Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Way Of Managing Life

455 views

Published on

Een DOE concept waarbij voor organisatie die willen groeien. Ik verleen ondersteuning op alle niveaus zowel voor top-management als de basis uitvoerder.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Way Of Managing Life

 1. 1. Organisatieontwikkeling <br />The way of managing life“Groei naar een hoger niveau”<br />© ubeon| business experts - 22 maart 2011 - Willy Smets – EHBM<br />
 2. 2. Waarom ?<br /><ul><li>Research(1990 - …) - analyse modellen
 3. 3. Ervaringen- beleidsondersteuning, procesbegeleider- leergroepen, draagvlak- rol als coach- opdrachten in profit& non-profit
 4. 4. Basisprincipes- TQM- Deming cirkel- Pragmatische aanpak</li></li></ul><li>Basisprincipes<br />- weet waarvoor je staat- de klant bepaalt kwaliteit, de uitvoerders bepalen de kwaliteit- doe het van de eerste keer goed- objectieve en correcte meetsystemen- preventie i.p.v. detectie- variaties zoveel mogelijk uitsluiten- (top)management biedt leiderschap- continu verbeteren<br />- principes van IKZ hanteren- verbeter de processen - wees niet afhankelijk van controle en inspectie- stop het sturen op getallen- bevorder vakmanschap & professionaliteit (opleiding)- hanteer ‘training on the job’- schep een goed werkklimaat, betrek iedereen bij verandering<br />- 8 logische stappen die invloed hebben op alle schakels- verstaanbaarder, begrijpbaarder, werkbaarder<br />TQM<br />K I S S<br />
 5. 5. Stappen<br />
 6. 6. Stap 1 : Management model<br />Allesomvattend <br />“ Organisatiesturingsmodel “<br />HUIDIGE FOTOSterkten & Zwaktengeen voorkennis vereistmanagement + sleutelfigurengestructureerd analyse rapport“basedon EFQM model 2010”<br />Online - Begeleiding<br />2 halve dagen<br />http://ehbm-office.net<br />
 7. 7. Stap 2 : Beleidsontwikkeling<br />Strategisch / Business plan(discussie document : stap 1)<br />Waar staan we voor ?<br />Wat willen we bereiken ?Waar houden we ons aan ?<br />VISIE<br />MISSIE<br />WAARDEN<br />STRATEGIE<br />TARGETS<br />Begeleiding<br />http://handboek.ehbm-cms.net<br />
 8. 8. Stap 3 : ProjectenProcessen<br />Loyaliteit<br />Krijtlijnen<br />Veiligheid  OmgevingFunctioneren  Klanten= R O I<br />INTERN<br />EXTERN<br />Samenwerking<br />Betrokkenheid<br />Team coaching<br />http://projects.ehbm-cms.net<br />
 9. 9. © ubeon | business experts<br />Stap 4 : Organisatiecultuur<br />Eengoedeorganisatiecultuurisde basis voorsuccesvolmanagement<br />Kernwaarden<br />wederzijds respect vertrouwentransparantiecommunicatie <br />samenwerken <br />Willy Smets (c) 2011<br />ProberenVanzelfsprekend<br />101 tips<br /> IK-IK<br />WIJ<br />Coachingop alle niveaus<br />
 10. 10. © ubeon | business experts<br />Stap 5 : Creëerevenwicht<br />Taak<br />plezier in ‘t werkgoed in je vel voelen<br />Strategie<br />Socialeimpact<br />Persoonlijkeontwikkeling<br />Menselijkkapitaal<br />Middelen<br />MotivatieLoyaliteit<br />LeiderschapEvenwaardigheid<br />Personal & mentalcoaching<br />
 11. 11. Stap 6: Opvolging<br />Verantwoordingop alle niveaus(meten is weten) <br />Consistentie<br />StuurbordenKPI’s<br />AanpakTrends<br />Coaching<br />
 12. 12. Stap 7 : Evaluatie<br />Strategischplan<br />ProcesAanpakSystematiek<br />EffectR O I <br />Omgeving<br />Management coaching<br />
 13. 13. Stap 8 : Reengineering<br />InnovatieCreativiteit<br />Markt ontwikkelingen <br />Maatschappelijke evoluties’ Ontwerp ’’ Herstructurering ’’ Nieuw product ’ <br />’ Nieuwe dienst ’…<br />Ondersteuning<br />
 14. 14. Tot slot<br />Aftoetsen naar eigen werkomgeving<br />Onderschatting van de impact van leidinggevendenMeerwaarde van externe ondersteuning  Rol<br />KISS principe<br />VRAGEN ?<br />Doel = Organisatieontwikkeling<br />willy.smets@ubeon.behttp://smetswilly.behttp://orgont.ehbm-cms.net<br />Binnenkort: workshop stap 1zelf-evaluatie<br />

×