Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itinerari Les Santes. Aida, Montse i Javi

673 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Itinerari Les Santes. Aida, Montse i Javi

 1. 1. EI desert de les palmes Matéria: Biologia i geología
 2. 2. Mapa del desert de les palmes Aquest va ser I’itinerari que vam seguir per conéixer aquesta zona.
 3. 3. FACTORS ABIÓTICS DEL PARATGE CLIMATOLOGIA Té un clima A A 1‘ . mediterrani 1 ‘i i LÏ/ Canvi climátic i com a c‘ . 9 717’ Ï conseqüéncia, les plantes floreixen avans. e Més calor que avans. 1_ 1 ‘ .
 4. 4. Geología de Ia zona Dos tipus de roques: - calcária(és gris, sedimentária, d'or¡gen marí, reacciona al acid b. _ c| orhídric,100m. a.) 1 -rodeno(és _g rojasedimentaria, d’origen ‘ continenta| ,no reacciona al acid clorhídr¡c,200m. a.) Les capes mes antigues del rodeno, metamorfitzen i es L , ‘ converteix en la pissarra(típica de la Serra d'Epadá,250m. a.)
 5. 5. Reacció al acid clorhídric v ‘ “x , ' k ‘ ‘ / n i’ Í ,7 "- 7‘7 if. ‘ j _ x _‘ q
 6. 6. Descripció del paissatge Aquesta zona, esta dividida en dues parts, una es sombría i I’aItra Ii done mes el sol, per Io qual, tenen flora v ‘.4 diferent, generalment. Hi ha un microclima ' ' més fred en aquesta zona. a t , 7 r
 7. 7. FACTORS BIÓTICS Tenim dues parts: -La humida: molsa, Hquen, pi rodeno(terrenys més acids), falguera, etc. -La més seca: MARGALLÓ, pi carrasco, esbarzer, romaní, coscoll, etc.
 8. 8. Fauna de la zona Les especies típiques d’ací són les ginetes, raboses, esquirols, porcs senglars, pardals, etc. Podem trobar pinyes menjades per rates o per esquirols, segons com les trobem.
 9. 9. Impacte antropic Avancalaments per poder cultivar el terrreny. Hem provocat el canvi climatic pel calfament de la Terra. Podem trobar també restos que la gent tira pel sol. 1 Z¡ ' o -. r ‘o _ . . _. .. A, _¡ x. ‘ , __ ' s . ‘¡I! l 1/ n - ‘sv. x’ V 1 ‘ Í , x‘ : ,1 4 y — ¡h / v- al f Í _ -. " ‘l’. 4- ¡Ï ‘"', ¿ -—¿‘ 77 A É ' ‘y I 7 ¡Nn"—" fi'/ /'A' ">Z-‘ , — .5.‘ 4- tx . , (- , , _ '. ..e— ‘"- . _ - ,4 -= í PJ 4.. l‘ [fi V A t l L" fl J VF‘ ¿“a-r ‘rw-un. ‘ ¡’V .
 10. 10. Singularitats ambientals i historia ues f’ 7 Primer poblaren aquest territori els romans, musu| mans, etc. Després ocuparen el territori els carmelites. Van construir monestirs, hermites, molins, cases carmeIites, etc. (Hermita de les Santes)

×