Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Global worming by Sly One

794 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Global worming by Sly One

 1. 1. Глобалното затопляне
 2. 4. <ul><li>Планетата Земя е нашият дом – домът, който сме наследили от предците си и който ще оставим на децата си. Катаклизмите и аномалиите в последните години все по-настойчиво поставят на дневен ред въпроса за оцеляването й. Докладите на учените от цял свят стават все по-тревожни. Те алармират, че времето за спасяване на планетата ни неумолимо изтича. Човек трябва да е наистина глупав , ако не разбира, че рушейки Земята, руши своя единствен дом. </li></ul>
 3. 5. Откакто животът се е зародил за първи път на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове е спомагало за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. Тези вещества действат като парник, предпазващ атмосферата от слънчевата топлина.
 4. 6. Човешките дейности засилват естествения парников ефект. Изгарянето на твърди горива, каменни въглища, петрол и природен газ, води до отделянето на въглероден двуокис, метан, азот и др. парникови газове. Изсичането на горите, които преработват въглерода от атмосферата по време на фотосинтезата, повишава нивото на въглероден двуокис.
 5. 7. През последното столетие човечеството измени значително химическия състав на въздуха: нивото на въглерод се е покачило с 25%, на азотен окис с 19%, а на метан със 100%. В резултат на това планетата се затопля изключително бързо. С термина глобално затопляне се обозначава повишаването на средната температура на атмосферата и на световния океан на Земята. Това явление се наблюдава през последните десетилетия.
 6. 8. <ul><li>Основната причина за затопляне е покачващото се съдържание на парникови газове в атмосферата. Сегашното ниво на концентрация на СО2 /въглероден диоксид/ в атмосферата е 380 частици на милион, докато в началото на индустриалната епоха е 280 частици на милион. Повишението в най-голяма степен се дължи на горенето на изкопаеми горива, прочистването на горските площи и на земеделието. </li></ul>Рязко увеличеното изгаряне на горива (въглища, петрол, земен газ, дърва) в транспорта, енергетиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден двуокис и други парникови газове и аерозоли.
 7. 9. От започването на индустриалната революция атмосферната концентрация на СО2, който играе основна роля за проява на парниковия ефект, се е повишила с близо 30%, тази на азотния окис (N2O) - с 15%, а на метана (СН4) се е удвоила. През новото столетие по-нататъшното неконтролирано повишение концентрацията на поглъщащи топлината газове ще причини екстремни промени в поведението на глобалния земен климат. Разбира се, не е възможно да се предскаже точно колко и колко бързо ще се промени действително климата.
 8. 10. От втората половина на ХХ век средната годишна температура се повишава на всеки 10 години с 0,22 градуса. След 1998 г. в много точки на света са достигнати абсолютни температурни максимуми, а жертвите на топлинни удари са хиляди. Бури, урагани, смерчове, наводнения, горски пожари… В последните години природни катаклизми в различни точки на планетата ежедневно присъстват в новинарските хроники. Много от учените по цял свят се обединяват около мнението, че наблюдаваните промени се дължат на човешките дейности.
 9. 11. Дори най-оптимистично настроените изследователи на климатичните промени започват да признават, че място за безпокойство има. Ако не бъдат взети спешно мерки, още през следващите години човечеството го чакат наводнения, суши и унищожителни урагани. Все по-често ще вали, а климатът ще стане по-горещ. Учените смятат, че влажността ще се повиши най-вече в тропическите райони. За последните 30 г. влажността на въздуха в приземните слоеве се е увеличила с 2.2%. Значително по-висок е този показател и над повърхността на Световния океан.При общо затопляне на климата с 1 градус по Целзий влажността ще се увеличава с 6%. По-високата влажност оказва отрицателно въздействие върху хората. При по-висока влажност съществено се влошава топлоомбена на човешкия организъм. Повишаването на влажността, а също и парниковите газове са резултат от дейността на хората
 10. 12. Позовавайки се на температурни прогнози на Международната комисия по изменение на климата учените предвиждат, че Глобалното затопляне предизвиква повишаването на средната температура на атмосферата и на Световния океан. Като основна причина се смята влиянието на парниковите газове в атмосферата, като от тях най-вреден е въглеродният диоксид. Тези газове предизвикват така наречения парников ефект, защото задържат поетата топлина от слънцето в атмосферата.
 11. 13. Затоплянето на Земята води до разтопяване на ледниците, повишаване нивото на Световния океан, наводнения и урагани, а в същото време силно засушаване на други части ат планетата, изчезване на видове, поява на болести… Не е преувеличено да се каже, че промяната на климата може да доведе до катастрофа по-голяма от която и да било в досегашната човешка история. Предполага се, че планетата може да се затопли с повече от 3,5°С през следващия век. Това може да не звучи много, но за сравнение, в кулминационната точка на последния ледников период преди 15 000 години планетата е била само с 3-5° по студена от днешния климат.
 12. 14. Преценката е, че океанското ниво може да се покачи с повече от метър до края на следващото столетие, тъй като ледените шапки и глетчерите се топят. Това би означавало тотално изчезване на цели островни нации и наводняване на крайбрежните региони. Съществуват и много други опасности. Глобалното затопляне би повлияло на океанските течения, които регулират температурата на отделни райони. Регионалните климатични изменения, биха довели до суша и в резултат на нея до бедствия като глад и мизерия в много части на света. ООН дори предупреди, че през следващото столетие нациите могат да започнат война, поради недостиг на водни запаси. Предрича се зачестяването на екстремни климатични прояви. Глобалното затопляне би довело до изчезването на горски масиви и видове, поради изменение на естествената им среда и до разрастване на пустините.
 13. 15. Но има и друго мнение по въпроса. Най-вероятно затоплянето се дължи на естествен, междинен климатичен цикъл. Такива цикли са се случвали през последните 10 века. Преди хиляда години викингите били привлечени от зелените поля и лозя на слънчева Гренландия (Зелена земя). През XIV век били принудени да напуснат Зелената земя, защото настъпило застудяване, продължило около пет века и известно като Малкия ледников период. На всеки 11 хиляди години планетата става пленник на ледникова епоха. Тя винаги е предшествана от временно световно затопляне. Сега сме точно на такова разстояние във времето от последната ледникова епоха .
 14. 16. Статистика Политехническият институт в Торино (Италия) работи върху проекта ENFICA-FС, който през 2009 г предвижда пускането на експериментален самолет, използващ водород като източник на енергия. Милиони тонове въглероден диоксид ще бъдат съкратени, ако всеки самолет намали полета си само с 1 минута. Мобилните телефони засилват глобалното затопляне Увеличаването на разделното събиране на отпадъците само с 10% намалява емисиите на въглероден двуокис с 4 милиона тона. Старите електрически крушки изразходват 5 пъти повече електроенергия от крушките от новата генерация. В институциите към ЕК например се използват едни и същи пликове за писма като старият адрес се задрасква и на празното място се пише новият. Целта е да се намали изразходването на хартия Според последните проучвания увеличаването само с един градус на температурата в офиса например спестява 9 на сто от електрическия ток, употребяван от климатиците и 9 на сто от емисиите на въглероден двуокис В италианската петролна компания Ени забраниха саката и вратовръзките през лятото, за да се намали използването на климатици в офисите. Очаква се примерът да бъде последван от други големи компании и политически партии. 20% от вредните емисии в ЕС са причинени от домакинствата. 70% от домакинската енергия се харчи за отопление, 14% за затопляне на вода и 12% за осветление. Използването на частна кола добавя още 10%.

×