Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belangrijke informatie over de kortlopende reisverzekering

72 views

Published on

Ingeval u schade oploopt door onvoorziene toestanden kan u een schadevordering indienen bij u reisve...

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Belangrijke informatie over de kortlopende reisverzekering

  1. 1. Belangrijke informatie over de kortlopende reisverzekering Ingeval u schade oploopt door onvoorziene toestanden kan u een schadevordering indienen bij u reisverzekeraar als het onder de dekkingsvoorwaarden valt. Zo worden ziekenhuiskosten in het buitenland niet gedekt door je basisverzekering. Met een doorlopende reisverzekering kan je wel tellen op een kostenvergoeding bij bv. ingepikte koffers of een hospitaal verblijf. Een kortlopende reisverzekering kan je op ieder ogenblik binnen een aantal minuten aanvragen. In dit stuk hebben we een tal tips waar u op moet passen bij het contracteren van een doorlopende reisverzekering. Een doorlopende reisverzekering eindigen Reisverzekering abonnementen kunnen niet meer vanzelf voortgezet worden met 1 kalenderjaar. Een reisverzekeraar moet zijn abonnees nu optijd informeren en annuleer mogelijkheid helder maken. Vergenoegd kan u hedendaags een kortlopende reisverzekering ook digitaal opzeggen. Dit kan ook door een brief te corresponderen, waarin je vertelt je doorlopende reisverzekering te willen opheffen met start van de eerstvolgende gelegenheid. Sommige reisverzekering aanbieders geven u ook de optie om online de doorlopende reisverzekering op te zeggen.Klik hierzo voor alles over reisverzekeringen Verzamel continu bewijsstukken voor je kortlopende reisverzekering In de polisvoorwaarden is te constateren wat te doen wanneer je molest treft. Bel ogenblikkelijk de alarmcentrale van u reisverzekeraar bij noodhulp of kolossale ongevallen. De bescheide rekeningen moet je eerstdaags aangeven ingeval je terug bent van jouw trip. In de polisvoorschriften staat welke bewijsstukken je moet aangeven, als u een verlies wilt declareren. Denk aan een akte, een schade protocol van de luchtvaartmaatschappij of een declaratie van beschadiging van de reisorganisatie. Hierzo tref je meer over reisverzekering Hulpcentrale van mijn doorlopende reisverzekering: onophoudelijk wereldwijde raadgeving Het pluspunt van een kortlopende reisverzekering is dat je 24 uur, 7 daagjes per week beroep kunt doen op de Nederlandstalige hulpcentrale van je reisverzekering aanbieder. Het Nederlands tips in het buitenland is bv erg fijn ingeval je in een noodsituatie zit en raadgeving zoekt. Nog meer betalen voor een extra doorlopende reisverzekering?
  2. 2. Indien je op wintersport -reis gaat moet je beslist een aanvullende verzekering aanvragen om gedekt te blijven. Dit is noodzakelijk aangezien een wintersport -trip een behoorlijk risico heeft voor u gezondheid. Overigens zijn de kansen op een ongeluk aanzienlijk groter en de voorwerpen over het algemeen duurder. Met een aanvullende verzekering blijf u ook op wintersport gepast gedekt. Lees hierzo voorts omtrent doorlopende reisverzekeringen vergelijken

×