Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Līga Blumfelde, Liepājas 15.vidusskolaUzdevumi no mācību grāmatas: Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France „Matemātika...
2.uzdevumsAtrisini kvadrātnevienādību.a) 0962≤++ xxPielīdzina kvadrātvienādojumu nullei un atrod saknes.0962=++ xxSakņu at...
( ) ( )( )( ) 21123462213725420221372169120491524740157221222==−−=−⋅−=−−=−=−=−⋅+=+−==+=⋅−⋅−−=−==+−−aDbxaDbxacbDxxAtbilde. ...
b)−>++−>+−−xxxx510)1(903221303203203221222=−==−+<−+>+−−xxxxxxxx25,0)4(:1)4(:4140140510995101)9(9510)1(9<−−<−−−>−>+−>++−...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.mājas darba atrisinājums

434 views

Published on

3.mājas darba atrisinājums

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3.mājas darba atrisinājums

  1. 1. Līga Blumfelde, Liepājas 15.vidusskolaUzdevumi no mācību grāmatas: Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France „Matemātika 11.klasei”, izdevniecība„Lielvārds”.Algebriskās nevienādības3.mājas darbsAtrisinājumi1.uzdevumsIzvēloties atbilstošus mainīgos, uzraksti nevienādību vai nevienādības, kas ir aprakstītāssituācijas matemātiskais modelis. Attēlo nevienādības atrisinājumu kopu uz skaitļu stara.a) Latvijas Republikas vēlēšanās var piedalīties visi pilsoņi, kuri ir sasnieguši 18gadu vecumu.p - pilsoņi18≥pb) Kristīne, lecot tālumā, nav lēkusi mazāk par 3,5 m, tomēr nekad nav sasniegusirezultātu 5 m.a – attālums55,3 <≤ac) Degvielas uzpildes stacijas tvertnē ir mazāk nekā 150 l benzīna.t – tilpums1500 << t!!! Tilpums degvielas uzpildes tvertnē nevar būt negatīvs, tāpēc irierobežojums lielāks par nulli.
  2. 2. 2.uzdevumsAtrisini kvadrātnevienādību.a) 0962≤++ xxPielīdzina kvadrātvienādojumu nullei un atrod saknes.0962=++ xxSakņu atrašanai var izmantot jebkuru no metodēm.Pēc Vjeta teorēmas Diskriminants, saknes692121−=+=⋅xxxx3321−=−=xx0363691464 22=−=⋅⋅−=−= acbD326221 −=−=+−==aDbxxIegūtās saknes atliek uz skaitļu ass. Nestingra nevienādība, aplītis uz skaitļu asspilns, viens, jo viena sakne. Grafiks – parabola, kuras zari uz augšu, jo 0>a .Parabola krusto x asi viena punktā. Nepieciešamas visas negatīvās vērtības (šajāgadījumā zem x ass). Grafiks krusto x asi tikai punktā 3− un šī vērtība piederkvadrātnevienādības atrisinājumam.Atbilde. 3−=xb) ( )( ) 0523 >+− xxAtver iekavas sareizinot katru saskaitāmo (no 1.iekavām) ar katru (no 2.iekavām).!!! Ievēro saskaitāmo zīmes010215305)2()2(5332>−−+>⋅−+⋅−+⋅+⋅xxxxxxxSavelk līdzīgos saskaitāmos01572 2>+−− xxAtrisina kvadrātvienādojumu, nosakot tā saknes.x3−
  3. 3. ( ) ( )( )( ) 21123462213725420221372169120491524740157221222==−−=−⋅−=−−=−=−=−⋅+=+−==+=⋅−⋅−−=−==+−−aDbxaDbxacbDxxAtbilde. +∞∪−−∞∈ ;211)5;(x3.uzdevumsAtrisini nevienādību sistēmu.a)<−−≥+02831722xxxAtrisina katru nevienādību atsevišķi un nosaka kopīgo atrisinājumu.362712172−≥−≥−≥≥+xxxx473280283028321212122−===+−=⋅=−−<−−xxxxxxxxxxKopīgais atrisinājumsAtbilde. )7;3[−∈xx3−////////////////////x4− 7//////////////////x3−////////////////////////////////////////4− 7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||x5− 211////////////////////
  4. 4. b)−>++−>+−−xxxx510)1(903221303203203221222=−==−+<−+>+−−xxxxxxxx25,0)4(:1)4(:4140140510995101)9(9510)1(9<−−<−−−>−>+−>++−−−>+⋅−+⋅−−>++−xxxxxxxxxxKopīgais atrisinājumsAtbilde. )25,0;3(−∈xx25,0//////////////////////x3− //////////////////1x25,0///////////////////////////////////////3− 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

×