Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Bemobi, Be Mobile! Nationaal Verkeerskundecongres 2011

384 views

Published on

Bemobi, Be Mobile!
Presentatie over fijnmazig, kleinschalig vervoer voor het Nationaal Verkeerskundecongres 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Bemobi, Be Mobile! Nationaal Verkeerskundecongres 2011

 1. 1. Prikkel en verleid met vernieuwende mobiliteitsdiensten: BEMOBI, BE MOBILE Mark Sloothaak, Sloothaak Mobiliteitsadvies Hogeschool Rotterdam
 2. 2. Bemobi op straat! woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 3. 3. Inhoud • Onderzoeksprogramma Bemobi – Wat is Bemobi? – Missie en doel – Opgave – Aanpak / structuur • Praktijkpilot Flex Overschie • (concept) Businesscase Flex Feijenoord • Take home message woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 4. 4. Onderzoeksprogramma Bemobi • Kenniscentrum Transurban – Hogeschool Rotterdam • Lectoraat Stedelijke Infrastructuur en Mobiliteit 2007-2010 • InnovatieLab "Duurzaam Rotterdam 2030” Wat wil de Hogeschool Rotterdam bereiken? • Verzamelen, bundelen, verspreiden van kennis • Samenbrengen van beoogde partners • Pilots in praktijk brengen en blijvende aanwezigheid woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 5. 5. • Kleinschalig, fijnmazig • Vraaggestuurd • Mobiliteitsdienst • Geïnspireerd op kleinschalig stedelijk vervoer in Azië • Toepasbaarheid: schakel in ketenmobiliteit of voor korte ritten Wat is Bemobi? Privaat (auto, brommer, fiets) Openbaar (metro, tram, bus) BEMOBI woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 6. 6. Missie en doel • Mobiliteitsbehoefte / gat in de mobiliteitsmarkt – Stimuleren initiatief t.b.v. ‘the last mile’ – Prikkelen ondernemende aanbieders voor kleinschalige en flexibele mobiliteitsvraag • Bron van werkgelegenheid (lager opgeleiden) • Duurzaamheid / goed voor het milieu – Duurzame mobiliteit heeft impulsen nodig – Testen elektrisch rijden • Bijdrage aan straatcultuur en straatbeeld • Ontlasten overheid(financiën) woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 7. 7. Opgave • Kennisontwikkeling (onderzoek) • Ervaringsontwikkeling (pilots) • Initiatiefontwikkeling (prikkels) • Marktontwikkeling (stimulering) Wegnemen drempels door wensen, verwachtingen, mogelijkheden, kennis, bereidheid en ervaring op elkaar af te stemmen… …op het gebied van kleinschalige, flexibele mobiliteits- initiatieven, die nu (nog) niet of in een informele setting worden ontplooid. woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 8. 8. overheid SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK SOCIAAL-ECONOMISCH markt DOENDENKEN aanbod oplossing product praktijkuitvoering vraag probleem idee concept verkenning bereidheid pilot marktintroductie x x x x x x x x Aanpak / structuur woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 9. 9. Pilotproject: Flex Overschie woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 10. 10. (concept) Businesscase Flex Feijenoord woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 11. 11. Take home message • Integraal denken vergroot kansen (doelen stapelen) • Onderzoek is goed, uitproberen beter • Brede coalitie nodig (maakt het ook lastig) • Uitnodiging om mee te denken en informatie te delen (open source) woensdag 2 november 2011 | Sloothaak Mobiliteitsadvies
 12. 12. www.bemobi.nl Mark Sloothaak - Sloothaak Mobiliteitsadvies mark@sloothaakma.nl 06-13057936 twitter.com/#!/SloothaakMA www.sloothaakma.nl Dank voor uw aandacht!

×