Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart Cities - Raamcontract

1,924 views

Published on

Doorgedreven samenwerking in IT-aankopen leidt tot kostenbesparing en efficiëntie. Een 25-tal besturen sloten aan bij de raamcontracten van Kortrijk en Brugge. Tijd voor een terugblik en kijkje in de toekomst.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart Cities - Raamcontract

 1. 1. Sprekers : Ann Desauw, Petra Verhenne (stad Kortrijk) Luc Velghe (gemeente Zwevegem) Lode Nulens (Stad Brugge) 15 september 2011 SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER RAAMCONTRACT : DOORGEDREVEN SAMENWERKING OP IT-VLAK
 2. 2. Raamcontract Inhoud <ul><li>1. Historiek en doel 2. Principes 3. Loten 4. Juridisch 5. Procedure en verloop 6. Stuurgroep </li></ul><ul><li>7. Prijsopbouw </li></ul><ul><li>8. Meerwaarde 9. Doorgedreven samenwerking met andere besturen 10. Ervaringen raamcontract Brugge 11. Naar een nieuw raamcontract </li></ul>
 3. 3. RAAMCONTRACT 1.Historiek en doel <ul><li>Eerste raamcontract van 2002-2006 - 2 loten : basishard/software en know-how bijstand - met ocmw Kortrijk en VLAS - gegund aan firma Dolmen - grootte-orde : 3 miljoen euro (incl. btw) over 5 jaar </li></ul><ul><li>Tweede raamcontract van 2007-2012 - 11 loten - met 15 andere gemeenten, steden en ocmw’s - grootte-orde : raming 11 miljoen euro(incl btw) over 5 jaar </li></ul><ul><li>Doel : win –win </li></ul><ul><li>- Andere besturen kunnen samen met Kortrijk van interessantere prijzen en belangrijke voordelen mee genieten - Voor alle deelnemers interessant (zowel klein als groot) </li></ul>
 4. 4. RAAMCONTRACT 2. Principes <ul><li>Één globale overheidsopdracht voor 5 jaar voor alle standaard IT-uitgaven </li></ul><ul><li>Bestelling en betaalbare expertise op afroep </li></ul><ul><li>Niet- exclusiviteit en geen gegarandeerde afname-minima </li></ul><ul><li>Administratief eenvoudige bestel- en betalingsprocedure (op afroep) </li></ul><ul><li>Verschillende merken toegankelijk </li></ul><ul><li>Overdracht van kennis aan lokale ict-diensten </li></ul><ul><li>Brede waaier aan producten en diensten </li></ul>
 5. 5. RAAMCONTRACT 3. Loten (2007-2012) <ul><li>Lot 1: Lev. en installatie van basis hard- en software en gerel. diensten </li></ul><ul><li>Lot 2: Knowhow-assistentie multimedia, camerabewakingstechniek, VOIP </li></ul><ul><li>Lot 3: Knowhow-assistentie door netwerk- en veiligheidsspecialist(-en) </li></ul><ul><li>Lot 4: Knowhow-assistentie door data- en GIS-specialist(en) </li></ul><ul><li>Lot 5: Installatie netwerk- databekabeling : binnen (5a) en buiten (5b) </li></ul><ul><li>Lot 6: ICT-vorming : basisniveau (6a) en gespecialiseerd niveau(6b) </li></ul><ul><li>Lot 7: Lev. en installatie schermen/monitoren en gerelateerde diensten </li></ul><ul><li>Lot 8: Lev. installatie projectoren en multimediamateriaal voor vergaderzalen en gerelateerde diensten </li></ul><ul><li>Lot 9: Lev. installatie van Mac’s en toebehoren en gerelateerde diensten </li></ul><ul><li>Lot 10: Lev. installatie draadloze verbindingen, gerelateerde diensten </li></ul><ul><li>Lot 11: Lev. installatie camerabewakingssystemen, gerelateerde diensten </li></ul>
 6. 6. RAAMCONTRACT 4.Juridisch <ul><li>Type opdrachtencentrale </li></ul><ul><li>Eén aanbestedende overheid - verschillende medecontractanten die gunningsprocedure niet moeten organiseren </li></ul><ul><li>Afspraken liggen vast in bestek + documenten n.a.v. onderhandelingen </li></ul><ul><li>Besturen plaatsen op eigen verantwoordelijkheid deelbestellingen op afroep </li></ul><ul><li>Stad Kortrijk eindverantwoordelijke voor contract (niet voor bestellingen) </li></ul>
 7. 7. RAAMCONTRACT 5. Procedure <ul><li>Onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf (art. 17 §3, 2°/4°) </li></ul><ul><li>Europese bekendmaking omwille van bedrag : 11 miljoen euro (incl. btw) over 5 jaar (2007-2012) </li></ul>
 8. 8. RAAMCONTRACT 5.1. Verloop - (2007-2012) <ul><li>Goedkeuren werkingsprincipe raamcontract (cbs) </li></ul><ul><li>Officiële vraagstelling vanwege stad Kortrijk g ericht aan andere besturen </li></ul><ul><li>Informele kennisgave van deelname en grootte-orde in welke loten + suggestie nieuwe loten </li></ul><ul><li>Stad Kortrijk stelt basistekst voor die andere besturen kunnen gebruiken voor opstellen van goedkeuringsteksten </li></ul><ul><li>Deelnemende besturen bevestigen officieel hun deelname met beslissing van (minstens) hun college + kennisgave van deelname welke loten (met raming) zodat stad Kortrijk bestek kan finaliseren. </li></ul>
 9. 9. RAAMCONTRACT 5.1. Verloop (vervolg) - (2007-2012) <ul><li>Definitieve goedkeuring procedure en bestek door de gemeenteraad van Kortrijk en gemeenteraden van resp. deelnemers waarbij tevens beslist wordt dat Kortrijk optreedt als aanbestedende overheid </li></ul><ul><li>Publicatieperiode </li></ul><ul><li>Kwalitatieve selectie kandidaten </li></ul><ul><li>Periode opmaken van offertes </li></ul><ul><li>Onderhandelingen </li></ul><ul><li>Gunning </li></ul><ul><li>Kennisname toewijzing opdracht door deelnemers aan hun resp. college </li></ul>
 10. 10. RAAMCONTRACT 5.2.Basisteksten <ul><li>Administratief bestek </li></ul><ul><li>Technisch bestek : </li></ul><ul><li>- Werking met een stuurgroep (in geval samenwerking besturen) </li></ul><ul><li>Wijze van prijsgeven </li></ul><ul><li>Garantiebepalingen </li></ul><ul><li>Afstemmingsdocument : dit is het herwerkte technisch bestek met alle algemene bijsturingen en aanvullingen op basis van de onderhandelingen </li></ul><ul><li>Specifieke afstemmingsdocumenten per lot met details/specifieke afspraken per lot </li></ul>
 11. 11. RAAMCONTRACT 5.3.Wijze van onderhandelen <ul><li>Via shortlisting naar één firma </li></ul><ul><li>Gunning op basis van criteria in bestek </li></ul><ul><li>Alle afwijkingen in gunningsnota </li></ul><ul><li>(afstemmingsdocument) </li></ul>
 12. 12. RAAMCONTRACT 5.4. Gunning <ul><li>Het bestuur dat de leiding neemt, gunt voor andere besturen en is eindverantwoordelijk maar staat niet in voor de administratie van andere besturen. </li></ul><ul><li>Besturen kunnen onafhankelijk deelbestellingen plaatsen op afroep op eigen verantwoordelijkheid. </li></ul><ul><li>Discretieverklaring </li></ul>
 13. 13. RAAMCONTRACT 6. Stuurgroep <ul><li>Stuurgroep met adviserende bevoegdheid voor grote beslissingen </li></ul><ul><li>Komt samen bij </li></ul><ul><li>- selectie kandidaten - gunning - jaarlijkse evaluatie en bepaling van grote aankopen (min 1x per jaar ) </li></ul>
 14. 14. RAAMCONTRACT 6. Stuurgroep (vervolg) <ul><li>Stuurgroep en Projectbegeleiding - stuurgroep probeert minstens jaarlijks aankopen te groeperen - besturen maken afspraken onder elkaar om technische bijstand te groeperen. </li></ul><ul><li>Account manager en technisch projectleider op niveau van het raamcontract voor het lot - wonen stuurgroep bij - stuurgroep komt afhankelijk van lot meer of minder samen (cfr bestek) </li></ul>
 15. 15. RAAMCONTRACT 7. Prijsopbouw <ul><li>Pakket van leveringen en diensten die ongeveer representatief zijn voor de komende vijf jaar berekend op basis van prijzen van vandaag </li></ul><ul><li>Uitgesplitst in 3 soorten producten - bestellingen - diensten - overige </li></ul>
 16. 16. RAAMCONTRACT 8. Meerwaarde <ul><li>Administratief eenvoudig </li></ul><ul><li>Technisch interessant : snel kunnen inspelen op snel wijzigende IT- evoluties </li></ul><ul><li>Betaalbare gespecialiseerde kennis toegankelijk op afroep </li></ul><ul><li>Aanleiding tot gemeenschappelijke projecten : aannemingssoftware, beeldbank, contactendatabank </li></ul><ul><li>Innoverend werken </li></ul>
 17. 17. RAAMCONTRACT 9.Doorgedreven samenwerking met besturen <ul><li>Voordelen - delen van kennis en kosten - innoverende projecten kunnen vorm krijgen </li></ul><ul><li>Lopende projecten met Zwevegem - glasvezel tussen 3 besturen - delen van internet : 1 contract met Belnet - gekoppelde serverrooms </li></ul>
 18. 18. RAAMCONTRACT 10. Raamcontract stad Brugge <ul><li>Werkwijze </li></ul><ul><ul><li>Ook reeds tweede raamovereenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Organiseren van infosessies </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaalde loten werden behandeld door deelnemend bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking Stad/gemeente/OCMW/ziekenhuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastleggen van jaarbudget door college </li></ul></ul>
 19. 19. RAAMCONTRACT 10.Raamcontract stad Brugge(vervolg) <ul><li>Verschil raamcontract stad Kortrijk? </li></ul><ul><ul><li>Shortlist van drie kandidaten per lot </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeeld via rangorde per lot </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking in gemeenschappelijke naam (artikel 19 van de wet van 24/12/93) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lichtere projectorganisatie </li></ul></ul>
 20. 20. RAAMCONTRACT 10. Raamcontract stad Brugge(vervolg 2) <ul><li>Ervaring </li></ul><ul><ul><li>Sterke vereenvoudiging van administratie en flexibele werkwijze: snel inspelen op veranderende omgeving (markt / behoeften) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijkheid van fabrikant in functie van prijszetting </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder voor (specifieke) projecten </li></ul></ul>
 21. 21. RAAMCONTRACT 11. Opstart van een nieuw raamcontract <ul><li>Huidig contract loopt af in november 2012 </li></ul><ul><li>Aanbestedingsproces van ongeveer één jaar </li></ul><ul><li>Vraag tot samenwerking met andere steden/gemeenten/ ocmw’s/… </li></ul><ul><li>Aantal loten? Welke? </li></ul><ul><li>Interne of externe expertise ? </li></ul>
 22. 22. RAAMCONTRACT Interesse samenwerking ? <ul><li>Interesse ? Contacteer : Ann Desauw directie ICT T 056/27 86 15 M 0498/90 94 90 e-mail : ann.desauw@kortrijk.be </li></ul>
 23. 23. RAAMCONTRACT Bijlage 1 : deelnemende besturen op vandaag <ul><li>Gemeente Anzegem </li></ul><ul><li>Gemeente Wevelgem </li></ul><ul><li>Gemeente Zwevegem </li></ul><ul><li>Intercommunale Leiedal </li></ul><ul><li>OCMW Harelbeke </li></ul><ul><li>OCMW Kortrijk </li></ul><ul><li>OCMW-Roeselare </li></ul><ul><li>OCMW Wervik </li></ul><ul><li>OCMW Zwevegem </li></ul><ul><li>Parko : Stedelijk Parkeerbedrijf Kortrijk </li></ul><ul><li>Politiezone VLAS </li></ul><ul><li>SOK: StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk </li></ul><ul><li>Stad Kortrijk (aanbestedende overheid) </li></ul><ul><li>Stad Roeselare </li></ul><ul><li>Stad Wervik </li></ul><ul><li>Stad Harelbeke </li></ul>

×