Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού

4,232 views

Published on

Published in: Education

Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού

 1. 1. Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στηλογική της Μάθησης μέσω ΣχεδιασμούΠαραδείγματα Μαθησιακών Ενοτήτων και Χρήση του Ηλεκτρονικού Εργαλείου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ ΕΚΔΔΑ 1-2/2/2012 ΑΘΗΝΑ
 2. 2. Τι είναι μια Μαθησιακή Ενότητα;Μια Μαθησιακή Ενότητα ορίζεται ως: Μια συνεκτική δέσμη μαθησιακών εμπειριών, μαθησιακών εργασιών ή δραστηριοτήτων, όπως ένα μάθημα ή μια σειρά μαθημάτων.Μια Μαθησιακή Ενότητα είναι περίπου στο μέγεθος του κεφαλαίουενός βιβλίου ή μιας ενότητας σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας μιας «Μαθησιακής Ενότητας» (2010): http://neamathisi.com/learning-by-design/the-learning-element/
 3. 3. Η αρχιτεκτονική μιας Μαθησιακής Ενότητας Μαθησιακή Εστίασηη γνωστική περιοχή στο πρόγραμμα σπουδών και το μαθησιακό επίπεδο Γνωστικοί Στόχοιπροσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και σύνδεση με τα προκαθορισμένα πρότυπα και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών Γνωστικές Διαδικασίεςδραστηριότητες, κατάλληλες για ‘το είδος της γνώσης’ που απαιτείται από το μαθητή, συνδεδεμένες με αλληλουχία και κατάλληλο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα/πολυμορφία των μαθητών Γνωστικά αποτελέσματα οι διαδικασίες αξιολόγησης: διαμορφωτική και αθροιστική Μαθησιακές διαδρομές περαιτέρω δραστηριότητες που συνιστώνται στους μαθητές όπως άλλες Μαθησιακές Ενότητες.
 4. 4. Τι επιτυγχάνεται με τη Μαθησιακή Ενότητα;Υπάρχουν δύο πτυχές που αφορούν την τεκμηρίωση που επιτυγχάνεται με τη Μαθησιακή Ενότητα: μια προορατική/προκαταρτική πτυχή που αναφέρεται στο σχεδιασμό, και στα βήματα πριν τη διδασκαλία και μια αναδρομική πτυχή, που αναφέρεται στην αναδιατύπωση πρακτικών μετά τη διδασκαλία, και την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών σε μια τράπεζα γνώσης.
 5. 5. Ηλεκτρονικό εργαλείο της Μαθησιακής Ενότητας http://cglearner.com/ Το ηλεκτρονικό σχεδιαστικό μοντέλο της Μαθησιακής Ενότητας έχει αναπτυχθεί ως ένα οργανωμένο σχέδιο για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην έκδοση και το διαμοιρασμό μαθησιακών σχεδιασμών.
 6. 6. Ηλεκτρονικό εργαλείο της Μαθησιακής Ενότητας Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν το ηλεκτρονικό εργαλείο της Μαθησιακής Ενότηταςγια να προβούν στο δικό τους σχεδιασμό μάθησης καινα συνδυάσουν τις Δραστηριότητες που επιλέγουν με τις Γνωστικές Διαδικασίες. ΔραστηριότητεςΗλεκτρονικό Διαδικασία Σχεδιασμού Εργαλείο Μαθησιακής Ενότητας Γνωστικές Διαδικασίες
 7. 7. Σχεδιαστικοί Χώροι της Μαθησιακής Ενότητας Κάθε Μαθησιακή Ενότητα δημοσιεύεται σε έναν ή δύο διαφορετικούς σχεδιαστικούς χώρους: Σχεδιαστικός χώρος προς τον Σχεδιαστικός χώρο προς τον μαθητή εκπαιδευτικό• στον οποίο οι δραστηριότητες μάθησης • στον οποίο οι δραστηριότητες μάθησης είναι σε γλώσσα αντιληπτή από άλλους είναι σε γλώσσα αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς. μαθητές με όρους που είναι κατανοητοί από• Πρόκειται για μια επαγγελματική γλώσσα αυτούς και στο συγκεκριμένο επίπεδο που αναφέρεται στην εκπαίδευση, στο μάθησης που βρίσκονται. πρόγραμμα σπουδών και στην παιδαγωγική. • Ο σχεδιασμός σε αυτό τον χώρο• Χρησιμοποιεί το τρίτο πρόσωπο όταν χρησιμοποιεί τη γλώσσα της τάξης, και απευθύνεται στους μαθητές («αυτοί») και απευθύνεται στους μαθητές στο πρώτο στο δεύτερο πρόσωπο όταν απευθύνεται σε πρόσωπο («εγώ», «εμείς») ή το δεύτερο άλλους εκπαιδευτικούς («εσείς»). πρόσωπο («εσύ»).• Η γλώσσα θα πρέπει να είναι αρκετά • Μιλά απευθείας στους μαθητές για τους αυτονόητη για ένα άλλο εκπαιδευτικό ώστε οποίους έχει σχεδιαστεί. Η γλώσσα θα αυτός να είναι σε θέση να την κατανοήσει πρέπει να είναι αρκετά αυτονόητη για ένα και να διδάσκει με αυτή μαθητή ή ομάδα μαθητών ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εργαστούν μαζί μη ή χωρίς τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.
 8. 8. http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/
 9. 9. Παραδείγματα Μαθησιακών Ενοτήτων στον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικόhttp://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide.htm
 10. 10. Εγγραφή
 11. 11. Κεντρικό Μενού της Σελίδα σας
 12. 12. Έναρξη Δημιουργίας Μαθησιακής Ενότητας
 13. 13. Επεξεργασία Περιγραφής Μαθησιακής Ενότητας
 14. 14. Επεξεργασία Εστίασης Μαθησιακής Ενότητας
 15. 15. Επεξεργασία Στόχων Μαθησιακής Ενότητας Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
 16. 16. Επεξεργασία Δραστηριοτήτων Μαθησιακής Ενότητας
 17. 17. Επεξεργασία Αξιολόγησης Μαθησιακής Ενότητας Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να:
 18. 18. Επεξεργασία Μαθησιακών Διαδρομών Μαθησιακής Ενότητας
 19. 19. Πνευματικά Δικαιώματα Μαθησιακής Ενότητας
 20. 20. Διαχείριση Αρχείων Μαθησιακής Ενότητας
 21. 21. Συνεργάτες-Δημιουργοί Μαθησιακής Ενότητας
 22. 22. Οφέλη από την αξιοποίηση της Μαθησιακής ΕνότηταςΗ αξιοποίηση της Μαθησιακής Ενότητας μπορεί:1. Να εναρμονίσει τις διαδικασίες που τεκμηριώνουν τη μάθηση με τις σύγχρονες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης Web «2.0» και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και επικοινωνίας. Αυτό έχει πολλά εγγενή πλεονεκτήματα, όπως η ευκολία χρήσης, το χαμηλό κόστος, αλλά ίσως το πιο σημαντικό τη δυναμική πρόσβασης στο περιεχόμενο από εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και τους ενδιαφερόμενους μετόχους σε κοινότητες μάθησης, όπως είναι οι γονείς. Με την προσβασιμότητα παγιώνεται η διαφάνεια και το άνοιγμα της πρόσβασης σε όποιο βαθμό γίνεται επιθυμητό από έναν μεμονωμένο εκπαιδευτικό ή σχολείο. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να ανοίξουν τις διαδικασίες τους, ώστε και άλλοι συνάδελφοί τους να γνωρίζουν τι μαθαίνουν οι μαθητές τους. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να δουν το σημείο εκκίνησης στη μάθησή τους και τη συνολική πορεία αυτής. Και οι γονείς μπορούν να έχουν συνεχή πρόσβαση στην συνολική επίδοση και πρόοδο των μαθητών.
 23. 23. Οφέλη από την αξιοποίηση της Μαθησιακής ΕνότηταςΗ αξιοποίηση της Μαθησιακής Ενότητας μπορεί:2. Να αναδείξει τον εκπαιδευτικό ως σχεδιαστής της μάθησης, και ως ειδικό εμπειρογνώμονα, μακριά από τον παραδοσιακό του ρόλο ως διαχειριστή/εκτελεστή του προγράμματος σπουδών και ως απλό μέσο μεταφοράς της διδακτέας ύλης.3. Να μεριμνήσει για την ετερογένεια και τη διαφορετικότητα των μαθητών, επιτρέποντας πολλαπλή εξατομίκευση ή εκμάθηση σε μικρές ομάδες με ποικίλες μαθησιακές διαδρομές/επιλογές. Οι επιλογές αντλούνται από μια ηλεκτρονική τράπεζα διδακτικών ενοτήτων, στην οποία υπάρχει απευθείας πρόσβαση και σύνδεση με τον ίδιο το φάκελο εργασίας και σχεδιασμού Μαθησιακών Ενοτήτων του εκπαιδευτικού ή από μια ευρύτερη, ενοποιημένη τράπεζα Μαθησιακών Ενοτήτων, στην οποία συμμετέχουν πολλοί εκπαιδευτικοί. Με άλλα λόγια, οι Μαθησιακές Ενότητες αποτελούν μια πλούσια πηγή που υποστηρίζει μια στοχευμένη και διαφοροποιημένη μάθηση.
 24. 24. Οφέλη από την αξιοποίηση της Μαθησιακής ΕνότηταςΗ αξιοποίηση της Μαθησιακής Ενότητας μπορεί:5. Να καλλιεργήσει μια κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας. Το μοντέλο σχεδιασμού της Μαθησιακής Ενότητας υποστηρίζει την κοινή δημιουργία και συγγραφή, αλλά και την ομαδική διδασκαλία. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές τους αναφορικά με το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και να ανταλλάσσουν με δυναμικό τρόπο τις επαγγελματικές τους γνώσεις. Το μοντέλο αυτό συνοδεύεται από τη δυνατότητα επιλογής ενός συμβατικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή μιας άδειας συλλογικής συγγραφής και ελεύθερης τεκμηρίωσης (Creative Commons). Και οι δύο επιλογές ενθαρρύνουν τον επανασχεδιασμό και την προσαρμογή των Μαθησιακών Ενοτήτων αναγνωρίζοντας τόσο τις αρχικές καταγραφές όσο και τις νέες εισφορές στο κείμενο.
 25. 25. Ερωτήσεις ????

×