Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sphaerechinus granularis

676 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sphaerechinus granularis

  1. 1. Sphaerechinus granularis Rubén Monfort Muñoz-Loaisa 4ºC
  2. 2. Descripció • Té una closca d’uns 10 a 15 cm de diàmetre, lleugerament aplanat de color púrpura. Té unes espines de 2 cm curtes i dures. El color de les espines pot ser de 2 formes diferents: púrpures totalment amb les puntes blanques en ocasions o solament blanques. Tenen una disposició molt regular.
  3. 3. Hàbitat • Sol habitar en aigües poc profundes al voltant de 30 metres en costes tranquil.les, entre algues, roques i graves. Normalment es cubrix amb restes d’algues.
  4. 4. Més informació • Es distribueix per l’Atlàntic i per el Mediterrani. S’alimenten d’algues o d’esponges i tenen una mitja de vida d’uns 4 a 8 anys.
  5. 5. Imatges
  6. 6. Disfressa

×