Successfully reported this slideshow.

המלצות הועדה הבין משרדית

384 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

המלצות הועדה הבין משרדית

  1. 1. ‫מדינת ישראל‬ ‫‪STATE OF ISRAEL‬‬‫משרד הבריאות‬ ‫לשכת הדובר‬‫‪Ministry of Health‬‬ ‫‪Spokesman and Public Relation’s Office‬‬‫ירושלים ‪Jerusalem‬‬‫30 נובמבר 0102‬ ‫כ"ו חשון תשע"א‬‫סימוכין:01039043‬ ‫אל:כתבי בריאות‬ ‫הודעה לעיתונות‬ ‫הוועדה הבין משרדית לבחינת נושא השימוש בקנאביס רפואי בישראל‬ ‫ועבודתה‬ ‫לשם הסדרת נושא השימוש בקנאביס רפואי הוקמה על ידי המשנה למנכ"ל ועדה בין‬ ‫משרדית . הוועדה כללה נציגים ממשרד הבריאות , הרשות למלחמה בסמים , משרד‬ ‫החקלאות , משטרת ישראל , נציגי חולים ונציגי הציבור . הוועדה התבקשה לתת‬ ‫המלצותיה בסוגיות הבאות :‬ ‫1.תהליך מתן רישיונות לחולים לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות.‬ ‫2.המקור לאספקת קנאביס למטופלים שקיבלו רישיון לשימוש למטרות רפואיות,‬ ‫סוגיית גידול עצמי לאחר שיוסדר מקור אספקה אחר , מאפייני הקנאביס‬ ‫שיסופק למטופלים . מספר מגדלים נדרש באם יאושר גידול מקומי , תהליכי‬ ‫גידול , עקרונות בקרה על הליך הגידול , עיבוד ואריזה .‬ ‫3.דרך חלוקת הקנאביס למטופל שקיבל רישיון לשימוש בקנאביס למטרות‬ ‫רפואיות.‬ ‫4.הסברה והדרכה למטופלים ולמטפלים .‬ ‫להלן המלצות הוועדה :‬ ‫1. ניהול‬ ‫הוועדה המליצה להקים וועדת היגוי עליונה , משותפת למשרדי הממשלה הנוגעים‬ ‫בדבר ולרשות למלחמה בסמים , בראשות "המנהל " לפי פקודת הסמים המסוכנים,‬ ‫ותעסוק בניהול , בקרה ופיקוח .‬ ‫הוועדה תורכב מנציגי משרד הבריאות , הרשות למלחמה בסמים , משרד החקלאות,‬ ‫משטרת ישראל בלבד וזאת על מנת שועדת היגוי זו תוכל להיקבע כ"סוכנות‬‫רח בן טבאי ٢ ירושלים ١٩٥٣٩ ת. ד ٦٧١١, ירושלים ٠١٠١٩ טל: ٤/٢٧٦٧٨٧٦- ٢٠ פקס: ١٩٤٦٨٧٦-‬ ‫٢٠‬‫:‪2 Ben Tabai St, Jerusalem 93591, P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 Tel: 972 ٢-6787672/4 Fax‬‬‫1946876-٢ 279‬ ‫‪http://www.health.gov.il‬‬
  2. 2. ‫מדינת ישראל‬ ‫‪STATE OF ISRAEL‬‬‫משרד הבריאות‬ ‫לשכת הדובר‬‫‪Ministry of Health‬‬ ‫‪Spokesman and Public Relation’s Office‬‬‫ירושלים ‪Jerusalem‬‬ ‫ממשלתית " בהתאם להוראות אמנת האו"ם בנידון משנת 1691 . נציגי חולים ונציגי‬ ‫הציבור יוכלו להשתתף כמשקיפים בוועדה זו.‬ ‫2. מימון:‬ ‫הוועדה בדעה שבבוא העת יש להציע הכללת הטיפול בקנאביס רפואי בסל הבריאות.‬ ‫עם זאת ברור שלא ניתן להבטיח שהטכנולוגיה תאושר על ידי ועדת הסל אם וכאשר‬‫הדבר יוצע ובעיקר בהתחשב בכך שמדובר בסם שאינו רשום כתרופה או כתכשיר . על‬ ‫כן בשלב זה יש להתייחס למציאות הקיימת הנוכחית , בה הטיפול לא נכלל בסל , ולא‬ ‫מוטלת על המדינה חובה לספק את הטיפול ללא תמורה ואין למדינה מקור תקציבי‬‫לעניין ולכן מרבית העלויות של הטיפול ישולמו על ידי החולה . על פי הערכות זהירות‬ ‫של חברי הוועדה ובהתאם לנתונים הקיימים , עלות הקנאביס הרפואי עבור החולים‬ ‫לא אמורה לעלות על כ - 004 ₪ לחודש )משתמש הקצה , לא כולל מע"מ ( ותכלול‬ ‫בתוכה שינוע והדרכה . העלות הכוללת של מכירת הקנאביס הרפואי אמורה לממן את‬ ‫כל תהליך הייצור וההנפקה.‬ ‫לגבי מימון עבודת משרדי הממשלה כגון הליכי הטיפול בבקשות המטופלים לקבלת‬ ‫רישיונות )הוצאות מנהליות וכו ( ולמימון הליכי פיקוח ובקרה )בעיקר על המגדלים‬ ‫והמשווקים (, יש לבחון את הנושא מול משרד האוצר ומשרד המשפטים )שלא היו‬ ‫שותפים לעבודת הוועדה (.‬ ‫3. תחומי אחריות :‬ ‫המלצת הוועדה כי האחריות על גידול הקנאביס ועד הגעתו ללקוח )או למחסן‬ ‫תרופות או לבית מרקחת ( תהיה בידי הרשות למלחמה בסמים בהסכמתה . מרכיבי‬ ‫הטיפול הקליני כגון מינונים , זנים , דרכי לקיחה , התוויות רפואיות ורישיונות שימוש‬ ‫לחולים יהיה באחריות משרד הבריאות , לרבות האחריות לנגישות הטיפול לחולים‬ ‫במערכת הבריאות .‬ ‫אחריות הרשות למלחמה בסמים תתמקד בתהליך הגידול , העיבוד , האריזה,‬ ‫האחסנה והשינוע של הקנאביס הרפואי עד לשלב החלוקה לחולים בתי מרקחת )או‬ ‫מחסני תרופות (. לשם ביצוע אחריות זו יוקם גוף ביצוע על ידי הרשות אשר יהיה‬ ‫אחראי לפיקוח על המגדלים )מבלי לגרוע מאחריות משטרת ישראל או משרד‬ ‫הבריאות באמצעות הרוקחים המחוזיים או כל גורם פיקוח אחר במשרדי הממשלה‬ ‫השונים (, רכישת הקנאביס מהמגדלים ותפיסת חזקה בפועל מטעם המדינה כנדרש על‬ ‫פי האמנה הבינלאומית בנידון )ראה פירוש משרד המשפטים ( ועד הפצתו ללקוח‬ ‫הקצה )או לבית מרקחת או מחסן תרופות(‬‫רח בן טבאי ٢ ירושלים ١٩٥٣٩ ת. ד ٦٧١١, ירושלים ٠١٠١٩ טל: ٤/٢٧٦٧٨٧٦- ٢٠ פקס: ١٩٤٦٨٧٦-‬ ‫٢٠‬‫:‪2 Ben Tabai St, Jerusalem 93591, P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 Tel: 972 ٢-6787672/4 Fax‬‬‫1946876-٢ 279‬ ‫‪http://www.health.gov.il‬‬
  3. 3. ‫מדינת ישראל‬ ‫‪STATE OF ISRAEL‬‬‫משרד הבריאות‬ ‫לשכת הדובר‬‫‪Ministry of Health‬‬ ‫‪Spokesman and Public Relation’s Office‬‬‫ירושלים ‪Jerusalem‬‬ ‫אחריות מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת תתמקד בחלק הקליני הכרוך בטיפול בקנאביס רפואי‬ ‫לרבות סוגית ההתוויות רפואיות בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל )ולצורך כך‬ ‫בתהליך הקמה ועדה נפרדת שתדון בנושא ותהווה כתובת לדיון בעתיד לכל שינוי‬ ‫בהתוויות אלו ( ובכפוף לאישור מנכ"ל משרד הבריאות ולהנפקת רישיונות וכן‬ ‫להמלצות לגבי סוגי הזנים הרפואיים , מינון ודרכי שימוש בחומר ע"י החולים.‬ ‫אחריות מ ש ר ד ה ח ק ל א ו ת תתמקד במתן הנחיות לתנאי גידול כולל סטנדרטים‬ ‫חקלאיים וההתייחסות הנדרשת למצבים בהם מגדל סוטה , בכוונת מכוון או שלא‬ ‫מרצונו , מסטנדרטים אלו.‬ ‫מ ש ט ר ת י ש ר א ל תמשיך להיות הגורם המקצועי הממליץ בכל הנוגע לסטנדרטים‬ ‫לאבטחה וכל פעילות נדרשת למניעת עבירות.‬ ‫4. הליך הרישוי למטופלים:‬ ‫הליך הרישוי הנוכחי ימשיך לפעול כפי שהוא פועל כיום על פי נוהל הבא :‬ ‫1.הרופא המומחה בתחום רלוונטי יפנה בבקשה בכתב לרופא מוסמך למתן‬ ‫רישיונות - "מנהל " על פי פקודת הסמים המסוכנים . בקשה תכלול אבחנה,‬ ‫נימוקים לבקשת הטיפול בקנאביס , קריטריונים להערכת השפעת הטיפול‬ ‫והתחייבות למעקב רפואי אחר מצב החולה .‬ ‫2.במקרה בו השתכנע שהבקשה ראויה , הרופא המוסמך יוציא למטופל את‬ ‫רישיון השימוש ויקבע בו את דרך ההספקה.‬ ‫3.מומלץ להרחיב את מספר הרופאים שיהיו מוסמכים להפעיל את סמכויות‬ ‫"המנהל " לפי פקודת הסמים המסוכנים אך יש לבצע זאת בהדרגה ובזהירות‬ ‫תוך בדיקת כלל המשמעויות של ההליך בכל שלב .‬ ‫4.באחרונה הואצלו סמכויות לרופאים נוספים , בשלב זה רק לחולים‬ ‫אונקולוגיים , תוך הקפדה על מנגנוני בקרה ודווח.‬ ‫5. תהליכי גידול, הספקה, בקרת איכות ופיקוח.‬ ‫רבים מחברי הוועדה בדעה שהיבוא היא הדרך המועדפת והראויה ובייחוד נציגי‬ ‫משטרת ישראל בוועדה . עם זאת , ממליצה הוועדה להמשיך במצב הקיים לפיו ניתנים‬ ‫אישורים לגידול מקומי בתנאים המפורטים מהמצב הנוכחי.‬‫רח בן טבאי ٢ ירושלים ١٩٥٣٩ ת. ד ٦٧١١, ירושלים ٠١٠١٩ טל: ٤/٢٧٦٧٨٧٦- ٢٠ פקס: ١٩٤٦٨٧٦-‬ ‫٢٠‬‫:‪2 Ben Tabai St, Jerusalem 93591, P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 Tel: 972 ٢-6787672/4 Fax‬‬‫1946876-٢ 279‬ ‫‪http://www.health.gov.il‬‬
  4. 4. ‫מדינת ישראל‬ ‫‪STATE OF ISRAEL‬‬‫משרד הבריאות‬ ‫לשכת הדובר‬‫‪Ministry of Health‬‬ ‫‪Spokesman and Public Relation’s Office‬‬‫ירושלים ‪Jerusalem‬‬ ‫גידול מקומי - הרשות למלחמה בסמים בהסכמתה תקבל את הסמכות החוקית‬ ‫לרישוי מגדלים ) באמצעות האצלת סמכויות של מנכ"ל משרד הבריאות בין לבעל‬ ‫תפקיד ברשות ובין לעובד הרשות שיקבע(.‬ ‫הוועדה ממליצה כי הספקים , בין בגידול ובין ביבוא , יבחרו במכרז שיפורסם בהקדם‬ ‫והכוונה היא שפרסום הזוכים יתבצע לא יאוחר מ 11.1.1 . במסגרת המכרז למגדלים‬ ‫מקומיים יוגדרו , בין השאר , התדירות ואת הבדיקות המעבדה הנדרשות , דרישות‬ ‫חקלאיות , דרישות אבטחה , דרכי השמדת עודפים ושאריות , וכל היוצא בזה . כן יקבע‬ ‫בתנאי המכרז וההסכם עם הזוכים מדרג "סנקציות " בשל הפרת תנאי רישיון / אי‬ ‫עמידה בתנאי אבטחה או דרישות חקלאיות.‬ ‫מדרג ה"סנקציות " המומלצות :‬ ‫‪ ‬התראה‬ ‫‪ ‬הורדה במכסה המותרת לגידול )או אי הרחבת המכסה במועד עתידי (‬ ‫‪ ‬פיצוי מוסכם‬ ‫‪ ‬ביטול רישיון זמני או קבוע‬ ‫תחילת אספקת הקנאביס על ידי הזוכים – 11.70 . עד תאריך זה תתאפשר המשך‬ ‫פעילות הנוכחית של המגדלים הנוכחים.‬ ‫בתקופת הביניים הנוכחית תעשה הקפאת מצב ולא יאושרו גידולים , כולל עצמים‬ ‫מעבר לרישיונות הקיימים כיום ) מעבר להגדלת מכסות גידול בהתאם לצורך (. בתהליך‬ ‫מדורג יבוצע צמצום , ככל האפשר , של רישיונות הגידול העצמי הקיימים כיום.‬‫הוועדה ממליצה פה אחד ליצור הפרדה בין מגדל לבין המעבד לבין מטופל . הפרדה זו‬‫נדרשת , למעשה , גם לאור הוראות האמנה המחייבות תפיסת הקנאביס מהמגדל על ידי‬ ‫המדינה וההפרדה תואמת את המודל הקיים בתחום התרופות בו אין אספקה ישירה‬ ‫של תרופות מיצרנים למטופלים .‬‫על פי עמדת משטרת ישראל , המדינה צריכה לקחת על עצמה בפועל את הליך הגידול‬ ‫בשל חשש כבד מזליגת החומר מהמגדלים.‬ ‫6. הדרכה למטפלים ולמטופלים‬ ‫לאור הייחודיות של הנושא סבורה הוועדה שיש לבנות מערך הדרכה אשר יפעל ב 2‬ ‫מישורים :‬‫הדרכת מטופלים : תתמקד בדרכי לקיחה , תופעות לוואי , טיפול בתופעות לוואי קלות‬ ‫ושכיחות וכיו"ב‬‫רח בן טבאי ٢ ירושלים ١٩٥٣٩ ת. ד ٦٧١١, ירושלים ٠١٠١٩ טל: ٤/٢٧٦٧٨٧٦- ٢٠ פקס: ١٩٤٦٨٧٦-‬ ‫٢٠‬‫:‪2 Ben Tabai St, Jerusalem 93591, P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 Tel: 972 ٢-6787672/4 Fax‬‬‫1946876-٢ 279‬ ‫‪http://www.health.gov.il‬‬
  5. 5. ‫מדינת ישראל‬ ‫‪STATE OF ISRAEL‬‬‫משרד הבריאות‬ ‫לשכת הדובר‬‫‪Ministry of Health‬‬ ‫‪Spokesman and Public Relation’s Office‬‬‫ירושלים ‪Jerusalem‬‬ ‫הדרכת מטפלים : תעסוק במינונים מומלצים , התאמת הזנים למחלות ספציפיות,‬ ‫תהליך התחלת הטיפול , הכרת תופעות הלוואי והטיפול בהם , הכרת התוויות במדינת‬ ‫ישראל , הליכי מתן רישיונות והכשרת הצוותים להדרכה פרטנית.‬ ‫הדרכת הרופאים תתבצע בשיתוף ובאחראיות הסתדרות הרופאים בישראל . נושא‬ ‫הדרכת צוותי סיעוד יבחן מול מנהל הסיעוד.‬ ‫٧. אי מ ו ץ ה מ ס ק נ ו ת‬ ‫מנכ" ל המשרד אימץ את מסקנות הוועדה הבינמשרדית תוך הכתבת מדיניות נחושה,‬ ‫שמרנית ומרסנת בשלב זה בהקשר להתוויות הרפואיות הקיימות וביקש להמנע‬ ‫מהרחבה של התוויות נוספות לשימוש במהלך תקופת המעבר ואימוץ המסקנות .‬ ‫בקשת משרד הבריאות מכלל הגורמים המתעסקים בכך היא לשתף פעולה עם‬ ‫הרשויות ולאפשר הסדרה הדרגתית , לאור מורכבות ורגישות הנושא ומתוך דאגה‬ ‫לחולים ולקיום החוק.‬ ‫בברכה,‬ ‫עינב שימרון - גרינבוים‬ ‫דוברת משרד‬ ‫הבריאות‬‫רח בן טבאי ٢ ירושלים ١٩٥٣٩ ת .ד ٦٧١١, ירושלים ٠١٠١٩ טל : ٤/٢٧٦٧٨٧٦- ٢٠ פקס: ١٩٤٦٨٧٦-‬ ‫٢٠‬‫:‪2 Ben Tabai St, Jerusalem 93591, P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 Tel: 972 ٢-6787672/4 Fax‬‬‫1946876-٢ 279‬ ‫‪http://www.health.gov.il‬‬

×