Seminari pile sessió5_st_lleida

221 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari pile sessió5_st_lleida

 1. 1. Neus LorenzoNeus LorenzoSeminari de Coordinació PILEComarques de LLEIDA2012-2013Sessió 5Espai d’intercanvi Seminari PILE Lleida:https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile/homeEspai d’Intercanvi. Promoció PILE Catalunya 2012:https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-de-coordinacio-pile-2012-2013/homeDIFUSIÓ I IMPACTEDepartament d‘Ensenyament
 2. 2. Neus LorenzoNeus LorenzoDifusió i impacte:● Compartir les qüestions del disc d’anàlisi● Comentar les tasques del Seminari i veure quinesqueden pendents● Definir impacte d’un projecte i els seus possibles àmbits● Definir difusió i conèixer els trets més importants delsdrets d’autoria i la protecció de dades.● Mostrar l’espai web de cada centre i els recursos digitalsaplicats a l’aula d’AICLEObjectius de la sessióExpendedora de diaris, Nova York, Estats UnitsFotògraf: Ana Isabel Fernández Rodríguezhttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/Tauler d’anuncisFotògraf: Paul Bangshttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
 3. 3. Neus LorenzoNeus Lorenzo“Disc d’anàlisi” del projecte -AportacionscentresAvaluacióExecució
 4. 4. Neus LorenzoNeus LorenzoTasques del Seminaria. Presentació del Projecte al web del Seminarib. Enllaç al Blog del projectec. Penjar l’activitat triada al web del Seminarid. Compartir “disc d’anàlisi” del projecte al centre icompartir-ho al Seminarie. Anotar petites actuacions per a valoritzar elprojecte al webf. Penjar activitat amb eina web 2.0 al web delSeminari i explicar-la
 5. 5. Neus LorenzoNeus LorenzoQuè és l’IMPACTE?Projecte educatiude centre CurrículumAlumnat ProfessoratQuè hem après?Què integrem? Entorn
 6. 6. Neus LorenzoNeus LorenzoIMPACTE en l’alumnat●Augment de l’input (més hores de contacte, méscontextos,…)●Desenvolupament més creatiu●Més motivació cap a la llengua i la matèria●Millora de les habilitats socials●Millora competència lingüística●Augment de la confiança a l’hora d’usar la llengua●Compromís per actuar en situacions reals●Introducció de l’autoavaluació●Millora en l’autonomia d’aprenentatgeExplicant activitatFotògraf: Francisco Javier Martínez Adradoshttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
 7. 7. Neus LorenzoNeus LorenzoIMPACTE en el professorat●Millores metodològiques (augment de l’ús de les TIC i altresinnovacions)●Satisfacció i motivació personal per a la recerca de recursos nous●Enriquiment per la coordinació entre professorat de diferents àmbits(metodologia, maneres de fer, organització aules, materials…)●Implicació equip directiu i resta de professorat●Motivació cap a la llengua estrangera per part de l’equip docent●Reflexió sobre la manera de treballar●Més dedicació en elaborar materials, …●Reflexió sobre l’avaluació●Aprendre a sintetitzar el més important●Millora de la competència lingüísticaSala de professors de l’Escola pública de Jatinegara, Yakarta, IndonèsiaFotògraf: Pablo María García Llamashttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
 8. 8. Neus LorenzoNeus LorenzoIMPACTE en el currículum●Augment del percentatge de contacte amb la llenguaestrangera●Canvi enfocament metodològic (augment del treball d’oralitat, cooperatiu, per projectes, per tasques …)●Canvi de modalitats organitzatives, d’agrupaments,…●Introducció de nous instruments d’avaluació●Sintetització dels conceptes més importants●Millora en els procediments per l’ús de diferents recursos●Tractament més competencial de l’avaluació●Increment del treball interdisciplinar●Introducció d’optatives novesMagatzem del laboratori de CiènciesFotógrafo: Paul Bangshttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
 9. 9. Neus LorenzoNeus LorenzoIMPACTE en el projecte de centre●Inclusió de les actuacions en el projecte lingüístic●Conscienciació i consolidació de la idea de centre trilingüe●Transversalitat a nivell de dinàmiques d’actuació al centreenglobant o involucrant el màxim de matèries, cursos iprofessorat●Detecció de necessitats de formació del professorat●Augment de les hores d’exposició a la llengua estrangera●Modificació de l’enfocament de la manera de treballar elcurrículum (transversalitat, …)●Millora de la planificació●Innovació en la metodologia●Optimització dels horarisEscolaIl·lustrador: Félix Vallés Calvohttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
 10. 10. Neus LorenzoNeus LorenzoIMPACTE en l’entorn●Implicar els CRPs en la difusió i en l’adquisició dematerials (jornades pedagògiques d’intercanvi de projectes od’experiències, …)●Difusió com a enllaç entre el projecte –centre- i l’entorn●Col·laboració amb d’altres organismes relacionats amb l’escola (ajuntaments, museus, empreses locals i d’àmbitinternacional…)●Valorització de l’escola●Participació en xarxes de centresVista d’Antequera des de l’Ermita, MálagaFotògraf: Pilar Cristóbal Antónhttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
 11. 11. Neus LorenzoNeus LorenzoDIFUSIÓExpendedora de diaris, Nova York, Estats UnitsFotògraf: Ana Isabel Fernández Rodríguezhttp://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/webCompartirexperiències,resultatso productesPresa deconsciènciaQUÈ DIFONDRE?●Productes●Mètodes●Bones pràctiques●Experiència: recomanacions, consells●Procés (Organització, trobades…)
 12. 12. Neus LorenzoNeus LorenzoDrets d’autoria i protecció de dades●Elaboració i publicació de materials adaptats d’altres●Publicació de les activitats fetes per l’alumnat●Utilització de materials de la xarxa: llicències,pàgines web, imatges…
 13. 13. Neus LorenzoNeus LorenzoDrets d’autoria i protecció de dadesPUNTS CLAU●La difusió per internet no implica renúncia a autoria.●És permès l’ús educatiu a les aules senseautoritzacíó de l’autor si es cita l’autor i no són llibresde text.●Llicències Creative Commons: diferents nivells d’ús.●Referenciar SEMPRE l’autoria dels materials.●És recomanable utilitzar repositoris d’imatgesespecífics.
 14. 14. Neus LorenzoNeus LorenzoEXEMPLE(publicació enespai web)AVÍS LEGALPortal deMobilitat SostenibleÀrea TIC-TACST - LleidaDrets d’autoria i protecció de dades
 15. 15. Neus LorenzoNeus LorenzoRecursos digitalsPresentació Ricard Garciahttp://tinyurl.com/ajacx26Presentació Susan Dregerhttp://tinyurl.com/aldt4fvCOMPARTIM LESNOSTRESEXPERIÈNCIES AMB EINESWEB 2.0
 16. 16. Neus LorenzoNeus Lorenzo*Eines web 2.0 - Exemples d’úsEINA Web 2.0: VOXOPOPDESCRIPCIÓ: L’experiència mostra l’ús deleina VOXOPOP com a espai de discussiódun grup al voltant dun tema, obert a quetothom pugui fer aportacions des de casa odes de qualsevol lloc en el moment quevulgui. Leina permet que duna maneradivertida, motivadora i senzilla els nens inenes treballin lexpressió oral enregistrant elseu missatge.MOSTRA DE LEXPERIÈNCIA:“Dental caries":EINA Web 2.0: PadletDESCRIPCIÓ: L’experiència mostra l’ús deleina Padlet com a tauler per a exposarinformació, opinions, impressions, ... acompartir entre lalumnat i la mestra al voltantduns continguts treballats. Leina permet quecadascú pugui posar comentaris, fotos,videos, so, ... al mur compartit.MOSTRA DE LEXPERIÈNCIA:"The incredible world of microorganisms".Those are our feelings aboutmicroorganisms!!! Do you want to read them?Surf our wall:Escola Sant Gil, de Torà (Rosa M. Bergadà)MATÈRIA: Coneixement del MediLLENGUA: Anglesa
 17. 17. Neus LorenzoNeus Lorenzo*TASCAPortar anotat en un full amb nom icognoms les necessitats de formació decara al proper curs de totes les personesimplicades en el projecte
 18. 18. Neus LorenzoNeus LorenzoSeminari de Coordinació PILEComarques de LLEIDA2012-2013Sessió 5DIFUSIÓ I IMPACTEDepartament d‘Ensenyament

×