ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ       การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และ SAS Curriculum Pathway...
วันที่ 27 กันยายน 2555เวลา 09.00 น.        นาเสนอผลงานทุกคน ๆละ (5นาที) http://pcccrsocialmedia.wordpress.com/   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตารางการอบรม

350 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตารางการอบรม

 1. 1. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และ SAS Curriculum Pathways วันที่ 25 และ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วัน / เวลา กิจกรรม / หลักสูตรวันที่ 25 กันยายน 2555 หลักสูตร Social Media ในการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2)เวลา .08.30 น ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมเวลา .09.00 น พิธีเปิด ผู้อานวยการโรงเรียน นายการันต์ จันทรานันต์ ประธาน รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นายระพล สภารัตน์ ผู้กล่าวรายงานเวลา .09.30 น ทบทวนการสร้างบล็อก ด้วย Wordpress Part 1 : แนะนาภาพรวม และทาความเข้าใจ เรื่อง Wordpress 1. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ 2. ภาพรวม และองค์ประกอบภายใน หน้า Control Panel ของ WordPress 3. การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จาเป็นสาหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin) Part 2 : การทางานกับ WordPress Theme (template – แม่แบบ) 1. การจัดการ Theme มาตรฐาน 2. การ download ติดตั้ง และใช้งาน Theme ใหม่ Part 3 : เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress 1. การสร้าง และจัดการ ภายในเว็บ/บล็อก WordPress 2. การปรับแต่ง เว็บ/บล็อก WordPress ด้วยการใช้รูปแบบ HTML เบื้องต้น (เฉพาะส่วนที่ จาเป็น ไม่เน้นเขียนโปรแกรม) 3. การปรับแต่ง และหน้าตาเว็บ/บล็อก ด้วยเครื่องมือ ภาพ เสียง ไฟล์วิดีโอ) 4. การสร้าง และจัดการ เมนูต่างๆ ใน WordPress 5. การใส่ลิงค์ (Link) และใช้ลิงค์ อย่างเหมาะสม 6. การจัดการเว็บ/บล็อก WordPress - การเลือกใช้ Themes - การจัดการพื้นหลัง Themes - การปรับตางส่วนหัว - การค้นหาและติดตั้ง Themes - การใช้ Photoshop ตกตางส่วนหัว ***ให้ทุกคนใช้ Themes Paramentเวลา .10.30 น พักรับประทานอาหารว่าง Part 4 : การสร้างเรื่อง/เนื้อหา 1. การเพิ่มเรื่องใหม่ ของWordPress โดยการนาไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เครื่องมือออนไลน์ ต่างๆ ที่มีในโครงการ (YouTube, SlideShare, Scribd, Flickr, Twitter, Facebook) การเรียนรู้อัพโหลดไฟล์งาน ฯลฯ) 2. การแก้ไข/ปรับปรุงเรื่อง ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เครื่องมือออนไลน์ต่างๆเวลา 12.00 น พักรับประทานอาหารเวลา 13.00 น 3. การเพิ่มหน้าใหม่ ของ WordPress (การจัดระบบหน้า) โดยการนาไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ที่มีในโครงการ (YouTube, SlideShare, Google Docs) Part 5 : การใส่ลิงค์ (Link) และจัดหมวดหมู่ลิงค์ที่เหมาะสมเวลา 14.30 น พักรับประทานอาหารว่างเวลา 14.45 น การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ที่มในโครงการ (YouTube, SlideShare, Google Docs) ี
 2. 2. วันที่ 27 กันยายน 2555เวลา 09.00 น. นาเสนอผลงานทุกคน ๆละ (5นาที) http://pcccrsocialmedia.wordpress.com/ โดยมีการประเมินตามแบบประเมินผลงาน มีรางวัลผลงานดีเด่น และเกียรติบตร ัเวลา 10.30 น พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 น นาเสนอผลงาน (ต่อ)เวลา 12.00 น พักรับประทานอาหารเวลา 13.00 น หลักสูตร SAS Curriculum Pathways การศึกษาจาก SAS Curriculum Pathways (กลุมสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ ่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) แนะนา SAS Curriculum Pathwaysเวลา 14.30 น พักรับประทานอาหารว่างเวลา 14.45 น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ SAS Curriculum Pathways และ สมัคร SAS Curriculum Pathways in Thailand-Schoolsเวลา 15.30 น (แยกตามกลุมสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ ่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เลือกทาตัวอย่าง 1 เรื่องตามแบบฟรอม์ทให้) ี่ นาเสนอผลงานผ่านทาง SAS Curriculum Pathways in Thailand-Schools*** หมายเหตุ กาหนดการอาจจะเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ่สิ่งที่ต้องเตรียม1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 มี Email ของตัวเอง 3 รูปภาพ / สือ / นวัตกรรม (เช่น Power Point VDO) ่4 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 5 แผนการจัดการเรียนรู้/แบบทดสอบ/ใบงาน 6.ฯลฯคณะวิทยากร หลักสูตร Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย1 ครูสายพิน วงษารัตน์ 2. ครูเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว 3 ครูสุนย์ ยามี ี4. ครูอ้อยใจ วิชัยศิริ 5. ครูบุญเลิศ จรัสกุล 6. ครูกนกพร วงศ์ชาลีกุล7. ครูเชวลัต ธิจันตา 8. ครูมนัสชนก ตามวงศ์ 9. ครูสุกัญญา โชติวรรณพร 10. ครูพพรรธน์ มณีรัตน์คณะวิทยากร หลักสูตร SAS Curriculum Pathways ประกอบด้วย1. ครูประชา วงศ์ศรีดา 2. บุญเลิศ จรัส 3. ครูสณัฐชา โนจิตร ุ 4. ครูสายพิน วงษารัตน์

×