Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi

6,334 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi

  1. 2. La troposfera és la capa que va des del sòl fins als 15 km aproximadament. Aquí es produeixen els fenòmens meteorològics.
  2. 3. <ul><li>Situada damunt la troposfera, entre els 15 i els 50 km d’altitud. </li></ul><ul><li>A l’estratosfera hi ha la capa d’ozó </li></ul>
  3. 4. Aquesta capa ens protegeix dels raigs ultraviolats del Sol, retenint la majoria. Es troba dins l’estratosfera.
  4. 5. La mesosfera arriba als 80 km d’altura, la temperatura disminueix fins als -100 graus. Les partícules d’aire cada cop estan mes separades i la densitat és menor.
  5. 6. La termosfera arriba a una altura de 500 km. L’aire és molt poc dens. Aquí es produeixen les aurores polars.
  6. 7. Es troba des dels 500 km fins als 1000 km d’alçària. En aquesta capa la temperatura no varia.
  7. 8. www. google.com www.wikipedia.com Llibre de text Ajuda d’en Santi Òscar Graus Jordi Beltrán Marc Déu

×