Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaletavler

690 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitaletavler

  1. 1. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Et leketøy - eller et pedagogisk verktøy? </li></ul></ul>Copyright © 2008 Smartped
  2. 2. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor begynner du? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elevgruppa – er den liten / stor? Hvor mange elever skal bruke tavlen av gangen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke fag skal du arbeide med? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva ønsker du å oppnå med bruken av tavla ( hensikt - mål) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke programmer egner seg, og hva må gjøres av forarbeid? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internett – det finnes mange nettressurser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Film </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitale mapper </li></ul></ul></ul>
  3. 3. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevgruppa – er den liten / stor? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det er lurt å tenke gjennom hvordan størrelsen på barnegruppen er, og hva man skal presentere. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skal barna være delaktige, eller kun mottakere? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvor mange barn er det lurt å slippe til av gangen? </li></ul></ul></ul>
  4. 4. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva ønsker du å presentere? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uansett hvilke fag / tema du ønsker å presentere, så må det gjøres et forarbeid. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noe av intensjonen med interaktiv tavle er at elevene skal være aktive. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Start enkelt! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvorfor ikke tørre å utforske sammen med elevene? </li></ul></ul></ul>
  5. 5. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva ønsker du å oppnå med bruken av tavla ( hensikt, mål) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tradisjonell tavleundervisning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aktiv bruk med elever </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gjennomgang av ukesjekk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lese nyheter i avis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se på værmelding </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke programmer egner seg, og hva må gjøres av forarbeid? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det finnes mye å velge mellom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva slags programvare følger med fra leverandøren? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I prinsippet kan man si alt hva man kan gjøre på en PC, kan man presentere på en interaktiv tavle </li></ul></ul></ul>
  6. 6. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Internett – det finnes mange nettressurser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forlagene har mange bra ressurser som egner seg godt. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det finnes egne nettsteder for bruk av interaktive tavler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NRK har mange program på nett tv. </li></ul></ul></ul>
  7. 7. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva kan man gjøre i klasserommet? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multimedia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitalt fotoapparat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Videokamera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lydopptak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Animasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komponere musikk </li></ul></ul></ul>
  8. 8. <ul><ul><li>Bruk av interaktiv tavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Forslag til program som kan være nyttige </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Photostory – presentasjon av bilder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resize picture – forminsk bilder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drawing for children – enkelt tegneprogram </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audacity – opptak av lyd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google Earth – oppdag verden fra oven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google sketchup – arbeid med tredimensjonale figurer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Powerpoint </li></ul></ul></ul>

×