดผ่าน สือสังคม ่• 65% ต้องการศึกษาเพิมเติม ่
 16. 16. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่จากทัวโลก ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 17. 17. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่จากทัวโลก ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 18. 18. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่จากทัวโลก ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 19. 19. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่จากทัวโลก ่• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 20. 20. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 21. 21. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 22. 22. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 23. 23. การคาดการณ์การใช้งบด้านโฆษณาผ่านสือสังคม ่ในสหรัฐอเมริกา• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 24. 24. การคาดการณ์รายได้ ของเว็บสือสังคมออนไลน์ ่ ในปี 2554• โดย eMarketer• จากเดือน พฤษภาคม 2554
 25. 25. 5 กลยุทธ์• ในการตลาด ออนไลน์• จาก tripwiremagazine.com
 26. 26. กลยุทธ์1 จัดทาวิจย ั
 27. 27. กลยุทธ์2 กาหนดเป้ าหมาย
 28. 28. กลยุทธ์3 พัฒนารูปแบบให้ดงดูดใจ ึ
 29. 29. กลยุทธ์4 เว็บไซต์ น่าสนใจ ใช้งานง่าย
 30. 30. กลยุทธ์5 ทาการตลาด ออนไลน์
 31. 31. สรุปการโฆษณาจะยิงเพิมมากขึน ่ ่ ้ผู ประกอบการต้องเร่งศึกษาและปรับกลยุทธ์ ้
 32. 32. ขอขอบคุณ

×