โลกและการเปลี่ยนแปลง

3,674 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
218
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โลกและการเปลี่ยนแปลง

 1. 1. LOGO โลกและการเปลี่ยนแปลง ครูชิตชัย โพธิ์ประภา
 2. 2. โลกและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของโลก1 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา2
 3. 3. โครงสร้างของโลก ชั้นเปลือกโลก ( crust )1 ชั้นเนื้อโลก( mantle )2 ชั้นแก่นโลก ( core )3
 4. 4. ชั้นเปลือกโลก ( crust )1
 5. 5. ชั้นเปลือกโลก ( crust )1 เปลือกโลกภาคพื้นทวีป • ชั้นหินไซอัล ซิลิกา + อะลูมินา • หินตะกอน เปลือกโลกใต้มหาสมุทร • ชั้นหินไซมา ซิลิกา + ออกไซด์ของเหล็ก + แมกนีเซียม • หินบะซอลต์
 6. 6. ชั้นเนื้อโลก( mantle )2 คือชั้นที่อยู่ถัดจากเปลือกโลกลงไปมีความหนาประมาณ 2,900 km ชั้นเนื้อโลกส่วนบนรวมกับชั้นเปลือกโลกรวมกันเรียกว่า ธรณีภาค มีความหนาประมาณ 100 km ชั้นถัดลงไปที่ความลึก 100 – 300 km เรียกว่า ฐานธรณีภาค
 7. 7. ชั้นแก่นโลก ( core )3 แก่นโลกชั้นนอก • ประกอบด้วย เหล็ก + นิกเกิล สภาพหลอมละลาย • หนา 2,500 km อุณหภูมิสูงมาก แก่นโลกชั้นใน • ประกอบด้วย เหล็ก + นิกเกิล สภาพของแข็ง • หนา 1,000 km อุณหภูมิ > 5,000 ความดันสูงมาก
 8. 8. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว (Earthquake)1 ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)2
 9. 9. แผ่นดินไหว (Earthquake) คือ การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ของผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะ สมดุล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและ ภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย และ สิ่งมีชีวิต
 10. 10. แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว
 11. 11. แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณ ตาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว จะอยู่ที่ บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก 90 % ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จะเกิดรอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่รู้จักกันในชื่อ วงแหวนไฟ (The Ring of Fire)
 12. 12. แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจุดที่เกิดแผ่นดิน ไหวลึกลงไปใต้ผิวโลกเรียกจุดนี้ว่า จุดศูนย์กลาง แผ่นดินไหว (Focus หรือ Hypocenter) ส่วนจุดที่อยู่บนผิวโลกที่อยู่ตรงกับจุดศูนย์กลาง แผ่นดินไหวเรียกว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) และจะเป็นบริเวณที่ได้รับ ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด
 13. 13. แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว
 14. 14. จาแนกโดยใช้ความลึกจากผิวโลก (Focal Depth) 1)แผ่นดินไหวตื้น จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ความลึก 0-70 km 2) แผ่นดินไหวปานกลาง จุดศูนย์กลางอยู่ที่ความลึกประมาณ 70-300 km 3) แผ่นดินไหวลึก จุดศูนย์กลางอยู่ที่ความลึกระหว่าง 300-700 km
 15. 15. จาแนกโดยใช้ระยะห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) 1) แผ่นดินไหวท้องถิ่น (Local Earthquake) ระยะทางน้อยกว่า 100 กิโลเมตร 2) แผ่นดินไหวห่าง(Distant earthquake ) ระยะทางระหว่าง 100-1,000 กิโลเมตร 3) แผ่นดินไหวไกล (Teleseism Earthquake ) ระยะทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตร
 16. 16. จาแนกตามขนาด (Magnitude) 1) แผ่นดินไหวเบามาก(Micro Earthquake) มีขนาดน้อยกว่า 2 ริคเตอร์ 2) แผ่นดินไหวเบา (Small Earthquake) มีขนาด 3-4 ริคเตอร์ 3) แผ่นดินไหวปานกลาง(Ordinary Earthquake) มีขนาด 4-5 ริคเตอร์ 4) แผ่นดินไหวรุนแรง (LargeEarthquake) มีขนาดมากว่า 6 ริคเตอร์
 17. 17. 1) จากธรรมชาติ เกิดจากชั้นหินหลอม ละลายใต้เปลือกโลก ที่ได้รับพลังงานจาก แก่นโลก แล้วดันตัวขึ้นผลักดันเปลือกโลก อยู่ตลอดเวลา ทาให้แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่น เคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กัน เกิดการชน เสียดสี หรือแยกจากกัน
 18. 18. นอกจากนี้รอยร้าวหรือรอยเลื่อนของแผ่น เปลือกโลก เกิดจากแรงอัดของพลังงานที่สะสม อยู่ภายในเปลือกโลกมีมากขึ้น จนทาให้เกิดการ เคลื่อนตัวอย่างฉับพลันซึ่งเป็นสาเหตุของการ เกิดแผ่นดินไหว
 19. 19. 2) จากการกระทาของมนุษย์ การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ การทาเหมืองในระดับลึก การสูบน้าใต้ดิน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน
 20. 20. สถานีตรวจแผ่นดินไหวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระบบอะนาล็อก จานวน 13 แห่ง ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เลย อุบลราชธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ เขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และภูเก็ต ระบบดิจิตอล จานวน 11 แห่งได้แก่ จังหวัด เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ขอนแก่น เลย ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ สงขลา
 21. 21. ขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) หมายถึง จานวนหรือปริมาณของพลังงานซึ่งถูกปล่อยออกมา ที่ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง การหาค่าขนาด ของแผ่นดินไหว นี้ทาได้โดยวัดความสูง ของคลื่น แผ่นดินไหวที่บันทึกได้ด้วยเครื่องวัดแผ่นดินไหว แล้วคานวณจากสูตรการหาขนาดซึ่งคิดค้นโดย ซี.เอฟ.ริคเตอร์ (C.F.Richter) ดังนั้นเราจึงนิยมใช้ หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวว่า ริคเตอร์
 22. 22. ขนาดของแผ่นดินไหวไม่มีค่าสูงสุดหรือต่าสุด แต่เป็นตัวเลขที่บ่งชี้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวที่มีระดับเป็นศูนย์ ทั้งนี้กาหนดให้แผ่นดินไหวที่ระดับศูนย์มีค่า แน่นอนคือมีความสูง (Amplitude) ของคลื่นเท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ที่ระยะทาง 100 กิโลเมตรจากจุด กาเนิดแผ่นดินไหว (Hypocenter)
 23. 23. กาหนดให้ M เป็นขนาดของแผ่นดินไหว A เป็นความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่สูงที่สุด A0 เป็นความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ระดับศูนย์ สูตร M = LogA - LogA0
 24. 24. ตัวอย่างที่ 1 จงหาขนาดของแผ่นดินไหวที่มี ความสูงของคลื่นที่สูงที่สุด 10 มิลลิเมตร ระยะทาง 100 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลาง วิธีทา M = logA - logA0 = log10 - log0.001 = 1 - (-3) = 4 หน่วยริคเตอร์
 25. 25. ขนาด ความสัมพันธ์ขนาดโดยประมาณกับความ สั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง 1-2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะ 3-3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึก เหมือนรถไฟวิ่งผ่าน 4-4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลางผู้ที่อาศัยอยู่ ทั้งภายใน อาคารและภายนอกอาคาร รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
 26. 26. ขนาด ความสัมพันธ์ขนาดโดยประมาณกับความ สั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง 5-5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่ 6-6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมา อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 7.0 up เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคารสิ่งก่อสร้างมีความ เสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูก เหวี่ยงกระเด็น
 27. 27. ลาดับ ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ I เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ II พอรู้สึกได้สาหรับผู้ที่อยู่นิ่งๆ ในอาคารสูงๆ III พอรู้สึกได้สาหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ ยังไม่รู้สึก IV ผู้ที่อยู่ในบ้านรู้สึกว่าของในบ้านสั่นไหว V รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไกว VI รู้สึกได้กับทุกคน ของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว
 28. 28. ลาดับ ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ VII ทุกคนต่างตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฏความเสียหาย VIII เสียหายค่อนข้างมาก ในอาคารธรรมดา IX สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างเสียหายมาก X อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ XI อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลก ปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่นบนพื้นดินอ่อน XII ทาลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน
 29. 29. 1) ลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลก ที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว เช่น 1. แรงเครียดในเปลือกโลกเพิ่มขึ้น นั่นคือใต้ผิวโลกมีความร้อน สูงกว่าบริเวณผิวโลก จึงทาให้เปลือกโลกมีการขยายตัว และหดตัวไม่ สม่าเสมอ โดยส่วนล่างมีการขยายตัวมากกว่า 2. การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ า แม่เหล็ก แรงโน้มถ่วง 3. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ทาให้เกิดการสั่นสะเทือน ของพื้นดินบางบริเวณ 4. น้าใต้ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวและ การขยายตัวของเปลือกโลกและใต้ชั้นหิน
 30. 30. 2) การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ สัตว์หลาย ชนิดมีการรับรู้ถึงภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหว 1. แมลงสาบจานวนมากวิ่งเพ่งพ่าน 2. สุนัข เป็ด ไก่ หมู หมี ตื่นตกใจ 3. หนู งู วิ่งออกมาจากที่อาศัย 4. ปลากระโดดขึ้นจากผิวน้า
 31. 31. 3)บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว ถ้าบริเวณใดเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งโอกาสที่ จะเกิดแผ่นดินไหวก็มีตามมาอีก และถ้าสถานที่นั้น เคยเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ก็มีโอกาสเกิด แผ่นดินไหวซ้าขึ้นอีกเช่นกัน นอกจากนี้บริเวณที่มี การเกิดภูเขาไฟระเบิดมักจะเกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหวขึ้นก่อนหรือหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดได้
 32. 32. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 33. 33. 1) กาเนิดภูเขาไฟ มักพบบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก เมื่อเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ จาทาให้เกิด ภูเขาไฟขึ้นตามลักษณะรอยต่อของแผ่นเปลือก โลก และมักจะอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้ กัน โดยภูเขาไฟจะเกิดอยู่รอบ ๆ มหาสมุทร แปซิฟิก เรียกว่า ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 34. 34. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 35. 35. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 36. 36. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 37. 37. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 38. 38. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 39. 39. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 40. 40. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 41. 41. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 42. 42. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano) กรวยสูง (Steep Cone) แบบโล่ (Shield Volcano) แบบกรวย (Ash and Cinder Cone) แบบสลับชั้น (Composite)
 43. 43. ภูเขาไฟ (Volcano)
 44. 44. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 45. 45. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 46. 46. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 47. 47. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 48. 48. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 49. 49. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 50. 50. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 51. 51. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 52. 52. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 53. 53. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 54. 54. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 55. 55. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 56. 56. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 57. 57. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 58. 58. ภูเขาไฟ (Volcano)
 59. 59. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 60. 60. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano) ประโยชน์ของภูเขาไฟ 1.ช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้สมดุล 2.ช่วยทาให้หินถูกแปรสภาพ แกร่งขึ้น เปลี่ยนสี 3.เกิดแร่ที่สาคัย ๆ เช่น เพชร เหล็ก 4.ดินที่เกิดจากภูเขาไฟมักจะเป็นดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
 61. 61. ภูเขาไฟระเบิด (Volcano) โทษของภูเขาไฟ 1.ทาลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 2.ทาลายทรัพย์สินของมนุษย์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 62. 62. แบบจาลองภูเขาไฟระเบิด
 63. 63. แบบจาลองภูเขาไฟระเบิด ผงฟู 6 ช้อนเบอร์2 กับ น้าส้มสายชู 20 ม.ล. น้าส้มสายชู + ผงฟู + สีผสมอาหารสีแดง ผงฟู สีผสมอาหาร(แดง) โซดา ใส่เบคกิ้งโซดา นาส้มสายชู
 64. 64. LOGO

×