Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫אחרים‬ ‫וידידים‬ ‫ירגזי‬
‫האדם‬ ‫של‬ ‫יזומה‬ ‫התערבות‬ ‫הינה‬ ‫ביולוגית‬ ‫הדברה‬
‫אוכלוסיית‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫להשיג‬ ‫שמטרתה...
‫מפסולת‬ ‫זהב‬ ‫להפיק‬
‫אורגניים‬ ‫פסולת‬ ‫מחומרי‬ ‫שנוצר‬ ,‫עשיר‬ ‫דשן‬ ‫הוא‬ ‫קומפוסט‬
,‫ומיקרואורגניזמים‬ ‫חיידקים‬ ‫יד...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smadar eco3

140 views

Published on

אקולוגיה מעשית בגינה הביתית
סמדר זורע-ברמק
2009

Published in: Environment
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Smadar eco3

  1. 1. ‫אחרים‬ ‫וידידים‬ ‫ירגזי‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫יזומה‬ ‫התערבות‬ ‫הינה‬ ‫ביולוגית‬ ‫הדברה‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫להשיג‬ ‫שמטרתה‬ ,‫אקולוגית‬ ‫במערכת‬ .‫ביולוגיות‬ ‫ובשיטות‬ ‫אקולוגיים‬ ‫באמצעים‬ ,‫המזיק‬ ‫היצור‬ ‫שימוש‬ ‫הוא‬ ‫האמצעים‬ ‫אחד‬ ‫בעלי‬ ‫שהם‬ ,‫ביולוגיים‬ ‫במדבירים‬ ‫ובכך‬ ,‫מהמזיקים‬ ‫הניזונים‬ ‫חיים‬ .‫בגינה‬ ‫אוכלוסייתם‬ ‫את‬ ‫מקטינים‬ ‫הוא‬ ‫ירגזי‬ :*‫לירגזי‬ ‫קינון‬ ‫תיבת‬ ‫בין‬ ‫בארץ‬ ‫הנפוצה‬ ‫שיר‬ ‫ציפור‬ ‫מקנן‬ ‫הוא‬ .‫ישוב‬ ‫ובמקומות‬ ‫עצים‬ ‫מחרקים‬ ‫וניזון‬ ‫ובחורים‬ ‫בנקרות‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ ‫פעילותו‬ .‫ומזחלים‬ .‫באביב‬ ,‫הגוזלים‬ ‫האכלת‬ ‫בתקופת‬ ‫את‬ ‫מזמינה‬ ‫קינון‬ ‫תיבת‬ ‫התקנת‬ ‫לשטח‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫הירגזי‬ ‫משמש‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ,‫שלו‬ ‫המחיה‬ ‫את‬ ‫המפחית‬ ‫ביולוגי‬ ‫כמדביר‬ .‫בגינה‬ ‫המזיקים‬ ‫כמות‬ :*‫לציפורים‬ ‫שתייה‬ ‫עמדת‬ ‫תפקיד‬ ‫בכלל‬ ‫הבר‬ ‫לציפורי‬ ‫פעילות‬ ‫ובריסון‬ ‫בהגבלה‬ ‫חשוב‬ ‫קשה‬ ,‫כשחם‬ ,‫בקיץ‬ .‫המזיקים‬ ‫מים‬ ‫מקווי‬ ‫למצוא‬ ‫לציפורים‬ ‫עמדת‬ .‫צימאונן‬ ‫את‬ ‫להרוות‬ ‫הציפורים‬ ‫את‬ ‫מזמינה‬ ‫השתייה‬ .‫בגינה‬ ‫ולעזור‬ ‫בסביבה‬ ‫לשהות‬ ‫השתייה‬ ‫בצלחת‬ ‫המים‬ ‫כמות‬ ,‫הציפורים‬ ‫צריכת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מבוקרת‬ ‫מים‬ ‫בה‬ ‫מצטברים‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ .‫עומדים‬ ‫הניזון‬ ,‫קיפוד‬ :‫לעידוד‬ ‫הזוכים‬ ‫נוספים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫מדבירים‬ ‫אותו‬ ‫לפגוש‬ ‫ניתן‬ ,‫השיחים‬ ‫אל‬ ‫ונחבא‬ ‫צנוע‬ ‫טיפוס‬ .‫משבלולים‬ ‫פרת‬ ‫(חיפושיות‬ ‫מושיות‬ .‫בלילות‬ .‫מכנימות‬ ‫ניזונות‬ - )‫רבנו‬ ‫משה‬ .‫ממזיקים‬ ‫ניזונים‬ - ‫שלמה‬ ‫גמלי‬ –‫אוכלי‬ ‫וחרקים‬ ‫שממיות‬ ‫וכן‬ .‫נוספים‬ ‫חרקים‬ ‫השתיה‬ ‫עמדת‬ ,‫הקינון‬ ‫תיבת‬ ‫*את‬ ‫בנה‬ ‫התולעים‬ ‫קומפוסט‬ ‫וארגז‬ .‫לוי‬ ‫אפרים‬ ‫מעשית‬ ‫אקולוגיה‬ ‫הביתית‬ ‫בגינה‬ )‫סמדר‬ ‫של‬ ‫בגינה‬ ‫(סיור‬ ‫כנס‬ ‫בוא‬ ‫גשם‬ ‫גשם‬ ‫לפתחי‬ ‫מתחת‬ ‫מוצבים‬ ‫ממוחזרים‬ ‫מיכלים‬ :‫גשם‬ ‫מי‬ ‫איסוף‬ 500 ‫של‬ ‫מיכל‬ .‫הגג‬ ‫מכל‬ ‫הגשם‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫אליו‬ ‫המנקז‬ ,‫המרזב‬ ‫להשקיית‬ ‫משמש‬ .‫שוטף‬ ‫גשם‬ ‫של‬ ‫דקות‬ 5-‫ב‬ ‫מתמלא‬ ‫מים‬ ‫ליטר‬ ‫מכוסה‬ ‫המיכל‬ .‫משפך‬ ‫בעזרת‬ ,‫הסמוכות‬ ‫והגינות‬ ‫העציצים‬ .‫יתושים‬ ‫ביצי‬ ‫הטלת‬ ‫למניעת‬ ,‫דקה‬ ‫ברשת‬ 2009 ‫בארי‬ ‫קיבוץ‬
  2. 2. ‫מפסולת‬ ‫זהב‬ ‫להפיק‬ ‫אורגניים‬ ‫פסולת‬ ‫מחומרי‬ ‫שנוצר‬ ,‫עשיר‬ ‫דשן‬ ‫הוא‬ ‫קומפוסט‬ ,‫ומיקרואורגניזמים‬ ‫חיידקים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫שהתפרקו‬ .‫אותה‬ ‫לטייב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הגינה‬ ‫לאדמת‬ ‫מוסיפים‬ ‫אותו‬ :‫הביתי‬ ‫הקומפוסט‬ ‫אתר‬ ‫מבנה‬ .‫וחמה‬ ‫פעילה‬ ,‫בבנייה‬ ‫קומפוסט‬ ‫ערימת‬ - ‫רשת‬ ‫סלסלת‬ • 1 .‫מתקרר‬ ,‫פעיל‬ ‫לא‬ ,‫בהבשלה‬ ‫קומפוסט‬ - ‫רשת‬ ‫סלסלת‬ • 1 ,‫ומהדשא‬ ‫מהגינה‬ ‫שגורפו‬ ‫שלכת‬ ‫עלי‬ - ‫יבש‬ ‫חומר‬ ‫ערימת‬• .‫הרטוב‬ ‫החומר‬ ‫לכיסוי‬ )‫המטבח‬ ‫(פסולת‬ ‫האורגני‬ ‫החומר‬ ‫לכמות‬ ‫בגודלו‬ ‫מותאם‬ ‫האתר‬ .‫המשפחה‬ ‫שמייצרת‬ ‫מונח‬ ‫במטבח‬ :‫השימוש‬ ‫אופן‬ ,‫האורגנית‬ ‫הפסולת‬ ‫לאיסוף‬ ‫מיכל‬ ‫את‬ .‫האשפה‬ ‫משאר‬ ‫המופרדת‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫מרוקנים‬ ‫המיכל‬ ‫תוכן‬ ‫אל‬ )‫ויסריח‬ ‫ירקיב‬ ‫שלא‬ ‫(כדי‬ ,‫הפעילה‬ ‫הקומפוסט‬ ‫ערימת‬ ,‫יבש‬ ‫בחומר‬ ‫מיד‬ ‫ומכסים‬ .‫וזבובים‬ ‫רע‬ ‫ריח‬ ‫למניעת‬ ‫הקומפוסט‬ ‫ערימת‬ ‫בניית‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ורצוי‬ ‫אפשר‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ .‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫נמשכת‬ .‫יבש‬ ‫אם‬ ,‫מים‬ ‫במעט‬ ‫ולהרטיב‬ ‫קלשון‬ ‫בעזרת‬ ‫בתוכה‬ ‫החומר‬ ‫של‬ ‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫פירוק‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫הערימה‬ ‫של‬ ‫התחממות‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫הסופי‬ ‫התוצר‬ .‫בה‬ ‫החיים‬ ‫האורגניזמים‬ ‫ע”י‬ ,‫החומר‬ ‫ומריח‬ ‫הנראה‬ ,‫לצמחים‬ ‫וזמין‬ ‫עשיר‬ ‫דשן‬ ‫הוא‬ ‫הקומפוסטציה‬ .‫ופריכה‬ ‫כהה‬ ‫יער‬ ‫אדמת‬ ‫כמו‬ ‫הפעילה‬ ‫כשהסלסלה‬ :‫ברוטציה‬ ‫משמשות‬ ‫הסלסלות‬ ‫שתי‬ ‫הופכת‬ ‫והיא‬ ,‫האורגני‬ ‫החומר‬ ‫הוספת‬ ‫את‬ ‫מפסיקים‬ - ‫התמלאה‬ ‫בהבשלה‬ ‫קומפוסט‬ ‫לערימת‬ ‫לכמחצית‬ ‫מתכווצת‬ ‫(הערימה‬ .)‫ההבשלה‬ ‫זמן‬ ‫במשך‬ ‫מנפחה‬ ‫לסלסלה‬ ‫עוברים‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫התרוקנה‬ ‫שבינתיים‬ ,‫השנייה‬ ‫בה‬ ‫שהיה‬ ‫המוכן‬ ‫מהקומפוסט‬ ‫לבנות‬ ‫ומתחילים‬ ,‫בגינה‬ ‫בשימוש‬ .‫חדשה‬ ‫קומפוסט‬ ‫ערימת‬ ‫בה‬ ‫מוצל‬ ‫במקום‬ ‫ממוקם‬ ‫האתר‬ ‫הבילוי‬ ‫ממקום‬ ‫רחוק‬ ,‫ומוצנע‬ ‫לפתח‬ ‫מספיק‬ ‫קרוב‬ ‫אך‬ ,‫בחוץ‬ ‫על‬ ‫קבועה‬ ‫שמירה‬ .‫המטבח‬ ,‫ומסודרת‬ ‫מאורגנת‬ ‫סביבה‬ ‫האורגני‬ ‫החומר‬ ‫כיסוי‬ ‫על‬ ‫והקפדה‬ ‫ממנו‬ ‫מונעות‬ - ‫יבש‬ ‫בחומר‬ .‫תברואתי‬ ‫למפגע‬ ‫להפוך‬ ‫ומועילה‬ ‫קטנה‬ ‫תולעת‬ ‫תולעים‬ ‫קומפוסט‬ ‫שיטה‬ :)‫(וורמיקומפוסטציה‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫קומפוסט‬ ‫להפקת‬ ‫תולעים‬ ‫בעזרת‬ ,‫יבש‬ ‫בחומר‬ .)Eisenia fetida( ‫אדומות‬ ‫מפסולת‬ ‫ניזונות‬ ‫התולעים‬ ‫ותוצר‬ ,‫סוסים‬ ‫וזבל‬ ‫אורגנית‬ - ‫הומוס‬ ‫הוא‬ ‫שלהן‬ ‫העיכול‬ .‫לצמחים‬ ‫וזמין‬ ‫מרוכז‬ ‫קומפוסט‬ ‫של‬ ‫בכמות‬ ‫אורגני‬ ‫חומר‬ ‫לעכל‬ ‫תולעת‬ ‫מסוגלת‬ ‫אחד‬ ‫ביום‬ ,‫מהקרקע‬ ‫מורם‬ ‫בארגז‬ ‫משוכנות‬ ‫התולעים‬ !‫גופה‬ ‫ממשקל‬ ‫כחצי‬ ‫של‬ ‫ההכנה‬ ‫זמן‬ .‫נוזלים‬ ‫לעודפי‬ ‫ניקוז‬ ‫חורי‬ ‫יש‬ ‫שבתחתיתו‬ ‫שהתולעים‬ ‫מה‬ ‫כל‬ .‫במיכל‬ ‫התולעים‬ ‫בכמות‬ ‫תלוי‬ ‫הקומפוסט‬ ‫מפתים‬ :‫התולעים‬ ‫ללא‬ "‫"קוצרים‬ ‫אותו‬ ,‫מוכן‬ ‫הומוס‬ ‫הוא‬ ‫עיכלו‬ ‫חורים‬ ‫דרך‬ ‫לשם‬ ‫מהגרות‬ ‫והן‬ ,‫סמוך‬ ‫בתא‬ ‫טרי‬ ‫באוכל‬ ‫אותן‬ .‫ולהתייבש‬ ‫להבשיל‬ ‫המוכן‬ ‫התוצר‬ ‫את‬ ‫ועוזבות‬ ,‫במחיצה‬ ‫מהטבע‬ ‫אנרגיה‬ ‫משקה‬ ‫כדשן‬ ‫המשמש‬ ,‫במים‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫מיצוי‬ :‫קומפוסט‬ ‫תה‬ ‫להשתמש‬ ‫רצוי‬ ‫(בחורף-אביב‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫עלים‬ ‫מכניסים‬ .‫מרוכז‬ ,‫מיכל‬ ‫לתוך‬ )‫חיוניים‬ ‫במינרלים‬ ‫מאוד‬ ‫עשיר‬ ‫בר‬ ‫צמח‬ ,‫בסרפדים‬ ‫יום‬ 10-14 ‫בצל‬ ‫ומעמידים‬ ,‫במכסה‬ ‫סוגרים‬ ,‫במים‬ ‫ממלאים‬ ‫בהם‬ ‫שהיו‬ ‫והמינרלים‬ ,‫ומתפרקים‬ ‫נרקבים‬ ‫הצמחים‬ .‫ויותר‬ ‫ומדללים‬ ‫מסננים‬ ‫שנוצרה‬ ‫התמיסה‬ ‫את‬ .‫המים‬ ‫אל‬ ‫עוברים‬ ‫העציצים‬ ‫את‬ ‫ומשקים‬ ,‫נקיים‬ ‫למים‬ ‫דשן‬ 1:5 ‫ביחס‬ ‫במשפך‬ .)‫שעה‬ ‫כחצי‬ ‫כעבור‬ ‫מתנדף‬ ‫הריח‬ !‫מסריח‬ - ‫(זהירות‬ ‫לחבית‬ ‫מסביב‬ ,‫הגינה‬ ‫בערוגת‬ ‫לשימוש‬ ‫מרפא‬ ‫וצמחי‬ ‫ירקות‬ ,‫תיבול‬ ‫עשבי‬ :‫אורגנית‬ ‫גינה‬ ‫הגינה‬ ,‫לשמש‬ ‫החשופים‬ ‫בשטחים‬ ‫מחסור‬ ‫בשל‬ .‫ובבית‬ ‫במטבח‬ ‫על‬ ‫שממוקמים‬ ,‫ובעציצים‬ ‫מוגבהות‬ ‫בערוגות‬ ‫שתולה‬ ‫ברובה‬ ‫אורגני‬ ‫הוא‬ ‫הגידול‬ .‫הבית‬ ‫של‬ ‫הדרומי‬ ‫בצד‬ "‫מתים‬ ‫"שטחים‬ ‫מועשרת‬ ‫הקרקע‬ ‫תערובת‬ .‫כימיים‬ ‫הדברה‬ ‫בחומרי‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫גשמים‬ ‫ובמי‬ ,‫בקיץ‬ ‫בטפטוף‬ ‫השקיה‬ .‫עונה‬ ‫מדי‬ ‫ביתי‬ ‫בקומפוסט‬ .‫שנתיים‬ ‫ורב‬ ‫עונתיים‬ ‫צמחים‬ ,‫משתנים‬ ‫גידול‬ ‫מחזורי‬ .‫בחורף‬ ‫קיים‬ ‫אני‬ ‫משמע‬ ‫ירוק‬ ‫אני‬ ‫הדברה‬ ‫בחומרי‬ ‫שימוש‬ ‫אין‬ ‫האורגנית‬ ‫בגינה‬ :‫ירוקה‬ ‫הדברה‬ ,"‫"ירוקים‬ ‫הדברה‬ ‫בחומרי‬ ‫מוגבל‬ ‫שימוש‬ ‫ישנו‬ .‫רעילים‬ ‫כימיים‬ .‫לסביבה‬ ‫מזיקים‬ ‫שאינם‬ ‫לתכשירי‬ ‫דוגמאות‬ ‫"תוצרת‬ ‫ירוקה‬ ‫הדברה‬ :‫יעילים‬ ‫שנמצאו‬ "‫בית‬ ‫להרחקת‬ ‫שום‬ ‫מי‬ ‫תרסיס‬ ‫מיצוי‬ ‫תרסיס‬ ,‫חרקים‬ ‫כנימות‬ ‫להדברת‬ ‫ניקוטין‬ ‫להסרת‬ ‫אלכוהול‬ ,‫וזחלים‬ ‫ותרסיסי‬ ‫קמחית‬ ‫כנימה‬ ‫דוחי‬ ‫אתריים‬ ‫שמנים‬ ‫שמן‬ ‫תרסיס‬ ‫כמו‬ ,‫מזיקים‬ ‫מנטה‬ ‫שמן‬ ‫או‬ ‫ציפורן‬ ‫תרסיס‬ ,‫נמלים‬ ‫להרחקת‬ ‫להרחקת‬ ‫רוזמרין‬ ‫שמן‬ .‫ועוד‬ ,‫הכרוב‬ ‫עש‬

×